Бюджет 2012 силни и слаби страни Есе по ФинансиДата16.11.2017
Размер68.51 Kb.
Размер68.51 Kb.

Бюджет 2012 – силни и слаби страни

Есе по Финанси

Държавният бюджет е изложение, сметка, баланс на държавните приходи и разходи и описание на начините за финансиране или инвестиране на салдото помежду им за определен период от време (най-често година). Основните части, елементи на държавния бюджет следователно са приходите, разходите, дефицитът и излишъкът, който се получава при съпоставянето на приходите и разходите, и финансирането на въпросния дефицит или инвестирането на излишъка от средства.

Основни характеристики на държавния бюджет са демократичност, законосъобразност, прозрачност, целесъобразност, икономическа обоснованост, приемственост, разумна умереност на приходите и на разходите, приоритетно ранжиране и търсене на оптимален ефект при разходите.1

Бюджет 2012 има силни и слаби страни. Това е становището на ръководството и лидера на ДСБ Иван Костов, който твърди, че България е в добро финансово състояние, няма голям дефицит, има нисък ръст на външния дълг и дългосрочна стабилна финансова система. Това са силните страни. Най-чувствителният показател за Бюджет 2012 са чуждестранните инвестиции. Лидерът на ДСБ прогнозира, че 2012г. ще бъде трудна за състоянието на бюджета.

Икономическите наблюдатели се обединяват около виждането, че бюджетът за 2012 г. трябва да бъде по-консервативен и с повече буфери, за да може да издържи и на най-лошите сценарии, а забавените структурни реформи трябва да бъдат рестартирани и извършени в кратки срокове. Реформи са необходими не само в БДЖ и пенсионната възраст, но и в целия публичен сектор - включително що се отнася до инвестиционния климат, бюрократичните пречки, институциите на правовата държава, ограничаване на привилегиите.


Десислава Николова, главен икономист в Института за пазарна икономика, твърди, че в Европа вече се говори, че икономиката навлиза в нова рецесия, а това по никакъв начин не е отразено в Бюджет 2012, което го отчита като слаба страна. Дори напротив, финансовото министерство е заложило прекалено оптимистичен ръст на фона на мрачните прогнози.
Според нея в бюджета липсват каквито и да било буфери и дефицитът не може да играе ролята на буфер. Николова препоръча да се запази досегашният буфер от 10%, т.е. министерствата да харчат само 90% от бюджетите си. По думите й трябва да се увеличат двойно и резервите за непредвидени разходи.
Мнението на Геoрги Ангелов, старши икономист в "Отворено общество" за слабите страни на бюджета е, че прекалeно оптимистично заложеният растеж крие риск приходите да не се съберат и дефицитът да се окаже много по-голям от заложения. Развитието на дълговата криза в еврозоната показва, че не трябва да се правят дефицити. Затова според него бюджетът трябва да е балансиран, а не както сега е заложен 1.3% дефицит. Ангелов смята, че наличието на бюджетни дефицити гони чуждите инвеститори, което пък се отразява негативно на ръста на икономиката.
Някои експерти наричат бюджет 2012 бюджет на „евро фондовете и социалните разходи”. Има подкрепа за рестриктивната политика на правителството и заложения дефицит, но има и доста критики именно заради това, че подобен ход на управляващите ще спъне растежа на българската икономика. Икономически анализатори смятат, че заложените параметри са силно оптимистични на фона на появилата се нова рецесия в Европа. В приходната част на финансовото ведомство се залагат доста средства от евро фондовете, които обаче няма да бъдат усвоени. Слабите страни на бюджет 2012 се изразяват в липсата на структурни реформи в публичния сектор, както и за непредвидени буфери при стагнация в Европа. Икономическите анализатори са оптимисти за еврото и смятат, че сценарий за разпад на еврозоната е малко вероятен, но не бива да се изключва от дневния ред. За да постигне икономически растеж, България трябва да реагира по-бързо от останалите страни и да предприеме необходимите реформи в публичния сектор. Въпреки че страната ни има нисък държавен дълг в сравнение с други държави от ЕС, довели до трусове на финансовата система в еврозоната, това не трябва да ни успокоява, защото новата европейска рецесия вече е „хванала дръжката на вратата ни”. Трябва да се реформират и държавните институции, за да се повиши конкурентоспособността на българската икономика.
Слабите страни на Бюджет 2012 според Дянков са, че липсва резервен план за готовността на България да приеме „удара” при негативно развитие на сценария за бъдещето на ЕС и еврозоната.

Проф.Чавдар Николов, икономист смята, че Бюджет 2012 година е повторение на бюджет 2011г. Според него това, че са прехвърлили опредени суми от едни разходи в други, няма абсолютно никакво значение. Проф. Николов е категоричен, че при всяко положение „пицата е не само постна, но е и малограмажна”, тъй като разходите се намаляват. Икономистът смята, че намеренията на финансовия министър Симеон Дянков да харчи държавния резерв и да го сведе до 3 милиарда лева, са много опасни и особено за валутния борд.

Според проф. Николов е необходимо страната ни да сключи заем, който да изплаща след края на икономическата криза. Също сматя, че това да намалиш разходите по време на криза е повече от лошо, така че държавата в никакъв случай не може да достигне заложените над 2 % растеж. Заложеният дефицит от 1.3 % за 2012 г. е изключително нисък, мисли проф.Чавдар Николов.

Мнението на проф. Гарабед Минасян от Българската академия на науките (БАН) за бюджет 2012 година повдига повече въпроси, отколкото предлага решения. Той подсказва дефицит на професионализъм. Смята, че в бюджет 2012 се предвижда ръст на капиталите от чужбина, но няма предвидени мерки за това. Проф. Минасян обръща внимание и на още един факт, намалението на вноската на БНБ от 300 млн. на 180 млн. лева. От БАН смятат, че това може да стане по две причини - намаляване на валутните резерви или по-ниска доходност от управляването на този резерв. Толкова голяма разлика не може да дойде от по-лошото управление, което означава, че в Бюджет 2012 се предвижда намаление на валутните резерви.

Според проф. Митко Димитров от БАН разходите за наука са 0,2% от БВП. Това е далеч от стремежите на Европейската комисия за 1% от БВП за наука и изследвания, което се отчита като слаба страна на бюджет 2012. Средно в останалите членки на ЕС за наука и изследователска дейност се отделят около 0,6 - 0,7% от БВП. Според него показателите в нашия бюджет нареждат България сред страните, които не схващат ролята на науката за развитието на икономиката.

Проф. Васил Цанов критикува предвидените разходи за пазара на труда. По негови думи слабите страни на бюджет 2012 са, че кризата ще намали броя на заетите, а замразяването на разходите показва, че мерките в подкрепа на трудовия пазар ще бъдат неефективни. Замразени са и детските надбавки. Единствените, които ще бъдат облагодетелствани от разходите в Бюджет 2012, ще са само една група пенсионери.

Проф. Цанов смята, че бюджет 2012 ограничава вътрешното търсене, липсват и възможностите за финансиране от чужди инвеститори.

Слабите страни на бюджет 2012 според икономистите от БАН се показват и усещат в общините, тъй като не са предвидени пари за нормалното им функциониране.

Петър Ганев, икономист от Института за пазарна икономика смята за силна страна в Бюджет 2012 това, че запазва някаква стабилност, допълнително смъква дефицита и най-вероятно ще мине без особени публични протести и терзания. Слабата му страна е, че запазването на статуквото води до някаква стабилност, но отлага проблеми, които съществуват и може би пропуснати възможности.
Ганев смята, че правителството вече е преполовило мандата си и е малко вероятно да започне да прави тежките реформи във втората част на своя мандат, което се счита за слаба страна на Бюджет 2012.

Вижданията на Емил Хърсев за Бюджет 2012 са положителни. Той смята,че бюджетът е достатъчно стабилен и възможен и няма нищо особено в неговата структура.


Бюджет 2012 има и слаби, и силни страни. Аз подкрепям тезата, че повече са слабите страни. Не случайно икономистите наричат Бюджет 2012 „бюджет на евро фондовете и на социалните разходи”, но планираното усвояване на европейските фондове за 2012г. е свръхотпимистично.

Ако си зададем елементарният въпрос кой печели и кой губи от Бюджет 2012, ще стигнем до извода,че печеливши са сферите на образованието, културата, науката, спорта, здравеопазването, защото тези сектори ще получат повече пари от финансовото ведомство. Разочаровани от новата бюджетна рамка остават силовите министерства, т. е. отбраната и сигурността. Техните бюджети са намалени и през 2012 г. ще трябва да се справят с по-малко пари от очакваните.

Слаба страна на Бюджет 2012 е неотразената в него нова рецесия, за която се говори в Европа в последно време.

Друга слаба страна е наличието на бюджетни дефицити, които гонят чуждите инвеститори, което пък се отразява негативно на ръста на икономиката.

Бюджет 2012 ограничава вътрешното търсене, липсват и възможностите за финансиране от чужди инвеститори

Мисля, че правителството трябва да спре да тегли заеми от вътрешния пазар и да не увеличава държавния дълг. Не само за да не се натоварват поколенията, а и за да не се изтласква частният сектор от кредитния пазар

Трябва да се реформират и държавните институции, за да се повиши конкурентоспособността на българската икономика. Реформи са необходими в БДЖ, пенсионната възраст, в целия публичен сектор – по - точно инвестиционния климат, бюрократичните пречки, институциите на правовата държава, ограничаване на привилегиите.

Използвана литература  1. Николов Ч., Стоилова Д., Ставрова Е., Публични финанси, Благоевград, 2012

Източници от интернетhttp://bnr.bg/sites/radiobulgaria/Economy/Business/Pages/Budjet2012fact.aspx
http://www.capital.bg/politika_i_ikonomika/bulgaria/2011/11/27/1213544_ikonomisti_bjudjet_2012_ne_otchita_che_evropa_navliza/

http://www.cross.bg/1256969
http://www.dnes.bg/politika/2011/10/10/kostov-biudjet-2012-ima-silni-i-slabi-strani.130912

http://econ.bg/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%D0%91%D0%90%D0%9D-%D0%91%D1%8E%D0%B4%D0%B6%D0%B5%D1%82-2012-%D0%BD%D0%B5-%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%B0-%D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B0-%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B4%D0%B8%D0%B3%D0%B0-%D0%B2%D1%8A%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8_l.a_i.209065_at.1.html

http://pili-space.com/bulgaria/index.php?option=com_content&task=view&id=670&Itemid=2

http://www.spekulanti.com/analizi-mnenie/16834-petur_ganev_biudjet_2012_e_biudjet_na_statukvoto


1 Николов Ч., Стоилова Д., Ставрова Е., Публични финанси, Благоевград, 2010Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница