1: влияние на новите информационни технологии в туристическия бизнесДата17.11.2017
Размер157.39 Kb.
Размер157.39 Kb.

ТЕМА 1: ВЛИЯНИЕ НА НОВИТЕ ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ В ТУРИСТИЧЕСКИЯ БИЗНЕС


 1. Развитието на информационните технологии създаде нова страна за бизнеса, която няма аналог в миналото. Създаде се глобално-виртуално пространство чрез използване на глобална мрежа ИНТЕРНЕТ. Само за 3 години /2001-2004/ потребителите на ИНТЕРНЕТ са се удвоили. Прогнозата е през 2007г 56,8% от населението на Земята да има достъп до ИНТЕРНЕТ. Тази нова среда оказва силно влияние върху развитието на туризма и върху дейността на свързаните с него фирми. Нематериалният характер на туристическите услуги обуславя силното присъствие на туристическия бизнес в ИНТЕРНЕТ, като по този начин се разменя информация за наличността на услугата, стойността и качеството й. ИНТЕРНЕТ стана нов директен канал за дистрибуция и връзка с клиентите.
 1. Особености на връзката на потенциалните клиенти в новата среда:
 • Клиентите са инициатори на контактите. Те избират кога и колко да видят от представената им информация или клиента търси информация за услугите и фирмите а не обратното. Така се елиминират бариерите пред конкуренцията.

 • Фирмата може да задържи вниманието на клиента, ако предостави информация за целия си бизнес, а не само отделна оферта. Хотелите така трябва да използват елементите на ON-LINE дистрибуцията, че да продават търговска марка а не просто стаи и ниски цени.

 • Към традиционните продавачи на туристически услуги /хотелиери, туроператори, пътнически агенции/ се включват и авиокомпаниите, както и информационните брокери. Брокерите не са от туристическия бизнес, но предоставят виртуален пазар за услуги чрез комбиниране на оферти от различни доставчици. Информационните брокери, освен пряката информация, предоставят и общи съвети, пътеводители, прогнози, новини, карти и др. Така те се превръщат в централизиран източник на информация и елиминират нуждата от друг посредник.

 • Персонализиране на връзката между клиента и туристическата фирма – за затваряне на пазара на клиентите и гарантиране на контактите с клиенти се използва EXTRANET и INTRANET.

  • EXTRANET – логически свързаните с фирмата доставчици и клиенти.

  • INTRANET – локална или регионална мрежа на една фирма, работеща по стандартите на ИНТЕРНЕТ

 • Намаляване значението на глобалните дистрибуционни системи за сметка на ИНТЕРНЕТ.

  • GALILEO – ’87-ма година, Белгия, Гърция, Португалия, Италия, САЩ, Холандия, Англия, Швейцария /550 самолетни линии/

  • SABRE – ’76-та година, САЩ /440 самолетни линии/

  • WORLDSPAN – ’90-та година, Среден Изток, САЩ /365 самолетни линии/

  • AMADEUS – ’87-ма година, Франция, Германия, Испания, Швеция /430 самолетни линии/

  • ABACUS – Азия

Привържениците на глобалните дистрибуционни системи, смятат че те реорганизират според съвременните изисквания и че притежават огромни възможности. В Латинска Америка и Африка се използва SITA – Societe International Telecommunication Aeronautique.
/+/ : тези глобални информационни системи имат традиции в продажбата на хотели. Намалени входни и резервационни такси. Винаги актуална информация, взаимовръзка помежду си. Внушителен брой агенти. Преференциални цени за реклама, безплатен паркинг и промоционални услуги. Тези системи се предпочитат от делови гости, които предварително обмислят пътуването си, и не са подходящи за решение в последната минута.
/-/ : невъзможност за пряко вклюзчване на индивидуални обекти. Недостатъчен акцент върху конкретния продукт, прекалена глобализация, натрупване на такси и комисионни, индиректно насочване на клиента към цени, а не към качество. Дискриминация към оферти на страни извън собствениците.
Привържениците на ИНТЕРНЕТ считат, че директното ON-LINE резервиране има редица предимства.

