Биография (Curriculum Vitae) ефросима петрова занева-добрановаДата04.12.2017
Размер15.18 Kb.
Размер15.18 Kb.

Професионална биография

(Curriculum Vitae)ЕФРОСИМА ПЕТРОВА ЗАНЕВА-ДОБРАНОВА


1. Родена: 17.11.1957 г., в гр. Перник, българска гражданка, омъжена, с две деца
2. Настояща длъжност: доцент
3. Организация: Минно геоложки университет „Св.Ив.Рилски”
4. Адрес:

Служебен: 1117 София, Студентски град тел.: 60 80 320/207/381; e-mail: geoenergy@mgu.bg; edobranova@abv.bg

Домашен: ул. „Маестро Михаил Милков 12, ап.8, тел. 971 72 39
5. Образование:

Висше: МИННХ и ГП „И.М.Губкин” – Русия, 1981 г.


6. Езици: английски и руски.
7. Научни степени и звания:

Доктор (кандидат на геолого-минералогическите науки), н.специалност “Геология и проучване на полезни изкопаеми”, 1989 г. Минно геоложки университет „Св.Ив.Рилски”

Научен сътрудник, 1994-1996 г.

Асистент – 1996-2002 г.

Доцент – 2002 до настоящия момент
8. Заемани длъжности:

2004 г – Зам.Декан на Геологопроучвателния факултет в Минно геоложки университет „Св.Ив.Рилски”


9. Област на професионална квалификация: 

Петролна геология, свойства на скалите и флуидите, резервоарна геология, нетрадиционни източници на въглеводородни ресурси, физика на нефтения и газовия пласт, подземни хранилища за нефт и газ.


11. Участие в български и международни проекти:

Над 30 български и международни проекти, отразяващи нефтогазоносната перспективност на отделни райони, подготовка на документи за отдаване на концесия, изучаване възможностите за изграждане на подземни газови хранилища, технико-икономически оценки на находища и хранилища за газ.


12. Публикационна дейност:

Над 30 научни публикации в реномирани национални списания, участия в национални и международни конференции и симпозиуми.


13. Членство в национални и международни научни организации

Член на Българското Геоложко Дружество

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница