Актуалното състояние, проблеми, перспективи наДата01.02.2017
Размер49.85 Kb.
Размер49.85 Kb.

Софийски Университет „Св. Климент Охридски”

Есе на тема:

Актуалното състояние, проблеми, перспективи на

репродуктивното здраве и семейното планиране

изготвил: Душица Андонов

фак.номер: 820 151

специалност: социални дейности

Здраве е състояние на пълно физическо, умствено и социално благополучие, а не липса на заболяване или недъг. Репродуктивно здраве е състоянието на пълно физическо, умствено и социално благополучие, а не просто липса на заболяване или недъг, във връзка свъзпроизводителната система и нейните процеси и функции. То зависи от общото здравословно състояние на населението, а що се отнася до стойностите на някои показатели в демографията, ясно се вижда наличие на една негативна тенденция през последните 15-20 години. България отчита едни от най-високите стойности сред останалите страни в ЕС по показателите като перинаталната смъртност, майчинска и детска смъртност. Като мнозина от нас смятат че няма нищо по-хубаво от децата и че те са нашето бъдеще и нашите наследници, други пък и не се замислят за тях. Затова са всички аборти, много изоставени деца препуснати сами на себе си, затова е и цялото това насилие. Самото безплодие като един от проблемите, може да се влияе от психични фактори, както и от непрекъснат стрес и напрежение поради силното желание за дете. Също така като проблем могат да бъдат и сексуалната дисфункция (фригидност), вагинизмът (спазъм на мускулатурата на влагалището и тазовото дъно което затруднява половия акт). В репродуктивното здраве се включват също и сексуалното здраве и личните взаимоотношения.

По определние на СЗО, сексуално здраве означава не просто отсъствие на разстройства, дисфункции или болести, а свързано със сексуалността състояние на физическо, емоционално, душевно и социално благополучие. Това предполага положителен и уважителен подход към сексуалността, свободен от принуди, дискриминация и насилие, а също и свободен достъп до сексуална информация, образование и медицинско обслужване.

Компонентите на сексуалното и репродуктивно здраве се разглеждат като

а) профилактични и социално-медицински компоненти (елемент на т.нар. здравеопазване или “опазване на здравето”) и

б) лечебно-диагностични компоненти (елемент на т.нар. куративна медицина или “медицински грижи”).

-Опазване на сексуалното и репродуктивното здраве означава: разпространение на здравни знания, създаване на здравословното поведение и профилактика на: нежеланата бременност, усложненията на бременността и раждането, полово насилие и полова фрустрация и техните усложнения, полово-предаваемите инфекции, гениталните неоплазми, безплодието, нежелателните прояви на преходните възрасти.

-Медицинските грижи за сексуално и репродуктивно здраве се състоят в : своевременна (ранна) диагноза и лечение (премахване) на: нежеланата бременност, усложненията на бременността и раждането, полово насилие и полова фрустрация и техните усложнения, полово-предаваемите инфекции, гениталните неоплазми, безплодието, нежелателните прояви на преходните възрасти.

От казаното дотук следва, че понятието “сексуално и репродуктивно здраве” покрива обширна зона на медицинската специалност, акушерство и гинекология, но също така покрива и дейността на политици, здравни администратори, социални работници, психолози, специалисти по разпространение на здравни знания и – не на последно място – доброволци в рамките на неправителствените организации.

IPPF апробира своята “Харта на сексуалните и репродуктивни права” през 1995 г. и я обнародва през 1996 г. Тази харта включва 12 основни човешки права:

1. Право на живот

2. Право на свобода и сигурност на личността

3. Право на равенство и право да не страдаш от каквито и да било форми на

дискриминация

4. Право на неприкосновеност в личния живот4

5. Право на свобода на мисълта

6. Право на информация и обучение

7. Право на избор да сключиш брак или не, да създадеш семейство или не, да планираш

развитието на семейството си или не

8. Право на решение дали и кога да имаш деца

9. Право на здравеопазване и медицински грижи

10. Право на възползване от научно-техническия прогрес

11. Право на свобода на събранията и участие в политическия живот

12. Право да не страдаш от мъчения и лошо отношение.

1. Право на живот

1.1. Животът на никоя жена не трябва да се подлага на риск или опасност във връзка с бременност. Това право е особено валидно за избежната смърт – то подчертава нуждата да се намалят рисковите фактори за “високо-рискови бременности”, например такива, които настъпват твърде рано, твърде късно, твърде начесто или са твърде много на брой.

2. Право на свобода и сигурност на личността.

Всеки човек по право е свободен от принуда към:

- бременност, стерилизация, аборт.

Семейното планиране, като синоним на “контрол върху раждаемостта” включва:

а) контрацепция

- “изкуствена” контрацепция (чрез прилагане на контрацептивни средства)

- “природна” контрацепция (чрез прилагане на контрацептивни техники)

б) трайна стерилизация

в) прекъсване на нежеланата бременност.

В България медицината разполага с добре подготвени експерти обединени в професионалната асоциация на лекарите, работещи в сферата на репродуктивното здраве. От голямо значение е профилактиката на безплодието да започне още преди вътреутробното развитие на плода. Важно е и след раждането да се открият кои са вродени аномалии на половите органи и ако съществуват такива да се премине на лечение. За всяко дете най-значим период е пубертета и тук е от голямо значение грижата за развитието му, защото от това зависи и развитието му в бъдеще. Много важни фактори на профилактиката на безплодието на едно бъдеще семейство са правилно възпитание, спорта, гимнастиката, рационалното хранене и друго. Един от добрите показатели на правилното развитие на жената е навременната поява на менструация. С навлизането в половата зрелост всяко момиче трябва да бъде за познато с хигиената на половия си живот, да бъде информирана и запозната с бременността и раждането, с опасностите на заболяванията които може да получи. Младите жени и мъже трябва да познават и ползват средствата за предпазване от забременяване, защото абортите са най-честа причина на безплодието на жената.Репродуктивното здраве е на заден план. Днес съществуват мнозина научно изследователски центрове, които са оборудвани с съвременна апаратура за извършване на изследвания относно проблемите на репродукцията. Самите организации и съществуването на такива подобни центрове се дължи на увеличаващата се честота на бездетни двойки, безброй направени аборти и увеличаване на пациенти с репродуктивни проблеми. В днешно време, както и преди години, България се намира в състояние на демографска катастрофа. Социално икономическите условия са доста неблагоприятни. Именно заради този факт много от младите хора нямат тази възможност да си ползват издържка на повече от едно бебе. Допълнително усложняване на ситуацията са и самите емиграции на хората. Проблемите на здравето на младите са свързани и със съществуването на финансови, административно-организационни и нормативни бариери при ползването на здравните услуги.

Като извод най-важно е да кажем че благодарение на медийната подкрепа и подкрепата на различни кампании свързани с репродуктивното здраве, обществото все повече и повече обърща внимание на собственото си здраве и повече се ангажира относно получаване на необходима информация .

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница