Биография на димитър събев ченешев дата и място на раждане: Семейно положение: Адрес за кореспонденция: Настояща работаДата27.11.2017
Размер34.8 Kb.
Размер34.8 Kb.

АВТОБИОГРАФИЯ


на
ДИМИТЪР СЪБЕВ ЧЕНЕШЕВДата и място на раждане:

Семейно положение:

Адрес за кореспонденция:

Настояща работа:

Основни функции:
Образование:

1968 - 1973

1987

2000
Професионален опит:1972 - 1973

1973- 1992


1992 – 1996

1996 – 2014

2000- 2006

Основни публикации:

1983
1985


1999

2000
2002

2002
2003

2003
2004

2004

2005

2007

2008


2009

2010


2010
2011

2011


2012

2014


Участник в научни изследвания и проекти:

1998

1998


03.05.1944г. гр.Карнобат

женен с две деца

София 1373, ул.Суходолска 2, бл.120,вх А,

ет 4, ап.16, телефон:0893690256, E-mail: dcheneshev@abv.bg

Технически университет – София

Стопански факултет

Катедра “Правни и хуманитарни науки ”, длъжност –доцент, научна степен –доктор по философия,

Тел. 02/ 965 2180, Е-mail dcheneshev@tu-sofia.bg

Хоноруван преподавател по Бизнес комуникации и Връзки с обществеността
Висше – философия и психология – СУ

“Св.Кл.Охридски”. Председател и зам. председател на Културния клуб на университета.

Доктор по философия

Доцент по социология

НАТФИЗ” Кр. Сарафов” –помощник ректор. Ръководи реконструкцията на Учебния театър и учебните зали на Кино факултета
Технически университет –София – асистент, старши асистент, главен асистент
Национален филмов център – експерт в отдел

“Продуценство”. Регистриран сценарий за политически филм “I love this game”


ТУ –София, Стопански факултет - доцент
СУ”Св. Кл. Охридски” в ГГФ лекции и упражнения по “Маркетинг” и “Рекламодател – рекламна агенция ”, хоноруван преподавател

Естетизация на насилието /статия/,сп. „Философска мисъл“

Естетизацията – социологически проблеми /монография /, изд.”Христо Ботев”

Връзки с обществеността – властови отношения, В: Публична комуникация и конфликти в демокаратичното общество

Залезът на бюрокрацията / монография/, Издателско ателие “А.Б.”

Интерактивни медии и фирмен стил, В: Пъблик рилейшънс и новите медии

Пъблик рилейшънс и мениджмънт, сп. “Обществена комуникация и пъблик рилейшънс”, кн.2-3

Рекламата – социокултурен фенамен, сп. Социологически преглед”, кн.3-4

Туристическата реклама между мита и реалността,СУ”Св.Кл. Охридски”

Рекламодател – рекламна агенция /учебник/ Издателство“А.Б.“

Икономика / учебник в съавторство / ,Издателско ателие “А.Б.”

Маркетинг на услугите / учебник /, изд. ТУ-София

Комуникацията и стратегията за разработване на нови продукти, International scientific conference “ Management and engineering’07, Sozopol

Социология / учебник/ ,София

Интегрирани маркетингови комуникации, прозрачност, е-управление, Международна научна конференция, Созопол,

Електронно правителство – корупция,


Международна научна конференция, Созопол ,

Корупцията –социокултурен феномен,


Международна научна конференция ,Созопол

Корпоративно гражданство – корпоративна комуникация, Международна научна конференция, Созопол

Интерактивните приемна и нюзрум – комопоненти на еуправлението,Международна научна конференция, Созопол

Корпоративните комуникации социокултурен феномен, София , сборник от публикации /собствени и на други автори/

Биография в анекдоти / сатерична мемоаристика/

Научен репозиториум на Технически университет – София, Международна научна конференция, Созопол


Комуникационна програма за ефективно взаимодействие на НЕК с медийния елит – координатор и участник, финансиран от НЕК.


Изготвяне на Комуникационен план за публично представяне на НЕК в медиите- консултант
Август, 2014, София


Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница