Биография и научно-преподавателска дейност на гл ас д-р Милена



Дата23.12.2017
Размер21.3 Kb.
Размер21.3 Kb.

ВЕЛИКОТЪРНОВСКИ УНИВЕРСИТЕТ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”

ФИЛОЛОГИЧЕСКИ ФАКУЛТЕТ

катедра ГЕРМАНИСТИКА И НИДЕРЛАНДИСТИКА

Професионална биография и научно-преподавателска дейност на



гл. ас. д-р Милена Иванова

Професионална квалификация:

2000 г.

завършила Немска филология във ВТУ “ Св. св. Кирил и Методий” – І спец. Немска филология.

2. Професионално развитие:

2013 доктор по съвременен немски език

тема на дисертационния труд:

За текстообразуващата роля на семантични словообразувателни модели

в избрани приказки на Братя Грим и превода им на български език.

(323стр., немски език)




2010

гл. ас. в катедра “Германистика и нидерландистика”, ВТУ “ Св. св. Кирил и Методий”

2006

ст. асистент в катедра “Германистика и нидерландистика”, ВТУ “ Св. св. Кирил и Методий”

2001-2005

асистент в катедра “Немска филология”, ВТУ “ Св. св. Кирил и Методий”

2000-2001:

учител по немски език в СОУ “ Георги С. Раковски”

3. Специализации и научни командировки в чужбина:

юни 2004

летен курс гр. Йена, Германия

юли 2005

курс за университетски преподаватели – Регенсбург, Германия

май 2006

1.04.2007-30.06.2007

1.10.2008- 31.07.2009 -


Обмен на опит по преките междуунив. договори – Йена, Германия
Научна специализация към Гьотевото дружество във Ваймар- Германия
Научна специализация в Германия, град Йена/ Институт по езикознание при Фридрих Шилер-Университет

4. Дисциплини, които преподава:

във ВТУ:

Степен 1. Специализиран превод „Икономика”

„Магистър“ 2. Превод на медийния дискурс

3. Конферентен превод




Степен "Бакалавър"

  1. Немска фонетика

  2. Словообразуване на немски eзик

  3. Практически курс по немски език (лексика, превод и писмени упражнения, практическа граматика)

  4. Синтаксис

  5. Художествен превод

  6. Интензивен курс по немски език

  7. Специализирани езици и превод




5. Членство в научни организации

Член на Дружеството на преподавателите по немски език.



Член на Съюза на Германистите в България.

Член на международното Гьотево дружество във Ваймар- Германия.

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница