Бог, ангели, свидетели пътешествениците в безвремиетостраница7/16
Дата01.02.2017
Размер2.99 Mb.
Размер2.99 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   16
ДВАНАДЕСЕТТЕ НИВА НА ПЪТЕШЕСТВИЕТО В БЕЗВРЕМИЕТО

ВСЕЛЕНСКИ РЕЗОНАНС

Не съществува нищо, което да не е подчинено на законите на вселенския резонанс, създаващ цялостната хармония между макрокосмоса, човека и микрокосмоса. Да излезеш от твоите земни огпаничения означава да стигнеш до пълната цялост на твоята космична идентичност. Като участвуваме съзнателно в този вселенски резонанс, възможно е да се свържем с великото космично братство, посредством телепатичен или формален контакт с напреднали цивилизации.

МАТЕРИАЛНО СТАБИЛИЗИРАНЕ

Материалното стабилизиране се основава на обладяването на нашата материална околна среда, разбирана като утроба за нашето развитие. При избора и подреждането на помещенията, в които живеем, от голямо значение е да създадем равновесие между духа, енергията и материята, за да имаме хармонични условия, които да улесняват връзката между земята и небето. Човекът, като създание, има способност да осъществява мост между потоците земна енергия, които пресичат планетата, и измеренията на космично съзнание.

СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ

Обществото е един голям единно действащ организъм, където всеки индивид е клетка, а всяка институция - орган. Неговото функциониране определя в по-малка или по-голяма степен нашите мисли и нашите действия, но в същото време нашето състояние и нашето развитие въздействат чрез резонанс върху състоянието и развитието на обществото. Приемайки професионалната си дейност като вид упражнения по овладяване на майсторството, може всеки от нас да отделя малка част от времето и енергията си, за да развие всички свои способности и дарби.

ФИЗИЧЕСКО ПРЕЧИСТВАНЕ

Биологичното тяло е само едно тяло-носител, служещо като временен съд на едно съзнание, чието първоначало извира извън континуума на пространството и времето. Физическото пречистване ни позволява да върнем на тялото си неговата прозрачност и безпрепятствена достъпност за вселенската енергия. Уравновесеното хранене и приемането на чисти храни, вегетарианството, някои специални упражнения и жизнерадостта са основа на доброто здраве. Преобразено и одухотворено, тялото става най-доброто средство за работата на безсмъртния дух в преходното временно поле за натрупване на опит в тленната материя.

ЖИЗНЕНО РЕГУЛИРАНЕ

Канализирането и преобразуването на първичната инстинктивна енергия има първостепенно роля за постигането на хармонично протичане на енергията през физическото тяло и свързаните с него фини тела-носители. Жизнената сила е чудесен енергииен потенциал, който всеки от нас трябва да се научи да владее и контролира. Тя е като огън, който, ако го загасиш, постепенно намалява и изчезва. И човек губи живеца си. И обратно, ако тази основна енергия не е достатъчно добре контролирана, тя дърпа към пропадане индивида - към инстинктивно и експлозивно поведение, свързано с животинския примитивизъм, връща ко към звяра.

ПСИХИЧЕСКО УРАВНОВЕСЯВАНЕ

Психиката е мястото на усещанията и възприятията, на емоциите и чувствата, които свързват вътрешната вселена на човека с обкръжението и околната среда. Като управляваме по-добре своите вътрешни възприятия и взаимоотношенията си с другите хора, психическото равновесие ще ни позволява да стигнем до едно по-добро душевно състояние, спокойствие и добро самочувствие. Това психическо възпитание води до постоянна фина връзка между отделните ни енергийни тела-носители, които са пряко свързани с другите вибрационни полета. Прекалено често пренебрегван и отричан, тайният живот на душата е най-важната връзка между тялото и духа.

ХАРМОНИЗИРАНЕ НА ЧУВСТВАТА

Обичта и любовта придават сила на живота и отношенията ни с другите, която ни извисява до най-нежните трепети на душата и която се изразява по най-различен начин в зависимост от степента на индивидуалното развитие: от любовната страст до нежността, от вселенската любов до обожаването и обожествяването. Посредством жената мъжът разговаря със своята душа - най-дълбинното измерение на душевност-прозрение, а посредством мъжа жената се свързва със своя дух - най-висшето съответствие на духовност-съзидание. Откривайки в съмите себе си мъжко-женската полярност, много мъже и жени успяват да излязат отвъд границата на емоционалната зависимост и намират своето индивидуално съзвучие с истинния първообраз на човека - мъж и жена едновременно. Чрез извисяване на нашите емоционални пориви, ние развиваме в себе си присъствието на трансцендентното единение.

СТРУКТУРИРАНЕ НА УМА

Едновременно предавател и приемник, умът действа съобразно двойствената поляризация на резонанса и мисленето. Аналитичното разсъждение позволява непрекъснато да се класифицира и подрежда извлечената от постоянно преживяваните опитности информация - под формата на знания, които довеждат до познаване законите, организиращи света на фактите. Интуитивният резонанс позволява, чрез един глобален подход, да се настройваме по вътрешния порядък на вселената и така да стигаме до вътрешното осъзнаване на принципите, които са в основата на тези закони. Да съградим мост между интуитивния резонанс и логическото мислене, между дясната половина на мозъка и лявата му половина, между традициите за посвещение от миналото и рационалната логика на съвременната експериментална наука, това означава да стигнем до синтезното мислене на бъдещето.

ПРОБУДА НА СЪЗНАНИЕТО

Пробудата на съзнанието е събуждане на всички заспали трансцендентни способности в самата същност на човешкото същество. Това е отваряне към начина за свръхсетивно възприемане, а след това и към символното разбиране, много по-бързо улавящо асоциации и връзки, в сравнение с линейната логика, благодарение на което, зад привидния хаос от факти, човек разбира тайния смисъл на нещата и ситуациите. Възприемането на вътрешновселенската основа ще ни позволи да откриваме резонансите, съществуващи между различните нива на енергийно и физическо проявление. Тогава “Книгата на живота”, създадена от нашите собствени преживявания, става извор за нашето всекидневно обучение.

ПОЕТИЧНО ВДЪХНОВЕНИЕ

Поетичното вдъхновение е резонанс на вибриращата душа в контакт с духа творец. Това душевно измерение на чистота, възхищение и невинност е измерението на вътрешното детство, което води поетичен диалог с невидимите и видимите светове. Настройвайки се спрямо постоянно бликащото присъствие на духа, ние задвижваме по най-положителния начин - чрез нашите мисли, чувства и действия - една творческа съзидателна енергия, синоним на лекота и игривост, щастливи хрумвания и нови идеи, находчивост и надежда, вяра и възторг.

ТЕЛЕПАТИЯ ПРЕЗ РАЗЛИЧНИТЕ ИЗМЕРЕНИЯ

Между централния първоизвор на вътрешната вселена и пространствено-времевия свят, в който ние живеем и се развиваме, съществуват много най-различни вибрационни нива. Междуизмерната телепатия е вътрешната връзка, която човешкото същество може да има с всички измерения, ако премине границата на откачване, която го е откъснала и разделя от неговата космична идентичност. Материалното ниво е нивото на сътворените физически форми, но съществуват голям брой невидими, фини, духовни нива - сътворени или несътворени. Открай време е съществувал контакт между човека и космичните йерархии, някои от които остават невидими, докато други могат да се материализират.

ДУХОВНО ЕДИНЕНИЕ

Извън нашия времеви-пространствен континуум, извън галактическите светове в развитие, вътрешната вселена непрекъснато разпростира лъчите си. Абсолютното съзнание, в същността си чиста енергия, този вибриращ център, излъчващ хармония и съвършенство, бди върху единението на световете - и видими, и невидими. Този център е източник на всяка проява във вселената и това излъчване може да бъде задържано. Именно като обединяваме всички части от нас самите, се отправяме по възходящия път за завръщане към единението. Духовността е онзи връх, който можем да достигнем, ако управляваме, трансформираме или съгласуваме цялата си природа с нашия висш дух.
ТАЗИ ПРОГРАМА ЗА ПОСВЕЩЕНИЕ В ДВАНАДЕСЕТ ПЛАНА обяснява какъв може да бъде начинът на живот, свързан с другите измерения. На всеки от тези планове отговарят информация, осъзнаване, упражнения и съвети, които са резултат от дълга оперативна работа. Въпреки че живеехме сред Тихия океан, бяхме в течение на всички нови движения и идеи, които се появяваха в целия свят и които засягаха, чрез мрежата на резонанса, хора, посветили се на личностното си развитие и духовно пробуждане. След периода на разцвет на интуицията през 60-те години и опитите, преживени през 70-те, една част от човечеството, в края на 80-те години, навлезе в период на размисъл, на разбиране и постепенната поява на нови ориентири. Разпространеняваха се по света информации за неща, които ние експериментирахме от години: телепатия, състояние на прага на смъртта, пътуване извън тялото, вътрешен живот, НЛО, тантризъм, кристали и т.н. Тези информации запознаваха широката публика и много хора се оказваха с повишено ниво на сетивност, но често им липсваше гледната точка за синтез, която би позволила да се разбере истинският смисъл на всичко това.

През 1988 година нашият екип отпразнува своите 18 години. Станал пълнолетен, той извършваше обмен с всички онези по целия свят, които се пробуждаха за новото съзнание. Изпратихме им афиш с илюстрация - космическото село в Бора Бора със следния текст:

Нашето пътешествие обединява изследователи, творци, духовни авантюристи, вдъхновени хора и телепати. Те ви канят да изживеете едно приключение в многоизмерното пространство, в райска околна среда, където се подготвя и реализира контактът с цивилизациите на Бъдещето.”

На гърба на афиша, издаден на френски, английски, португалски и испански език, бяха представени няколко елемента от нашата програма: ”През всички големи периоди на промени на човечеството явно се появяват новатори или мутанти, обединени, за да утвърдят една оригинална идентичност и да експериментират новите стойности, които вдъхновяват и оживяват институциите, които идват впоследствие. Ние излъчваме върху планетата, посредством центрове за контакт, разположени върху специални места и ориентирани към работа за космична връзка. Ние предаваме поток от планетарна промяна и синтезна енергия в съюз с Новата космична ера, за да се започне извисяване на съзнанието в отговор на кризата, през която преминава човечеството в края на този цикъл. Космичното свързване не е обучение на ума, а е приключение на съзнанието, което дава възможност да се живее постоянно и едновременно с дванадесетте плана на Пътешествие в безвремието, като отново се дава на човека същността на неговото вътрешно програмиране, неговата мисия като телепатична антена между Висшия разум и земните гравитационни нисши сили. Целта е да се постига последната степен в реализирането на инкарнираното човешко същество: причастието му (или по-точно възкресението), и одухотворяването на всички негови материални сили. И с волята да се постига съзнателност и да се печели време, пространство и енергия, защото е дошъл часът да се влезе в контакт с цивилизациите на бъдещето.”

Малко по малко нашето космическо село стана едно от местата, където трябваше непременно да дойдат посетителите в Бора Бора. Всеки ден имахме посещения: мореплаватели, туристи, обитатели на острова, политически мъже, хора на изкуството, журналисти, идващи от четирите краища на света, всички любопитни да видят нашето толкова екзотично село и неговите оригинални обитаттели. По време на редовните посещения ни дойде идеята да построим магазинче на брега, за да изложим продуктите, които произвеждахме: пареос, занаятчийски предмети и художествена продукция. Така съединихме полезното с приятното... Също така направихме сцена на открито и изнасяхме спектакъл с ритми, след което следваха модни ревюта, пантомими, клоуни, танци и диапозитивна прожекция (диапорама) за полинезийското небе. Туристите пристигаха на пироги в мотуто, осветено от факли и най-фантастични светлини.

“За да направим диапорамата, направих изследване върху цивилизациите Мю. Научих, че маохите можели да плават хиляди километри без карта и компас на пироги, запазвайки контакта с маната. Открих също, че в традицията на полинезийците, включително и до наши дни, намираме присъствието на светлинни топки. Имаше много такива светлинни сфери, които пресичаха лагуната или идваха от други острови. Свещениците поддържаха контакта с тези светлини. Аз също видях, един следобед, как от небето се спусна една светлинна бяла опална топка, която описа дъга и изчезна в подножието на планината Бора Бора.” - Беноа Р.

Така успяхме да конкретизираме много от нашите сънища, създавайки, в тази райска рамка, едно хармонично микрообщество, настроено по принципите на земния ритъм и според вътрешните закони на човека. Междувременно трябваше да вземем решение, защото почувствахме необходимостта да разпространим събраната в продължение на всичките тези години информация и защото разстоянието, отделящо ни от света, се превръщаше вече в недостатък.

Традицията ни учеше, че трябва да се “кръстоса” - да се осъществи и стабилизира контактът с едно измерение на висш синтез - и да се “умножи”, така да се каже, да излъчи човек около себе си този контакт. Мислехме, че е дошъл моментът да се върнем в Европа и систематизирано да предадем резултата от нашите изследвания. Когато изучавахме проекта за завръщане в Европа, се появиха оживени спорове между привържениците на “кръстосването”, които желаеха да продължат експериментите върху мотуто, и привържениците на “умножаването”, раздвижени от желанието за отваряне към света! По-голямата част от нас предпочитаха да останат в този тропически климат и да се възползват от условията, създадени с толкова трудности. Но много бързо ни стана ясно, че за нашата собствена еволюция и за активното ни участие в еволюцията на човечеството ще трябва да напуснем нашия остров на мечтите и да отидем да се срещнем с други хора, предимно контактьори.

Така през август 1989 година, след седемгодишен цикъл, отговарящ на възстановяването на всички клетки на тялото, нашата първа група напусна Бора Бора и тръгна към Европа. Връщането на повечето от нас стана през 1990 година, като неколцина предпочетоха да останат там, за да поддържат мястото и да приемат стажантите. Нашият престой на Бора Бора остави сред жителите неувяхващ спомен, който списание “Острови” отрази по следния начин: ”Жителите на Фаанюи ще потвърдят: през не една и две зимни нощи, под лъчите на огромни прожектори, те гледаха как се приземяват летящи чинии, дошлш от далечнш галактики. Днес тези весели мистици са си заминали, за да пренесат своя експеримент в Южна Франция. От тях ни останаха свледите на тяхното пребиваване, куполи във вид на балони, които и сега посрещат любопитни туристи.”28

Всеки един от тези етапи изискваше от нас особено усилие за издигане и извисяване, като ни даваше все по-обработени познания. Единната наука ни изглежда като резултат от това дълго провеждано дело и ние пожелахме да споделим това откритие с всички хора, които търсят - за многобройните си въпроси - елементите на отговори, съответни на времето, в което живеем.
4. МРЕЖА ОТ КОНТАКТЬОРИ

Една част от екипа напусна Бора Бора през 1989 година, за да проведем срещи в Европа с известен брой наши кореспонденти и контактуващи. Така една група се озова в Барцелона, за да се срещне с Луис Хосе Грифол. Виждането на НЛО, а след това серия от сънища с интуитивно предвиждане бяха накарали този мъж да изучи сериозно феномена. Той беше организирал редовно, на единадесети всеки месец, в планината Монсерат, срещи, на които са присъствали хиляди души. ”Телевизуалните” контакти, които той установявал с извънземните измерения, са телепатичен обмен на светлинни проявления. Според испанското списание ”Cuarta dimension”, се е случило следното: ”На 12 юли 1988 година, на планината Монсерат, Грифол поиска едно НЛО да се появи между две звезди, за да може писателят Антонио Рибера да го види. Тъй като то се появява пред около двеста свидетели, а Рибера въобще не го вижда, Грифон изпраща още веднъж молба и НЛО-то дава нова светлинна следа между същите звезди.” Луис Хосе Грифол притежава забележителна колекция от снимки на неидентифицари летящи обекти. Бил е приет в Камарата на Лордовете в Лондон от една комисия, която много сериозно възприела неговите контакти. По-късно наш представител с двама приятели успя да провери точността на контактите на Грифол.

“Доверявайки се на своята интуиция, Грифол изважда своя фотоапарат, фиксира го на триножника и чака. Той ме попита какво точно искам да узная, а след това постави гласно въпроса ми, като гледаше небето над огромната долина, която се простира надалече. Не минаха и десет секунди, когато се появи бяла светлинна сфера, голяма колкото половината от луната, слезе вертикално и спря на височина под ъгъл от тридесет градуса спрямо нас. Присъстващите хора изпаднаха в състояние на трескава възбуда, типична за такъв изключителен миг.”

В началото на 1990 година ние се срещнахме отново във Централна Франция за нашите дейности и за излъчването на информация за нашите изследвания. Успяхме да открием едно голямо живописно жилище, което отговаряше точно на това, което търсехме. Руините на една стара църква, върху която беше построено това голямо жилище от началото на века, ни напомняха, че от 540 година до 18 век това място е било манастир. Тази връзка с предците, както и особеностите на мястото, което беше подходящо за медитация и за духовна работа, бяха важни елементи при нашия избор. Работехме на малки групи, за да подготвим документацията за нашия експермент. Постарахме се да създадем програма за обучение на желаещи - чрез кореспонденция, като отначало съставихме 18 брошури на базата на програмата за развитие, започната на Бора Бора. За да осъществим това, събрахме различните практически съвети, упражнения и медитации, подбрахме текстовете от конференциите на Йо Апел-Гери, както и откъси от посланията на Eдинната наука.

“Изучаването на предаваното и практическите упражнения ми помогнаха да напредна бързо и да намеря моя космичен корен. Усвоих същността на материала за обучение и все повече и по-явно се променях. Намерих това, което бях търсил от години.” - Сабино С.

През юли 1990 година се проведе международен семинар, обединяващ нашите кореспонденти, с които бяхме във връзка от години. Дошлш от Франция, Бразилия, Чили, Аржентина, Мексико, Канада, Испания, Италия, Щвейцария, Полша, Чехословакия, Германия и Финландия, те се срещнаха в центъра на Франция за две седмици усилена работа.

“Колко радостно е да се срещнат същества, идващи от четирите краища на света, с една и съща цел: да си предадат отново свещената идея и да променят измеренията на живота си, като поддържат телепатична връзка с висшите измерения. Най-сетне не бях сама! Веднага бях привлечена от духовната висота на всички тези същества. Програмата за дванадесетте плана, предложена на семинара, беше за мен истинско откровение. Всяко от тези нива ми помогна да открия по един неподозиран аспект на моята личност и преди всичко да го осъзная, за да се променя. Моето вътрешно усещане по време на тези петдест дни беше все едно приземяване на друга планета, където съществата живеят в хармония и мир, в радост и творчество.” - Фредерика В.

“Намерихме се. Разпознахме се. Опитвахме се да се разберем през бариерата на езика, посредством една усмивка. Телепатията е скрита връзка, която свързва хората от толкова страни, от най-различни култури и с най-различно положение, хора, които никога не биха се срещнали, ако нещо общо не ги обединяваше въпреки различията.” - Йоланта Б.

Много от стажантите заминаха за своите страни с желанието да участват в планетарната промяна, създавайки и при тях малки групи, развиващи се съобразно с техния ритъм. Ние им изпращахме редовно практически и технически материали. Беше важно да се срещнем с други изследователски групи, които вземаха участие в процесите за трансформиране на измеренията на планетата.

Хора от различни страни идваха да се срещнат с нас. Сред тях беше и Йоан Варен, който сподели своите опити за контакт и своята работа сред нашия екип в книгата си Крилете на любовта, последвана на следващата година от втори том. “Търсех група, която има реален положителен опит... Не исках да се върна в Квебек с някакъв случаен контакт и занасяйки там някаква, каквато и да е, програма за обучение... Това пътуване ми даде възможност да усетя пулса на групата, да го чуя... Това е истинско, дълбоко честно движение, чиято реална програма беше да обяви: да живеем изцяло като космични същества, според принципите Истина, Доброта, Красота... Лично се срещнах с Йо Апел-Гери и неговия екип. Всички те извършват изключителна работа с едно още по-изключително съзнание. На два пъти ги видях как работят. Тяхното ангажиране е цялостно и така е вече в продължение на двадесет години. Ако имаше повече такива ангажирани вдъхновени хора, бихме могли значително да подобрим състоянието на нашата планета.”29

Действително, ако повече хора се ангажират да създават в себе си и около себе си връзката земя-небе, хората, които са се включили вече в тази програма, ще бъдат щастливи да споделят отговорността с други същества, осъзнаващи днешната ситуация на човечеството.

През1991 година Йо Апел-Гери предаде на един ограничен екип от сподвижници, някои упражнения, много особени, които позволяват да се усили връзката между световете на материята и антиматерията. По-късно предложихме някои от тези упражнения по време на семинарите. Когато ги правим, веднага се задейства едно оперативно поле, даже при малко подготвени хора.

Тъй като често му се налага да пътува, Йо Апел-Гери се включва все по-малко и по-малко при координирането и ръководенето на екипите, които се вдъхновиха от неговото дело. Неговите трудове и хората, които правеха научните експерименти с него, го заместват малко по малко при предаването на информация, на която той е истинският получател и посланик. Всеки поема, според възможностите си и компетентността си, отговорността да подготвя или разпространява книги, както и касети с музика и медитация. Всички послания, получени от Бора Бора, постепенно бяха въведени в компютър и се оформи Единната Наука за Вътрешната Вселена, която съдържа общо над 6000 страници. Единната Наука започва да се разпространява в книжарници, под форма на малки книги. Този труд е преведен и на много езици и постепенно публикуван в много страни. Цялата тази продукция също е начин, за да се опише усещането на другите измерения.

Чрез това международно разпространение се стремим да допринесем с нови идеи и отваряне към други вибрационни планове .

Но при наличието на такова международно разпространение решихме вече да предаваме нашите информации по някакъв по-систематичен начин. След период на теоретично изучаване на правилата за повторно свързване /закачане/, влязохме във фаза на конкретна подготовка. Информациите, които трябва да бъдат записани, са значителни по количество, защото тези процеси са едновременно и духовни, и енергийни, но са свързани и с веществено-материалните аспекти на личността.

През август 1991 година, по време на едно пътуване в Аквитания, някои от нас срещнаха Хенри Ким /починал през март 1992 година на 70-годишна възраст/, който ни разказа за своето преживяване със съществата, дошли отдругаде:

“Малки на ръст, развити съвсем пропорционално, на вид светещи, тези същества могат да се дематериализират или да преминават в някакво парообразно състояние, полуматериално. Те излъчват вълни и светлини, които променят хората. Техните коси са също светещи и приличат на оптични нишки. Корабите им също са светлинни и могат да се приземяват в гора, между дървета, без да унищожават расителността. За тези същества най-важното е уважението към другите и братската обич. Ако изпълняваме техните съвети буквално, трябва да създадем общности, да живеем хармонично на малки групи, в дървени къщи... На Земята можем да имаме всичко, всичко е наше разположение, а ние все търсим рая, но той си е тук, раят, само че не знаем как да разберем това. Хората около мен се интерсуват какво ще им донесат извънземните. И аз все им обяснявам, че те най-напред трябва да положат усилия - да не пушат, да не пият, да станат вегетарианци, да уважават другите...”

“Няколко пъти Анри е бил отвеждан в техния кораб, където нямало никакво контролно табло и никакъв уред. Всичко ставало чрез мисълта. Те се движели със скоростта на мисълта! Тези същества му обяснили, че идват от осмото измерение, а че след осмото измерение съществата не пътуват повече в пространството. Анри Ким е могъл да изчисли колко дълъг път човечеството трябва да премине, за да стигне до по-високо ниво на съзнание, където всяко същество би могло да осъществява своята програма във връэка с другите висши нива.” - Жак Л.

През август 1992 година организирахме международна връзка по телефона.

Много приятели, обединени в техните страни, бяха едновременно на линия с нас и всички можаха да чуят посланията, дошлш от други точки на планетата. Това свързване беше преди всичко един международен междуизмеренчески телепатичен симпозиум, подкрепен от телефонната мрежа. Това беше също едно усилие и опит за единение, за осъществяване на обединението между земните жители. Ако ние не направим усилия, от наша страна, висшите йерархии не ще направят нищо, от своя страна, за да се свържат с нас. За разлика от физическото тяло, нашите фини невидими тела-носители могат сравнително лесно да преминават в по-висшите измерения, като това е засвидетелствано от сънищата или от свръхсетивните възприятия. Преди определения за телефонната среща час всички участници засилиха телепатичния контакт помежду си и връзката с висшите измерения. По време на телефонната връзка Йо Апел-Гери предаде следното послание:

”Ръководителите на единението, които водят тази операция, ви поздравяват. Бъдете всички благословени от Божественото присъствие, което ни обединява. Тази изключителна връзка между много страни, всяка от които е в резонанс с всички останали, е технологично чудо, но и междуизмеренчески договор, за да се придвижи нашато обединение към срещата с единното поле, с което всеки е свързан с по-голяма или по-малка степен на осъзнаване. В този уникален миг ние правим в материалното поле точно това, което се извършва постоянно във финото и духовното поле. Към вдъхновяващия ни порив и ентусиазма добавяме конкретното реализиране на международна връзка, за да се създава резонанс между нашето духовно единение и духа и душата на планетата Земя, за която ние трябва да работим, за да се утвърди именно такова качество на живот, способно да осигури на бъдещите поколения възможността да подобряват връзката си с космоса. Ето така ще постигнем степента преминаване между измеренията и навлизане във великото единно поле на безсмъртието, където всичко е свързано постоянно в неизразима пълнота. Нека всеки човек се напрегне да подготви в самия себе си свещеното място за среща с безсмъртното. Нека бъде Божията воля, ние ще й се подчиним по възможно най-добрия начин - чрез все по-точно и по-точно разбиране на принципите, законите и фактите, които управляват тази вселена, за да можем да станем добри оператори, действащи в съответствие с точността - основния ключ за всяко хармонично свързване на сътвореното със сътворяването и с Твореца. Да бъде мир над вас и във вас, за да може като предавателен център да излъчвате хармонизиращи лъчи и да обединявате ведно и външните полета, които ви ограждат, и вътрешните, които ви поддържат. “Ще бъдете съдени, както е казано, според тежестта и според мярата”. Според трансформацията, която ще направите на вашите нисши материални зависимости в миналото и според овладяването на вашата окръжаваща ви среда сега. Работете, за да може най-фината духовна част от вас самите да може да издига непрекъснато своето ниво на единение с великото Божие присъствие, което е Абсолютното съзнание сред Чистата енергия. Да останем обединени в обичта и съзнанието, за да може нашето единение да участва в излъчването на мир и хармония върху този свят и по цялата вселена.

Сред хората, които присъстваха на тези стажове или изучаваха преподаваното в техните страни, някои бяха имали вече контакти и ги преосмисляха благодарение на информациите, които им донасяхме. Видяхме случая Иоан Варен от Квебек. Ето още един пример - на трима приятели от Аржентина, които работеха вече заедно от три години. Единият от тях, Романо Пра Балди, е написал книга за пътя на своите изследвания, Дон Хосе, от която привеждаме откъс: ”Посланията, получени чрез Алисия, в края на 1992 година, обявявяха значителни промени за нашата група от трима души, но въпреки постоянната ни работа за анализ на тези съобщения ние не можехме да узнаем за какво точно става дума, а още по-малко кога ще се проявят тези промени. През януари 1993 година Естебан направи едно пътешествие в Европа по лични причини и прекара няколко дни в Южна Франция. Срещна се с групата, с която се беше запознал преди това, при едно пътуване в Полинезия. Вдъхновителят на тази група е посветен и надарен с изключителни способности. Йо Апел-Гери се срещна лично с Естебен и ни предостави всички ценни материали от набраната информация през 25-те години изследвания и експерименти. Естебан донесе в Аржентина цялостната програма за обучение с брошури, книги и други публикации, изключителни по своите качества и оригиналност. Най-забележителното бе, че разбрахме как това може да усвои и да се интерпретира чрез енергийните ключове. За да направим това, трябваше да научим новите форми на изразяване и една оригинална терминология, впрочем доста трудна за разбиране. В началото преживяхме криза, защото не бяхме подготвени за такава промяна. нашата реакция бе да се обърнем към духовните водачи, които винаги ни бяха водили. За наша голяма изненада, те ни съобщиха чрез посланията на Алисия, че трябва да приемем този нов контакт като шанс за еволюция, изключително важен и интересен. В броеницата от знания това бе основна брънка, отлично съвместима с всичко онова, което бяхме правили дотогава. Точният текст на съобщението гласи: ”Сега можете да оставите училището, което досега сте посещавали и което ви доведе до това място, където сте днес, и да се възползвате от възможността да влезете в Университета на познанието. От вас зависи да прескочите този праг и да се посветите на изучаването на Единната наука за Вътрешната Вселена или да останете с миналото.” От този ден нататък, в отговор на нашето решение да приемем това ново и трудно предложение за развитие, нашите духовни водачи използваха в своите послания ежедневно терминологията на Единната наука за Вътрешната Вселена. Реално ни беше дадена възможността да се издигнем към едно по-висше духовно ниво в познанието и с течение на времето щеше да се потвърди по този начин посланието, което ни беше обявило възможността да стигнем до ново, светлинно ниво на съзнанието.”30

През септември 1993 година малка група изследователи замина за Сицилия, за да поздрави контактьора Еуженио Сиракуза, който организираше симпозиум - за раздяла с обществената си дейност и за представянето на своя духовен наследник Джорджо Бонджовани. Много представители на “ашрами” бяха там. Ашрамите са центрове на живот, където се срещат същества, участвуващи в движението “От Небето към Земята”, което беше създал. Топла атмосфера, почти вулканична при гледката на недалеч намиращия се Етна. Така кръгът се затвори, защото повече от двадесет години Сиракуза и Йо Апел-Гери се познаваха. През декември Йо Апел-Гери отново трябваше да отиде в Италия, където беше организирана конференция в рамките на един университет. Той изложи своята работа по синтеза между науката и съзнанието. След издаването на Единната наука в Италия някои учени се заинтересуваха от този оригинален труд. Автор на много книги, Антонио Сбиза, университетски професор, каза следното за срещата си с Йо Апел-Гери:

“Тази среща се свързва с контекста на езотеричните изследвания, които развих както на културно, така и екзистенциално ниво. Моето духовно развитие през последните две години се извърши благодарение на същности-водачи. Четенето на Единната наука за Вътрешната Вселена беше определено най-важното. За първи път в един труд намирах задълбочено третиране на темите за космичната връзка, за което мечтаех отдавна... След това лично се срещнах с Йо Апел-Гери и той се прояви пред мен в цялата си експресивна и телепатична мощ. Усетих в него удивителни способности, обяснени ми от моите духовни водачи като възможности за тълкуване, за преместване и преобразуване на енергии. Тази среща бе знак за завой в живота ми. След това нашите взаимоотношения и отношенията ми с моите същности-водачи се уточниха и прецизираха в посока към живот и изследване, чиято цел е събуждане на космичното съзнание. Като университетски професор поставих в центъра на моето дело създаването и откриването на връзка между съзнанието и науката. Дискусиите върху извънземните, върху външните светове и висшите измерения бяха на път да открият вратата на космичната връзка както за по-отворените студенти, така и за цели групи, които се пробуждаха за тази операция. Сътрудничеството с Йо Апел-Гери беше фундаментално на всички нива, в името на един резонанс и творчество, което може да възстанови междуизмеренческата канава (основа) на любов и светлина.”

Хората, които участваха в подготвянето и редактирането на “Същество, ангели , свидетели”, знаят колко е трудно да се разпространяват знания с понятия от областта на междуизмеренческите явления, като се употребява достъпен за повече хора език. Този труд за нас бе същевременно и повод да сверим някои часовници с часа на безвремието и да отговорим на интерпретации и коментари, които придружават винаги появата на нови идеи и оригинален стил на живот. Наистина ние вървим доста отдавна, вслушвайки се повече в извънземните измерения, отколкото загрижени и обезпокоени от смразяващия конформизъм на някои интелектуални среди, представени вярно и точно от Франсоа Брюн: ”За тях да се дискутира за безкрая е допустимо, но да кажеш, че е възможно човек да го изживее, това вече е съмнително и подлежи на оспорване; а да твърдиш, че може да се влезе във връзка с този безкрай, това се смята за абсолютно непоносимо.”31

В продължение на толкова години се срещахме с много контактьори и се запознавахме с информации и изследвания, които допълваха информациите и изследванията, които ние самите имаме и правим. Науката и съзнанието се доближават все повече към онази голяма крачка, с която ще се ознаменува откриването на нова територия - връзките между измеренията, за която крачка всяка група допринася със своите знания и със своя специфичен опит. Истината е една, но притежава множество лица, които се обединяват благодарение на работата, извършвана от личности, мотивирани от истинския дух на синтеза.

Същевременно видяхме - според работите на Ринг, - че “официалната” наука започва да отстъпва пред междуизмеренческия аспект на феномена “състояние пред прага на смъртта” и НЛО, дори някои технологии все повече се използват от хора, които по един или друг начин изграждат мост между този свят и другите светове. Така Реймънд Мууди, след като е изучил случаи на пътуване в континуума на безвремието, поставя началото за създаване на експериментални условия, позволяващи на някои същности да се проявят по нов начин, и то много близък до физическия план.

От друга страна, много изследователи развиват онова, което се нарича “транскомуникация” и употребяват някои апарати (телевизор, магнетофон, телефон и др.), за да влязат в контакт с изчезнали хора и невидими същности. Робърт Монро и неговата група направиха задълбочено проучване на метод за синхронизиране дейността на двете полукълба на главния мозък, за да улеснят пътуването извън тялото.

Станал вече на двадесет и четири години, нашият екип приключи своето обучение и влезе в активния живот. Тази активност е едновременно и синтезът, и предаването на всичко онова, което е преживял през цялото това време за подготовка на следващия етап. Двадесет и четири години за вечността са всъщност времето за едно премигване, което открива нов поглед.Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   16


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница