Английско- български Речник на асансьорните термини ac alternating Current променлив ток. AccelerationДата18.11.2017
Размер66.45 Kb.
Размер66.45 Kb.


Английско- Български Речник на асансьорните термини

AC - Alternating Current - променлив ток.

Acceleration - ускоряване. Най-често се използва за периода, в който от положение на застой достига пълна скорост.

AC System - управление за AC мотори, които имат една синхронна скорост или две различни синхронни скорости.

Babbitt - мек метал използван за запълване на драскотини по повърхността на плунжера.

Balustrade - тази част от ескалатора, която продължава след стъпалата.

Bolster - долната част от рамката на хидравличен асансьор.

Brackets - конзоли за захващане на релсите към стените на шахтата.

Brake - спирачка

Brake Drum - спирачен барабан

Brake shoe - челюсти на спирачката.

Brush - четки. Устройство най-често направено от карбонни или графитни композити, използвано за свръзка на ел. вериги с движещите се части на мотор, генератор и др.

Buffer - буфер. Устройство проектирано да спре спускаща се кабина или противотежести слизащи под нивото на техният нормален път. Буферите поглъщат или разсейват енергият получена при сблъсъка .

Cab - кабината на асансьора.

Cable - въжета - обикновено 4 до 6 на брой. Поддържат кабината (преминавайки през движещата шайба към противотежестите) и дърпат кабината.

Cable Wrap - повърхността на триещата шайба, която е в контакт с въжетата.

Callback - изискване на клиента за проверка на асансьора отделно от регулярно предвидените проверки при поддръжката.

Capacity - товароподемност на кабината.

Car - кабината на асансьора включително нейната рамка, др. принадлежности и врата.

Car Operating Panel - кабинна бутониера.

Car Top Inspection Station - ревизия върху кабината.

Center Opening Doors - плъзгащи врати с централно отваряне.

Clutch - съединител.

Code - правилник отнасящ се до проектирането, производството, монтажа и сервиза на асансьорите. Compensating Chain - компенсиращи вериги.

Compounding Sheave - ролка за полиспаста.

Control Valve - управляващ клапан (при хидравликата това е клапанът, който управлява движението на маслото от и към крика).

Controller - управление (устройство или група от устройства служещи за управление на асансьора или негови компоненти).

Corner Post - метод на монтиране на релсите в насрещни ъгли на шахтата

Counterweight - противотежест.

Crosshead - горната греда на рамката на кабината.

Cylinder - външната обвивка на хидравличния крик.

DC - Direct Current - прав ток.

Deceleration - намаляване на скоростта. Обикновенно при преминаване от бърза към бавна скорост.

Deflector Sheave - отклонителна ролка.

Dispatch Control System - система за управление на два или повече асансьора контролираща заявките, пиковите моменти, паркинг зоните и др.

Door Gibs - плъзгачи на автоматични врати. (захващат се в каналите на праговете)

Door Hanger - търкалящо устройство прикрепено към горният край на панела на автоматична врата, което подкрепя и позволява хоризонталното плъзгащо движение на панела.

Door Lock - брава. Всеки тип механична ключалка проектирана да предпазва отварянето на шахтна врата от страна на етажа.

Door Open Time - време за отворена врата. Продължителността от време, за която вратите стоят отворени след като достигнат пълно отваряне, преди да започнат да се затварят.

Door Operator - оператор на врата. Устройство задвижвано от мотор и монтирано на кабината което отваря и затваря кабинната врата.

Door Panel - крило на автоматична врата (или порта).

Door Protective Device - устройство към автоматичните врати предотвратяващо затваряне на вратите, в случай че нещо се препречи на пътя им.

Door Sill - праг на врата (автоматична).

Door Track - трак на шахтна автоматична врата.

Drip Ring - устройство, което се използва за събиране на маслото от хидравличния крик и преливането му в резервоара.

Drive - Ролка или колело с канали за въжета, което движи асансьора нагоре или надолу.

Drive Machine - машината на асансьора.

Drive Sheave - задвижваща триеща шайба.

Electric Eye - фото завеса

Emergency Stop Switch - стоп бутон в кабината.

Encoder - енкодер. Превръща аналоговият сигнал в дигитална информация.

Faceplate - декоративен капак на бутониера, контакт и др.

Fishplate - планка за релса.

Floor Selector - механично, електрическо или микропроцесорно устройство, което инициира и/или управлява някои от тези функции: посока на движение, ускоряване, намаляване на скоростта, изравняване на етаж, изчистване на заявките и др.

FPM - стъпки за минута. (33 см)

Freight Elevator - товаро-пътнически асансьор.

Full Speed - The contract speed at which the elevator should run.

Gates - вертикално плъзгащо се устройство с баланс използвано да осигури защита на входа на товарен асансьор.

Gear - зъбчато колело.

Geared Traction Machine – машина, при която мощността на мотора се предава на триещата шайба чрез редуктор.

Generator - генератор.

Governor - ограничител на скоростта.

Governor Rope - въже на ограничителя на скоростта.

Groove - "Vee” - канал на триеща шайба.

Guide - устройство закрепено за горния край на хидравличен цилиндър, което центрира крика в цилиндъра.

Guide Rails - релси (за главен път или за контратежести)

Guide Shoes - плъзгачи

Hall Lantern - сигнална светлина индикираща наближаването на кабината към спирката и посоката и на движение

Handrail - парапет.

Handrail Guard - предпазна гума върху парапет.

Hanger Rollers - ролки на панелите на автоматичните врати.

Hoist Rope - теглещо въже.

Hoistway - (shaft) - шахта .

Hoistway Enclosure - шахтови принадлежности.

Hydraulic - хидравлика.

Hydraulic Elevator - хидравличен асансьор.

Hydraulic Valve - хидравличен клапан.

Induction Motor - променливотоков мотор.

Jack - крик .

Jamb - всяка една от трите съставни части на входна шахтова рамка .

Landing - спирка.

Landing Door - шахтна врата.

Landing Zone - зона на спиране.

Layout - чертеж, скица.

Leveling - изравняване при спиране.

Leveling Zone - зона на изравняване.

Lubricator - масленица.

Machine Room - машинно помещение.

Main (Car) Guide Rails - главен релсов път.

Motor Control - управление на мотора.

Net Travel - разстоянието между най-горен и най-долен етаж .

Nudging - система при автоматичните врати която при задържане на вратите отворени от защитното устройство или бутона за отваряне им, за по-дълго от определеното време, издава сигнал и започва затварянето им при намалена скорост .

Oil Buffer - маслен буфер.

Oil Line - тръбата, която пренася маслото от станцията към крика.

Opening - чистото входно разстояние на асансьора.

Over Travel - допустимо разстояние на подминаване на горна и долна спирки причинено от неточности свързани с монтажа, производството на асансьора или строежа на сградата.

Packing Gland - уплътнения срещу теч на машината.

Parking - сигнал от управлението на асансьора за позициониране на даден етаж в сградата.

Passenger Elevator - пътнически асансьор.

Peak - момент на максимум или минимум в променящи се параметри.

Penthouse - надстройка (мащинно помещение надстроено на покрива).

Pit - дъно на шахтата (от прага на най-долна спирка до самото дъно).

Pit Channels - стоманени канали в дъното на шахтата за закрепяне на релси или устройства.

Platen - плоскост, използвана за закрепяне на хидравличния крик към подложката.

Platform - платформа.

Plunger - бутало (крик, плунжер) на хидравличния цилиндър.

Position Indicator - индикатор за позиция на асансьора в шахтата.

Power Unit - станция на хидравличен асансьор.

Preventative Maintenance - превантивна поддръжка - тестове, инспекции, настройки, почистване и др. подобни дейности целящи да предотвратят появата на аврия.

Pump - помпа на хидравличен асансьор.

Push Button Station - бутониера.

Rail Clips - жабки за монтаж на релси.

Relay - реле.

Retardation (deceleration) - намаляване на скоростта на асансьора при спиране.

Revolutions Per Minute (RPM) - обороти в минута.

Roller Guides - ролкови плъзгачи.

Rotor - ротор.

Safe Edge - предпазно устройство при автоматичните врати . При регистриране на пречка при затваряне крилата на вратите спират и се преотварят.

Safe Ray - фотоклетка (използва се като предпазно устройство подобно на горе описаното).

Safety - клин ( от заклинващо устройство).

Safety Plank - частта от рамката на която закрепено заклинването.

Secondary Sheave - отклонителна ролка.

Shackle - обеци за въжетата.

Shaft - (1) шахта, (2) - вал на ротор на АС мотор.

Sheave Groove - канал на шайба.

Sill - праг.

Single Speed AC - тип машина задвижвана от AC-мотор за една фиксирана скорост.

Single Speed Door - врата състояща се от един хоризонтално плъзгащ се панел.

Sling - (frame) - рамка.

Spring Buffer - пружинен буфер.

Stack - точна вертикална линия на подреждане на релсовият път.

Stator - статор.

Step - стъпало на ескалатор.

Stile - вертикалната греда на рамка .

Stopping - спиране.

Tachometer - тахометър (измерва обороти).

Tank (Reservoir) - резервоар.

Top-of-car Inspection Station - ревизия върху кабината.

Traction Machine - машина с триеща шайба.

Traction - триене (предизвикващо захващащо движение).

Traveling Cable - флексир кабел.

Two Speed Door - автоматична врата от две крила движещи се в едната посока.

Variable Voltage - променлив волтаж - начин за управление на правотоково задвижвани машини създаващ много различни скорости.

VVVF -(variable voltage variable frequency) променлив ток променлива честота

Worm - червяк.

Worm Gear - червячно колело предаващо движението на шайбата.Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница