Ангел Бонов Митове и легенди за съзвездията Съдържание: Предговор 3 Съзвездията и техните имена 4страница29/33
Дата01.02.2017
Размер2.8 Mb.
Размер2.8 Mb.
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   33

Гущер (Lacerta)


Съзвездието ГУЩЕР е в Млечния път. Заобиколено е от съзвездията Андромеда, Касиопея, Пегас и Цефей.

Най-добре съзвездието Гущер се вижда от юли до януари. В ясна нощ в него могат да се видят с просто око 35 звезди, които са изобщо много слаби. Само една от тях е от четвърта звездна величина. Затова само в безлунна нощ е възможно да се вижда това съзвездие.

Слабите звезди в съзвездието Гущер са така „разпръснати“, че не образуват никаква характерна геометрична фигура. В съзвездието няма и обекти, които да привличат вниманието на астронома-любител. През 1936 г. в съзвездието Гущер избухна нова звезда, с блясък в максимума 2,1m. Сега тази нова звезда може да се наблюдава само с телескоп, понеже звездната й величина е 15,3m.

Съзвездието Гущер е въведено от Хевелий и за пръв път е отбелязано в неговия звезден атлас от 1690 г. За поставянето на Гущера на небето сред съзвездията Хевелий пояснява: „На това място на небето би могло да се постави само някакво малко животно.“ Той поставил гущера, защото е малко животинче и защото слабите звезди са сякаш искри от неговите нежни люспици, които покриват изящното му тяло.


Секстант (Sextans)СЕКСТАНТ е екваториално съзвездие. Небесният екватор го разделя на две приблизително еднакви части. Заобиколено е от съзвездията Лъв, Чаша и Хидра.

Най-добре съзвездието Секстант се вижда от месец март до май. В ясна и безлунна нощ в него могат да се видят с просто око 25 звезди, но те са изобщо много слаби. Най-ярката от тях е от четвърта звездна величина. Обикновено на звездните карти само тя се означава в цялото съзвездие. Слабите звезди в него не образуват никаква характерна геометрична фигура.

В съзвездието Секстант няма нито един обект, който да привлича вниманието на астронома-любител.

Секстантът е ъгломерен уред, който се използува в мореходната астрономия (а сега и в авиационната астрономия). С него може да се измери ъгълът между два обекта (например две звезди), като позволява да се наблюдават едновременно и двата обекта и ги съединява независимо от движението на наблюдателя (с кораба или със самолета).

На старинните звездни карти и атласи Секстантът се рисува в краката на Лъва. Наистина чудно е как този ъгломерен уред е попаднал на небето в краката на Лъва? Обяснението дава Хевелий, който е въвел съзвездието Секстант и за пръв път то е означено в неговия звезден атлас от 1690 г. Самият Хевелий казва, че Секстантът е поставен на това място на небето не защото разположението на звездите напомня този ъгломерен уред и не защото това място там е най-подходящо за него. Той го е поставил там просто защото от 1658 до 1679 г. е използувал този уред за проверка на координатите на звездите, при изучаването на положенията им на небето. Но злобата на хората унищожила Секстанта. Данните от наблюденията, които натрупал с негова помощ, както и самата обсерватория на Хевелий изгорели. Всичко било унищожено от пламъците на огъня. Загдето неговият Секстант изгорял, с който е правил толкова години наблюдения, той го поставил на небето между съзвездията Лъв и Хидра — животни със свиреп нрав. Така на небето се появило съзвездието Секстант.

Малък лъв (Leo Minor)МАЛЪК ЛЪВ принадлежи към малките съзвездия. Заобиколено е от Голямата мечка, Лъв и Рис.

Съзвездието Малък лъв най-добре се вижда през пролетните и летните месеци, когато е най-високо над хоризонта. В ясна и безлунна нощ в него могат да се видят с просто око 20 звезди, които са на границата на видимостта с просто око. Най-ярките звезди са шест, от 4m и 5m. Те не образуват никаква характерна геометрична фигура. В съзвездието Малък лъв няма обекти, които да привличат вниманието на любителя-астроном.

Съзвездието Малък лъв е въведено от Хевелий и за пръв път е показано в неговия атлас от 1690 г. С поставянето на Малък лъв в „празнината“ между Голямата мечка и Лъв Хевелий просто е искал да не наруши астрологическата традиция. Според астрологията, която във времето на Хевелий е била широко разпространена, Голямата мечка, Малката мечка и Лъв оказвали лошо влияние върху хората и събитията. Затова между Голямата мечка и Лъв Хевелий поставил Малкия лъв, на който влиянието не трябвало да се различава от това на Големия лъв.Рис (Lynx)Съзвездието РИС заема немалка област от северното звездно небе. Заобиколено е от съзвездията Голямата мечка, Малък лъв, Рак, Близнаци, Колар и Жираф.

Най-добре съзвездието Рис се вижда от януари до май. В ясна и безлунна нощ в него могат да се видят с просто око 60 звезди, но най-ярките от тях са между четвърта и пета звездна величина.

Най-ярките звезди в съзвездието Рис образуват една дълга начупена линия и много трудно е в нея да се види животното рис. Може би тази линия напомня само гърба на рис.

В съзвездието Рис няма никакви обекти, които да привличат вниманието на любителя-астроном.
Щит (Scutum)


ЩИТ е малко съзвездие, което се намира изцяло в Млечния път и по-точно в един от „най-гъстите“ облаци на Млечния път. Заобиколено е от съзвездието Орел, Стрелец и Змия.

Най-добре съзвездието Щит се вижда през летните месеци юли и август. В ясна и безлунна нощ в него могат да се видят с просто око 20 звезди, но изобщо те са слаби. Най-ярките от тях са от четвърта и пета звездна величина.

Името на съзвездието Щит е свързано с историческа личност. Хевелий очертал това съзвездие, нанесъл го в своя звезден атлас от 1690 г. и го наименувал Щита на Собески — на името на полския пълководец и крал Ян Собески (1624–1696). От името, дадено от Хевелий на това съзвездие, е запазено само Щит.


Сподели с приятели:
1   ...   25   26   27   28   29   30   31   32   33


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница