Април, 2017 нис при су “СВ. Кл. Охридски” месечен информационен бюлетинДата17.11.2017
Размер210.88 Kb.
Размер210.88 Kb.

АПРИЛ, 2017

НИС ПРИ СУ “СВ. КЛ. ОХРИДСКИ”

МЕСЕЧЕН ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН


СЪДЪРЖАНИЕ

Стипендии за обучение в Словакия 3

Стипендии за образование в Корея 3

Стипендия за образование в Република Индонезия 3

Стипендии за обучение на български граждани в Руската федерация 4

Стипендии за обучение и специализация в Китай 4

Стипендии по право на британския ВРР University 4

Стажантска програма на „Мобилтел“ 5

Стажове в държавната администрация 5

Платен стаж в Световната търговска организация 5

Стажантска програма на УниКредит Булбанк 6

Стаж в Организацията по прехрана и земеделие (FAO) към ООН 6

Стажове в Международната академия на нюрнбергските принципи 6

KPMG обяви кампания за млади специалисти 6

Награди за наука „Питагор” 7

Процедура за включване на проекти в Европейската пътна карта за научна инфраструктура – 2018 г. 8

Подкрепа на международни научни форуми, провеждани в Република България 9

Национално съфинансиране за участие на български колективи в утвърдени проекти по COST 10

Конкурси по програма ЕРА-НЕТ 10

Програма: „Америка за България” 11

Research EU: results magazine 19

Integration of social sciences and humanities in Horizon 2020 20

CERN COURIER 20

Higher Education Policy 21

Great Start in Life! - The Best Possible Education in the Early Years 22

Handbook of Cyanobacterial Monitoring and Cyanotoxin Analysis 22
МАГИСТРАТУРИ, СТИПЕНДИИ, СТАЖОВЕ

Стипендии за обучение в Словакия


Националната стипендиантска програма на Словашката република, финансирана от Министерството на образованието, науката, изследванията и спорта на Словашката република, която е определена и за подкрепа на мобилността на чуждестранните студенти, докторанти, преподаватели във висшите училища, научни и художествени работници за престой в словашките висши училища и изследователски институти е отворена за подаване на молби за академичната 2017/2018 г.

Повече информация и кандидатстване онлайн на интернет страницата www.scholarships.sk.Краен срок: 30 април 2017 г., 16.00 ч. централноевропейско време.

Стипендии за образование в Корея


Корейският университет по наука и технологии Daegu Gyeongbuk Institute of Science and Technology (DGIST) предоставя стипендии за чуждестранни граждани за обучение в образователно-квалификационна степен „магистър” и образователна и научна степен „доктор“, считано от септември 2017 г.

Кандидатите за обучение самостоятелно подготвят и изпращат необходимите документи съгласно изискванията, посочени от DGIST.

Подробна информация за програмата, както и необходимите документи за кандидатстване може да бъдат намерени на: http://admission.dgist.ac.kr/site/dgist_admission/menu/478.do#adm_4

Документите се подават между 20 април и 4 май 2017 г.

Адреси за контакти с DGIST: admission@dgist.ac.kr

Admissions Team, DGIST, 333, Techno jungang-daero, Hyeonpung-Myeon, Dalseong-Gun, Daegu, 42988, Rep. of Korea.Краен срок: 4 май 2017 г.

Стипендия за образование в Република Индонезия


Посолството на Република Индонезия в София предоставя стипендия (The Kemitraan Negara Berkembang), осигурена от Индонезийското правителство.

Стипендията се предоставя на (бъдещи) студенти и дава възможност за получаване на магистърска или бакалавърска степен в един от 16-те университета в Индонезия. Програмата се организира от Министерството на изследванията, технологиите и висшето образование на Република Индонезия.

Стипендията покрива двупосочни самолетни билети до Индонезия, както и разходи за престой и учебна литература.

Всички кандидати следва да изпратят своите документи в посолството на Република Индонезия в София до 15 май 2017 г., за да получат необходима препоръка. След получаването на документа желаещите следва да кандидатстват онлайн, като крайният срок е 30 май 2017 г.

Повече информация може да бъде намерена на интернет страницата www.knb.ristekdikti.go.id.

Стипендии за обучение на български граждани в Руската федерация


Правителството на Руската федерация отпуска 300 стипендии за чуждестранни граждани за пълен срок на обучение в степен „бакалавър“, „магистър“ и „доктор“, включително и за обучение в Санкт Петербургския държавен университет, считано от 1 септември 2017 г. Стипендиите включват освобождаване от такса за обучение, предоставяне на месечна сума, настаняване в студентско общежитие срещу заплащане на преференциални цени.

В тази връзка Санкт Петербургския държавен университет обявява конкурс по документи за пълен срок на обучение за чуждестранни граждани. Кандидатите следва самостоятелно да подготвят и подадат нужните документи до университета по електронен път.

Повече информация, нужните документи и условията за кандидатстване могат да бъдат открити на посочения адрес:

https://abiturient.spbu.ru/russkij/informatsiya-dlya-inostrannykh-grazhdan.html

и на admission@spbu.ru , тел. 007 812 328 32 91 – Комисия по приема на чуждестранни граждани в Санкт Петербургския държавен университет.

Краен срок: 15 юни 2017 г.

Стипендии за обучение и специализация в Китай


В изпълнение на Програмата за насърчаване на приятелското сътрудничество между Китай и страните от Централна и Източна Европа, правителството на Китайската народна република допълнително и едностранно предоставя 30 стипендии за обучение и специализация в китайски висши училища и научни организации от учебната 2017-2018 година.

Три от стипендиите са предназначени за обучение по медицинските науки. Повече информация за тази програма може да бъде намерена на интернет-адреса на Посолството на КНР в София: http://www.chinaembassy.bg .  

Координатор по организирането на подбора на кандидатите за допълнителните стипендии, отпуснати от правителството на КНР по горепосочената програма, ще бъде Посолството на Китай в Република България. Необходимите документи трябва да се изпратят до секция „Образование“ на китайското посолство.

Краен срок: 10 април 2017

Стипендии по право на британския ВРР University


Британският BPP University отпуска стипендии за летните си обучения по право. Лятното училище включва два модула с практическа насоченост - Въведение в международното бизнес право (3-14 юли) и Въведение в гражданското и наказателното право (17-28 юли).

Кандидатите трябва да са студенти по право и да владеят английски език на ориентировъчно ниво IELTS 6, но не се изисква представяне на сертификат. Стипендиите са под формата на регистрационна такса с общ размер 2400 британски паунда (по 1200 британски паунда за всеки модул). Участниците поемат единствено настаняването си и режийните разходи, като ще получат съвети и препоръки от специалния отдел Настаняване.

За стипендиантската програма се кандидатства чрез онлайн формуляр, Повече информация за лятното училище по право можете да намерите тук. За повече детайли и консултация за участие в стипендиантския конкурс може да се свържете и с официалния представител на университета за България - MDV Professional Education.

Краен срок: 14 април 2017 г.

Стажантска програма на „Мобилтел“


"Мобилтел" стартира новото издание на стажантската си програма. Темата на проекта е "Експедиция Мтел" и в него могат да се включат студенти от всички български университети. Професионалните области, за които може да се кандидатства, са: информационни технологии, телекомуникации, човешки ресурси, маркетинг, финанси, право, администрация и обслужване на клиенти, както и корпоративни комуникации.

Краен срок: 6 май 2017 г.

Стажове в държавната администрация


Държавната администрация търси над 1200 студенти за летните си стажантски програми в 43 професионални направления. Продължителността на стажовете е от 10 до 45 работни дни, а периодът за провеждането им е през юли, август и септември. Фокусът е върху придобиването на практически опит, нови професионални умения и запознаване с дейността на държавната администрация.

Първоначалният подбор включва онлайн тест на портала, който се зарежда при избора на първата стажантска позиция. Окончателният подбор на кандидатите ще стане след интервю. За българските студенти в чужбина интервюто може да се проведе по телефон, имейл или друг начин..

Подробна информация ще намерите на официалната платформа на инициативата.

Краен срок: 23 април 2017 г.

Платен стаж в Световната търговска организация


Всяка година Секретариатът на Световната търговска организация (СТО) предлага стаж за студенти в магистърски и докторски програми, които искат да придобият практически опит и по-задълбочени познания за многостранната търговска система.

Програмата е целогодишна и няма начален и краен срок за кандидатстване. Стажът е с продължителност до 24 седмици и се провежда в Женева, Швейцария. Стажантите трябва сами да поемат разходите си за път до и от Женева и тези за здравна застраховка.

Кандидатите трябва да са на възраст между 21 и 30 години, граждани на държава членка на СТО, сред които е и България, както и да имат бакалавърска степен в подходяща дисциплина. Подробна информация може да откриете на интернет страницата на Световната търговска организация.

Краен срок: текущ

Стажантска програма на УниКредит Булбанк


Инициативата е насочена към студенти от втори или по-горен курс, както и завършили студенти от цяла България. Стажовете са платени и с продължителност между 3 и 6 месеца в рамките на цялата година. Участниците могат да изберат да работят както в УниКредит Булбанк, така и в дружествата УниКредит Лизинг, УниКредит Факторинг и УниКиредит Кънсюмър Файненсинг. Желаещите да се включат в програмата могат да кандидатстват през сайта на банката или да изпратят автобиография и мотивационно писмо на електронна поща: internship@unicreditgroup.bg със заглавие internship.

Краен срок за подаване на документи: минимум един месец преди започване на стажа.

Стаж в Организацията по прехрана и земеделие (FAO) към ООН


Организацията по прехрана и земеделие (FAO) към ООН набира младежи до 30 години за стажантската си програма.

Стажовете са с продължителност между 3 и 6 месеца и се провеждат в седалището в Рим, Италия, или в регионалните офиси на институцията. На участниците в програмата се осигурява месечна стипендия с максимален размер 700 американски долара. Студенти, завършили минимум втори курс, и младежи, дипломирани през последните две години, с интереси в сферата на дейност на FAO ще получат възможност да работят и да се развиват в международната организация.

Изискванията към кандидатите са: отлично владеене на английски, испански или френски, като за предимство ще се считат арабски, китайски или руски; добри технологични, комуникационни и аналитични умения и липса на роднинска връзка с членове на FAO.

Повече за програмата и процеса на кандидатстване можете да откриете на сайта на организацията.Краен срок: целогодишно

Стажове в Международната академия на нюрнбергските принципи


Международната академия на нюрнбергските принципи търси студенти за 3-месечна стажантска програма. Тяхното образование трябва да е свързано с организация на събития, медии и научни изследвания. Участниците трябва да имат основни умения за работа с MS Office, както и интерес към международното криминално право. С предимство са кандидати от държави, които все още се развиват в тази област. Работните езици по програмата са немски и английски.

Стажуването в организацията включва: достъп до международна мрежа от професионалисти и източници на информация; гъвкаво работно време, както и финансова компенсация на база на изработените часове. Повече информация за необходимите документи за кандидатстването, което продължава през цялата година, можете да намерите на официалния сайт на академията.Краен срок: целогодишно

KPMG обяви кампания за млади специалисти


KPMG обявява кампания за набиране на млади специалисти. Областите, в които може да се кандидатства, са Audit, Tax и Advisory. Могат да участват студенти, които са записали последна година в специалности "Финанси", "Счетоводство" или такива с бизнес насоченост. Отличното владеене на английски език и компютърната грамотност са задължителни. Работата ще се осъществява в офисите в София и във Варна. Разгледайте възможностите тук.

Награди за наука „Питагор”


И тази година Министерството на образованието и науката ще връчи традиционните годишни награди „Питагор“ за съществен принос в развитието на науката, разпределени в следните категории:

 1. Голяма награда Питагор за цялостен принос в развитието на науката;

 2. Голяма награда за млад учен;

 3. Награда за утвърден учен в областта на:

 • природни и инженерни науки;   

 • хуманитарни и социални науки;

 • здраве и медицински науки;

 1. Награда „Питагор“ за успешен ръководител на международни проекти;

 2. Награда за научен колектив с успешна експлоатация и комерсиализация на научните резултати;

 3. Награда за фирма, с най-много инвестиции в НИРД;

 4. Награда за значим принос на български учен, работещ в чужбина

До 20 април 2017 г. се приемат предложения за номинации за носители на наградите за наука „Питагор" в горепосочените категории.

Заповедта за конкурса с изискванията към участниците, както и показателите за оценка са публикувани на интернет страницата на министерството www.mon.bg. и се попълват от всеки кандидат в определената категория.

Към документите на всеки номиниран се прилага на магнитен носител кратък абстракт на научното постижение, подробно CV на кандидата и снимка паспортен формат.

Документите се изпращат на адрес:

Министерство на образованието и науката

Дирекция „Наука“

Бул. „Княз Ал. Дондуков“ № 2А, София 1000

За допълнителна информация може да се обръщате към дирекция „Наука“, Весела Василева, главен експерт, тел. 02/9217646, ел. поща: vesela.vasileva@mon.bg и Кристина Николова, младши експерт, тел. 02/9217416 , ел. поща: k.nikolova@mon.bgКраен срок: 20 април 2017 г.

ПРОГРАМИ

Процедура за включване на проекти в Европейската пътна карта за научна инфраструктура – 2018 г.


Открита е процедура за кандидатстване за включване на нови проекти в Landmarks (изградени, функциониращи инфраструктури) и/или Projects (за предстоящо изграждане) на Европейската пътна карта за научна инфраструктура – 2018 г.

Изграждането на научна инфраструктура е ангажимент на всяка държава членка на Европейския съюз и представлява основен приоритет в Европейската пътна карта за изграждане на общоевропейско научноизследователско пространство.

С оглед важната роля на европейската научна инфраструктура в международен план, както и възможностите за прилагане на концепция за глобални научноизследователски инфраструктури през 2016 г. в Кейптаун, Южна Африка беше проведена третата Международна конференция за научноизследователска инфраструктура. На конференцията Европейският стратегически форум за научноизследователски инфраструктури (ESFRI) започна подготовката по актуализация на Европейската пътна карта за научна инфраструктура - 2018.  

Във връзка с това от 18 януари 2017 г. е открита процедура за кандидатстване за включване на нови проекти в Европейската пътна карта за научна инфраструктура - ESFRI Roadmap 2018.

С цел пълно описание на изискванията, процедурите и методологията, които ще бъдат приложени при актуализацията на Пътната карта на страницата на ESFRI е публикувано ръководство, което включва дефиниции, модели и методи.

Български научни организации и консорциуми могат да подават заявление за участие в процедурата на ESFRI за набиране на проектни предложения в Министерството на образованието и науката на адрес: София – 1000, бул. „Дондуков“ 2а, дирекция „Наука“.

Проектните предложения се подават чрез делегата на България в ESFRI под формата на попълнен въпросник, който се състои от три части:


 1. Част А – изисква основна информация, използвана при проверката за допустимост

 2. Част B – научната част

 3. Част C – изпълнение и управление

Онлайн упътването е публикувано на адреси:

http://www.esfri.eu/esfri-news/esfri-roadmap-2018-guide-proposers-available-online

и

http://www.esfri.eu/sites/default/files/docs/ESFRI_Roadmap_2018_Public_Guide_f.pdf;Повече информация може да бъде намерена и на следните интернет страници:

Въпросник за подаване на предложения:

http://www.esfri.eu/sites/default/files/docs/ESFRI%20Roadmap%202018_Proposal_Submission_Questionnaire_Public.pdf;

Списък с контакти: http://www.esfri.eu/sites/default/files/docs/ESFRI%20RD2018_National%20contacts.pdf.

За допълнителна информация моля да се обръщате към проф. Ана Пройкова, делегат на България в ESFRI (anap@phys.uni-sofia.bg) и Янита Жеркова, началник на отдел в дирекция „Наука“  (y.zherkova@mon.bg).

Краен срок: 01 юли 2017 г

Подкрепа на международни научни форуми, провеждани в Република България


Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за кандидатстване за „Подкрепа на международни научни форуми, провеждани в Република България“

Цел на процедурата:

Подпомагане провеждането на международни научни  форуми на принципа на споделено финансиране  с цел установяване и задълбочаване на сътрудничеството на българските учени с водещи учени от чужбина, популяризиране на техните научни резултати и публикуване на материалите в реферирани издания.Допустими кандидати:

 • Акредитирани висши училища по чл. 85 ал.1 т.7 (ЗВО Обн. ДВ. бр.112 от 27 Декември 1995г. изм. ДВ. бр.107 от 24 Декември 2014г).

 • Научни организации по чл. 47 ал. 1 на (ЗВО Обн. ДВ. бр.112 от 27 Декември 1995г. изм. ДВ. бр.107 от 24 Декември 2014г).

Критерии за оценка:

 • Събитието да се провежда на територията на Република България;

 • Доказано международно участие;

 • Проявата да съответства на целите в чл. 2, ал. 1 на ЗННИ или да попада в приоритетните области на Националната стратегия за развитие на научните изследвания или на Иновационната стратегия за интелигентна специализация;

 • Структурирана програма;

 • Минимален брой участници - 50 души, с минимум 10% доказано участие на млади учени;

 • Престиж на международните лектори;

 • Бюджет на исканото съфинансиране от ФНИ, както и задължително посочване на финансовия принос от други и/или собствени  източници. Средствата от ФНИ, могат да се разходват за организационни разходи и за разходи за настаняване на поканените лектори и настаняване и командировъчни разходи на млади учени, както и други разходи, посочени в описанието на Процедурата.

Представяне и подбор на предложенията:

Предложенията се представят в свободен формат с придружително писмо, като трябва да съдържат информация по всички посочени критерии. Проектните предложения ще бъдат разглеждани от Временна научно-експертна комисия за подбор на предложенията всяко тримесечие.

В рамките на една сесия могат да бъдат подкрепени до две предложения от научна организация.

Максимален  размер на съфинансирането - до 7000 лв.

Предложенията се подават в деловодството на ФНИ, бул. „Ал. Стамболийски 239Б.

Пълен текст на процедурата

В съответствие с чл. 50 на Правилника на Фонда, кандидатите могат да поискат разяснения от Фонда по конкурсната документация на обявените конкурси до 10 дни преди изтичането на срока за подаване на проектните предложения. Въпросите ще бъдат приемани само по електронна поща на адрес:  fni-konkursi@mon.bg

Въпроси и отговори във връзка с Покана за кандидатстване ПОДКРЕПА НА МЕЖДУНАРОДНИ НАУЧНИ ФОРУМИ, ПРОВЕЖДАНИ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Краен срок: текущ

Национално съфинансиране за участие на български колективи в утвърдени проекти по COST


Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за кандидатстване по процедура за предоставяне на национално съфинансиране за участие на български колективи в утвърдени акции по Европейската програма за сътрудничество в областта на научните изследвания и технологии COST.

Целта на процедурата е да създаде условия за пълноценно и ефективно участие на България в конкурсите на Европейската програма COST в областта на научните изследвания и технологиите и да засили присъствието на академичната общност в тази програма.

ДОПУСТИМИ КАНДИДАТИ


 • Акредитирани висши училища по чл. 85 ал.1 т.7 (ЗВО Обн. ДВ. бр.112 от 27 Декември 1995г. изм. ДВ. бр.107 от 24 Декември 2014г).

 • Научни организации по чл. 47 ал. 1 на (ЗВО Обн. ДВ. бр.112 от 27 Декември 1995г. изм. ДВ. бр.107 от 24 Декември 2014г).

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА:

Условие за съфинансиране на първи етап на дадена акция е наличие на положително решение на Управляващия комитет на акцията за включване на българския партньор и утвърждаване на същата акция oт Съвета на висшите представители на програмата. 

ПРЕДСТАВЯНЕ И ПОДБОР НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА:

Предложенията се представят в деловодството на Фонда. Проектните предложения ще бъдат разглеждани от Временна научно-експертна комисия за подбор на предложенията два пъти годишно / през месец март и през месец октомври/.

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА - безсрочно.

МАКСИМАЛЕН  РАЗМЕР НА СЪФИНАНСИРАНЕТО - до 20 000 лв. на година.

Предложенията се подават в деловодството на ФНИ, бул. „Ал. Стамболийски 239Б. ет.3


 • Пълен текст на процедурата

В съответствие с чл. 50 на Правилника на Фонда, кандидатите могат да поискат разяснения от Фонда по конкурсната документация на обявените конкурси. Въпросите ще бъдат приемани само по електронна поща на адрес:  fni-konkursi@mon.bg

Краен срок: текущ

Конкурси по програма ЕРА-НЕТ


 • Европейска програма за транснационално сътрудничество M-ERA 2017 NET в областа на материалознанието и инженерните науки

Фонд „Научни изследвания“ отправя покана за участие в конкурс по програма за транснационално сътрудничество M-ERA 2017 в областа на материалознанието и инженерните науки. В конкурса участват повече от 30 агенции с предварителен общ бюджет от около 25 милиона евро.

Бюджет от страна на Фонд „Научни изследвания“ – 300 000 евро

Информация за участие в конкурса: https://m-era.net/joint-call-2017

Подробна информация за участващите страни и региони, включително правилата за финансиране: https://m-era.net/joint-call-2017/participating-countries-regions-call-2017

Инструмент за търсене на партньори: https://www.nmp-partnersearch.eu/index.php

Информация, насоки и документация за българските участници:Българските кандидати могат да получат допълнителна информация по електронна поща: v.milkova@mon.bg или на тел.+35902 444 4961; от 9:00 до17:30 часа; всеки работен ден.

Лице за контакт: Виолета Милкова.Краен срок за подаване на задължителните предварителни предложения: 13 юни 2017 г. 12:00 часа (централноевропейско време).

 • FLAG ERA:

https://www.flagera.eu/flag-era-launches-its-second-call-for-transnational-projects-in-synergy-with-the-graphene-flagship-and-human-brain-project/

https://www.flagera.eu/flag-era-calls/jtc-2017/

https://www.flagera.eu/flag-era-calls/jtc-2017/pre-announcement/

https://www.flagera.eu/flag-era-calls/jtc-2017/information-and-networking-day/

 • QUANT ERА:

https://ncn.gov.pl/quantera/co-funded-call-2017?language=en

 • CORE Organic:

http://coreorganicplus.org/currently/nyhed/artikel/pre-announcement-of-the-core-organic-call-2016-with-cofunds-from-the-eu

R&D Calls HORIZON 2020


Програма: „Америка за България”


Програмата финансира дейности в следните области:

 • Изкуство и култура;

 • Земеделие и околна среда;

 • Гражданско общество и демократични институции;

 • Социална сфера;

 • Образование и библиотеки;

 • Археология и културен туризъм.

Сумата на финансиране зависи от проектните дейности.

БЕНЕФИЦИЕНТИ: Юридически лица от Р. БългарияОбразование и библиотеки

В работата си с българските училища, университети и библиотеки Фондация „Америка за България“ се стреми да продължава най-добрите традиции на българското образование. Фондацията финансира също проекти за модернизиране на българските академични библиотеки и свързването им с библиотечни мрежи по света.Археология и културен туризъм

Програмата подкрепя археологически проекти в България, които привличат повече местни и чуждестранни посетители, заинтересовани от богатите археологически съкровища на страната. Oтпускането на грантове предвижда съвместно планиране между Фондация „Америка за България” и бъдещите получатели на грантове. Фондацията съветва кандидатите за грант да не попълват формуляра за кандидатстване, а да изпратят кратко писмо, не по-дълго от две страници, което представя тяхната организация, намеренията, целите и продължителността на проекта, както и общата сума на необходимото финансиране. За улеснение се препоръчва електронният формуляр "Запитване", който се намира на посочената страница: http://www.americaforbulgaria.org/application

Запитвания и предложения се разглеждат и одобряват целогодишно. Ако след разглеждане на подаденото „Запитване“ становището е положително, съответният програмен директор ще се свърже с кандидатите, за да обсъди по-подробно представените от тях идеи и да им съдейства за оформяне на цялостно предложение. Кандидатите могат да очакват да получат отговор в рамките на 1 месец дали техните проектни идеи ще бъдат придвижени по-нататък. Ако се прецени, че предложението може да бъде развито в цялостен проект, то процесът на неговото одобрение, който включва проучване, срещи, посещения на място, преговори, юридически анализ и представяне за одобрение, обикновено отнема един месец, но може да продължи и по-дълго.

Моля, изпращайте Вашите писма по електронен път, на applications@americaforbulgaria.org.Краен срок: текущ


СЪБИТИЯ


School on High-resolution Optical Imaging, Tissue Optics and Data Analysis, 2-5 May 2017, Torum, Poland

The School is aimed at PhD students and postdoctoral researchers and consists of a series of interdisciplinary courses on tissue optics, super-resolution optical technologies, biomedical imaging statistics, data analysis, and classification tools. The school is organized by the Innovative Training Network BE-OPTICAL (H2020 675517) and there is no registration fee.

More information and registration

EuroGUCH 2017 Meeting, 5-6 May 2017, Lausanne, Switzerland

The EuroGUCH 2017 meeting is the most prestigious conference on adult congenital heart disease in Europe, organized under the auspices of the working group on grown-up congenital heart disease of the European Society of Cardiology.

The meeting will cover important and burning topics in adult congenital heart disease and will have an international faculty including many European opinion leaders in the field.

More information and registration2nd World Congress on Polymer Science and Engineering, 8-9 May 2017, Barcelona, Spain

The 2nd World Congress on Polymer Science and Engineering has an informative program spanning for two days, organised by Conference Series LLC.

Bringing together pioneers in the field of Polymer science and Engineering, world-class professors, researchers, scientists and students across the world to discuss the latest breakthrough under one roof in one dais providing a platform for enlightenment in this esteemed field.

Polymer Congress 2017 is drafted in a way to maximize the dispersal of knowledge regarding diverse and current research that will ensure the provision of the in-depth analysis in that field. More information and registration4th Euro BioMAT 2017 - European Symposium and Exhibition on Biomaterials and Related Areas, 9-10 May 2017, Weimar, Germany

The symposium Euro BioMAT 2017 addresses the growing interest of science and industry in the different aspects of the creation, characterization, testing and application of biomaterials and closely related areas.

The motivation is not only the recent scientific progress and new challenges of this exciting, interdisciplinary field of science and engineering. Materials scientists, physicists, chemists, biologists in scientific and industrial R&D as well as medical professionals are increasingly facing situations, where materials are confronted with high performance requirements and a challenging biological environment at the same time.

Much of the growth in the area of biomaterials emerged in the USA and Asia over the last years but Europe is gaining ground with a fast and steady growth in this field. Euro BioMAT 2017 will present and discuss the current state of progress and novel trends in development, characterization, application, testing and modelling of biomaterials in basic science and industry. The symposium will bring together experts in closely related areas, such as biomimetics, biomineralization and biopolymers. More information and registrationLab-on-a-Chip and Microfluidics 2017, 10-11 May 2017, Munich, Germany

SELECTBIO is pleased to announce Lab-on-a-Chip and Microfluidics 2017. This conference will feature three tracks, and as a multi-track event, delegates will have unrestricted access to all conference tracks and networking opportunities: Biosensors, Microfluidics and Lab-On-A-Chip Technologies.

This 9th annual conference track will include talks from some of the world's foremost leaders in microfluidic technologies, covering topics such as Acoustofluidics, Analytical Nanotechnologies, Biofabrication and Manufacturing, Single Cell Analysis, Single Molecule Biosensing and Sample Preparation. More information and registration

EMBO/EMBL Symposium: Neural circuits in the past, present and future, 14-17 May 2017, Heidelberg, Germany

The goal of this symposium is to promote interactions between researchers studying neural circuits both in traditional model systems (worm, fly, fish, mouse), in humans, and in diverse, emerging models to 1. discuss the origins, commonalities and differences of animal nervous systems,

 2. highlight the spectacular capabilities of neural circuits to control animal behaviour, and

 3. reflect on how technological innovations will open up new possibilities to understand and repair the nervous system.

By bringing together a unique and eclectic mix of scientists studying nervous systems from the molecular to the psychological level, this symposium should stimulate novel cross-fertilisation of ideas and methodologies to understand neural circuit structure and function.

More information and registrationBioinformatics and Translational Research meeting 2017, 15-16 May 2017, Barcelona, Spain

Join us at BioTransR and learn how to get to the analysis and interpretation of your data faster. The datasets that are generated today are complex, and involve many different types of data. The consequence is that the integration of a multiple-type expertise is necessary.

In this meeting Data Scientists and translational researchers will work together to build a common understanding of today’s research data challenges. The aim is to find ways to help fulfil the promise of better health through the optimal use of data.

It also wants to give translational researchers the knowledge and the tools they need to collaborate on making sense of translational research data faster.

This meeting is being organised by IMI funded project eTRIKS, which over the course of 4 years has helped 41 translational research projects to get more value out of their data. It has become apparent over the course of those 4 years that the awareness about data infrastructure that is available for translational research is lacking. More information and registration

International Spring School on Forefront Alloys and Advanced Materials for Extreme Conditions, 15 – 17 May 2017, Sardinia, Italy

The International Spring School on Forefront Alloys and Advanced Materials for Extreme Conditions will take place at Chia Laguna Resort, in Sardinia and will be a valuable opportunity for students and young generations to be specifically trained on the cutting edge science and technology intrinsic to the ICARUS & SUPERMAT projects.

The Specific Objectives of this fruitful experience are the following:


 • To discuss and teach the last methodologies and scientific advances for the exploration of new nano-crystalline stable alloys, new coatings, and high entropy alloys.

 • To learn about forefront materials operating under extreme conditions in Aerospace and Energy Production.

 • To understand the current technological industrial needs and about how materials science is going to answer to present challenges.

Significant information and details are provided in the official Spring School mini-site (http://icarus-alloys.eu/spring-school/icarus-supermat-spring-school). Registrations are already open, so take advantage of the early bird registration by registering through the following link : http://icarus-alloys.eu/spring-school/registration

European High Performance Computing Summit Week 2017, 15 – 19 May 2017, Barcelona, Spain

This event will gather all High Performance Computing (HPC) related European initiatives and actors in a single week. Read moreITN-DCH Final Conference, 23 – 25 May 2017, Olimje, Slovenia

The Final Conference to be attended by experts, stakeholders and researchers, will address the current challenges facing the sector and aims to lay the foundation for a multidisciplinary community of practice. As Digital Cultural Heritage is a domain that requires new skills, advanced techniques and constantly upgraded know-how; interdisciplinary collaboration among experts is increasingly necessary. The conference will create a platform to encourage collaboration through the sharing of experiences, the results of applied work, and best practice. The 'Initial Training Network for Digital Cultural Heritage: Projecting our Past to the Future' (ITN-DCH) is the first - and one of the largest - Marie Curie fellowship projects in the area of the e-documentation/e-preservation and CH protection. For more information including the Call for Abstracts, please see: event webpageADVANTAGE workshop, 25 May 2017, Paris, France

Researchers from the EU-funded ADVANTAGE project are helping to organise the third workshop on ‘Integrating Communications, Control, and Computing Technologies for Smart Grid’ (ICT4SG) at the IEEE International Conference on Communications (IEEE-ICC) that will take place in Paris, France, on 25 May 2017.

The realisation of the smart grid will require collaborative and sustained efforts from the research communities of power electronics, power and energy, control, communication, and computing over the years to come.

This workshop aims to facilitate this effort and enhance international collaborations by disseminating cutting-edge research results spanning multiple disciplines. Participants will be able to share perspectives and the newest findings from research and ongoing projects relevant to smart grid. This will include a variety of smart grid applications and technologies, such as smart metering, demand side management, renewable energy integration, advanced control, communication, and computing technologies.

For more information, please see: dedicated workshop webpage IEEE-ICC conference website

ERES 2017 conference, 28 – 31 May, Santorini, Greece

The EU-funded EREAN and EURARE projects will be organising and hosting the 2nd European Rare Earth Resources conference (ERES 2017). The conference will include both geological and metallurgical topics for production of Rare Earth Elements (REE) from primary and secondary REE resources. The conference will include both oral presentations and intensified poster presentations (7 minute presentations in an auditorium). The official language of the conference will be English.

The ERES conference aspires to be a European and international forum for the academic, industrial and social stakeholders of the REE industry. Advances in all fields and aspects of REEs are welcome to be presented and discussed in the conference.

For more information, please see: conference websiteECCA 2017 conference, 05 – 09 June 2017, Glasgow, UK

Three EU-funded projects – HELIX, RISES-AM- and IMPRESSIONS – will be hosting the third European Climate Change Adaptation (ECCA) conference. The theme of ECCA 2017 is ‘Our Climate Ready Future’. The organisers’ vision is that this conference will inspire and enable people to work together to discover and deliver positive climate adaptation solutions that can strengthen society, revitalise local economies and enhance the environment. The conference brings together the people who will deliver action on the ground – from business, industry, NGOs, local government and communities – to share knowledge, ideas and experience with researchers and policymakers. ECCA 2017 is held in Europe but the focus will be global, with participants expected to come from 60 countries worldwide. For more information, please see: conference websiteEUCNC 2017, 12 – 15 June 2017, Oulu, Finland

The EU-funded EUCONNECTS 2 project is organising the 2017 edition of the EUCNC conference. EUCNC 2017 is the 26th edition of a successful series of a technical and scientific conference open to the world research community in the area of Telecommunications, focusing on communication networks and systems, and reaching services and applications. It aims at showcasing the results of the consecutive programmes on R&D and projects co-financed by European programmes, as well as presenting the latest developments in this area. The conference will have regular oral and poster sessions, and well as panels, tutorials, workshops, keynotes, and demos. The conference is sponsored by IEEE ComSoc (Communications Society) and EURASIP (European Association for Signal Processing). For more information, please see: conference websiteEUBCE 2017 – 25th European Biomass Conference and Exhibition, 12 – 15 June 2017, Sweden

The European Biomass Conference and Exhibition will celebrate its 25th edition in Stockholm. As one of the world’s leading R&D conference combined with an international exhibition, the EUBCE represents the leading platform for the collection, exchange and dissemination of scientific know-how in the field of biomass.


The EUBCE is supported by European and international organizations such as the European Commission, UNESCO - United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization - Natural Sciences Sector, WCRE - the World Council for Renewable Energy, EUBIA - the European Biomass Industry Association, The Central European Initiative, The Global Bioenergy Partnership and other organisations. The Technical Programme is coordinated by DG Joint Research Centre of the European Commission. The EUBCE Conference Programme covers the entire biomass value chain addressing topics from biomass itself to conversion processes for biofuels, bioenergy and biorefineries, to industrial applications of research results and to political policies and impacts on the environment.

In the 2017 event special emphasis will be put on all aspects related to biomass integration: integration of biomass into the supply of heat, electricity and transport fuels sectors as vital part of the energy supply infrastructure in Scandinavian countries, integrating biomass production in sustainable land use, "food and fuel", bioenergy in full energy system integration for energy security. More information: www.eubce.comEuropean Funding Academy 2017, 13 – 16 June 2017, Budapest, Hungary

4-day practical course covering the full lifecycle of EU R&I projects from proposal concept until the final report.

Join Europa Media’s annual European Funding Academy and get a practical insight to the EU research and innovation projects and gain hands-on knowledge on how to submit competitive project proposals and effectively manage projects under Horizon 2020.

The European Funding Academy provides a complete insight to the EU research and innovation programmes of 2014-2020 (there are other funding sources besides H2020) and draws on the lessons learned.

Experience Europa Media's famous "learning-by-doing" approach – presentations in the morning, then practice your newly-gained knowledge during the workshops specifically designed for the particular topics:


 • Proposal Development

During the course, the participants will develop a proposal concept and key chapters sections in response to a real call under Horizon 2020. Learning-by-doing: that's the best way to success! After going through a simple exercise, you and your team will be encouraged to pursue a new way of thinking - a method to ensure that you get started in the right way. You will then further develop your proposal concept by setting the overall and specific objectives, designing a work plan with work packages, a Gantt chart and a PERT diagram, putting together an efficient exploitation plan and creating an ideal consortium and a realistic budget.

 • Technical and Financial Project Management

After successfully submitting their proposals, the participants will understand how to get a Horizon 2020 project started on the right foot, receive practical tips to ensure a sound technical implementation of the project, and go into the issues of financial management and reporting. During practical workshops, you will discuss real-life case scenarios related to project coordination, working with partners, budget management, dissemination, and project amendments, and simulate financial reporting based on "dummy" invoices, salary slips and time-sheets.

This course is built on our direct experience gained from developing and submitting proposals and implementing projects under the EU Programmes, in particular, FP5/6/7, FP6, FP7, CIP, LIFE/LIFE+, LLP and Horizon 2020. We have developed and submitted several proposals under Horizon 2020, went through grant agreement preparations for those projects which have been successful, and now managing our H2020 projects as coordinator or partner.

More information and registration: https://www.eutrainingsite.com/training-courses/project-development/88

Expand Your Horizons: Unique one week learning experience for early-stage researchers, 19 -23 June 2017, Darmstadt, Germany

The CERN-fostered High-Energy Physics Technology Transfer Network - HEPTech (https://heptech.web.cern.ch/) is inviting applications for its 4th Symposium focused on early-stage researchers with entrepreneurial potential in high-energy physics and related enabling technologies including ICTs, detectors, accelerators, radioprotection, etc.

The 2017 Symposium will be hosted by GSI Helmholtzzentrum für Schwerionenforschung GmbH.

The one-week training programme contains topics including: entrepreneurship, validation funding, technology valuation, presentation skills, project management, negotiations and investor readiness.

As usual, HEPTech will cover the travel and accommodation costs of the participants.

The application deadline has been extended to April 20th 2017.

More information and the Application form could be found on the HEPTech Symposium web-page https://heptech.web.cern.ch/ready-adventureEuroNanoForum 2017, 21 – 23 June 2017, Malta

The EuroNanoForum biannual conference, now in its 8th edition, has grown into the most significant European forum in its field for scientists, industrialists and policy makers. Register now to take part in ENF2017 - registration and abstract submission is now open!

EuroNanoForum 2017 will focus on how nano and materials technologies can strengthen competitiveness across all European industries.

The discussion this year will extend to framework conditions such as education, standards, regulations, IPR and safety issues, as well as entrepreneurship and industrial policy. The programme will include sessions on finance and funding through European and National programmes, in particular Horizon 2020, smart specialisation and public-private partnership initiatives.

Registration is now open: http://euronanoforum2017.eu/registration/

International Conference on Integrated Quantum Photonics, 26 – 29 September 2017, Roma, Italy

This conference is organized in the framework of the FET funded QUCHIP project and the Marie-Curie project PICQUE. It will be the final conference for both projects. The scientific program foresees tutorial lectures, invited seminars on scientific results, oral contributions and posters. The deadline for abstract submission is 15 April 2017. Read more
ПУБЛИКАЦИИ

Research EU: results magazine


research*eu results magazine - february 2017

Issue 59, February 2017

Languages: pdf (2,95 MB)Special feature: ‘Galileo applications: what lies ahead’

Interviews:

 • Konstatinos Smagas of Leiden University in the Netherlands on ‘High-precision, underground vision for infrastructure works’

 • Alessandro Giomi of Aster in Italy on ‘A PBR/Galileo combo to detect and localise all ships in European seas’

 • Marti Jofre of Pildo Labs in Spain on ‘Innovative scooter renting service now powered by Galileo’

Other highlights:

 • Extra weight gain through yo-yo dieting

 • European and Central Asian countries are not doing enough to tackle corruption

 • New low energy heating system

 • New research warns of increased hurricane risk to the northeast United States

 • Satellites to monitor the Earth's water

 • Robo-Mate: from brain muscle gathering to heavy weight lifting

 • Building a sustainable, intelligent and power-efficient cloud

 • A proactive approach to ensuring long-term cybersecurity

 • Biochemical insight into cell divisionIntegration of social sciences and humanities in Horizon 2020 integration of social sciences and humanities in horizon 2020Participants, budget and disciplines: 2nd monitoring report on SSH-flagged projects funded in 2015 under the societal challenges and industrial leadership priorities

One of the novelties of the Horizon 2020 programme is the systematic and strategic integration of the social sciences and humanities into each of the priorities of Horizon 2020 (http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020- sections). Contributions from these disciplines are needed to generate new knowledge, support evidence-based policymaking, develop key competences and produce interdisciplinary solutions to both societal and technological issues.

The broad integration of the SSH within the Societal Challenges and Industrial Leadership priorities is an exercise that provides both opportunities and challenges. It provides opportunities by creating more scope for SSH contributions under more thematic areas and more topics than before. It also creates new challenges since this new approach necessitates a change of mind towards more interdisciplinarity. This second monitoring and evaluation report assesses in a thorough and detailed manner how the different SSH disciplines have been integrated into the projects funded in 2015 under the Societal Challenges and the Industrial Leadership priorities. The report illustrates the progress of the new policy on the integration of SSH as a cross-cutting issue but it also points out to areas where further efforts for SSH integration are needed

Corporate author(s): European Commission, Directorate-General for Research and Innovation

Private author(s): Bogdan Iustin Birnbaum, Philippe Keraudren, Tobias Strom see more

CERN COURIER


http://images.iop.org/objects/ccr/cern/57/3/cover.jpgApril 2017, Volume 57 Issue 3

Download digital edition


Higher Education Policy


hep coverHEP 30/1, March 2017

The latest edition of HEP brings together seven papers looking at student engagement.

Articles:


 • Critiques of Student Engagement - Bruce Macfarlane and Michael Tomlinson, University of Southampton, UK;

 • Student Engagement, ‘Learnification’ and the Sociomaterial: Critical Perspectives on Higher Education Policy - Lesley Gourlay, University College London Institute of Education, UK;

 • Student Engagement: Towards A Critical Policy Sociology - Michael Tomlinson;

 • Higher Education Policy on Student Engagement: Thinking Outside the Box - Peter Kahn, University of Liverpool, UK;

 • From Student Engagement to Student Agency: Conceptual Considerations of European Policies on Student-Centered Learning in Higher Education - Manja Klemenčič, Harvard University, USA;

 • Higher Education’s Panopticon? Learning Analytics, Ethics and Student Engagement - Julie Wintrup, University of Southampton, UK;

 • The Engaged Student Ideal in UK Higher Education Policy - Paul Kelly, Nic Fair, Carol Evans, University of Southampton, UK;

 • This edition is completed by a paper entitled Reputation Management in Complex Environments—A Comparative Study of University Organizations, penned by Tom Christensen and Åse Gornitzka of the Universty of Oslo.

If you are not a Member of IAU, and you wish to receive Higher Education Policy, you can subscribe on the website of the Journal’s publishers, Palgrave Macmillan.

Great Start in Life! - The Best Possible Education in the Early Years


great start in life

Early childhood education and care is key for preventing the transmission of disadvantage across generations, for addressing child poverty and social exclusion, for providing Europe with skilled citizens, able to contribute to growth, innovation, justice, democracy, in line with Europe 2020 Strategy for smart, sustainable and inclusive growth. However, European Union education and child-care systems are challenged more and more by reductions in public expenditure and the increasing need to accommodate growing ethnic, cultural and linguistic diversity as well as socio-economic inequalities.


Handbook of Cyanobacterial Monitoring and Cyanotoxin Analysis


http://www.cost.eu/var/ezwebin_site/storage/images/medialib/images/es1105_coverpage_book/1755943-1-eng-gb/es1105_coverpage_book_publication.jpg

Author(s): Meriluoto, J., Spoof, L., Codd, G.A., (Eds.)

Publisher(s): John Wiley & Sons, Ltd

This handbook contains reviews, practical methods and standard operating procedures on cyanobacterial monitoring and cyanotoxin analysis. • A valuable and practical working handbook containing introductory and specialist content that tackles a major and growing field of environmental, microbiological and ecotoxicological monitoring and analysis.

 • Includes introductory reviews, practical analytical chapters and a comprehensive listing of almost thirty Standard Operating Procedures (SOPs).

 • For use in the laboratory, in academic and government institutions and industrial settings.


Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница