1. Идеята за естествените човешки права a Новото време естествени, „по природа”Дата14.04.2017
Размер36.22 Kb.
Размер36.22 Kb.

Възникване на идеята за правата на човека. Статусът на граждананина

Раздел IV - Тема №11. Идеята за естествените човешки права.

a) Новото време

- естествени, „по природа” права на човека

+ Джон Лок - първи сериозен теоретик

+ самата идея се появява през 14в. в Германия

б) Джон Лок - „Първият трактат на управлението”

- „никой не трябва да застрашава живота, здравето, свободата и собствеността на другия”

- естествено състояние: всеки защитава своите „естествени” права

- държавата - обществен договор с цел защита правата на всички (преминаване от естествено към политическо общество - модерната държава)

в) три последствия от теорията на Джон Лок

- никой не може да е под политическото разпореждане на някой друг, освен по собствено съгласие

- защитата на тези естествени права е основна функция на всяко управление

- ако управляващите не могат да се справят с тази задача, хорат имат право да ги свалят

- американска Декларация на независимостта (1776г.)

- френска Декларация за правата на човека и гражданите (1789г.)

г) човешки (естествени + политически и социални права)

- 19 и 20в., всеобщата декларация за правата на човека на ООН (1948г.)

- Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи
2. Граждански статус.

а) граждански статус - понятие, което обхваща всички права

б) класическа книга на Т.Х. Маршал, според която гражданският статус включва 3 вида права (3., 4., 5.)
3. Граждански права.

а) граждански - преди дефинирани като естествени

- свобода на личността

- свобода на словото

- свобода на вероизповеданието

- свобода на мисълта

- право на собственост и договори

- право на информация

- право на справедливост (особено право - да потърсиш наказателна отговорност от нарушителите на твоите права)
4. Политически права.

- право на участие във властта

- право на избиране на властимащите

- право на свободни и честни избори

- всеобщо избирателно право

- политически права на малцинствата


5. Социални права.

- право на сигурност и икономическо благополучие

- линии на бедност (международен стандарт - 1 щатски долар на ден е минималната граница за физ. оцеляване на човек)

- право на договаряне на условията на работа и заплащане с работодателя

- право на труд

- право на социална помощ при безработица или злопулука

- право на здравни услуги и образование
„гражданство” и „граждански” - вж. стр. 89-долу/90-горе
6. Институции, гарантиращи правата.

а) граждански права - законодателни институции и съдебна система

б) политически права - парламент, изпълнителна и местни власти

в) социални права - образователна система и социални услуги

г) (специфични) културни права, гарантиращи достъп до основните културни институции
7. Социалният и либералният модел на модерна държавност.

а) „социалните държави” („държави на благоденствието) на Запад гарантират голям обхват от социални права

- Холандия, Германия, Швеция, Канада

б) либерален модел

- обвързва се с гарантирането на гражданските права и свободи

- социалните права зависят по-скоро от трудовите постижения

б) комунистически режими

- пълно ингориране на гражданските права

- формално представяне на политическите права (именно заради горното)

- пълно осигуряване на социалните права/* (на теория - на практика не можеш да се надяваш на наистина добро образование ако не си член на партията-майка; а пък в трудов лагер социалните ти права не са точно осигурени) */

в) западни демократични режими (отвъд лявото и дясното разделение, гарантиращи и някои основни социални права)

г) общества с гарантирани свободи, но напълно липсваща социална сигурност

д) равните социални шансове (/* тъй като равните социални условия се оказаха илюзия */) са изключително важни
8. Граждански статут и социални неравенства.

а) граждански статус в съвременните общества

- голямо значение

- съхраняване на достойнството на един човек от мизерия, унижения, изстъпления- гарантирането на основните граждански права е критерий за стабилна демокрация и икономическа развитост на модерните общества

б) гарантираните на хартия и теория права невинаги са гарантирани на практика

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница