Доклад за наблюдение изпълнението на общинския план за развитие на община асеновградДоклад за наблюдение изпълнението на общинския план за развитие на община асеновград
Доклад 0.85 Mb. 5
чета
Доклад за дейността на народно читалище \"светлина -1941\"Доклад за дейността на народно читалище "светлина -1941"
Доклад 249.14 Kb. 1
чета
Доклад самооценка за изпълнението на критериите за институционална акредитация, утвърдени от наoa пловдив 2012 гДоклад самооценка за изпълнението на критериите за институционална акредитация, утвърдени от наoa пловдив 2012 г
Доклад 4.32 Mb. 22
чета
Доклад анализ на дейността на училището през първи срок на учебната 2015/2016 г. I. ВъведениеДоклад анализ на дейността на училището през първи срок на учебната 2015/2016 г. I. Въведение
I срок на 2015/2016 учебна година е изготвен въз основа на преглед на изпълнението на годишния план
Доклад 0.83 Mb. 7
чета
Доклад анализ на дейността на училището през учебната 2015/2016 г. I. ВъведениеДоклад анализ на дейността на училището през учебната 2015/2016 г. I. Въведение
Vііі клас се осъществява съгласно Наредба №11/2005г. Паралелката се сформира с ученици, завършващи VІІІ клас, предимно от соу „Д. Гачев”
Доклад 3.16 Mb. 28
чета
Доклад-анализ за дейността на регионален инспекторат по образованието сливен през учебната 2014/2015 годинаДоклад-анализ за дейността на регионален инспекторат по образованието сливен през учебната 2014/2015 година
Доклад 1.46 Mb. 6
чета
Доклад за самооценка, 2010 с. Филологически факултет библиографски списък на публикациите във факултета по дадената специалностДоклад за самооценка, 2010 с. Филологически факултет библиографски списък на публикациите във факултета по дадената специалност
Publications in national refereed Journals without those in co-authorship (full bibliographic reference is required) – това са самостоятелни статии в реферирани български издания
Доклад 1.07 Mb. 8
чета
Доклад анализ за дейността на регионален инспекторат по образованието сливен през учебната 2013/2014 годинаДоклад анализ за дейността на регионален инспекторат по образованието сливен през учебната 2013/2014 година
Доклад 1.15 Mb. 5
чета
Доклад за наблюдение изпълнението на общинския план за развитие на община асеновградДоклад за наблюдение изпълнението на общинския план за развитие на община асеновград
Доклад 0.76 Mb. 4
чета
Доклад върху резултатите от проведено проучване сред представители на бизнеса от югоизточния планово икономически регион в българияДоклад върху резултатите от проведено проучване сред представители на бизнеса от югоизточния планово икономически регион в българия
Доклад 186.42 Kb. 1
чета
Доклад за младежта за 2014 година област габрово годишният доклад за изпълнение на Областен план за младежта на Област Габрово за изминалата 2014 г е изготвен на база приоритети и специфични цели в съответствие съсДоклад за младежта за 2014 година област габрово годишният доклад за изпълнение на Областен план за младежта на Област Габрово за изминалата 2014 г е изготвен на база приоритети и специфични цели в съответствие със
Доклад 0.62 Mb. 3
чета
Доклад на изпълнителната агенция по околна средаДоклад на изпълнителната агенция по околна среда
Доклад 313.34 Kb. 1
чета
Доклад за самооценка, 2010 с. Филологически факултет библиографски списък на публикациите във факултета по дадената специалностДоклад за самооценка, 2010 с. Филологически факултет библиографски списък на публикациите във факултета по дадената специалност
Publications in national refereed Journals without those in co-authorship (full bibliographic reference is required) – това са самостоятелни статии в реферирани български издания
Доклад 1.07 Mb. 8
чета
Публикуваните доклади са без редакционна намеса. Те са представени на: общо заседание с тема \"Държавната политика на библиотечното дело. Роля на професионалните и неправителствените организации\"Публикуваните доклади са без редакционна намеса. Те са представени на: общо заседание с тема "Държавната политика на библиотечното дело. Роля на професионалните и неправителствените организации"
Доклад 1.82 Mb. 22
чета
Доклад за дейността на клуб „ От перо до корица 1 Период на провеждане на занятиятаДоклад за дейността на клуб „ От перо до корица 1 Период на провеждане на занятията
Доклад 28.65 Kb. 1
чета

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   15


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница