Анализ и оценка на маркетинговата дейност настраница1/4
Дата16.11.2017
Размер0.71 Mb.
Размер0.71 Mb.
  1   2   3   4

Университет

Факултет

Катедра

Дипломна работа

на тема:

Анализ и оценка на маркетинговата дейност на Apple


Изготвил: Научен ръководител:

Съдържание:

 1. Увод…………………………………………………………………………….. 1. Теоретична част……………………………………………………………….

 1. Кратка история на създаването на Apple…………………………………

 2. Характеристика на компанията и нейната дейност……………………..

 3. Иновацията като предпоставка за успех и лидерство…………………. 1. Анализ на маркетинговата дейност…………………………………………

 1. Анализ на маркетинговата среда…………………………………………..

  1. PEST анализ………………………………………………………………….

  2. Модел на Портър……………………………………………………………

  3. SWOT анализ на Apple Inc…………………………………………………

  4. Пазарна сегментация……………………………………………………….

 2. Маркетингов микс анализ на Apple…………………………………………

  1. Маркетингов микс-анализ на продукта……………………………………

  2. Маркетингов микс-анализ на цената………………………………………

  3. Маркетингов микс-анализ на мястото(логистика и дистрибуция)…….

  4. Маркетингов микс-анализ на комуникацията…………………………….

 3. Ефективност на маркетинг микс стратегията, пазарна позиция на

Apple Inc. и финансови данни………………………………………………….

  1. Ефективност

  2. Пазарна позиция и финансови данни

 1. Сравнителен анализ на Apple и Dell ………………………………………..

 2. Заключение 1. Увод

Apple Inc. е американска мултинационална корпорация, която проектира и продава потребителска електроника, компютърен софтуер и персонални компютри. Тя използва много форми на успешни стратегии за маркетингов микс. Компанията е имала време много исторически върхове, както и на непредвидени спадове, трансформира се през десетилетията, но същевременно запазва фундаменталната си същност. През последното десетилетие Apple преобразява музикалния бизнес чрез Ipod-a, мобилният бизнес чрез Iphone и развлекателният бизнес чрез Ipad-a.

През последните 36 години Apple се превръща в световно известна марка за компютърни технологии, а гениалната и стратегия предизвиква истинско възхищение по отношение на модерния и елегантен дизайн, които допринасят за удволетвореността на клиента. Разбирането на идеята да се мисли за Apple, като за дизайнерски продукт, промоция,достъпна цена и дистрибуция до клиента, помага да вникнем в стратегията на компанията и да я разберем.

Целта на настоящата дипломна работа е да изследва маркетинговата стратегия на Apple Inc и да докаже, че иновацията би могла да се използва умело като стратегическо оръжие на конкурентния пазар, за да изведе една компания на върха. За целта ще прегледаме на кратко историята на компанията, както и нейните успехи и провали, които неминуемо повлияват върху избора на маркетингови стратегии. Ще разгледаме как тези стратегии повлияват продажбите, пласмента, надеждността, потребителската удволетвореност и очакване, както и цялостното търговско възприемане на компанията и продуктите и. Ще проучим четирите Р на маркетинга, ще разгледаме факторите на Портър и ще направим SWOT анализ.

Изследвайки маркетинговата дейност на Apple Inc. ще докажем,че иновацията може да се превърне в предпоставка за успех и лидерство на световно равнище.
 1. Теоретична част
 1. Кратка история на създаването и развитието на Apple

Период 1976–1980

Световно популярната компания Apple Inc. е създадена през 1976г на 1 Април,от Стив Джобс,Стив Уозниак и Роналд Уейн, след като двамата напускат работа, за да създадат персоналния компютър Apple 1 на стойност 666,66$.

През 1977г. Apple е официално регистрирана и превърната в корпорация без участието на Уейн, който продава своя дял от компанията на Джобс и Уозниак за едва 800$. Основното финансиране от $250 хил. при учредяването на Apple се осигурява от мулти-милионера

Майк Маркула.През април 1977г. компанията излиза на пазара с Apple2,а през 1980г. представя и злополучния Apple3, в опит да се конкурира с IBM и Microsoft.

През декември 1980 стойността на акциите на компанията,пуснати на пазара, достига 22$ за акция, което довежда до забогатяването на близо 300 души и ги превръща в милионери.

1981-1985

През 1982г. Apple стартира ниско-бюджетния компютърен проект, който допринася за революцията в компютърния бизнес, а именно Macintosh, дело на Джобс и Райдли Скот. Macintosh се превръща в шедьовър и е повратен момент за успеха на Apple.1986-1997

След Macintosh за периода от 1986 до 1997 Apple запада,експериментирайки с поредица от неуспешни потребителски целеви продукти като дигитални камери,преносими CD player,говорители,видео конзоли и пр. Огромните ресурси,които компанията инвестира в тези продукти, на база нереалистични пазарни прогнози, водят до спад в пазарната цена на акциите на Apple.

През 1997г. Стив Джобс обявява, че Apple ще обедини усилията си с Microsoft за релийза на новата версия на Microsoft Office за Macintosh. Така Microsoft прави инвестиция от $150 мил. в Apple,без право на глас.

1998-2005

За периода 1998-2005г. Apple отново се превръща в рентабилна компания. През 1998г. компанията представя новия all-in-one компютър iMac, чиито създател Айв по-късно проектира популярните днес iPhone и iPod.

През 2005 Джобс обявява, че Apple ще започне производството на Intel-базирани Mac компютри, като за периода 2005-2006г. успехът на Apple се дължи най-вече на цената на нейните акции.

2006-2010

За периода между 2003-2006г. акциите на компанията се увеличават повече от 10 пъти от $6 до над $80 за акция. През януари 2006г. пазарният джоб на Apple надминава този на Dell и макар пазарният дял при компютрите да нараства, Apple все още е назад в нивото н конкуренцията с Microsoft, с едва около 8% настолни компютри и лаптопи в САЩ.След 2010г.

В следващите години компанията излиза на пазара с иновационни продукти като Apple IPHONE, а малко по-късно през 2010г. и IPAD. Тези продукти не само носят изключителни приходи за компанията,но я утвърждават и като световен лидер на технологичния пазар.

 1. Характеристика на компанията и нейната дейност


“Apple” Inc. , официално Apple Computer Inc., е американска мултинационална корпорация, фокусирала се над разработването на дизайн и качество в компютърния и електронен хардуер и софтуер.

Apple се развива , продава и поддържа серия от персонални компютри , музикални плейъри, мобилни телефони , компютърни програми , хардуер, както и множество аксесоари. През 2007 компанията оперира в 194 компютърни магазини в Америка и заема водещо място на пазара в Англия, Япония, Канада и Италия и осигурява над 20 000 перманентни работни места по цял свят.

Компанията, корпорирана през Януари 1977г. е известна като"Apple Computer,Inc." за първите 30 години. През Януари 2007, компанията премахва "Computer" от корпоративното си име.Промяната е следвана от анонса на Apple относно новия Iphone и Apple TV Digital Video System (дигиталн ТВ-видео система) , с което компанията излиза от обичайните си граници в създаването на компютърни

продукти.

За изключителния успех на компанията много важна роля има основателят и Стив Джобс, който превръща Apple в пионер по отношение на иновацията и креативността в продължение на много години.

Името на Apple може да се използва като синоним на иновацията. Компанията насърчава иновацията по отношение на продуктите, процесите,лидерството, задоволяването на потребителските нужди и моделите на бизнес. Културата на Apple и нейните забележителни работници, партньори и клиенти дават не само тласък на иновацията, но и помагат за израстването на бизнеса ,използвайки всяка възможност. Apple вярва, че по-скоро трябва да води своите клиенти, отколкото да се ръководи от тях, като опитва да се появи на пазара с революционни продукти, които клиента все още не познава. Компанията създава само лимитирани продукти в различни продуктови линии, за да се фокусира върху своя целеви пазар и да се опита ефективно да проникне на него и да максимизира продажбите си. Нещо повече Apple създава такива продукти, които трудно биха могли да бъдат копирани,което от своя страна помага на компанията в борбата с конкуренцията. Мотото на компанията „Мисли различно“ я отличава от конкурентните фирми ,които от своя страна излизат на пазара с предимно авангардни продукти.
 1. Иновацията като предпоставка за успех и лидерство

Иновацията е понятие със сложно съдържание, което не може да се дефинира еднозначно и пълно, така че да задоволява изискванията на различните практически ситуации. Все пак има няколко опорни точки, върху които може да се изгради задоволителна представа за същността му.

Характерно за първия елемент е, че иновацията се свързва с някаква новост: нова идея (инвенция). При втория елемент въз основа нановостта се осъществява целенасочена дейност по предизвикване на реални промени в това, което се предлага (продукти и услуги), и в начина, по който се произвежда, разпространява и реализира на пазара.

Третата опорна точка е фактическата положителна оценка на новостта и съдържащият я обект от страна на потребителите (пазара). На четвърто място, същността на иновацията не може да се разбере, ако тя не се разглежда като процес, включващ логически обособени, но свързани фази и операции. Петото изискване е да е възможно установяването на материалния или нематериалния резултат от развитието на новата идея (инвенция). Това изискване е изпълнено безспорно, когато става дума за нови в световен мащаб продукти (материали, суровини, машини и др.) и технологични процеси. Макар и трудно, новостта може да се открие и в усъвършенстваните продукти и процеси и да се опише с термините по-надежден, по-безопасен, с по-добър дизайн, с по-добра правна защита и т.н.

Резултатът от внедрената новост може да бъде и нематериален, когато се отнася до организацията на управлението (нови структури, нови процедури за вземане на решения), начините на оказване на услуги в непроизводствения сектор и др.

"Иновацията в публичния сектор означава нови идеи, които работят за създаването на обществени ценности" (Мълган). Иновацията дава сила на организацията, за да оцелее и я мотивира, за да получи по-големи печалби и да се развива на пазара.

Иновация може да се осъществи по отношение на продуктите, услугите,процесите, системите и пр. 4те П-та на иновацията са Процес,Продукт,Парадигма и Позиция.

Apple се оказва изключително ефективна по отношение осъществяването на 4те П-та. Apple реализира процесна иновация , като прави достъпна възможността за закупуване на музика online през така наречения App Store.

Компанията осъществява иновация и по отношение на продукта като прави истински нововъведения с продукти като Macbook, Ipod, Iphones, Touch-технологията и т.н

Иновация по отношение на парадигмата, Apple постига като израства от обикновен компютърен производител до създател на дизайнерски продукти. Нещо повече, в съзнанието на потребителя компанията се превръща в синоним на иновация и креативност, а продуктите и се превръщат в модни аксесоари.


 1. Анализ на маркетинговата дейност

Маркетингът е социален и управленски процес, в който отделните личности и групи получават това, от което се нуждаят и желаят, като създават и разменят с другите хора продукти с определена стойност.

Управлението на маркетинга е процес на ръководство, при който се осигурява системен анализ, планиране, реализация и контрол на дейността на дадена фирма. Условно маркетинговият процес се дели на четири етапа: маркетингов анализ, избор на маркетингови стратегии, избор на маркетингови средства и маркетингово планиране и маркетингов контрол.
Фактори на микро- и макромаркетинговата среда

Първият етап от маркетинговия процес – маркетинговият анализ, започва с определяне на маркетинговата среда на фирмата от гледна точка на вътрешните и външните фактори, които действат на всеки пазар.Маркетинговата среда представлява съвкупност от процеси, явления, субекти в по-голямата си част извън фирмата, които влияят върху нейната дейност. Фирмата трябва постоянно да събира информация и да оценява маркетинговата си среда с цел да реагира бързо и адекватно на настъпилите промени.

 • Факторите на микросредата са персонал, доставчици, посредници, клиенти, конкуренти и контактни аудитории.

Персоналът на фирмата изисква непрекъснат контрол и стимулиране, за да работи интензивно и да е лоялен към фирмата.

Доставчиците непрекъснато трябва да бъдат контролирани и стимулирани чрез маркетингови средства, тъй като в повечето случаи обслужват едновременно няколко конкуриращи се фирми и могат в даден момент да “изневерят”.

Посредниците трябва да бъдат непрекъснато стимулирани с маркетингови средства и контролирани.От гледна точка на маркетинга, най-важната класификация е тяхното отношение към стоката (дали става собственик на стоката или не):

 1. посредници, действащи от свое име и за своя сметка – стават собственици (дистрибутори, дилъри на фондови борси)

 1. посредници, действащи от свое име, но за чужда сметка – не стават собственици на стоката (брокери на стокови борси, комисионери и др.)

 1. посредници, действащи от чуждо име и за чужда сметка – търговски агенти, брокери

и

 1. спедитори – посредници на пазара на транспортните услуги. Свързват товаро-притежателя с транспортната фирма.

 1. Фирма – фактор – извършва операцията факторинг.Това са посредници на кредитния пазар и то на краткосрочни кредити.

Маркетингът включва към посредниците и обслужващите организации (банки, финансови къщи, застрахователни компании, рекламни агенции и др.)

Клиентите,това е пазарът. Диференцират се на няколко основни пазара на базата на 4 критерия:

 1. териториален (географски) – национален и международен пазар

 1. особености на продуктите, които се предлагат на пазара

 1. особености на потребителите

 1. особености и специфика на начина на сключване и изпълнение на сделките.

Клиентите образуват потребителски, индустриален пазар, пазар на посредниците (на прекупвачите), пазар на държавните и общинските фирми и организации.

Конкуренцията е следващият важен фактор на микросредата. Съществуват няколко вида конкуренция:

 1. Пазарна конкуренция, която се подразделя на ценова ( не осигурява конкурентно предимство) и на неценова (конкуренция по продукта и по условията на продажби)

 1. Непазарна конкуренция –Свързана е с намесата на държавата в конкурентната борба в полза на националните фирми. Тази намеса може да е с икономически (мита, данъци, акцизи, лихвен процент, валутен курс и др.) и административни регулаторни средства за управление на стопанската дейност (система на лицензите, квоти, такси, стандарти, сертификати за качество, минимални изкупни цени, максимални продажни цени); държавни поръчки; икономическо разузнаване.

 1. Желания-конкуренти – в даден момент, клиентът има различни желания, но може да удовлетвори само едно от тях;

 1. Стоково-родова конкуренция – конкуренция между продукти, които задоволяват едно и също желание;

 1. Стоково-видова конкуренция – конкуренция между разновидности на един и същ продукт;

 1. Маркова конкуренция – конкурират се продукти на различни марки
 1. Анализ на маркетинговата среда

В тази точка ще разгледаме факторите,които пряко и косвено влияят на развитието на една компания, а именно: Потребители; Конкуренти; Доставчици;

Индустрията, най-вече технологичната, се развива с изключително бърз темп и всеки ден нови и иновативни продукти заливат пазара. Почти всяка седмица се появяват реклами на нови технологични продукти, от мобилни телефони до лаптопи. Основните играчи на пазара днес са Samsung, Toshiba, Dell, HP, Apple, Acer и Lenovo . Стандартизацията на компютърните компоненти поставя една доста висока бариера за компаниите,които искат да пробият на този пазар и да се превърнат в лидер. Ако една нова компания иска да навлезе в този бизнес и да просперира, то тя трябва да си създаде такава маркетингова стратегия, която да я разграничи от всички вече съществуващи компании в този бизнес. Също така трябва да се вземе предвид и така нареченото високо равнище на „кривата на обучение“, което значи,че на потребителя е нужно доста време, за да се запознае, разучи и довери на новия продукт.Това високо равнище на бариерата се дължи на вече съществуващите и утвърдени на пазара марки. • Потребителите

Потребителите на Apple могат да бъдат разделени в няколко основни категории: за дома, малък и среден бизнес, корпорации, образование и правителство. Тъй като купувачите не са концентрирани само в една определена категория, те не могат да влияят на цените и моделите на произведените артикули. Apple смята, че трябва да ръководи потребителя, а не да се ръководи от него. Марката на Apple създава реално чувство на общност сред своите клиенти. Компанията е близо да фалит през 90те години на 20в., но успява да създаде сред клиентите си така наречената “Mac общност”, което и помага да оцелее.Въпреки това има редица заместители, което прави потребителя чувствителен към цената и му дава предимство да избере електронната стока, която отговаря на вкуса и нуждите му.

Технологичната индустрия има огромна клиентска база и затова компаниите трябва да бъдат ориентирани към клиента и да бъдат иновативни, за да отговорят на неговите нужди. Целевите клиенти на Apple са с така нареченото технологично мислене и търсят нещо уникално като продукт.Затова компанията има широка гама от продукти като Mac book компютрите, Ipod и Iphone, които са силно диференцирани. Ето защо закупувайки продуктите на Apple, клиентите им закупуват истински „икони на дигиталната индустрия“. Според проучване на Brandindex от средата на юли 2011г., най-големите привърженици на продуктите на Apple са клиенти на 35г +. В същото време обаче, най-младата група потребители от 18 до 34г. също е обхваната от треската Apple и това води до използването на продуктите на компанията от все повече млади хора.
 • Конкуренти

Най-голямата заплаха за компютърни компании като Apple е високото ниво на конкуренция на технологичния пазар. Заместители на по-голямата част от продуктите са лесно достъпни на по-ниска цена. Въпреки, че купувачите търсят качеството и името на марката ако потребителят не може да си позволи да си купи Apple Iphone то той има възможност да купи какъвто и да е на алтернативно ниска цена от някоя друга компания. Налице е висока конкуренция, поради висок ръст на отрасъла. Производителите на тези продукти опитват всяка възможна стратегия за привличане вниманието на клиентите чрез промоция и реклама.

Apple е изправена пред огромна конкуренция от страна на Microsoft и Google от софтуерна гледна точка и от LG, Samsung, Sony, Blackberry, които сами по себе си са предизвикателство със своите новаторски марки. Въпреки това, през последното десетилетие Apple успешно запазва статуса си на първокласен бранд, предлагащ потребителска електроника, но сега вече компанията продава продуктите си на много повече хора за много по-малко пари. Apple се бори с конкуренцията чрез високо иновативни продукти като има предвид, докато Dell и HP залагат на по-добри стратегии за маркетинг и дистрибуция.


В тази изключително конкурентна среда, компаниите са много чувствителни към всеки нов продукт, който може да бъде имитиран и продаван на ниски цени


 • Доставчици

През 2011г. за първи път в своята история корпорацията Apple публикува публично списък на своите доставчици. В него са включени 156 компании, сред които се открояват имена като Sony, Intel, Samsung, Toshiba Corporation, Seiko Group, Sharp и Panasonic. Тези доставчици представляват 97% от разходите на Apple за възлагане на обществени поръчки за материали, производство и монтаж на продукти на Apple в световен мащаб.

През октомври тази година Apple се отказва от услугите на Samsung за доставка на 4-ядрени процесори и избира нов доставчик за бъдещите си мобилни устройства, както и за лаптопите MacBook,тайванския производител TSMC.
  1. PEST анализ

PEST анализа и петте сили на Портър са много важен инструмент за анализиране на пазарната среда на Apple и косвените фактори,които влияят на маркетинговата дейност на компанията:

 • Политически фактори

Различните държави имат различни правила и подзаконови нормативни актове, които могат да действат като положителна или отрицателна бариера, която може да доведе до ограничаване дейността на едно дружество или да предостави възможности за компанията. Положителни за Apple са NAFTA, Европейския съюз и други регионални търговски обединения, отварящи врати и предлагащи огромен потенциал за развитие, така че компанията има по-широк пазар в Европа, Азия, Латинска и Америка.

Производителите на смарт телефони и таблети подлежат на някои политически регулации поради глобалния характер на индустрията. Способността на смарт телефоните за изпращане на съобщения през интернет, води до нарастване притесненията на някои страни по отношение на проблемите със сигурността. Китай, Индия и Обединените Арабски Емирства са сред страните, които са наложили регулации и мониторинг на мобилния интернет.


 • Икономически фактори

През последните няколко години забавената икономика и кризата водят до изключително ниски потребителски разходи, което определено оказва негативно влияние на компанията. Икономиката днес обаче, показва подобрение на потребителските разходи, както и на инвестициите. В САЩ влошената икономика засяга образователния сектор, което неминуемо оказва негативно влияние върху продажбите на Apple на този сегмент от пазара. На световния пазар продажбите на компанията могат да бъдат засегнати от обменния курс на валутата и от международните търговски регулации, тъй като Apple получава компонентите за своите продукти от различни чуждестранни доставчици.

 • Социални фактори

Има няколко социални фактора,които оказват голямо влияние върху смартфон и таблет индустрията. Това са равнищата на начин на живот,образование и доходи. Например празниците и празничните тържества са периоди с по-високо търсене на подобни електронни стоки. Най-често и най-лесно изследван период е този по Коледа, като той е със значително висок обем на продажби през ноември и декември.

В образованието нараства непрекъснато използването на повече интерактивни методи за обучение и самото то се адаптира все по-бързо към новите технологични тенденции.Начинът на живот е несъмнено фактор с голямо влияние. Днешното общество води свързан начин на живот. Феноменът на социалните платформи като Facebook,Twitter и Tumblr кара потребителя да иска да бъде постоянно свързан.

Друг фактор, които оказва влияние върху индустрията е равнището на доходите.

Apple е разработил свои собствени компютри и софтуер, които ще помогнат за разрастването в световен мащаб на използването на компютри и интернет от днешното поколение. С появата на Mac компютрите, хората стават по информирани, запознават се с различни типове компютри, което предоставя изключителни възможности за развитие на компютърната индустрия на Apple. Социалните фактори включват също така интернет революцията, online пазаруването и информираността за марката на компанията.


 • Технологични фактори

Технологиите се развиват изключително бързо днес и хората ценят все повече иновативните промени по отношение на информационните средства, а Apple се справя изключително добре в производството и представянето на нови технологии. Масовото използване на интернет предразполага към създаването все повече иновативни продукти, които днес заместват настолните компютри. Тези нови технологии намират приложение както от ученици, така и от професионалисти, което води до увеличаване търсенето на тези иновативни продукти.


1.2 Модел на Портър

За да анализираме маркетинговата дейност на Apple и да вникнем в стратегията на компанията, трябва да разгледаме петте конкурентни сили от модела на Портър. Това дава възможност да се анализира конкурентната позиция на компанията в сектора, в който оперира, а именно технологиите.
 • Конкурентно съперничество

Конкурентното съперничество между Apple и останалите големи компании в индустрията е много голямо, тъй като всяка се стреми към по-голям пазарен дял, интензивно намаляване на цените и промени. Компютрите се различават според техните хардуерни и софтуерни конфигурации, но конкуренцията се основава главно на цената. Основен конкурент на Apple е Microsoft,която също има своя собствена операционна система, но я предоставя на клиентите на много по ниска цена в сравнение с Apple. Затова можем да кажем, че между двете компании има жестока ценова конкуренция.


 • Сила за преговаряне на доставчиците

Силата за преговаряне на доставчиците се дължи на два фактора. Първо хардуерните компоненти се разработват от голям брой производители, а заместители на тези компоненти със същото качество могат да се намерят изключително лесно,което затруднява доставчиците при договарянето на цената.

Apple Inc. наема много подизпълнители за завършване на поръчките си. Всякакви природни бедствия обаче, които могат да афектират доставката, може да се отразят на индустрията и да повишат силата за преговаряне на доставчиците. Apple рискува повече от останалите компании, тъй като работи само с няколко избрани доставчици.

Освен това ако доставчика иска да увеличи печалбата си,той може да окаже натиск на пазара, като предоставя компонентите на по-висока цена.

Вторият фактор, който влияе на договорната сила е новата технология. Иновациите и експанзията са от решаващо значение за всяка компания, която произвежда. Поради това Apple обявява през 2011г. подписването на договор за $3,9млр. с Foxconn за производството на своите продукти. Предимството и по-голямата сила за преговаряне на Foxconn в сравнение с други компании е, че може да се погрижи за иновациите и новите технологии, които предлагат компании като Apple, RIM и HTC.
 • Сила за преговаряне на клиентите

В компютърната индустрия броят на доставчиците е изключително голям и като част от тази индустрия Apple продава компютрите си на доста по-високи цени в сравнение с останалите си продукти. Затова за клиентите има безброй опции да закупят най-евтиния и най-добрия продукт.


 • Заплаха от заместители

От както смарт телефоните и таблетите са консолидирали няколко електронни устройства, заплахата те да бъдат изместени от пазара е доста малка.

Днешното поколение компютри, поради множеството конфигурации, производителност и ценови диапазони, съставлява 90% от пазарния дял. Apple има собствена операционна система, наречена Mac. Компютрите на Apple работят само с тази операционна система, затова по своя род тя няма заместител на пазара. Въпреки това компанията поддържа едно ценово равнище, което не позволява абсолютно масовизиране на продуктите и. Това обаче позволява на клиентите, които не могат да си позволят продуктите на Apple, да се обърнат към други конкурентни продукти на по-ниски цени. • Заплаха от навлизане на нови фирми на пазара

В света на компютрите, всяка компания, която разполага с нова и ефективна по отношение на цена и производителност технология, се счита като заплаха.По отношение на Apple новите фирми навлизащи на пазара не са заплаха, тъй като компанията е утвърдена марка с имидж на пазара, а иновационните и продукти я утвърждават като водещ лидер.


Заплаха от нови навлизащи фирми на пазара
Ако трябва да представим анализа на Портър графично, то той би изглеждал така:


слаба


силнаНастояща конкуренция(много интензивна)

слаба

Сила за преговаряне на клиенти

Сила за преговаряне на доставчициСилна

Заплаха от заместители


Фиг. 1
  1. Сподели с приятели:
  1   2   3   4


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница