Бърдаров, георги ефтимовДата30.11.2017
Размер78.98 Kb.
Размер78.98 Kb.
Европейски формат на автобиография

Лична информация
Име
БЪРДАРОВ, ГЕОРГИ ЕФТИМОВ

Настоящ адрес
ул. “Цар Самуил” 4, Велико Търново 5000, България

Телефон
+359 88 757 70 30

тел./факс: + 359 62 606 461E-mail
g.evtimov@gmail.com
Националност
БългаринДата на раждане
11 март 1982
Трудов стаж
• Дати (от-до)
1 - 31 юли 2005

Име и адрес на работодателя
Министерство на външните работи на Република България

Дипломатически институт

ул. “Александър Жендов” 2, София 1040, България


• Вид на дейността или сферата на работа
ДЪРЖАВНА АДМИНИСТРАЦИЯ

• Заемана длъжност
Стажант

• Основни дейности и отговорности
Изготвяне на аналитични справки по външнополитически въпроси и систематизация на информация, касаеща глобални и регионални проблеми;

Участие в подготовката на обучителен курс за служители на МВнР;

Организиране на едноседмично обучение за кандидатите за служители в европейската администрация

• Дати (от-до)
февруари 2005 – до момента

• Име и адрес на работодателя
Център за академични изследвания – София

Асоциация на докторантите в България• Вид на дейността или сферата на работа
НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ

• Заемана длъжност
Координатор за Великотърновския университет “Св.св. Кирил и Методий”
• Дати (от-до)
1 октомври 2004 – до момента

• Име и адрес на работодателя
Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”

Образователен и културен център “Балкани”

ул. “Теодосий Търновски” 27, Велико Търново 5003, България


• Вид на дейността или сферата на работа
ОБРАЗОВАНИЕ; НАУЧНО-ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИ ДЕЙНОСТИ; АДМИНИСТРАЦИЯ

• Заемана длъжност
Сътрудник - консултант

• Основни дейности и отговорности
Организация на цялостната дейност на Центъра; Актуализация и поддръжка на базата данни; Работа с документооборота на организацията и архивиране на документите;

Oсъществяване на комуникация с партньори и организации;

Разработване на проекти;

Участия във вътрешни и международни представяния на организацията

Образование и обучение• Дати (от-до)
1 февруари 2005 – до момента

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”

Историко-юридически факултет

Катедра “Нова и най-нова обща история”

Редовен Докторант


• Основни предмети/застъпени професионални умения
Международни отношения; Външна политика; Политология; Съвременна история на страните от Югоизточна Европа

Тема на дисертационен труд: “Външната политика на Гърция в Югоизточна Европа (1996 – 2004)”• Наименование на придобитата квалификация
След очаквана дата на завършване

Образователна и научна степен “ДОКТОР”


• Дати (от-до)
1 март 2007 – 31 май 2007

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
University of Macedonia, Thessaloniki, Greece

Department of Balkan, Slavonic and Oriental Studies

Department of International and European, Economic and Social Sciences

Institute for Balkan Studies, Thessaloniki, Greece


• Основни предмети/застъпени професионални умения
Специализация по въпросите на външната политика на Гърция, двустранните отношения в Югоизточна Европа и регионалното сътрудничество; проблемите на гръцката политика в рамките на ЕС и двустранните й отношения с Турция и БЮР Македония.

3-месечна езикова специализация по новогръцки език


• Дати (от-до)
1 октомври 1999 – 8 септември 2004

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”

• Основни предмети/застъпени професионални умения
Съвременна история на Югоизточна Европа; Нова и най-нова история на Европа; История на балканските дипломатически отношения; Езикова подготовка

Тема на магистърска теза: “Гърция на прага на третото хилядолетие. Основни приоритети във вътрешната и външната политика на Република Гърция като страна-член на Европейския съюз 1990-2003”• Наименование на придобитата квалификация
Магистър по Балканистика• Дати (от-до)
1 октомври 2002 – 30 юни 2003

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”

Център за квалификация• Основни предмети/застъпени професионални умения
Реклама; Основи на маркетинга; Връзки с обществеността

• Наименование на придобитата квалификация
семестриално завършена• Дати (от-до)
септември 1996 – май 1999

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
СОУ “Г. С. Раковски”

• Наименование на придобитата квалификация
средно образование
Лични умения и компетенции

Придобити в жизнения път или в професията, но не непременно удостоверени с официален документ или диплома.
Майчин език
БългарскиДруги езици

Английски Румънски Гръцки

• Четене
много добро много добро добро

• Писане
много добро много добро добро

Разговор
много добро добро добро
Социални умения и компетенции

Комуникативност;

Умения за работа в млад и динамичен екип;

Адаптивност и способност за бързо приспособяване;

Енергичност


Организационни умения и компетенции

Координация на дейности;

Способност за поемане на отговорност;

Организационни умения

Технически умения и компетенции

Компютърни умения

MS Office Package: Windows 95/98/2000/ME/XP/Vista

(Word, Excel, Access, Power Point);

Database Systems: Internet

Допълнителна информация

Лица за препоръки:

Доц. д-р Мариана Йовевска, Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”;

Доц. д-р Здравко Попов – посланик, директор на Дипломатическия институт към МВнР (2003-2006), настоящ посланик на Р България в Чешката република;

Д-р Димитриос Керидис, Македонски университет – гр. Солун, Гърция;Д-р Георгиос Ангелопулос, Македонски университет – гр. Солун, Гърция;

Доц. д-р Анастасия Петрова, Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”.

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница