Начална страницаРецензия върху дисертационен труд за получаване на образователната и научна степен „Доктор”по научната специалност 04. 01. 05. „Селекция и семепроизводство на културните растения”Рецензия върху дисертационен труд за получаване на образователната и научна степен „Доктор”по научната специалност 04. 01. 05. „Селекция и семепроизводство на културните растения”
104.31 Kb. 1
чета
Литература (За училища с преподаване на унгарски език и училища за допълнително възпитание и обучение по роден език)Литература (За училища с преподаване на унгарски език и училища за допълнително възпитание и обучение по роден език)
V клас в началната степен на основното училище е оформянето и развиването на уменията по общуване на роден език, както и усвояването на знанията, необходими за това. Развиването на уменията по роден език не е само цел
364.58 Kb. 1
чета
Презентация до 10 слайда, видео репортаж до 2 минути, комикс, постер, есе. Крайният срок за кандидатстване еПрезентация до 10 слайда, видео репортаж до 2 минути, комикс, постер, есе. Крайният срок за кандидатстване е
CV, мотивационно писмо, ревю на любимата си книга, линкове към Goodread профила си или блог (ако имат такъв), както и описание на асоциацията си с "Аз чета" в 5 изречения. Кандидатите трябва да владеят отлично английски, немски
Презентация 30.14 Kb. 1
чета
Магистърска програмаМагистърска програма
75.29 Kb. 1
чета
Сръбски и хърватски профил б и б л и о г р а ф и я учебници, помагала, източнициСръбски и хърватски профил б и б л и о г р а ф и я учебници, помагала, източници
Barešić, J. Dobro došli, Udžbenik hrvatskog ili srpskog jezika, Загреб, 1987 Боjовић, Зл., Српска књижевност (христоматия), Белград, 1997
22.38 Kb. 1
чета
20 октомври 2009 г. Тема: здравеопазване болниците стават хосписи20 октомври 2009 г. Тема: здравеопазване болниците стават хосписи
0.55 Mb. 4
чета
Филип Николов Русенските народни представители в Учредителното събраниеФилип Николов Русенските народни представители в Учредителното събрание
214.66 Kb. 1
чета
Литература за 7 клас I. Български език Художествен текст. Езикът в художествения текст. Сложно изречение. ВидовеЛитература за 7 клас I. Български език Художествен текст. Езикът в художествения текст. Сложно изречение. Видове
Литература 18.81 Kb. 1
чета
Константин петканов /Роден в с. Каваклия, Лозенградско на 12. ХІІ. 1891г. Починал в София на 12.ІІ. 1952 гКонстантин петканов /Роден в с. Каваклия, Лозенградско на 12. ХІІ. 1891г. Починал в София на 12.ІІ. 1952 г
83.08 Kb. 1
чета
Медиен клипинг 29. 08. 2014 гМедиен клипинг 29. 08. 2014 г
Учебник 76.44 Kb. 1
чета
Критерии за оценяване на съчинение разсъждениеКритерии за оценяване на съчинение разсъждение
22 Kb. 1
чета
Про­гра­ма по ан­глий­ски език из­ПИ­тът е пис­мен с продъл­ЖИ­тел­ност 4 ча­САПро­гра­ма по ан­глий­ски език из­ПИ­тът е пис­мен с продъл­ЖИ­тел­ност 4 ча­СА
Ad­van­ced. Из­пи­тът се съ­стои от дик­тов­ка, те­сто­ва част и пис­ме­но за­да­ние
122.77 Kb. 1
чета
Ню йорк gergana bulgarian children’s choir and school new yorkНю йорк gergana bulgarian children’s choir and school new york
0.52 Mb. 4
чета
Образец № техническо предложениеОбразец № техническо предложение
34.34 Kb. 1
чета
Техническа спецификация за обществена поръчка с предметТехническа спецификация за обществена поръчка с предмет
1.16 Mb. 13
чета
Графичен анализ на книгата: българска любовна лирика ▪ избраноГрафичен анализ на книгата: българска любовна лирика ▪ избрано
179.09 Kb. 1
чета
Лекции 20 ч. Практически занятия 30 ч. Самостоятелна работа 130 чЛекции 20 ч. Практически занятия 30 ч. Самостоятелна работа 130 ч
Лекции 72.87 Kb. 1
чета
Георги КордовГеорги Кордов
286.02 Kb. 1
чета
Програма за националното състезание по физика Х класПрограма за националното състезание по физика Х клас
Програма 37.82 Kb. 1
чета
Отчет Съдържание 3 Една година по пътя на европейското развитие на страната 1Отчет Съдържание 3 Една година по пътя на европейското развитие на страната 1
Отчет 1.33 Mb. 21
чета
На 27 и 28 септември трупата на Народния театър представи спектакъла „ХамлетНа 27 и 28 септември трупата на Народния театър представи спектакъла „Хамлет
81.55 Kb. 1
чета
Предмет и задачи на криминалната психологияПредмет и задачи на криминалната психология
137.11 Kb. 1
чета
По-малко лекари заминават в чужбинаПо-малко лекари заминават в чужбина
0.65 Mb. 11
чета
Одобрявам: никола иванов белишки кмет на община панагюрищеОдобрявам: никола иванов белишки кмет на община панагюрище
Vс прозорци 70 мм профил,бял цвят, със стъклопакет(газ аргон) 24 мм. 4/16/4 и комарник на отваряемите части
1.22 Mb. 12
чета
На фонда Наименование на фондаНа фонда Наименование на фонда
1.52 Mb. 10
чета
Код и наименованиеКод и наименование
Лекции 116.08 Kb. 1
чета
Леля златка / виновната ?Леля златка / виновната ?
393.9 Kb. 3
чета
Г л а в а 4 0 съдебната власт: най-малко опасната от трите клона на държавната власт?Г л а в а 4 0 съдебната власт: най-малко опасната от трите клона на държавната власт?
412.33 Kb. 1
чета
The Paratactic Conjunctions in the History of Bulgarian LanguageThe Paratactic Conjunctions in the History of Bulgarian Language
The author highlights the innovations that have arisen over the different periods and accounts for the general tendencies and the specific characteristics of each subsystem of paratactic links
136.06 Kb. 1
чета
Отчет за изпълнение на \" програма за управление на кмета на община дряново мандат 2015-2019 Г.\" За 2016 ГОтчет за изпълнение на " програма за управление на кмета на община дряново мандат 2015-2019 Г." За 2016 Г
It-сектора, на практика се подобрява не само административното обслужване, но и достъпа и обхвата на качествени електронни услуги за населението в отдалечените и малки населени места на общината
Отчет 0.92 Mb. 7
чета©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

Начална страница