Бог, ангели, свидетели пътешествениците в безвремиетостраница3/16
Дата01.02.2017
Размер2.99 Mb.
Размер2.99 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16

Първият тип контакт, свързан с времето,

се отнася до интуицията и предчувствието.

Всеки от нас вероятно е преживял ситуация, при която “шестото му чувство” го предупреждава за опасност, разкрива му преживяване на негови близки, помага му да предвиди изхода от някакво затруднение или внезапно да намери отговора на определен въпрос. Тази интуиция е един вид антена, която може да приема информация, без тази информация да преминава през интелекта, и която зависи от развитието на психичните способности на индивида. Знаем колко са надарени жените с тази фина интуиция, която долавя вътрешно положенията и личностите. Впрочем някои художествени и търговски професии я превръщат в средство, без което успехът е немислим. Често информациите, които получаваме интуитивно, се отнасят за наши близки, но могат също да излязат извън рамките на пространството и времето, в което живеем. Тогава те ни дават възможност да преминем от предчувствието към предсказването.

“Отбивах военната си служба във Версай като медицински помощник. Един ден ми се случи странно преживяване. Навън имаше страшна буря. Вървях по дългия остъклен коридор към залата, за която бях отговорен. Щях да отворя вратата, когато един вътрешен глас ми каза да не протягам ръка и да спра на един метър от вратата. Точно в този момент видях как светкавица пресече тавана и вратата и влезе точно пред мен в пода с оглушителен гръм. Ако се бях приближил, светкавицата щеше да ме порази.” - Дидие Т.

В нашето консумативно общество изкуствено създадените възбудителни средства, свръхизобилието на образи и звуци и на техните преносители чрез медиите, антиприродният вид на градовете - всичко това намалява живеца на усещанията и задушава полетите на душата. Но посредством по-добро владеене и управляване на нашите вътрешни възприятия и при обмена с околната среда ние все още можем да развиваме и повишаваме нивото на нашата сетивност. А тази сетивност действа точно като мускул, който, ако не се упражнява, губи тонуса си.

Душата, като физическото тяло, се развива чрез храната, която й се дава. Да я уважаваме означава да съблюдаваме известна “психическа хигиена”: да осъзнаваме нейните граници, да определим какъв вид енергия искаме да влиза във вътрешното ни психично поле, да организираме живота си, дома си и работата си по такъв начин, че да съхраняваме себе си и вътрешната си хармония. Чрез владеене на енергията, чрез развиването на един вътрешен високо чувствителен слух, чрез укрепване и насочване на сетивността си ние ще можем да стигнем до телепатично приемане на информация от другите хора, от околната среда и от ситуациите. Например помислим неволно за някого и скоро след това го срещаме или телефонът звъни и ние знаем предварително кой ни търси.

Извън аспекта, свързан с интуицията, възможно е у себе си да развием едно вътрешно гласче, което знае много повече неща в сравнение с будното ни съзнание.


Вторият тип контакт, свързан с времето, се отнася за една способност за много по-точно свръхсетивно възприемане.

“Посещавах курсове по телепатия с хора, които същевременно преподаваха йога и предлагаха да ни запознаят с медитацията. След неколкоседмични упражнения бях впечатлена от един сеанс по телепатия: работехме по двойки и трябваше да гледаме диапозитив на малко екранче и да предаваме мисловно на другия човек едновременно онова, което виждаме, и впечатлението, което тази картина предизвиква у нас. Човекът срещу мен отдавна работеше в тази област. Той отлично получи моето послание (картина на риба в синьо море и отстъпването ми назад, реакцията, която си бях представила). Беше съвсем точно.” - Марилен С.

Етимологично думата “телепатия” идва от гръцките думи tкle (далече) и pathos (чувствам, усещам) и означава умение да чувстваш от разстояние. Тази телепатична връзка може да бъде много точна, съпроводена от приемане на изображения, на визуална или словесна информация, дати, място, схеми, цифри или мистериозни езици... Приеманият глас може да бъде на познат или непознат човек. Картините могат да бъдат фиксирани или движещи се, конкретни или символни.

След сформирането на работен екип от контактьори предаването на мисли става най-обикновено явление, което вече ни се случва всекидневно, така както е в традиционната култура на много народи, например “мао-хи” в Полинезия или местните жители на Австралия. “Аборигените непрекъснато използуват предаването на мисли. То е част от ежедневието им. Те си говорят за тези неща така, както ние си говорим за телевизията. Местният жител Х. е способен да предупреди друг местен жител У., който се намира на разстояние стотици километри, за посещението на някакъв друг човек при него. Когато въпросното лице пристигне на определеното място, У. го приема с отворени обятия и заявява, че вчера е получил съобщението от Х. Говоря за това, като познавам нещата. Явно получава се и е впечатляващо. 14

“Приблизително, с отклонение най-много до един час, знаех точно в кой ден мои приятели, на които бях писала, получават писмата ми. Понякога съм предупреждавана и за лица, с които трябва да се срещам във връзка с моята работа. Например в определен период от живота ми, когато работата не ми харесваше, като визия съзрях образа, и то съвсем точно, на човека, който щеше да ме вземе на нова работа. Започнах да се свързвам с всички институции, можещи да ми предложат някакво преподавателско място, което желаех, и наистина срещнах този човек. Неговото лице бе точно такова, каквото бях видяла, но обстановката на срещата не беше същата. Бях го съзряла претрупан с работа и сякаш на всяка цена има нужда от мен, а в действителност той ме прие доста любезно и ми каза, че в следващите месеци няма да има никакво работно място. (Търсех работа като преподавател по икономика.) Бях разочарована от напразната надежда. Но месец по-късно той ме повика - един от преподавателите бе напуснал и веднага ме назначиха. След това се опитах тази телепатия да се развие от хоризонталния тип към вертикалния, за да контактувам с по-фините полета на енергията-съзнание.” - Аниес Р.

Предаването на мисли отговаря на типа хоризонтална телепатия и се осъществява между предавател и приемател, живеещи на едно и също вибрационно равнище. Вертикалният тип телепатия, който изучаваме по-нататък, е свързване между човешко същество и други вибрационни нива. Наистина, когато нашето съзнание се пробужда, новите способности се развиват, позволявайки ни да се докосваме до такива части от нас, които не са затворени в материалните граници на пространството и времето. Свръхсетивните възприятия са произлезли от енергийни тела-носители, съществуващи в други измерения - по-нисши, паралелни или по-висши. Ясновиждането или ясночуването дават възможност “да се вижда” или “да се чува” посредством тези други тела-носители. Там именно онези, “които си приличат, се привличат”. Влизаме в резонанс с енергийните полета, с които сме свързани. Да бъдеш медиум е да имаш такова качество, при което психиката стига до необикновени вибрационни полета. Да си медиум означава да се намираш “в средата”, сиреч между видимите светове и невидимите светове. Тази способност трябва да се упражнява внимателно, защото, ако не владеем и не управляваме добре своето енергийно поле и околната си среда, лесно можем да бъдем манипулирани. Така може да се случи в определено състояние на транс индивидът да загуби съзнание и да стане обект на въздействие на сили, над които няма контрол.

Много опасно е да се отворим за свръхсетивни възприятия, без да сме преживели процеса на пречистване и на вътрешна трансформация, но и ако обстановката, в която се извършва експериментът, не е достатъчно добре подготвена за извисяване. Много хора правят този експеримент във всякакви места и с хора, които не са достатъчно добре подготвени. Ние не винаги говорим ясно на хората, които искат да се отворят за връзка с висшите полета, за рисковете, които те поемат, ако не са развили у себе си владеенето и управлението на подмолните сили, които ще се надигнат при подобни операции. Както трябва да се изучат правилата за движение по улиците и пътищата, за да се получи шофьорска книжка, така трябва да знаем как да се движим във фините полета, които могат да станат опасни, ако нямаме достатъчно добър и овладян контрол на съзнанието-енергия. Нищо не можем да скрием от съществата, които в невидимия свят ни подлагат на изпитания. Няма чудотворна техника, но съществуват някои условия, които трябва да изпълним. Трябва да знаем да си служим с чакрите, които са невропсихични центрове, свързващи физическото тяло-носител с енергийните тела-носители, и които ще ни позволяват да определяме точно вибрационното ниво, в което се намираме. Свръхсетивните възприятия са средства за духовно развитие, тяхното овладяване в никакъв случай не бива да става самоцел.

В своята книга Крилете на любовта (Les Ailes de l’Amour), бестселър в Квебек, Йохан Варен (Johann Warren), първата жена пилот на реактивен самолет, разказва за контактите си с другите измерения и за обстоятелствата, които са я накарали да се свърже с Йо Апел-Гери.

“През юни 1990 година една нощ контактувах с висше същество, наречено Блажения Майтрея. Моят висш водач ме бе събудил, за да получа съзнателно информация за това, което щеше да се случи. На стената срещу мен действието се развиваше като на филм: един мъж, седнал на земята в поза лотос, чиято енергия усещах, бе в малка килийка, изградена от стари, но свършено издялани сиви камъни. Този мъж с черни блестящи коси бе с гръб към мене. Малко по малко той вдигна главата си и я обърна към мен отляво. Забелязах неговия профил, черните му очи и дълбокия поглед, който проникна в мен и предизвика някои спомени. Свидетел на тази среща, Ригден Джиепо, седнал върху бял облак, ми говореше телепатично. Каза ми, че ще работя с този мъж, когото виждам на стената в моята стая, и аз заспах отново. Две нощи по-късно отново бях събудена. Майтрея ми говореше телепатично. Видях отново на стената на стаята си мъжа с черната коса, но този път облечен с модерен костюм. Той имаше същото лице, същите черти, но косата му беше сресана по друг начин и посивяла. Майтрея ми каза: Ето какъв е днес този мъж. Ти ще работиш с него. Отново заспах. Знаех къде, кога и как ще се срещна с този мъж, чиято енергия познавах, но не бях неспокойна, имах чувството, че това ще се случи. Четири месеца по-късно получих от един кореспондент музикална касета, върху която беше снимката на композитора Йо Апел-Гери. Беше лицето на мъжа, когото бях видяла на стената в моята стая и с когото трябваше да работя. Току-що го бях открила и знаех вече как да се срещна с него.”

Ясновидството е способност за възприятия, получавани от други реалности, до които може да имаме достъп в определен момент, и то има за цел да събуди нашето съзнание.

“В началото на моя път на посвещение много ясно ми се явяваха лица, идваха като имена, цифри, отпечатваха се като на телекс пред моите затворени очи, докато медитирах. Бих могла да мисля, че всичко това е чисто въображение, докато не разбрах, за голяма моя изненада, че това, което бях видяла, е вътре в мен. Оттогава не ми е трудно да възприемам тези вътрешни сцени като реални. Мисля, че това бе за мене доказателство за съществуването на тази друга реалност, която тогава изобщо не познавах. Така по времето, когато бях насочила поглед навътре в себе си, едно същество с бели коси и бяла дреха, добро на вид, ми се появи, и то доста високо над мен. То ми изпрати едно дълго въже и аз се усмихнах вътрешно пред съвсем конкретния характер на тази картина. Не знаех какво означава това. Същата вечер трябваше да участвам в едно събиране, но тъй като си мислех непрекъснато за бялата фигура и за въжето, си казах, че може би трябва да взема наистина някакво въже. Взех една голяма връв в чантата си. Когато пристигна, Йо Апел-Гери заговори с няколко души и ми каза, че моят духовен баща ми помага много и то точно в този момент. Разбрах тогава кое е лицето и символичното значение на това въже... Няколко дни по-късно, един вторник, същото същество с бели коси и бяла дреха се появи пред мен отново. Под неговия образ се изписа едно име с бели букви, като изписано на телекс: Ван... В края на седмицата Йо Апел-Гери ми каза, че моят духовен баща е дошъл във вторник и се казва Ван...” - Анет Ф.
Третият тип контакт, свързан с времето, е контактът при послания, езици и учения, предавани от други измерения.

Всеки човек може да бъде доведен да преживее състояние на разширяване на съзнанието, дори и без да е наистина подготвен за това :

“Един ден през април 1991 година се чувствах морално и психически изтощен - прикован на легло с гипсиран глезен, с многобройни дългове поради фалита на моето предприятие. Тогава ми се случи едно необикновено изживяване, тъй странно, че ми е трудно да го опиша с думи. Седнал в леглото четях книга, когато внезапно започнах да получавам съобщения. Бяха много ясни, много точни. Имах чувството, че идват някъде отгоре, посредством фин канал, който прониква в главата ми. Съобщения, изпълнени с любов и красота, които чувствам като добротворна светлина, изпълваща с радост и щастие цялото ми тяло. Неописуемо усещане, което ще трае, струва ми се, няколко часа. Малко по малко придобивам чувството, че преоткривам паметта си. Въпросите идват лесно в ума ми. Не е за вярване, странно е, но си припомням някакви неща, които не съм преживявал изобщо в живота си. До този миг нищичко не ме беше подготвило за това. Но през следващите дни всички мои проблеми получиха за мене като че ли някакво друго измерение. Приемам ги като неща, които е трябвало да преживея. Върнах се към живота, дишах отново, имах чувството, че съм се преродил, че съм обграден от някакви фини невидими присъствия - справедливи и точни! След този телепатичен контакт последваха други послания. Едното от тях изискваше да се присъединя към една група, за да започна работа, благодарение на която бих могъл да си припомня различни познания за движещите сили и основата на вселената, знания, които съм придобивал по време на множество предишни инкарнации. Реших да се присъединя към изследователската група (за която ми бе говорила една приятелка, която участваше също), защото “знаех” вътрешно, че това става именно там, а не някъде другаде.” - Филип Ж.

“През 1972 година, в рамките на един контакт с космически кораб, един от нас бе получил телепатична информация, в която бе описана структура, която трябваше да се осъществи с някои от присъстващите хора. Трябваше аз да бъда в центъра на тази структура, за да осъществя телепатично включване и да получавам послания от едно друго измерение. Дотогава никога не бях правил това. Преживях почти физическа промяна на съзнанието, защото усетих да стават в мен някои връзки, които ми позволиха да дам моето първо телепатично послание. Представете си, че оставяте да говори през устата ви едно съзнание, което не е вашето! Това мое преживяване, което ми се случваше нееднократно и което се случва и днес, според мен е едно от най-решаващите за връзката, която имам с нивата на висшето съзнание. Тя се отнася към областта на вертикалната телепатия, позволяваща да се достигне до информации, идващи от висшите планове на съзнанието. Така винаги с едно възобновяващо се възхищение получавам тези информации - които не съм способен да си измисля - и това е синтез на учения, които излизат далеч извън обсега на моето умствено равнище.” - Жан-Себастиян М.

Тези достоверни разкази се отнасят за цяла гама най-различни явления, като са преживени от хора, които се познават от години и които именно затова са могли да развият помежду си близост и доверие. За да се разгърне, духът има нужда от люлката на душата, а тя може да вибрира само в хармонична атмосфера на обединение и обич. При обикновените социални връзки е много трудно да се намери среда, където да се общува по тези теми, които все още остават табу. При беседите, на които сме говорили за нашите изследвания, идват много хора, за да споделят с нас преживяванията си от контакта, който са имали и за който никога преди това не се бяха осмелявали да говорят, дори и на своите близки. Без съмнение ще бъде необходимо да се създадат места, където да се говори и всеки да може да обменя мисли за явлението контакт, за свръхсетивните възприятия.

Трябва да знаем, че медиумите, енергийните явления, преживени чрез фините тела, космичното съзнание, универсалните архетипове, свръхсетивните възприятия се изучават в рамките на трансперсоналната (групова) психология, като експерименти за разширяване на съзнанието. Тъй нареченият channelling или контактьорство е част от изучаваните явления. Контактьорът е един канал, средство за връзка, който влиза в контакт с невидими същности и предава информации, произтичащи от специфичен вибрационен източник. Науката за контактьорството е много древна: Пития от Делфи, оракулите, друидите и гадателите...

Трансперсоналната психология включва този тип преживяване в картографията на висшите състояния на съзнанието. Ето какво казва Станислас Гроф (Stanislas Grof), един от главните представители на тази наука: “Опитността от срещи с духовни водачи, учители и пазители е може би едно от най-ценните и най-полезни случаи на явлението трансперсоналност. Хората, които преживяват това, говорят за същности, наречени свръхчовеци, които съществуват в плановете на съзнанието и във висшите енергийни нива. Това може да има различни форми на проявление, от виждането на същества по време на сън до състояния на променено съзнание. Но най-интересният аспект на тези опитности е, че те дават понякога достъп до информация, чийто предмет не се познава преди събитието.” 15

Това е като че ли отзвук от констатация на Йо Апел-Гери върху телепатичните преживявания, които е имал:

“Поради културата, която съм получил, познавам някои теми, по които мога да говоря като интелектуалец. Но от момента, в който влизам в телепатичен контакт с висше измерение и поставям точни въпроси по някои проблеми, информациите, които пристигат, понякога са твърде учудващи. Те са извън обсега на моята човешка култура. Много ме интересуват, защото ми дават възможност да видя нещата от съвсем различна гледна точка. Може да се каже, че това е действие на съзнание, по-висше от човека, система на интеграция и синтез, които се извършват от свръхсъзнание.”

Приемането на телепатични съобщения не става само на умствено (ментално) равнище. В по-голяма част от случаите получаващата информация личност се намира в особено енергийно състояние, където чувствителността и фината емоция я карат да вибрира на определена честота. Можем да се научим да избираме източника на предаването точно така, както с радио избираме честотата на станцията, която желаем да слушаме. След това трябва да разшифроваме получената информация, която понякога е символна и многоизмерна. Така например послания, дошли от паралелни равнища, могат да имат подлудяващ характер, ако не са преведени в плана на рационалното съзнание. Впрочем ако съществуват ангелски измерения над човешкия свят, има и измерения под човешкия свят, които в християнската традиция са определени като демони и които често са в основата на апокалиптични послания и предсказания. Измеренията на светлината предават послания на любов, благослов и предпазват от неспазване законите на вселенската хармония. Единните полета на съзнание дават информация, и то съвсем точна, за вътрешното функциониране на вселената.Точността на получаваните информации зависи преди всичко от възможния съзнателно-енергиен континуитет (постоянна и продължителна връзка) между източника, от който те биват получавани, и съзнанието на човека, който ги получава и предава. Много трудове и книги са били така именно получени “по канала” от техните автори, като в основата им е имало невидим вибрационен източник. Сред най-известните ще споменем: Космогония на Урантия, книгата Сет на Джейн Робъртс (Jane Roberts, Seth) - и двете продадени в милиони екземпляри, книгите на Peter and Eileen Caddi (Питър и Ейлин Кадди), създателите на общността Финдхорн, прочутите Диалози с ангела на Гита Малаш (Gitta Mallasz, Dialogues avec l’ange), Курс по чудеса на Хелън Шукман (Helen Schucman, Cours sur les miracles), Книга за духовете на Алан Кардек (Allan Kardec, Le Livre des esprits). Тези послания и информации съответстват на различни йерархически системи, както го обяснява Йо Апел-Гери:

“Трябва да се приеме, че има различни типове йерархии, които въздействат върху човешката природа: типове енергия-съзнание, свързани с невидимото, други, които са свързани със светлината, и трети - с материалната форма. Не съществува само една единствена раса неземни същества или същности. По отношение на йерархичната система, за която говоря, до този ден не съм бил в контакт с извънземни, които се приземяват в градината... Но и това са неща, които могат да се случат. Някои хора имат връзка с тези йерархични системи. Освен това съществуват и различни видове проявления, свързани с йерархиите на светлината, които са в стила на появяването на Богородица и които отприщват възхода на индивидите в областта на мистичното и в полето на любовта-светлина. Наистина те носят малко информация, за да може човешкият индивид да се изгради. След това има едно друго ниво - онова, което съм търсил: обяснения за начина, по който става всичко това. Положих много усилия, за да се нагодя към това ниво, и получих информации, които ме удовлетворяват. Те ми обясняват какво е сън, болест, как се избира видът инкарнация, защо човек има едно или друго физическо тяло-носител, за какво служи то, кой го конструира, коя е причината за всичко това, какъв е произходът на Земята и т.н. Всякакъв вид въпроси, които поставях и на които получавах отговори. Именно това е резултатът от моите дирения. Космичните същности използват кораби, които са в по-малка или в по-голяма степен плътни, за да се движат между измеренията и да стигат до този план. Но при определено измерение те не ползват повече кораби, а комуникират директно. Всички тези междинни проявления са вид релейни връзки, които могат да имат смисъл в определено време. За нас това бе от решаваща роля, за да ги видим. Все пак не е ли удивително да установим връзка между това, което мислим вътре в себе си, и онова, което се случва в небето!? Например казвам кодовете: “1606, 203, внимание, апаратът е там! 2010, 2003 след три минути апаратът е там!” Видяхме го как след три минути наистина се появи. Постепенно усещаш, че твоята собствена вътрешна система и взорът ти за единната основа на света пораждат съответствия чак до външното формално-материално равнище. Това изцяло променя твоето вътрешно управление, ако го имаш, но наистина само чрез практиката и опита е възможно да се възприеме всичко това. Получаваме само това, което заслужаваме. Хора, които живеят в много плътните зони, силно гравитационни и твърди, рискуват да срещнат определен вид извънземни, който им съответства, и това може да бъде доста опасно за тях! Други хора, които живеят в мистиката и в светлината, виждат ангели, света Дева Мария, светлинни проявления... А хората, които търсят информация, за да се опитат да въведат ред и смисъл в живота си, ще бъдат във връзка със системи, свързани йерархично с информациите на съзнанието. Но е очевидно, че даже тези формулировки са все още само един етап, защото, когато навлезем вътре в основата, не е нужно да се формулират нещата. Просто сме вътре. Нещата се извършват с бясна скорост и когато ти се иска да регулираш действието в основата, нямаш време да говориш, вътре си, няма повече език, всичко протича много бързо. Когато съм в тези полета, говоря с такава голяма скорост, че това е почти вибрация, която не е съизмерима с менталното или човешкия ум. Не трябва да се привързваме към никакъв вид проявления, независимо дали са от единната наука или от нещо друго. Това са етапи на подготовка, за да стигнем до състоянието, когато ще бъдем вътре. Можем да се запитаме защо извънземните не влизат по-лесно в контакт с жителите на Земята. Но когато си от другата страна, ще усетиш, че нещата са съвсем различни, съзнанието не е същото.”

След като получи достъп до вътрешните основни нишки на вселената, човешкото съзнание става способно да получава точни данни, които му позволяват да проверява самостоятелно точността на контакта си.

“Йо Апел-Гери получаваше съобщение, спря внезапно и каза: “Корабите прекъсват връзката и заминават да наблюдават нещо в Колумбия.” Бяхме изненадани и минахме към друго занимание. На следващия ден научихме от вестниците, че в Богота е станал държавен преврат. Друг ден ни прекъсна внезапно, за да ни предупреди, че в този момент във фините полета присъства важна личност от правителството, която изглеждала много разстроена. Помоли ни да се концентрираме, за да улесним преминаването на тази душа на по-духовно равнище. По-късно научихме за изчезването на министър Булен при трагични обстоятелства.” - Ален дьо Б.

“По време на една операция на контакт през 1989 година Йо Апел-Гери получаваше информация, когато спря и внезапно започна да говори за Молдавия. Сигнализираха му, че има много тежки условия за връзка в тази зона. Лично аз си представях Молдавия като нещо от фантазиите в албумите на Тинтин. Търсихме къде се намира тази страна: да, между Русия и Румъния. Няколко дни по-късно, без всякакви предизвестия за това, избухна румънската революция.” - Оливие Б.

При наличието на удивителна точност в някои контакти можем да се запитаме кой решава кога именно да се появи нещо и как може да се предвиди подобно явление с такава точност. Човек, който е развил своите телепатични способности, може да улови присъствието на някакъв космичен апарат и да предупреди и другите хора за това.

“Представете си, че, след като десет години сте се занимавали с научноизследователска работа, срещнете един човек, който ви казва, като сочи с пръст към небето: “След три минути там точно ще се появи кораб.” И наистина след три минути там се появява някакъв кораб, който след това се смалява и изчезва към галактиката. Това не е ли нечувано и изключително доказателство, че във всичко това има някаква точност?” - Блез Б.

“През 1988 година, по време на сеанс йога и индивидуална медитация влязох в контакт с план на висше съзнание и получих следната информация: “Имаме нужда от теб, защото един 707 ще се разбие. Беше около 19 часът. Това ставаше в Полинензия. Отговорих напосоки: “Вече не летят 707! Какво искате да кажете?” На другия ден не мислех повече за това, когато научих по телевизията, че един бразилски товарен кораб - 707 - е катастрофирал близо до брега малко преди края на деня!” - Жан-Себастиян М.

Според Пиер Делвал, който е изучавал множество случаи с контактьори, те имат “поле на съзнание”, което е много по-развито и събудено в сравнение със средното равнище. Често от страна на самия контактьор се намеква за някакво “космично съзнание”. Чрез експерименти квантовата физика е доказала, че елементарните частици в структурата на атома могат да се разглеждат и като частици, и като вълни. Същото може да бъде валидно и за съзнанието, което може да работи понякога като малко тяло (будно съзнание, индивидуално, линейно, логическо, рационално) и като вълни (пробуждащо се, трансперсонално, творческо, интуитивно, телепатично).Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   16


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница