6 клас – общообразователна подготовка в задължителни учебни часове (зуч) – 119 уч ч. All Clear for Bulgaria for the 6th grade – Macmillan Education Първи учебен срокДата28.11.2017
Размер244.66 Kb.
Размер244.66 Kb.

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

Английски език – 6 клас – общообразователна подготовка в задължителни учебни часове (ЗУЧ) – 119 уч. ч.

All Clear for Bulgaria for the 6th grade – Macmillan Education

Първи учебен срок


по ред

Учебна седмица

Тема на урочната единица

Урочна единица за

Компетентности като очаквани резултати от обучението

Нови понятия

Контекст и дейности за всяка урочна единица

Методи и форми на оценяване по теми или раздели

Забележка

1

2

34

септември

седмица 1

18-22


Starter Unit

- Vocabulary (p.6,7)

- Grammar: p. 8

- Writing: A personal information form

- Speaking: Introducing yourself


Преговор

Нови знанияРазвиване на четирите езикови умения. Акцент върху говорене и работа с партньор. Попълване на формуляр.

• Possessives

• Cardinal and ordinal numbers
Представяне на учебната система. Запознаване със структурата на уроците. Поставяне на индивидуални задачи, работа по двойки, групи.


Активност в час. Попълване и изпълнение на упражненията в учебника и учебната тетрадка
5

6

78

септември

седмица 2

25-29


Starter Unit

- Speaking: Ordering food/At the cafe

- Placement Test

- Обсъждане на входящо ниво - упражнения;

Unit 1: Hobbies and Interests

- Vocab: Free-time activities


Преговор

Нови знания

Упражнения


Развиване на четирите езикови умения. Проверка на входящо ниво. Участие в дискусия.

Vocabulary on free-time activities

Поставяне на индивидуални задачи, работа по двойки, групи.

Обсъждане на модел за писмена работа.Активност в час. Контролна писмена работа. Попълване и изпълнение на упражненията в учебника и учебната тетрадка
9

10

1112

октомври

седмица 1

2-6Unit 1: Hobbies and Interests

- Reading: Forum discussion

- Grammar: p. 14

- Vocab: TV programmes

- Grammar: p. 15Преговор

Нови знания

Упражнения


Развиване на четирите езикови умения. Участие в дискусия. Представане на мнение, предпочитание. Писане на ревю.

• Gerunds

• Adverbs of frequency

• Simple sentence structure in English

(SVO, SVC)Поставяне на индивидуални задачи, работа по двойки, групи.

Обсъждане на модел за писмена работа.Активност в час. Попълване и изпълнение на упражненията в учебника и учебната тетрадка
13

14

15
октомври

седмица 2

9-13Unit 1: Hobbies and Interests

- Speaking: Talking about likes and dislikes

- Writing: A review

- Culture reading – After-school clubs
Преговор

Нови знания

Упражнения


Развиване на четирите езикови умения. Участие в дискусия. Представане на мнение, предпочитание. Писане на ревю.

Question words

Поставяне на индивидуални задачи, работа по двойки, групи.

Обсъждане на модел за писмена работа.Активност в час. Попълване и изпълнение на упражненията в учебника и учебната тетрадка
16

октомври

седмица 2

9-13


Unit 1 Test

Проверка на знаниятаПопълване на тест

Unit 1 test
17

18

1920

октомври

седмица 3

16-20


Unit 2: Outdoor survival

- Vocab: Outdoor activities / Reading: Microblogging and a wiki page

- Grammar: Present continuous for.. (p. 22)

- Vocab: Feelings Unit 2: Outdoor survival

- Grammar: Present simple and Pres. Cont. (p. 22-23)


Преговор

Нови знания

Упражнения


Развиване на четирите езикови умения. Участие в дискусия.

• Reflexive pronouns

• Expressing future

• Present continuous for activities in progressПоставяне на индивидуални задачи, работа по двойки, групи.


Активност в час. Попълване и изпълнение на упражненията в учебника и учебната тетрадка
21

22

2324

октомври

седмица 4

23-27

- Speaking: Making plans

- Writing: A blog entry

- Culture reading: Summer Camps

- Review – test preparation


Преговор

Нови знания

Упражнения


Развиване на четирите езикови умения. Участие в дискусия – планиране на действия. Писане на статия в блог.

• Auxiliary verbs (be, do)


Поставяне на индивидуални задачи, работа по двойки, групи.


Активност в час. Попълване и изпълнение на упражненията в учебника и учебната тетрадка
25

26

2728


ноември

седмица 1

6-10


- Unit 2 Test

Unit 3: Historical events

- Vocab: Travel verbs / Reading: A magazine article

- Grammar: Past simple (p. 30)

- Vocab: Natural disastersПроверка на знанията

Преговор


Упражнения

Нови знанияПреговор и затвърждаване на усвоените знания

• Past simple, time expressions;

Vocabulary on travel verbs and natural disasters
Поставяне на индивидуални задачи, работа по двойки, групи.


Тест, индивидуална работа

Активност в час. Попълване и изпълнение на упражненията в учебника и учебната тетрадка


29

30

3132

ноември

седмица 2

13-17


- Grammar: be (p. 31)

Unit 3: Historical events

- Speaking: Asking for information

- Writing: A biography

- Culture reading: Explorers


Преговор

Нови знания

Упражнения


Развиване на четирите езикови умения. Участие в дискусия. Писане на биографичен текст за известна личност.

• Past simple

• auxiliary verb (be)Поставяне на индивидуални задачи, работа по двойки, групи.


Активност в час. Попълване и изпълнение на упражненията в учебника и учебната тетрадка
33

34

3536

ноември

седмица 3

20-24


- Revision: Units 1-3

Преговор стр. 36

- Подготовка за тест


Преговор

УпражненияРазвиване на четирите езикови умения. Участие в дискусия.
Поставяне на индивидуални задачи, работа по двойки, групи.


Активност в час. Попълване и изпълнение на упражненията в учебника и учебната тетрадка
37

38

3940ноември

седмица 4

27/11-1/12


- End of terms test Units 1-3 – 1 уч. Час

- Упражнения след тест- Cultural Awareness: Public Transport/SportПреговор

УпражненияПреговор и затвърждаване на усвоените знания. Развиване на техники за търсене на информация. Развиване на дигитални компетентности.

Поставяне на индивидуални задачи, работа по двойки, групи.

Работа с дигитално устройство.Тест. Самостоятелна работа. Групова работа със съученици.
41

42

4344


декември

седмица 1

4-8


- Digital Competence: A Digital Wall

Unit 4: Tales from the past

- Vocab: Character adjectives / Reading: Book summaries

Unit 4: Tales from the past

- Grammar: Past continuous (p. 42, ex. 1-3)


Преговор

Нови знания

Упражнения


Развиване на четирите езикови умения. Търсене на информация в текст.

• Past continuous;


Поставяне на индивидуални задачи, работа по двойки, групи.


Активност в час. Попълване и изпълнение на упражненията в учебника и учебната тетрадка.

Подходящ инструмент за създаване на Digital Wall е Padlet (www.padlet.com)


45

46

4748


декември

седмица 2

11-15


Unit 4: Tales from the past

- Vocab: Verbs of movement

- Grammar: p. 42/43, ex. 4-9

- Упражнения

- Speaking: Talking about the pastПреговор

Нови знания

Упражнения


Развиване на четирите езикови умения. Търсене на информация в текст.

• Past simple & past continuous • Syntactic models;

• Auxiliary verb (be, do);

• Prepositions of direction;

• Concrete and abstract nounsПоставяне на индивидуални задачи, работа по двойки, групи.


Активност в час. Попълване и изпълнение на упражненията в учебника и учебната тетрадка.
49

50

5152декември

седмица 3

18-22


Unit 4: Tales from the past

- Writing: A narrative

- Culture reading: Castles and Legends p. 47;

- Подготовка за тест

- Unit 4 TestПреговор

Нови знания

Упражнения


Развиване на четирите езикови умения. Участие в дискусия.

Story writing; sentence building and paragraph structure


Поставяне на индивидуални задачи, работа по двойки, групи.


Активност в час. Попълване и изпълнение на упражненията в учебника и учебната тетрадка.


Коледна ваканция


53

54

5556

януари

седмица 1

8-12


- Упражнения след тест, преговор

Unit 5:


A wonderful world

- Vocab: Places to visit / Reading: A website

- Grammar: The noun (p. 50)

- Vocab: Adverbs /Listening
Преговор

Упражнения

Нови знания


Развиване на четирите езикови умения. Участие в дискусия. Писане на тескт на тема туризъм.

• The noun: expressing quantity;

• (not) as…as

• Too, enough and not enough;

• So and such;
Поставяне на индивидуални задачи, работа по двойки, групи.


Активност в час. Попълване и изпълнение на упражненията в учебника и учебната тетрадка.57

5859

60


януари

седмица 2

15-19


Unit 5:

A wonderful world

- Grammar: p. 51

- Упражнения в/у граматика

- Speaking: Describing your weekend
Преговор

Нови знания

Упражнения


Развиване на четирите езикови умения. Участие в дискусия.

• Adverbs of manner


Поставяне на индивидуални задачи, работа по двойки, групи.


Активност в час. Попълване и изпълнение на упражненията в учебника и учебната тетрадка.
61

6263

64януари

седмица 3

22-26


Unit 5:

A wonderful world

- Writing: A travel guide entry

- Четене на готови текстове от предишния час/ Дискусия, анализ на грешки

- Culture reading: Famous places


Преговор

Нови знания

Упражнения


Развиване на четирите езикови умения. Участие в дискусия.

Qualifiers: quite, very, really, too

Поставяне на индивидуални задачи, работа по двойки, групи.

Активност в час. Попълване и изпълнение на упражненията в учебника и учебната тетрадка.
65

66

6768

януари

седмица 4

29/1-2/2


- Упражнения / Подготовка за класна работа (Units 1-5)

- Класна работа: Unit 5 Test

Преговор

УпражненияПреговор и затвърждаване на усвоените знания. Развиване на техники за търсене на информация.
Поставяне на индивидуални задачи, работа по двойки, групи.

Работа с дигитално устройство.Тест. Самостоятелна работа. Групова работа със съученици.
69

70

71
февруари седмица 1

5-7- Анализ на класна работа / Упражнения

Unit 6: Good citizens

- Vocab: Jobs / Reading: A blog post

- Grammar: be going to
Преговор

Упражнения

Нови знания


Развиване на междукултурна и дигитална компетентност.

• Be going to;


Поставяне на индивидуални задачи, работа по двойки, групи.


Активност в час.

Попълване и изпълнение на упражненията в учебника и учебната тетрадка.


Втори учебен срок

по ред

Учебна седмица

Тема на урочната единица

Урочна единица за

Компетентности като очаквани резултати от обучението

Нови понятия

Контекст и дейности за всяка урочна единица

Методи и форми на оценяване по теми или раздели

Забележка

72

73

74февруари

седмица 2

12-16


- Упражнения върху граматика

- Vocabulary: make and do/ Listening

- Speaking: Giving opinions (p. 61)- Revision: Units 4-6 Преговор стр. 64

Преговор

Нови знания

Упражнения


Развиване на четирите езикови умения. Участие в дискусия. Създаване на текст за описание на човек.

Vocabulary “make” and “do”


Поставяне на индивидуални задачи, работа по двойки, групи.


Активност в час. Попълване и изпълнение на упражненията в учебника и учебната тетрадка.
75

76

77

февруари

седмица 3

19-23


- Подготовка и упражнения за тест

- Unit 6 TestПреговор

УпражненияРазвиване на четирите езикови умения. Участие в дискусия. Изготвяне на анкета.
Поставяне на индивидуални задачи, работа по двойки, групи.


Активност в час. Попълване и изпълнение на упражненията в учебника и учебната тетрадка.
78

79

80
Февруари-Март

26/2-2/3


- Cultural Awareness: Cities, towns and villages

- Cultural Awareness: AppearanceПреговор

Нови знания

Упражнения


Развиване на четирите езикови умения. Участие в дискусия.

Културата на обличане във Великобритания

Поставяне на индивидуални задачи, работа по двойки, групи.


Активност в час. Попълване и изпълнение на упражненията в учебника и учебната тетрадка.

Използвайте албума в ELTpics, за допълнителна задача – всеки да избере човек, носещ странни/необичайни дрехи и да разкаже за тях от името на човека на снимката. https://www.flickr.com/photos/eltpics/albums/72157626462597138

81

8283


февруари

седмица 4/ март седмица 1

5-9


- Digital Competence: A wiki

- Презентация на готовите wiki страници


Преговор

Упражнения

Нови знания


Развиване на четирите езикови умения. Участие в дискусия.

Използване на ИКТ

Поставяне на индивидуални задачи, работа по двойки, групи.


Активност в час.

Как се прави wiki страница с Google Sites: https://www.lifewire.com/project-wikis-using-google-sites-771663

84

85

86
Март

седмица 2

12-16


Unit 7: Plan the future

- Life events / Reading: An infographic

- Grammar (will/won’t)


Преговор

Нови знания

Упражнения


Развиване на четирите езикови умения. Участие в презентация на проект.

Will/won’t

Поставяне на индивидуални задачи, работа по двойки, групи.


Активност в час. Попълване и изпълнение на упражненията в учебника и учебната тетрадка.
87

88

89
Март

седмица 3

19-23


Unit 7: Plan the future

- Vocab: Musical instruments / Listening

- Speaking: Asking for and giving advice

- Grammar – Zero conditional*- Writing: A class survey


Преговор

Нови знания

Упражнения


Развиване на четирите езикови умения.

*Zero Conditional

Поставяне на индивидуални задачи, работа по двойки, групи.


Активност в час. Попълване и изпълнение на упражненията в учебника и учебната тетрадка.

*(ресурси за Zero conditional ще бъдат налични в ресурсния център на адрес: www.macmillan.bg/AllClearTeachers)

90

91

92
Март

седмица 4

26-30


Unit 7: Plan the future

- Culture reading: Music in schools

- Преговор (подготовка за тест)

- Unit 7 Test

Unit 8: Our world

- Vocab: Materials and containers
Преговор

Проверка на знанията

Нови знания

УпражненияРазвиване на четирите езикови умения.

Vocabulary on materials and containers

Поставяне на индивидуални задачи, работа по двойки, групи.


Активност в час. Попълване и изпълнение на упражненията в учебника и учебната тетрадка.
93

94

95
Април

седмица 1 (след ваканцията)

10-13


- Reading: A newspaper article

- Grammar: упражнения върху Past Simple/ Past Continuous от допълнителните ресурси на сайта (2 уч. часа)

Unit 8: Our world

- Vocab: Endangered animals

Преговор

Упражнения

Нови знания


Развиване на четирите езикови умения.

Vocabulary on endangered animals

Поставяне на индивидуални задачи, работа по двойки, групи.


Активност в час. Попълване и изпълнение на упражненията в учебника и учебната тетрадка.

Допълнителни ресурси ще бъдат налични на сайта: www.macmillan.bg/AllClearTeachers

96

97

98
април

седмица 2

16-20


Unit 8: Our world

- Speaking: Giving directions

- Writing: A competition entry
Преговор

Упражнения

Нови знания


Развиване на четирите езикови умения.

Formal writing

Поставяне на индивидуални задачи, работа по двойки, групи.


Активност в час. Попълване и изпълнение на упражненията в учебника и учебната тетрадка.

Предложение за алтернативно съдържание: стр. 82 може да се замени с диктовка на текста от стр. 27 – Summer Camps, първи параграф, като допълнение може да се добави дискусия на тема летни лагери в България – има ли такива, къде се намират, какво е хубавото в тях..)


99

100


101


април

седмица 3

23-27


- Culture reading: Cycling in the UK (изречението с present perfect да се трансформира в present simple)

- Подготовка за тест- Unit 8 Test


Преговор

Упражнения

Проверка на знанията


Развиване на четирите езикови умения.
Поставяне на индивидуални задачи, работа по двойки, групи.


Активност в час. Попълване и изпълнение на упражненията в учебника и учебната тетрадка.
102

103


104


април

седмица 4/май седмица 1

30/4-4/5Unit 9: Having fun

- Vocabulary: Playing games

- Grammar review: present and past tenses (работа и с допълнителните ресурси от сайта)

- УпражненияПреговор

Упражнения

Нови знания


Развиване на четирите езикови умения.

Vocabulary on playing games

Поставяне на индивидуални задачи, работа по двойки, групи.


Активност в час. Попълване и изпълнение на упражненията в учебника и учебната тетрадка.

Допълнителни ресурси ще бъдат налични на сайта: www.macmillan.bg/AllClearTeachers

105

106


107


май

седмица 2

7-11


- Grammar: future forms

Unit 9: Having fun

- Vocabulary: Places to visit/ Listening

- Speaking: Expressing preferences
Нови знания

Преговор


Упражнения

Развиване на четирите езикови умения.

Expressing preferences

Поставяне на индивидуални задачи, работа по двойки, групи.


Активност в час. Попълване и изпълнение на упражненията в учебника и учебната тетрадка.

Вместо упр. 10 на стр. 87 може да ползвате от допълнителните ресурси

108

109


110


Май

седмица 3

14-18


- Writing: An email

- Culture reading: Beaches in the UK

Упражнения

Нови знанияРазвиване на четирите езикови умения. Развиване на дигитални и междукултурни компетентности.

Making your writing more interesting

Поставяне на индивидуални задачи, работа по двойки, групи.


Активност в час. Презентация.
111

112


113

114Май

седмица 5/юни седмица 1

28/5-1/6- Digital competence: A presentation

- Представяне на подготвените презентации

- Подготовка за класна работа

Revision Units: 7-9 (2 уч. часа с използване и на допълнителните ресурси от сайта и работа в тетрадката)


Упражнения

Умения за правене на презентация

Използване на ИКТ за подготовка и правене на презентации

Поставяне на индивидуални задачи, работа по двойки, групи.


Активност в час. Презентация.

Допълнителни ресурси ще бъдат налични на сайта: www.macmillan.bg/AllClearTeachers

115

116юни седмица 2

4-8- Класна работа

- Дискусия върху резултатитеУпражненияКонтролна работа.


117


118

119


юни седмица 3

11-15Работа върху проектите на страници 96-101 (спрямо часовете до края на срока и предпочитанията на учениците)


Упражнения

Развиване на четирите езикови умения. Развиване на дигитални компетентности
Поставяне на индивидуални задачи, работа по двойки, групи.


Представяне на проекти


Page ofСподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница