Архетипни модели на поведение в българската история и настоящеДата21.02.2017
Размер23.76 Kb.
Размер23.76 Kb.

Проект за интердисциплинарен докторантски семинар

за втори семестър на учебната 2008/2009 година


на тема:
Архетипни модели на поведение в българската история и настояще
автор: доц. д-р Светла Страшимирова,

катедра Политология, Философски факултет, СУ
анотация:

Предлаганият семинар съдържа в себе си редица неназовани въпроси, които докторантите мълчаливо носят в себе си и определено се нуждаят да формулират и обсъдят помежду си. Това мое впечатление е изградено от прoведените вече два семинара с докторанти от различни хуманитарни специалности.

Настоящият семинар е изграден на принципа на юнгианското разбиране за архетипите и схемата, която предлагам тук е такава – съвсем условно. По същество основна цел на заниманията ще бъде да се провокира размисъл върху начина, по който в различни епизоди от своята история и настояще българите са чувствали/ичувстват днес света и съответната ситуация, спрямо която са реагирали/ и реагират днес със съотвени действия. Обикновено историята се представя най-вече като хронология и фактология, но въпросите, към които води настоящият семинар е какви са емоциите, които са озвучавали вътрешно тези външно видими действия и защо именно те са били/или са такива каквито ги виждаме...
Разпределение на семинарните занятия:
1. Проблемът за човешката чувствителност и съответната мотивация при вземане на решение и избор на поведение. Въвеждащи думи от всеки присъстващ, говорейки за себе си – тук и сега. 2ч.

2. Умеем ли да разбираме преживяванията на обитателите на миналото /и настоящето или им приписваме /проектираме върху тях собствените си нагласи. Емоционалната недостатъчност на историческото познание. Нуждата от психологически подход спрямо историята и науките за обществото. Дискусия. 4 ч.

3.Общо запознаване с основните архетипни модели на поведение. Лекция. 2 ч.

4. Обща характеристика на моделите на поведение на „Невиинния” и „Сирака”: проявленията им в съответни епизоди от българската история. Лекция и дискусия -4ч.

5. Обща характеристика на героя „Войн” и на „Грижовника”(Caregiver ). Мъжката и женската енергия. Съответните им прояви в епизоди на конфронтации (войни, епизоди на преход) и във всекидневието (или при бедствия). Лекция и дискусии– 6 ч.;

6. Обща характеристика на и „деструктивния” и „съзидателния”: ключови епизоди от българската съдба, в които се проявяват тези архетипни модели – 4 ч.

7. Отвъд всяко поведение: мотивацията на „търсещия” и „обичащия”. Директни и индиректни прояви в българското поведение. 4ч.

8. The Ruler, The Magician, the Sage and the Fool : общият им смисъл на ориентири на свободната личност в юнгиянската психология. Откриваме ли ги сред нас. 2ч.

Литература:
Байчинска, Кр. Ценности, ценностен стрес, ценностна криза...С., 1993

Бауман З. Живот във фрагменти, есета за постмодерната нравственост, С., 2000

Дамянова, Р., Емоциите в културата на българското възраждане, С., 2008

Кирова, М. Критика на прелома, С.,2002

Паси, И., Човек не само с разум живее, С., 2006

Паси, И. Мотиви на човешкото поведение, С., 2006

Стефанов, В. Българската литература ХХ век., С., 2004

Страшимирова, Св. Историята ни като преживяване, С., 2000

Страшимирова, Св. Българинът пред прага на Новото време, С., 1992

Фром, Е. Отвъд веригите на илюзиите, С.,2002

Фром, Е. Анатомия на деструктивността, С., 2004

Юнг,К. Съвременният човек в търсене на душата, Пл., 2002Pearson, C. Awakening the heroes within, .N.Y .1991

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница