Биография във връзка с Покана за изразяване на интерес съгласно писмо с вх. №0413-53/27. 08. 2014 гДата04.12.2017
Размер13 Kb.
Размер13 Kb.

ПРОФЕСИОНАЛНА БИОГРАФИЯ

във връзка с Покана за изразяване на интерес

съгласно писмо с вх. № 0413-53/27.08.2014 г.
СОЦИАЛЕН РАБОТНИК /ДЕТСКА ГРАДИНА/

Име на кандидата, тел., адрес:

Професия:

Дата на раждане:

Националност:

Членство в професионални организации:

Подробности за възлаганите му задачи:

Ключови квалификации: [Дайте описание на опита и обучението си, които са най-сходни със задачите, включени в заданието. Опишете степента на отговорност в сходни предишни задания като посочите дати и място на изпълнение.]

Образование: [Дайте обобщени данни за университетското си и друго специализирано образование като посочвате имената на съответните учебни заведения, периода на обучение и получените академични звания.]

Професионален опит: [Като започнете от сегашната позиция и продължите назадвъв времето изредете всички заемани професионални постове. Посочете всички назначе­ния от завършване на университета, включително датите на започване и приключване, работодатели, название на заеманите постове и място на работа. За опита през пос­ледните 10 години дайте също типа на извършваните дейности и препоръки от клиенти, където е възможно.]

Езици: [За всеки език посочете степента на владеене: отлично, добре, прилично,или слабо говоримо, четимо и писмено.]

Декларация:

Аз, долуподписаният, декларирам, че тези данни дават коректно описание за мен, моите квалификации и моя опит.Дата: [Подпис на кандидата]
Пълното име на кандидата: [Изписва се саморъчно]

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница