Биография на Димитър Петков Цветков Роден на 1 април 1961 година в град КазанлъкДата01.12.2017
Размер33.13 Kb.
Размер33.13 Kb.

Творческа биография

на Димитър Петков Цветков


Роден на 1 април 1961 година в град Казанлък.

Завършва средно образование през 1979 г. в математическа гимназия "Никола Обрешков", гр. Казанлък. През 1979 г. участва в международна олимпиада по математика в Лондон, където е отличен с награда.

От 1979 г. до 1980 г. отбива редовна военна служба в НШЗО "Христо Ботев".

От 1981 г. до 1987 г. учи във факултета по математика и механика на Софийския Университет "Св. Климент Охридски", където завършва специализация "диференциални уравнения" с отличен успех 5.78.

През 1988-1989 г. е редовен асистент по математика във ВМЕИ "Габрово" а след това редовен докторант в ТУ "Ангел Кънчев", гр. Русе. През 1990 г. постъпва на работа във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" като редовен асистент.

От 1994 г. е д-р (кандидат на науките) по математика с дисертация на тема "Принудени периодични трептения в системи за регулиране със закъснения" (1993).

През 1997-2000 г. постъпва на работа в НВУ "Васил Левски".

От 1998 г. е доцент по математика.

След кратко прекъсване през 2001 г. досега работи като доцент по математика в НВУ "Васил Левски", а от 2008 г. досега работи и като доцент по математика във Великотърновския Университет "Св. св. Кирил и Методий".

Член е на Съюза на учените в България, клон гр. Велико Търново и Съюза на математиците в България.

Син Станислав. Семейство Венка, Мария и Елена.Заемани позиции

1. Зам.-декан на ФМИ за периода 1995 – 1999.

2. Ръководител катедра "Математически анализ и приложения" от 2015.

Участия в проекти

1. Ръководител на проект по наредба 9, по договор РД-491-12/27.06.2008 на ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий на проект "Виртуална лаборатория по статистически методи в поведенческите и социалните науки" с действащ сайтhttp://arsmath.org/

2. IT консултант и разработчик на сайта на проект "Максимизиране на сравнителните предимства на граничните региони" по Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния – България 2007-2013 с действащ (към май 2017) сайтhttp://crossbgborder.com/

Сертификати

1. "Създаване на web базирани приложения за дистанционно обучение" (по проект BG051PO001-4.3.04-0016).

2. "Компютърни комуникации и дистанционно обучение" (по проект BG051PO001-4.3.04-0016).

3. "Организиране на таблетен клас за дистанционно обучение" (по проект BG051PO001-4.3.04-0016).

4. "Използване на open source и услуги за дистанционно обучение" (по проект BG051PO001-4.3.04-0016).

5. "WEB базирани услуги и софтуер за споделяне на мултимедийни приложения в Интернет" (по проект BG051PO001-3.1.09-0003).

6. "Специализирано обучение по английски език за преподаватели – граждански лица ниво B1+" (по проект BG051PO001-3.1.09-0003).

7. "Специализирано обучение по английски език за преподаватели – граждански лица ниво B2" (по проект BG051PO001-3.1.09-0003).

8. "Презентиране на нови учебни програми и специалности" (по проект BG051PO001-3.1.07-0011).

9. "Разработване на нови учебни програми и актуализиране на съществуващи" (по проект BG051PO001-3.1.07-0011).


Обучение на докторанти

1. Ръководител на гл. ас. д-р Любомир Янакиев Христов – "Оценка на параметрите за някои вероятностни модели от теорията на тестовете" (2011).

2. Ръководител на гл. ас. д-р Ралица Любомирова Ангелова-Славова – "Приложни аспекти на вероятностни модели от теорията на тестовете" (2014).
Статистическо консултиране

Неофициален статистически консултант на повече от 60 дисертации и монографии.


Преподавателска работа

Димитър Цветков е водил е лекции и упражнения по Математически анализ (първа част, втора част, трета част, Комплексен анализ и Функционален анализ), Диференциални уравнения и Числени методи, Приложна математика и Програмиране на C#. Освен това по Статистически методи в психологията, Вероятностни модели в теорията а тестовете и Педагогически измервания в обучението по математика. Използва собствена уеб платформа за дистанционно обучениеhttp://arsstat.org/mathstat/

където поддържа учебни ресурси по преподавани от него дисциплиниВладее английски и руски на много добро ниво.
Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница