Бог, ангели, свидетели пътешествениците в безвремиетостраница16/16
Дата01.02.2017
Размер2.99 Mb.
Размер2.99 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

* * *

Те са тук. Познават ни, и то може би много добре. Знаят колко сме велики, но също и колко сме уязвими и незрели. И ако не се доближават прекалено много до нас, то е поради това, че ние сме все още много далеч от себе си и не сме готови да ги приемем.

Както ние не желаем да прекараме летния си отпуск в някое обществено сметище, нака и те не желаят да дойдат на тази планета, докато нашите психоментални излъчвания са толкова насилствени и примитивни.

Затова всеки е длъжен да намери сам куража си за утрешния ден. Да потърси вдън себе си своя най-благороден лик, за да си възвърне паметта за своя произход. Безброй препятствия ще се изпречват по пътя му поради това, че все още е сляп и стиска здраво очи. Да чуем гласа в себе си, който е тъй тих, но и тъй точен. Той ще ни покаже пътя, по който трябва да вървим, за да се настройваме спрямо това, което винаги сме били - небесни пътешественици прекосяващи вътрешните измерения. Те винаги ще бъдат тук, за да ни насочват, дори пътят ни да се губи в мъглите на съмненията. Някой ден ще дойде мигът на срещата. Трябва да бъдем готови, защото е единствен мигът, в който се сливат синовете на човеците и братята на единството.

Но това е друга история, вече записана върху страниците на книгата на Живота: “След това дълго пътуване, когато странните свидетели на Пътешествието в безвремието се свързали най-после с онези, които се движат в пространството и във времето, започнало времето на Съществото Ангел Единен Синтез.”
* * *

Ръководителят на групата “Пътешественици в безвремието” ИЖП. Апел-Гери, учен, композитор и поет, когото всички приятели наричат Йо, от дете проявява телепатични способности, завършва точни науки и психология и в продължение на повече от 45 години работи в областта на синтеза между съвременната наука и традиционните езотерични знания, като изнася по цял свят беседи и дава пресконференции за същността на съвременната епоха, за промяната на Земята и за духовното пробуждане на земното човечество. Книгите му са преведени на десетки езици по света, а неговите приятели са обединени в реално действащи в много страни групи - за подпомагане на хората да намерят своя път чрез конкретно единение на тялото, душата и духа.


По-важните му книги са:

Едена (1982)

Мисията на Йоган (1986)

Пътешествие в безвремието (1982, 1983, 1987)

Пробудата отвътре - том I (1990), том II (1991), том III (1994)

Духовна идилия (1992)

Единна наука за вътрешната вселена - 2 тома (1994)

От земно към галактично съзнание (1995)

Да постигнеш щастието си (2000)

Приятелят за всеки ден (2000)


В сътрудничество със своите приятели е издал и конкретна програма за индивидуална работа на желаещи от цял свят:

Науката на бъдещето -

“Повишаване нивото на сетивност” (6 лекции) и

“Постепенно напредване” (- 12 лекции).
По тази програма в София вече действа център “Пътешественици в безвремието”
За справки: Евелина Тодорова - тел. 957 21 19

Невяна Керемедчиева - тел. 8-319-217


Книгата е предоставена от издателство Хрикер на виртуалната библиотека „Спиралата на еволюцията”.


1 Patrice Van Eersel цитира сп. “Lire” в: Nouvelles clés, n o 1, 1994.

2 François Brune, Les morts nous parlent (Мъртвите ни говорят). Éd. du Félin.

3 Цитирано от Gary Zukaz, Les maîtres du Wu Lin dansant.

4 Le Monde, 21 април 1993 година.

5 Jacques Vallée, Autres Dimensions. Éd. Robert Laffont.

6 Le Point no 1092, 21 август 1993 година.

7 Igor et Grichka Bogdanoff, dans Paris Match, “Interview de Jean Heidmann.

8 Pierre Delval, Contacts du Quatrième Type (Контакти от четвърти тип). Éd. de Vecchi.

9 Thierry Pindivic, статия в Ovni, “Към антропологията на един съвременен мит”.

10 Jacques Vallée, Autres Dimensions. Éd. Robert Laffont.

11 Интервю на Jacques Vallée, Nouvelles Clés n o 20.

12 Pierre Delval, Contacts du Quatrième Type. Éd. de Vecchi.

13 Цитиран от Jean Houston в книгата Psychologie sacrée (Сакрална психология), Éd. Dangles.

14 Thomas Johnson, “L’Art des Aborigènes” (Изкуството на местните жители), Nouvelles Clés, n o 25.

15 Цитирано от Erick Pigani, Channel, L’Âge du Verseau. Éd. Belfond.

16 IJP. Appel-Guéry, Science Unitaire de l’Intra-Univers (Единна наука за Вътрешната вселена). Éd. Transtar.

17 Kenneth Ring. Projet Omega (Проект Омега). Éd. du Rocher.

18 Jérôme Bourgine. Le Voyage astral (Пътешествие в Астрала). Éd. du Rocher.

19 Jean Houston, Psichologie sacrée (Психология на Свещеното). Éd. Dangles.

20 Ken Wilber, Le Paradigme Holographique (Холографската парадигма). Éd. Le Jour.

21 Eugenio Siragusa, Les Géants du Ciel, L’Annonciateur, La Vérité (Великаните от Небето, Вестителят, Истината). Éd. Cosmicia.

22 Списание Grand Reportage, 1986.

23 Публикувано в Times, 22.08.1974, цитирано от Thomas Gordon, “Enquête sur les manipulations mentales” (Проучване върху манипулирането на умовете), Éd. Albin Michel.

24 La Cosmogonie d’Urantia (Космогония на Урантия), Fondation Urantia.

25 Marvin Bordelon, New religious movements and campus ministry, цитиран от Regis Dericquebourg в книгата Les groupes religieux minoritaires (Малобройните религиозни групи), издадена от Асоциация за проучвания и информация относно религиозните движения.

26 Louis Claude Vencent, Le Paradis perdu de Mu (Изгубеният рай на Мю). Éd. La Source d’Or.

27 IJP. Appel-Guéry, Science Unitaire de l’Intra-Univers (Единна наука за Вътрешната вселена). Éd. Transtar.

28 Списание Iles (Острови), No. 31, специално посветен на Френска Полинезия.

29 Johann Warren, Les Ailes de l’Amour (Крилете на Любовта), tome 1 et 2. Éd. de Mortagne.

30 Romano Pra Baldi, Don Jose.

31 François Brune, Les Morts nous parlent (Мъртвите ни говорят). Éd. du Félin.

32 Kenneth Ring. Projet Omega (Проектът Омега). Éd. du Rocher.

33 Jacques Vallé, Autres Dimensions (Други измерения). Éd. Roberts Laffont.

34 Peter Russel, The Global Brain.

35 Nouvelles Clés, No. 1, пролет 1994 година.

36 Вестник “Les Echos”, март 1994 година.

37 Pauwels et Berger, Le Matin des Magiciens (Утрото на Вълшебниците), Éd. Gallimard.

38 Вижте различните изследвания на James Beckford, Donald E. Miller, Harvey Cox, David Bion Davis, Jean-François Meyer, S. Milgram, Harold Turner... Цитирани книги в Les Groupes religieux minoritaires (Малобройните религиозни групи) на Regis Dericquebourg, Éd. Association d’études et d’information sur les Mouvements religieux.

39 Thierry Gaudin, 2100 odyssée de l’Espèce (2100 одисеи на Вида Човек), Éd. Payot.

40 Henri Madelin, Média et Morale (Медии и морал), Le Monde diplomatique, février 1994.

41 John White, Jesus, Evolution and the Future of Humanity. Science and Brain.

42 Robert Monroe, Le Voyage hors du Corps (Пътуването извън тялото). Éd. Garancière.

43 Philippe Saint-Marc, Investir (Да инвестираме), 13 juin 1994, автор на Économie barbare (Варварска икономика).

44 Сондажно проучване, проведено през 1979 година от F Magazine от социоложката Anne Serrero и лекаря Pierre Solignac.

45 Robert Van Gulik, La Vie sexuelle dans la Chine ancienne (Половият живот в Древен Китай). Éd. Gallimard.

46 Sunday Times от 6 юли 1993 година.

47 Jolan Chang, Tao de l’Art d’aimer (Тао и изкуството да обичаш).

48 Mantak Chia, Les secrets taoïstes de l’Amour (Таоистките тайни на Любовта). Éd. Axis mundi.

49 Jolan Chabg, цит.съч.

50 Jean-Pierre Festin et Max Mamoud. Les écoles d’amour (Школи за любов), Penthouse, mars 1994.

51 Grillot de Givry, Le Grand Oeuvre. Éd. Traditionnelles.

52 Jean Houston, La Psychologie sacrée, Éd. Dangles.

53 Kenneth Ring, Projet Omega. Éd. du Rocher.

* от френската буква Z (зет), последна в азбуката, означава научни изследвания, научен метод.

54 Arnaud Desjardins, In: Nouvelles Clés, No. 20.

55 Ken Wilber, Les Trois Yeux de la Connaissance (Трите очи на Познанието). Éd. du Rocher.

56 Jaques Salomé, in: Le Monde des Débats (Светът на Дискусиите), avril 1994.

57 Patrice Van Eersel, À la recherche de l’âme perdue du Golem (В търсене на изгубената душа на Голем), Nouvelles clés, No. 25, octobre 1992.

58 Pierre Weil, цитилан от Jérôme Bourgine, Le Voyage astral. Éd. du Rocher.

59 Jane Roberts, Le Livre de Seth (Книгата на Сет). Éd. J’ai lu.

60 Willis Harman et Howard Rheingold, Créativité transcendante (Трансцендентна способност за сътворяване). Éd. de Mortagne.

61 Edward C. Whitmont, La Quête symbolique (Символите на индивидуалните духовни дирения).

62 Jean Houston, La Psychologie sacrée. Éd. Dangles.

63 Mookerjee et Khanna, La Voie du Tantra (Пътят на Тантра). Éd du Seuil.

64 Ken Wilber, Les Trois Yeux de la Connaissance. Éd. du Rocher.

65 Jérôme Bourgine, Le Voyage astral. Éd. du Rocher.

66 Élise Pouillot, Au-delà de l’Intelligence humaine (Отвъд човешкия Ум). Éd. de l’Homme.

67 Grillot de Givry, Le Grand Oeuvre. Éd. Traditionnelles.

68 Robert Monroe, Fantastiques Voyages dans l’Astral (Невероятните пътешествия в Астралния свят). Éd. Robert Laffont.

69 François Brune, Le Morts nous parlent. Éd. du Félin.

70 Колективен труд, написан под ръководството на Evelyne Sarah-Mercier, La Mort transfigurée. L’Age du Verseau (Преобразената Смърт. Епохата на Водолея). Éd. Belfond.

71 Prescience. Éd. Transtar.


Сподели с приятели:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница