Начална страницаHow to do Contrastive Lexical Analysis (and is There a Place for it in Bulgarian Studies)How to do Contrastive Lexical Analysis (and is There a Place for it in Bulgarian Studies)
Nt of tertium comparationis in bilingual and multilingual contrastive lexical studies. The author discusses some key issues relevant to the project a contrastive Typological Study of Vocabulary in Related and Unrelated Languages carried out at the Institute
147.08 Kb. 1
чета
Бизнес план Balneo-spa & Recreation Hotel Поморие ver. 0 СъдържаниеБизнес план Balneo-spa & Recreation Hotel Поморие ver. 0 Съдържание
Бизнес-план 2.39 Mb. 20
чета
Бедността – да се отречеш от основните човешки права есеБедността – да се отречеш от основните човешки права есе
25.38 Kb. 1
чета
Председателя на Народното събрание г-н Георги ПиринскиПредседателя на Народното събрание г-н Георги Пирински
I рпу софия, преместен е за квартален отговорник в Нови Искър, и след това е преместен във II рпу софия
34.85 Kb. 1
чета
IV. Анализ на съществуващите схеми за събиране на отпадъци и прилагане на принципите „Разширена отговорност на производителя” и „Замърсителят плаща”, икономически инструменти и стимулиIV. Анализ на съществуващите схеми за събиране на отпадъци и прилагане на принципите „Разширена отговорност на производителя” и „Замърсителят плаща”, икономически инструменти и стимули
Анализ 1.51 Mb. 11
чета
Доклад за дейността 01. 07. 2012г. 30. 09. 2012г. Междинен консолидиран доклад за дейността на „Трейс Груп Холд адДоклад за дейността 01. 07. 2012г. 30. 09. 2012г. Междинен консолидиран доклад за дейността на „Трейс Груп Холд ад
Доклад 207.61 Kb. 1
чета
Дипломната работа тема: Съдържание: Списък на съкращения: Увод Обект и предмет а изследванеДипломната работа тема: Съдържание: Списък на съкращения: Увод Обект и предмет а изследване
Диплом 17.07 Kb. 1
чета
Тема Основни принципи на телевизията. Блокови схеми на телевизионни системиТема Основни принципи на телевизията. Блокови схеми на телевизионни системи
0.77 Mb. 5
чета
Теми за първа курсова работаТеми за първа курсова работа
45.18 Kb. 1
чета
Програма за м декември 08. 12. (сряда), 19. 00 Художествена изложба. КонцертПрограма за м декември 08. 12. (сряда), 19. 00 Художествена изложба. Концерт
«Български народни танци» 16. 30 на Светлана Фурсенко, хореограф на състава «Българска роза» за народни танци при бки
Програма 31.18 Kb. 1
чета
Небесната софия и мисията на българитеНебесната софия и мисията на българите
467.75 Kb. 1
чета
Програма на кнсб първи раздел: обществено-политически предизвикателства и приоритети а. Вътрешно-политически и икономически предизвикателстваПрограма на кнсб първи раздел: обществено-политически предизвикателства и приоритети а. Вътрешно-политически и икономически предизвикателства
Програма 1.52 Mb. 9
чета
Конкурс за стихотворение и есе на тема „Какво биха ни казали животните, ако можеха да говорят?\" Конкурс за фотография на тема „Шареният свят на животните\"Конкурс за стихотворение и есе на тема „Какво биха ни казали животните, ако можеха да говорят?" Конкурс за фотография на тема „Шареният свят на животните"
Конкурс 65.08 Kb. 1
чета
Митът в онтологична перспектива” за придобиванe на образователна и научната степен доктор по специалност „Естетика /философия на културата/”Митът в онтологична перспектива” за придобиванe на образователна и научната степен доктор по специалност „Естетика /философия на културата/”
57.35 Kb. 1
чета
Взеха 125 лв. Да гипсират ръката на детеВзеха 125 лв. Да гипсират ръката на дете
342.85 Kb. 1
чета
Литература: Аверинцев, С. 1979. Класическая греческая философия как явление историко-литературного ряда. В: Новое в современной классической филологииЛитература: Аверинцев, С. 1979. Класическая греческая философия как явление историко-литературного ряда. В: Новое в современной классической филологии
Xvii-xviii. – В: Историко-философский ежегодник '2000. Москва: "Наука", 169-196
100.49 Kb. 1
чета
Инициативен комитет за написване на книгатаИнициативен комитет за написване на книгата
8.08 Mb. 44
чета
Книга 1 Е. Блаватска пред завесата „Джоан, изнесете нашите развяващи сеКнига 1 Е. Блаватска пред завесата „Джоан, изнесете нашите развяващи се
5.31 Mb. 20
чета
Ix приложения приложение №2 списък на документите, съдържащи се в офертатаIx приложения приложение №2 списък на документите, съдържащи се в офертата
429.67 Kb. 3
чета
Давидовата скиния 1999, Уилям Х. ХопърДавидовата скиния 1999, Уилям Х. Хопър
0.77 Mb. 5
чета
20% отстъпка плащане до юли 2016г20% отстъпка плащане до юли 2016г
64.26 Kb. 1
чета
110 години от рождението на васил стоилов галина цветкова представя неизвестни творби на художника110 години от рождението на васил стоилов галина цветкова представя неизвестни творби на художника
Corot – не мисля за хилядите френски пейзажисти по негово време. Като се радвам до болка на Никола Петров, аз не се интересувам нито от Щъркелов, нито от всички съвременни наши пейзажисти, като изключвам Данаил Дечев и – себе си
51.08 Kb. 1
чета
Становище от доц д-р Димитър Иванов ВасилевСтановище от доц д-р Димитър Иванов Василев
Soft-computing в изчислителната биология: асемблиране на данни от геномно секвениране
76.67 Kb. 1
чета
Ветеринарен лекар Общинско предприятие „Екоравнорвесие”Ветеринарен лекар Общинско предприятие „Екоравнорвесие”
7.72 Kb. 1
чета
Анализ Поетическата творба на Христо Смирненски „ЮношаАнализ Поетическата творба на Христо Смирненски „Юноша
36.46 Kb. 1
чета
Q съвместни прояви на програма „превенция и контрол на хив/спин”, регионални здравни инспекцииQ съвместни прояви на програма „превенция и контрол на хив/спин”, регионални здравни инспекции
387.15 Kb. 2
чета
Литература за VІІІ клас За учебната 2017 / 2018 година Уроци за нови знания: 32Литература за VІІІ клас За учебната 2017 / 2018 година Уроци за нови знания: 32
Литература 218.54 Kb. 1
чета
Програма по бъл­ГА­РС­ки език за специалностиПрограма по бъл­ГА­РС­ки език за специалности
IV–X клас на соу. За под­го­тов­ка да се из­по­лз­ват „Тес­то­ве по бъл­га­рс­ки език“ и „Прак­ти­чес­ка гра­ма­ти­ка на съв­ре­мен­ния бъл­га­рс­ки кни­жо­вен език“, Плов­див, 2004
Програма 338.93 Kb. 4
чета
Юлия Ивайлова ВасилеваЮлия Ивайлова Василева
15.74 Kb. 1
чета
Електронна техникаЕлектронна техника
Задача 112.19 Kb. 1
чета©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

Начална страница