  • ON-LINE РЕЗЕРВАЦИИ – според електронната диасоциация HEDNA, резервациите по електронен път нарастват с 10% от 1990г насам непрекъснато. Електронното списание LODGING, твърди че за 2004г 16% от приходите на хотелите са свързани с ИНТЕРНЕТ РЕЗЕРВАЦИИ, а за 2006г – 24%

  • EXPEDIA – разработена от MICROSOFT през 1996г, разполага с модули за резервации, търсачки на тарифи и адреси, анализ на метеорологични условия, туристически пътеводител, множество карти и др.

  • INTERNET TRAVEL NETWORK ‘95г – определя се като сървър за интернет резервации или основно за резервиране на самолетни билети, хотелски стаи и коли под наем. Има търсачка на най-ниски тарифи, най-подходящо летище, e-mail услуга, информация за потребителя чрез e-mail ако цената се променя за избраната дестинация.

  • TRAVELOCITY ‘95г – предлага стандартните туристически услуги, дискусионен форум, дава достъп до SABRE.

  • TRAVEWEB, PREVIEWTRAVE и тн

Значението и ролята на българските софтуерни продукти се увеличава, защото въпреки, че са невидими за гостите, те участват пряко в организацията на туристическото обслужване. Основни фирми разработващи софтуер: Clock Business Solutions, Unrealsoft, Microinvest, ХотелИ и др. Основните проблеми, които съпътстват развитието на информационните технологии в българското хотелиерство са: • недостиг на квалифицирани специалисти, които да изграждат софтуера

 • конкурентността на външни продукти

 • липса на съвместимост между хотелските системи и световните ON-LINE резервационни системи.

ТЕМА 2: FRONT OFFICE СИСТЕМИ
  • Телефонни разговори – не присъства във всички реализации. В повечето хотели, телефонните разговори се отчитат на отделен компютър, който е свързан с телефонната централа. Калкулацията на сметката се извършва по-бързо ако е на същия компютър във фронт офиса.

  • Туроператор – набляга на изпълнението нма договорите с туроператорите. Договаряне и реализиране на нощувките.

  • Системни функции – функции по архивиране на данните /върху различни носители/. За възстановяване на данни, служебни програми за лицето поддържащо информационната система и др.

  • Помощна информация – най-общи указания за функциите на всеки един от модулите и работата с тях.

  • Към обслужването в хотела спадат информационни системи за услуги предлагани в хотела /рум-сървиз, рент-а-кар, събуждане по телефона/. От самата стая да се правят заявки.

  • Първостепенните услуги извън хотела – информация за пътуване, пазаруване, различни видове прогнози, туристически справочник със забележителностите в района, екскурзии и анимации организирани от хотела и др.

ТЕМА 3: СЪЩНОСТ И ФУНКЦИИ
 1. Определение: комплекс от изчислителни машини /hardware/, програмно осигуряване /software/, данни, инструкции и персонал, които са обединени от задачата да набират, съхраняват, обработват и извеждат данни за получаване на информация по определени проблеми. Към този комплекс спадат средствата за телекомуникация /ако се използват такива/ за свързване на отдалечени източници и потребители.

 2. Основни функции:

 • регистриране на знания и данни. Данните могат да бъдат въвеждани – ръчно /чрез клавиатура/ се въвеждат от книжни документи; автоматично /без намеса на човека/ чрез баркодове, по електронен път, директно постъпващи от друга информационна система; автоматизирано – човек участва чрез специални машини по оптичен път, чрез разпознаване на печатен текст, чрез разпознаване на глас и др.

 • организация и съхранение на данни – най-типична организация на данните в днешните информационни системи са базите данни. Те са общо достъпно множество данни, което е специално организирано да задоволява потребностите на различни потребители на информационната система в зависимост от правата им за достъп. Към базата данни има специално програмно осигуряване за управление на данните, а също така и езици за описанието им, за формиране на заявки /запитвания/ и специален потребителски интерфейс. Тази специализирана система от програми се нарича Система за управление на бази данни /СУБД/. В традиционните системи използвани в хотелиерството и ресторантьорството се използва най-вече релационната /табличната/ структура на данните.

 • обработка на данни – представлява изпълнение на аритметични и логически действия, преобразуване, групиране и др., които са насочени към извеждане на резултати в съответствие на дадената услуга. При съвременните информационни системи, обработването на данни се реализира главно в средата на локалните мрежи а същи и в регионалните и глобалните.

 • извеждане на резултати – извеждат се както на монитора, така и на принтер, магнитни или оптични носители, или могат да се предават на друга информационна система или да се представят в ИНТЕРНЕТ.

ТЕМА 4: КОМПЮТЪРНИ ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ В СРЕДАТА НА МРЕЖИ
 1. Предимства – възможност за съвместно използване на данните и софтуера, намалява се инсталационната работа за програмираните продукти и използваното дисково пространство тъй като се прилага мрежова версия:

 • общо използване на скъпи изчислителни ресурси: например лазерни принтери, CD, DVD-ROM, скенери, камери и др.

 • осигурява се достъп до големи информационни магистрали – ИНТЕРНЕТ

 • създава се среда за работа в група – дискутиране на идеи, общо използване на помощни програми, календари, планировчици и др.

 1. Разпределена обработка на информацията – обработка на данни, която се извършва върху повече от един свързани компютъри. Обработката на данни във всички типове мрежи представлява разпределена обработка.

 2. Компютърна мрежа – система от свързани независими цифрови устройства и софтуер за комуникация на определени разстояния с използване на общи ресурси. Според обхващаната територия, мрежите могат да бъдат локални, регионални и глобални.

  • LAN /local area network/ - изграждат се на ограничена територия /1.5-2км/; характеризират се с обща съобщителна среда, прехвърлянето на данните е високо.

  • Регионалните мрежи са на територията на град или област и по начин на реализация и управление приличат на глобалните

  • Глобалните мрежи – характерни за тях е, че не са ограничени географски, могат да включват неограничен брой по-малки мрежи и компютри и използват телекомуникационни връзки, осигурявани от лицензирани организации /гръбнаци, малките регионални мрежи/

ТЕХНОЛОГИЧНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА ИНФОРМАЦИОННИТЕ СИСТЕМИ В СРЕДАТА НА МРЕЖИТЕ


Включва компютри и периферно оборудване; платки за мрежов достъп /lan-карти/; концентратори, мостове, шлюзове и др. комуникационни устройства. Компютрите, които работят в мрежа се наричат “работни станции” и всяка от тях има собствен адрес. Свързват се към локалната мрежа чрез LAN-картите. Предназначението на тези карти е да се грижат за комуникациите без да ангажират процесора и оперативната памет на компютъра.

Концентраторите /hub, switch/ - това са устройства за свързване на повече компютри в мрежа. Чрез тях се уплътнява предаването на сигнали по линиите за връзка и се улеснява добавянето на нови групи компютри.

Сървър – компютър, който осигурява достъп до общите ресурси в мрежата, управлява я и изпълнява заявки към няколко потребителя. Според вида на изпълняваните задачи сървърите се определят като: комуникационни, пощенски, файлови и др.

Прокси-сървър /упълномощен/ - обикновено единствената машина от локалната мрежа, която е свързана с ИНТЕРНЕТ и други глобални мрежи. Той обикновено има 2 адаптера /мрежови карти/ - един към локалната мрежа и един към интернет. Предаваната информация се разпределя в пакети, всеки от които има адресна част и част с данни. Адаптерите преглеждат тези пакети на вход – ниско според определени правила за коректност, за съдържащите се в тях команди или данни. Софтуера на този сървър преглежда заявките към ИНТЕРНЕТ и създава вместо тях свои заявки. Използва собствения си адрес и прави заявки от свое име като скрива адресите от локалната мрежа. Получените в отговор данни се оценяват за коректност и след това се предават в локалната мрежа. ПРОКСИ е вид защита и кешира опрделени страници от интернет. Кеширането означава съхраняване на информация върху локалния диск на проксисървъра по определени алгоритми и за използването за по-бърз достъп.


ДРУГИ УСТРОЙСТВА


  • мостове – устройства за връзка и съединяване на мрежи; използват се различни физически среди – мрежи с оптични и коаксиални кабели.

  • маршрутизатор – компютър, който управлява предаването на информация на свързани мрежи като избира маршрут и решава дали да се пропуснат определени данни. Когато устройствата в една локална мрежа обменят информация нейните маршрутизатори не пропускат трафик към другата мрежа. Те работят когато се предават данни между мрежите.

  • шлюзове – преобразувателни мрежови протоколи в рамките на една мрежа, дават възможност на потребителите на различни среди да обменят информация. В глобалната мрежа се използват същите технически средства както и в локалната.

  • защитни стени – комбинация от софтуер и хардуер за контрол на достъпа между 2 мрежи на основата на установени правила. В една стена има филтър на пакети. Филтъра на пакети преглежда IP адреса на изпращача и получателя в адресната част на пакета и според зададените правила се разрешава или спира преминаването на пакети. Недостатъка е, че те преглеждат само заглавната част на пакета, но не и съдържанието му, като е възможен хакерски достъп до локалната мрежа ако пакетите са подготвени според правилата на защитната стена.

ТЕМА 5: ПРОГРАМНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА ИНФОРМАЦИОННИ СИСТЕМИ ЗА СРЕДАТА НА ЛОКАЛНА МРЕЖА; СИСТЕМНИ И ПРИЛОЖНИ ПРОГРАМИ


Към системния софтуер се отнасят мрежовите операционни системи, комплектите за управление на мрежи, помощни програми за работа в група.

 • мрежовата операционна система работи чрез сървър и управлява компютрите в мрежата а също и обмена на данни по определени протоколи и приоритети. Една мрежова операционна система винаги се състои от програма за файловия сървър и програма за работната станция. Тя може да работи с локалната операционна система на работната станция.

Мрежовите операционни системи са 2 основни типа – за мрежи с равноправен достъп и за мрежи от тип клиент – сървър.

Равноправен достъп има Windows, Peer To Peer, Lantastik Peer To Peer, Aktisoft и др.

Клиент – Windows NT, UNIX, LINUX, OS2 и др.
Комплекти за управление на мрежи са програми за статистика за работа на мрежата, за обновяване на софтуера, автоматично наблюдаване и контролиране на софтуера и различни видове отчети за използване на мрежата.

Средства за групова работа – средства за комуникация: e-mail, e-conference, собствени средства /календари, планировчици, калкулатори/; системи с виртуална реалност за работа с 3D среди и др.

 1. Програмно системно осигуряване

 • браншово-неутрални продукти /като правни и нормативни системи; справочници; картографски/. Този софтуер не е свързан с отрасловата принадлежност на фирмата.

 • браншово-специализирани продукти – софтуер, който решава определен тип задачи от дадена предметна област като се отчитат особености и терминология.

ТЕМА 6: ГЛОБАЛНИ ДИСТРИБУЦИОННИ СИСТЕМИ


От хронологическа гледна точка, използването на информационни системи в областта на туризма започва със система за резервации на самолетни билети или комплексни информационни системи. Тяхното развитие доведе до създаване през 70-те и на хотелски резервационни системи към авиокомпаниите в САЩ. С развитието на технологиите се преминава към глобални дистрибуционни системи описващи мрежата от една или повече комплексни резервационни системи, заедно с компаниите опериращи с тях.
Архитектура:
авиокомпании авиокомпании авиокомпании /и други дистрибутори/

| | |


PC PC PC - резервационни системи

| | |


частна или SITA |

публична с-ма | |

| | |

ГЛОБАЛНА ДИСТР. С-МА_____________ ||

Частна Публична Система

| |

пътн.агенция пътн.агенция


_._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._._.
OAG – Official Airline Guide

ATPCo – Airline Tariff Publishing Company


OAG и ATPCo поддържат база данни на разпис на полети и такси, които се свалят редовно на работните станции. Авиокомпаниите изпращат своите разписания и информация за такси и тарифи до тези компании един или два пъти седмично чрез трансфер на файлове. Връзката между Глобалната дистрибуционна система и АвиоCo или собствената и компютърна информационна система се поддържа от частни или публични мрежи или от SITA.


 • поддръжка и търсене на удобства

 • резервация и продажба

 • поддръжка на информация за други туристически продукти

 • поддръжка и търсене на улеснения при такси при пътуването

 • управленски функции за пътническите агенции – доклади и осчетоводяване; функции за планиране и вземане на решения

GALILEO INTERNATIONAL – COVIA, APOLLO, EURO GALILEO

SABRE

AMADEUS


ABACUS

WORLDSPAN /TWA; DELTA/


ТЕМА 7: ЗАЩИТА НА ИНФОРМАЦИЯТА


Обект на посегателство могат да бъдат данните, търговски и финансови тайни, наука и др. Основните канали са:

 • открити източници

 • служители на фирмата

 • технически средства

Особен интерес за нас е изтичането на данни в компютърните мрежи. Информацията в компютъра е аналогична на цената на парите в банката. Сложността на защита се състои в това, че данните могат да бъдат откраднати от компютрите и едновременно с това да са си на мястото. Потребителите на ИНТЕРНЕТ са подложени на редица опасности от проблемите SPY. На жаргон това са така наречените бисквитки и троянски коне. Бисквитката е ред от информация, която даден уебсървър поставя във файл в твърдия диск. Тя съдържа данни за минали посещения в сайта, потребителски идентификатор, парола и др. Троянските коне са програми, които на пръв поглед вършат определена работа, но всъщност има скрита разрушителна функция. Срещу тези програми SPY в момента са актуални защитните стени /firewalls, zonealarm/.

Защитата на информацията може да бъде юридическа, организационна, техническа, която от своя страна се разделя на апаратна, програмна и апаратно-програмна. • Най-важните насоки за защита са: защита от несанкциониран достъп, антивирусна защита, екраниране на акустични и електромагнитни излъчвания, така че те да не могат да бъдат улавяни отвън.

 • Защита чрез криптографски методи - криптографията е в основата на ON-LINE икономиката. Думата идва от гръцки и означава “тайнопис”. Това е дисциплина занимаваща се с разработката на сигурни криптографски алгоритми и протоколи, както и на ефективни режими и средства за тяхната реализация.

 • Шифриране/криптиране/ - кодиране на данните с цел защита на данните от несанкциониран достъп. Самият процес се нарича шифриране, а декодиране – разшифриране. Резултата е шифро/криптограма.

 • Криптографски алгоритъм – алгоритъм за функционално преобразуване на входните данни в неразбираеми последователни символи и за тяхното правилно възстановяване. Понякога в практиката се нарича “шифър”.

 • Криптографски код – речник на съответствието на входните смислови словосъчетания и изходните неразбираеми изрази/знаци

ТЕМА 8: ЕЛЕКТРОНЕН ПОДПИС


Той е ключов елемент и средство за създаване на доверие в електронен обмен на данни и в откритите комуникации. Той позволява на получателя на определени данни да определи от кого произлизат данните и да провери дали те са били променяни и дали е нарушена тяхната цялост.

Страните членки на ЕС определят следните приложения в които се внедрява електронен подпис: • данъчни информационни системи

 • митнически информационни системи

 • електронна търговия и банкиране

 • създаване на ON-LINE административни процедури за бизнеса и гражданите

 • приложение за здравно и социално осигуряване

За разлика от сканирането на ръчния подпис, електронния подпис представлява информационна цифрова форма, посредством която може да се разкрие самоличността на автора и неговото съгласие с неговите данни. Чрез приемане на закона за електронния подпис и електронните документи, България се присъедини към страните в които електронно подписаните документи имат същата юридическа сила както и подписаните с мокър подпис.

  • електронно изявление – предоставено в цифрова форма чрез общоприети стандарти за преобразуване, разчитане и визуализация.

  • автор и титуляр /адресат и посредник

 • автор е физическото лице, което е негов извършител, докато титуляр е лицето на което е извършено изявлението

 • адресат е лице което по силата на закона е длъжно да получава електронни изявления, докато посредник е лице, което по възлагане от титуляра изпраща, получава, записва или съхранява електронни изявления.

  • електронен документ – електронно изявление записано на технически носител, който дава възможност за неговото възпроизвеждане.

  • електронен подпис – информация свързана с електронното изявление по начин съгласуван между автора и адресата, който: разкрива самоличността на автора, потвърждава съгласието на автора и защитава.

ТЕМА 9: ВИДОВЕ ЕЛЕКТРОННИ ПОДПИСИ
 1. Обикновен ел. подпис – с най-ниска степен на сигурност. Представлява електронна информация, придружена или логически свързана с друга електронна информация и служеща като средство за идентификация. Използва се между граждани и фирми, при търговски сделки или лична кореспонденция.

 2. Усъвършенстван ел. подпис – по-сигурен, свързан по уникален начин с титуляра, също дава възможност за идентификация на титуляра. Създаден е със средства, които единствено титуляра държи под контрол. Свързан е с информация, така че всяка следваща промяна да бъде открита.

 3. Универсален – единствения подпис, които намира приложение и в публичната сфера. Това е усъвършенстван ел. подпис, удостоверението относно който е издадено от доставчика на удостоверителни услуги регистриран от Държавна комисия по далекосъобщенията.

РЕАЛИЗАЦИЯ


При създаването на електронни подписи се използват криптосистеми, които по своята същност представляват комплекс от теоритичен апарат и алгоритми за шифриране и дешифриране, реализирани чрез програмни средства. При шифрирането се използва ключ, който е известен само на шифриращата страна или общодостъпен. Ключа за дешифриране може да е съшия при което той трябва да е достъпен и за получателя или да има друг ключ, който е известен само на дешифриращата страна. Когато двата ключа съвпадат, криптографските алгоритми са криптични, а в обратния случай – асиметрични. При електронните подписи се използва асиметрична система /публичен и частен ключ/. Частния ключ създава серия от кодове базирани на математически алгоритъм прикрепен към документа. Той се използва за генериране на ел. подпис като достъп до него има само лицето, което създава електронно подписания документ. След като даден документ бъде подписан, той не може да бъде поправен и подателя не може да се отрече от подписаното. Частният ключ е свързан със съответния публичен ключ. Той представлява публично достъпен код чрез който адресатът на електронното съобщение може да разчете шифрирания текст. Той се знае от всички с които даден субект поддържа електронни контакти. Може да се вземе от сървър съхраняващ публични ключове.

ТЕМА 10: ТЕХНОЛОГИЯ НА РАБОТА
 1. Файлът съдържащ текста на документа се обработва от математическа хеш функция, уникална стойност от байтове и ги включва в него.

 2. Извършва се криптиране с частен ключ, след което съобщението е готово за изпращане.

 3. Файлът който съдържа подписаното съобщение се изпраща по мрежата

 4. Полученият от адресата файл, най-напред се декодира чрез публичния ключ на подателя

 5. Резултата се подлага на същата хеш функция използвана от подателя и изчислителната стойност се сравнява със съдържащата се във файла. Несъвпадение може да има в 2 ситуации:

Невъзможно е да се вземе подпис от едно съобщение и да се прикрепи към друго, понеже при криптирането се включват и характеристики на подписания документ.

ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА

КОЛЕЖ ПО ТУРИЗЪМ

=========================================================


ВЪПРОСНИК по дисциплината “Компютърни системи в хотела и ресторанта”

 1. Състояние, тенденции и особености на информационното обслужване в туризма.

 2. Същност на компютърните информационни системи (КИС). Базови функции на КИС.

 3. КИС в средата на компютърни мрежи. Предимства на използване. Видове компютърни мрежи според обхващаната територия.

 4. Основни компоненти на техническото осигуряване на КИС в средата на компютърни мрежи.

 5. Основни компоненти на програмното осигуряване на КИС в средата на компютърни мрежи.

 6. Фронт-офис системи. Изисквания към работата им. Основни функционални блокове.

 7. Защита на информацията в компютърните системи

 8. Глобални дистрибуционни системи.

 9. Електронен подпис- същност, видове.

 10. Електронна търговия- характеристика, форми на разплащане.

Препоръчана литература:

1.Атанасова,Т.- “Компютърни информационни системи” – Варна, 2001 г.

2.Анастасова,Л.- “Маркетингови комуникации в туризма и услугите”- Бургас, 2001 г.2006 г. Преподавател:

гр.Варна /доц.д-р Т.Атанасова/

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница