Административни услуги предоставяни от отдел „ТърговияДата02.03.2017
Размер176.92 Kb.
Размер176.92 Kb.

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ Отдел „Търговия”


Административен офис № 2

Гише № 5

N

НАИМЕНОВАНИЕ НА АДМИНИСТРАТИВНАТА УСЛУГА

СРОК
1.1

Издаване на документ за търговия на открито

1. За ползване на пазари с цел търговия със селскостопанска

продукция
Такси в лв. гр.Несебър гр.Обзор Останали Съгласно к.к.Сл.Бряг гр.Св.Влас селища

Наредба № 11 с.Равда

на ОбС гр. Несебър

- Чл.30 За ползване на пазари с цел търговия със селскостопанска

продукцияна кв.м.на ден 3.10 2.20 1.20

на кв.м. на месец 28.80 24.00 12.00


- Чл. 31 За продажба от превозно средство, впрегнато с добитък
на ден Не се разрешава 4.80 3.60

/Не се разрешава

през акт.тур.сезон/

- Чл.32 За продажба от лек автомобил

на ден 4.80 3.60 2.00

/Не се разрешава /Не се разрешава

през акт.тур.сезон/ през акт.тур.сезон/
- Чл.33 За продажба от товарен автомобил или ремарке

на ден 14.40 9.60 8.80

/Не се разрешава /Не се разрешава

през акт.тур.сезон/ през акт.тур.сезон/

10 дни

съгласно


чл.9, ал.1 от

Наредба №2

на ОбС гр.Несебър публикувана в сайта на Общината

Натисни тукНеобходими

документи :1. Заявление (по образец);

2. Документ за съдебна регистрация /копие;

3. Удостоверение за актуално правно състояние на търговеца/копие;

4. Копие от регистрация по идентификационен номер/Булстат ;

5. Документ за регистрация като производител на селскостопанска продукция, когато

заявителя е физическо лице/копие;

6. Удостоверение за наличие или липса на задължения към Община Несебър.1.2

Издаване на документ за търговия на открито

- За ползване на пазари с цел търговия с промишлени стоки


Такси в лв. гр.Несебър гр.Обзор Останали

Съгласно чл.35 к.к.Сл.Бряг гр.Св.Влас селища от Наредба № 11 с.Равда

на ОбС гр. Несебър

на кв.м.на ден 9.60 8.40 7.20

на кв.м. на месец 57.60 38.40 24 .00

10 дни

съгласно


чл.9, ал.1 от

Наредба №2

на ОбС гр.Несебър публикувана в сайта на Общината

Натисни тук

Необходими

документи :1. Заявление (по образец)

2. Документ за съдебна регистрация/копие;

3. Удостоверение за актуално правно състояние на търговеца/копие ;

4. Копие от регистрация по идентификационен номер/Булстат ;

5. Удостоверение за наличие или липса на задължения към Община Несебър.1.3

Издаване на документ за търговия на открито – общинско място/сергия/

 • за продажба на картички /печатни произведения/

Такси в лв. гр.Несебър гр.Обзор Останали

Съгласно чл.41 к.к.Сл.Бряг гр.Св.Влас селища

от Наредба № 11 с.Равда

на ОбС гр. Несебър

на кв.м. на месец 31.20 28.80 10.00

10 дни

съгласно


чл.9, ал.1 от

Наредба №2

на ОбС гр.Несебър публикувана в сайта на Общината

Натисни тук

Необходими

документи :1. Заявление (по образец);

2. Документ за съдебна регистрация/копие;

3. Удостоверение за актуално правно състояние на търговеца/копие;

4. Копие от регистрация по идентификационен номер/Булстат ;

5. Удостоверение за наличие или липса на задължения към Община Несебър.1.4

Издаване на документ за търговия на открито – общинско място/сергия/

 • за продажба на сладоледТакси в лв. гр.Несебър гр.Обзор Останали

Съгласно чл.38 к.к.Сл.Бряг гр.Св.Влас селища

от Наредба № 11 с.Равда

на ОбС гр. Несебър

на кв.м. на месец I зона - 50.40 I зона - 43.20 I зона - 26.40

II зона -38.40 II зона -38.40 II зона - 21.60

III зона - 24.00


10 дни

съгласно


чл.9, ал.1 от

на ОбС гр.Несебър публикувана в сайта на ОбщинатаНатисни тук

Необходими

документи :1. Заявление (по образец);

2. Документ за съдебна регистрация/копие;

3. Удостоверение за актуално правно състояние на търговеца/копие;

4. Копие от регистрация по идентификационен номер/Булстат ;

5. Удостоверение за наличие или липса на задължения към Община Несебър.


1.5

Издаване на документ за търговия на открито – общинско място/сергия/

 • за продажба на ядки

Такси в лв. гр.Несебър гр.Обзор Останали

Съгласно чл.38 к.к.Сл.Бряг гр.Св.Влас селища

от Наредба № 11 с.Равда

на ОбС гр. Несебър

на кв.м. на месец I зона - 50.40 I зона - 43.20 I зона - 26.40

II зона - 38.40 II зона - 38.40 II зона - 21.60

III зона -24.0010 дни

съгласно


чл.9, ал.1 от

Наредба №2

на ОбС гр.Несебър публикувана в сайта на Общината

Натисни тук

Необходими

документи :1. Заявление (по образец);

2. Документ за съдебна регистрация/копие;

3. Удостоверение за актуално правно състояние на търговеца/копие;

4. Копие от регистрация по идентификационен номер/Булстат ;

5. Удостоверение за наличие или липса на задължения към Община Несебър.


1.6

Издаване на документ за търговия на открито – общинско място/сергия/

 • за продажба на произведения на художествени занаяти и приложните изкуства

Такси в лв. гр.Несебър гр.Обзор Останали

Съгласно чл.42 к.к.Сл.Бряг гр.Св.Влас селища

от Наредба № 11 с.Равда

на ОбС гр. Несебър

на кв.м. на месец 72.00 28.80 -10 дни

съгласно


чл.9, ал.1 от

Наредба №2

на ОбС гр.Несебър публикувана в сайта на Общината

Натисни тук

Необходими

документи :1. Заявление (по образец);

2. Документ удостоверяващ завършено художествено образование/заверено фотокопие;

3. Удостоверение за наличие или липса на задължения към Община Несебър.


1.7

Издаване на документ за търговия на открито- общинско

място/сергия/

- за продажба на плетиво
Такси в лв. гр.Несебър гр.Обзор Останали

Съгласно чл.41 к.к.Сл.Бряг гр.Св.Влас селища

от Наредба № 11 с.Равда

на ОбС гр. Несебър

на кв.м. на месец 31.20 28.80 10.00


10 дни

съгласно


чл.9, ал.1 от

Наредба №2

на ОбС гр.Несебър публикувана в сайта на Общината

Натисни тук

Необходими

документи :1. Заявление (по образец);

2. Копие от документ за самоличност;

5. Удостоверение за наличие или липса на задължения към Община Несебър.


1.8

Издаване на документ за търговия на открито пред обекти за обществено хранене

 • за разполагане на маси, столове, витрини

Такси в лв. гр.Несебър гр.Обзор Останали

Съгласно чл.36 к.к.Сл.Бряг гр.Св.Влас селища

от Наредба № 11 с.Равдана Община Несебър

на кв.м. на ден зона А - 3.80 1.30 0.60

I зона - 1.90

II зона - 1.50

III зона - 1.15
на кв.м. на месец зона А – 34.60 13.40 9.60

I зона - 23.00

II зона - 19.20

III зона - 11.5010 дни

съгласно


чл.9, ал.1 от

Наредба №2

на ОбС гр.Несебър публикувана в сайта на Общината

Натисни тук

Необходими

документи :1. Заявление (по образец);

2. Документ за съдебна регистрация/копие;

3. Удостоверение за актуално правно състояние на търговеца/копие;

4. Копие от регистрация по идентификационен номер/Булстат ;

5. Удостоверение за наличие или липса на задължения към Община Несебър;

6. Копие от удостоверение за категория на туристическия обект.
1.9

Издаване на документ за търговия на открито – пред магазини,

офиси и домове


Такси в лв. гр.Несебър гр.Обзор Останали

Съгласно чл.37 к.к.Сл.Бряг гр.Св.Влас селища

от Наредба № 11 с.Равда

на ОбС гр. Несебър

на кв.м. на ден 12.00 9.60 7.20
на кв.м. на месец I зона - 62.40 48.00 24.00

II зона - 52.80

III зона -28.8010 дни

съгласно


чл.9, ал.1 от

Наредба №2

на ОбС гр.Несебър публикувана в сайта на Общината

Натисни тук

Необходими

документи :1. Заявление (по образец);

2. Документ за съдебна регистрация/копие;

3. Удостоверение за актуално правно състояние на търговеца/копие;

4. Копие от регистрация по идентификационен номер/Булстат;

5. Удостоверение за наличие или липса на задължения към Община Несебър.1.10

Издаване на документ за ползване на общински места върху които са организирани панорами, стрелбища, моторни люлки, въртележки, детски колички и др.под.
Такси в лв. гр.Несебър гр.Обзор Останали

Съгласно чл.44 к.к.Сл.Бряг гр.Св.Влас селища

от Наредба № 11 с.Равда

на ОбС гр. Несебърна кв.м. на ден 1.00 1.00 0.70

на кв.м. на месец 28.80 19.20 14.40


10 дни

съгласно


чл.9, ал.1 от

Наредба №2

на ОбС гр.Несебър публикувана в сайта на Общината

Натисни тук

Необходими

документи :1. Заявление (по образец);

2. Документ за съдебна регистрация/копие;

3. Удостоверение за актуално правно състояние на търговеца/копие;

4. Копие от регистрация по идентификационен номер/Булстат ;

5. Удостоверение за наличие или липса на задължения към Община Несебър.1.11

Събиране на такси за ползване на места, върху които са организирани панаири,събори и празници за продажба на стоки
Такси в лв. гр.Несебър гр.Обзор Останали

Съгласно чл.43 к.к.Сл.Бряг гр.Св.Влас селища

от Наредба № 11 с.Равда

на ОбС гр. Несебър

на кв.м. на ден 2.50 1.20 1.20


веднага

Необходими

документи :Не се изискват


1.12

Събиране на такси за ползване на общински терен за разполагане на преместваем обект с предварително издадено разрешение от Гл.архитект на Община Несебър.
Такси в лв. гр.Несебър гр.Обзор Останали

Съгласно к.к.Сл.Бряг гр.Св.Влас селища

Наредба № 11 с.Равдана ОбС гр. Несебър

- Чл.38 Павилиони за общ.хранене и павилиони, маси,сергии и др.за продажба на хранителни стоки, цигари и алкохол


на кв.м. на месец I зона - 50.40 I зона - 43.20 I зона - 26.40

II зона - 38.40 II зона - 38.40 II зона -21.60

III зона - 24.00

- Чл.39 Павилиони с цел продажба на промишлени стоки


на кв.м. на месец I зона - 57.60 I зона - 38.40 I зона - 24.00

II зона - 45.60 II зона - 33.60 II зона -19.20

III зона -28.80

- Чл.40 Банкомати , тел.кабини и др.подобни


на кв.м. на месец 57.60 48.00 36.00

веднага
Необходими

документи :1.Разрешение за поставяне на преместваем обект от Гл.архитект на Община Несебър.


1.13

Издаване на документ за ползване на тротоари, улични платна и др.общински терени за разполагане на дърва

Такси в лв. гр.Несебър гр.Обзор Останали

Съгласно чл.46 к.к.Сл.Бряг гр.Св.Влас селища

от Наредба № 11 с.Равда

на ОбС гр. Несебър

на кв.м. на месец 1.20 1.20 0.50


10 дни

съгласно


чл.9, ал.1 от

Наредба №2

на ОбС гр.Несебър публикувана в сайта на Общината

Натисни тук

Необходими

документи :1.Заявление1.14

Издаване на документ за продажба на дърва от товарен автомобил или ремарке
Такси в лв. гр.Несебър гр.Обзор Останали

Съгласно чл.34 к.к.Сл.Бряг гр.Св.Влас селища

от Наредба № 11 с.Равда

на ОбС гр. Несебърна кв.м. на ден 12.00 7.20 6.00

на кв.м. на месец 72.00 36.00 18.00
10 дни

съгласно

чл.9, ал.1 от

Наредба №2

на ОбС гр.Несебър публикувана в сайта на Общината

Натисни тук

Необходими

документи :

1. Заявление (по образец);

2. Документ за съдебна регистрация/копие;

3. Удостоверение за актуално правно състояние на търговеца/копие;

4. Копие от регистрация по идентификационен номер/Булстат ;

5. Удостоверение за наличие или липса на задължения към Община Несебър.


1.15

Издаване на документ за осъществяване на търговска дейност „Атракционо – панорамно влакче” в пешеходната зона на гр.Несебър нова – стара част, за един летен сезон /м.май-октомври/
Такси в лв.

Съгласно чл.45

от Наредба № 11

на ОбС гр. Несебър

за влакче на месец - 1800лв.


до 10 дни

след разглеждане от Комисия


Необходими

документи :1. Заявление (по образец);

2. Оферта на кандидата;

3. Удостоверение за актуално правно състояние на търговеца;

4. Копие от регистрация по идентификационен номер/Булстат ;

5. Удостоверение за наличие или липса на задължения към Община Несебър;

6. Удостоверение за наличие или липса на задължения към ТД на НАП;

7. Свидетелство за регистрация на превозното средство;

8. Документ за преминал годишен технически преглед;

9. Протокол за съответствие, издаден от лицензирана лаборатория; за годността на

превозното средство да превозва пътници;

10.Застраховка на местата на водача и пътниците.

Забележка: Размерът на таксите по този раздел важи за активния туристически сезон от 1 юли до 31 август . През останалия период работещите обекти заплащат 55% от размера на съответната такса за кв.м., а неработещите през същия период 2%.
Срок на валидност

Разрешителните за търговия на открито се издават за срок на действие до една година, съгласно

Чл.9, ал.2 от Наредба № 2 на ОбС гр.Несебър .Зони по т. т 1.4, 1.5, 1.8, 1.9, 1.12:

Зона А – гр.Несебър – стара част – Южно пристанище – рибни павилиони.

I зона – гр.Несебър – стара част, гр.Несебър – нова част: зоните около северен и южен плаж, ул.”Хан Крум”, ул.”Отец Паисий”, ул.”Л.Каравелов, ул.”Ив.Вазов” ул.”Струма”, ул.”Г.Делчев”, ул.”Изгрев”, ул.”Хр.Ботев”, ул.”Св.Св.Кирил и Методий”, к.к.Слънчев бряг – без района на общежитията и кв.Възела, гр.Обзор, гр.Свети Влас, с.Равда и останалите селища – централната търговска част на населените места.

II зона – гр.Несебър – нова част: ул.”Зорница”, ул.”В.Левски”, ул.”Прибойна”, ул.”Места”, ул.”Раковски”, ул.”Дюни”, ул.”Еделвайс”, ж.к.”Младост”, гр.Обзор, гр.Св.Влас, с.Равда, и останалите селища – извън централната търговска част на населените места.

III зона – гр.Несебър – нова част: ул.”Преслав”, ул.”Витоша”, ул.”Рила” к.к.Слънчев бряг – общежития и кв.Възела.

Отстъпки:


 1. За I и II група инвалиди, както и за лица, регистрирани като социално слаби /съгласно действащото законодателство/, които са жители на Община Несебър, таксите по този раздел се намаляват с 50%

I група – от 90-100%

II група – от 71-90% 1. Производител на селскостопанска продукция – пенсионер, който е жител на Община Несебър, ползва отстъпка в размер на 50% от размера на таксите по т.1.1/1.

Жители на Община Несебър, които се занимават с продажба на плетиво, ползват 50% намаление на таксите по т.1.7

2.

Издаване на документ на фирми и граждани за поставяне на рекламно –информационен елемент върху терени общинска собственост

Такси в лв.

Съгласно чл.149

от Наредба № 11

на ОбС гр.Несебър

на кв.м. на месец - 16.00Наредба № 3

ОбС гр.Несебър публикувана в сайта на ОбщинатаНатисни тук

Такса

съгласно

чл.83 от

Наредба № 11

на ОбС

гр.Несебър-

Преместваемо /несвързано с терена/

съоръжение с площ реклама

до 4 кв.м.

- 50.00 лв.

-

Свързано с терена с площреклама

до 4 кв.м.

- 100.00 лв.

-

Свързано с терена с площреклама

над 4 кв.м.

- 150.00лв.


Необходими

документи : 1. Заявление по образец;

 2. Удостоверение за актуална съдебна регистрация на заявителя, когато последният е юридическо лице/срок на валидност на документа-6 месеца от датата на издаването/

 3. Удостоверение за наличие или липса на задължения към Община Несебър;

 4. Изработени от архитект, художник, фотограф и инженер ситуационно решение; архитектурен, конструктивен проект в подходящ мащаб; снимки, колажи, и други материали, показващи адаптацията на рекламно-информационните елементи в градската среда в случаите по чл.2, т.1 от Наредба № 3 на Община Несебър ; обяснителна записка;

 5. В случаите, в които сградата, съоръжението или терена, където ще се разполагат рекламно-информационните елементи, е частна или държавна собственост – документ

за собственост, а когато заявлението се подава от не собственик – и писмено съгласие

на собственика; 1. Документ за платена административна такса за разглеждане на заявлението съгласно Наредба № 11 на Община Несебър. – 100лв.

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница