Закон за здравословни и безопасни условия на труд змдт закон за местните данъци и таксиЗакон за здравословни и безопасни условия на труд змдт закон за местните данъци и такси
Закон 1.55 Mb. 7
чета
Закон за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията създадена рг към мк, Решение на мс №728 от 23 октомври 2006 г за одобрение на проектаЗакон за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията създадена рг към мк, Решение на мс №728 от 23 октомври 2006 г за одобрение на проекта
Закон 203.48 Kb. 1
чета
Закон на Хекел е възможно само едно заключение той трябва да се забрави. Така ще спрем да си служим с неверни и безсмислени аргументиЗакон на Хекел е възможно само едно заключение той трябва да се забрави. Така ще спрем да си служим с неверни и безсмислени аргументи
Закон 1.24 Mb. 7
чета
Закон за държавния печат и националното знаме на Република България Обн., Дв, бр. 47 от 24. 04. 1998 г., в сила от 25. 05. 1998 г., доп., бр. 33 от 04. 1999 г., изм., бр. 69 от 08. 1999 г., в сила от 08. 1999 г кн. 5/98 г., стЗакон за държавния печат и националното знаме на Република България Обн., Дв, бр. 47 от 24. 04. 1998 г., в сила от 25. 05. 1998 г., доп., бр. 33 от 04. 1999 г., изм., бр. 69 от 08. 1999 г., в сила от 08. 1999 г кн. 5/98 г., ст
Закон 136.89 Kb. 1
чета
Закон за териториално и селищно устройствоЗакон за териториално и селищно устройство
Закон 0.92 Mb. 6
чета
Законодателството на Руската Федерация в областта на защитата на интелектуалната собственост се регулира отЗаконодателството на Руската Федерация в областта на защитата на интелектуалната собственост се регулира от
Приета в Стокхолм на 14 юли 1967 година
Закон 156.53 Kb. 1
чета
Законови основания за разработване на анализаЗаконови основания за разработване на анализа
Закон 169.72 Kb. 1
чета
Законът за детето ханелеримиzи парчалаяджак хазърланан \"Чоджук ясасъ\"Законът за детето ханелеримиzи парчалаяджак хазърланан "Чоджук ясасъ"
Закон 37.07 Kb. 1
чета
Законодателни актове и други правни инструменти относноЗаконодателни актове и други правни инструменти относно
Закон 1.18 Mb. 6
чета
Закон за СчетоводствотоЗакон за Счетоводството
Закон 0.57 Mb. 4
чета
Закона за туризма определят районите като маркетингови туристически райони. Тяхното управление е насочено в три основни направленияЗакона за туризма определят районите като маркетингови туристически райони. Тяхното управление е насочено в три основни направления
Закон 180.2 Kb. 1
чета
Законодателството,система на правните науки. ВзаимоотношенияЗаконодателството,система на правните науки. Взаимоотношения
Закон 471.68 Kb. 2
чета
Закон за върховната сметна палата на 14 декември 2005 г се навършват 125 години от приемането на първия Закон за Върховната сметна палатаЗакон за върховната сметна палата на 14 декември 2005 г се навършват 125 години от приемането на първия Закон за Върховната сметна палата
Закон 323.01 Kb. 1
чета
Закон за закрила на детето. Конвенция за правата на детето. София : Паралакс и др., 2001; 347. 6/(094. 4)Закон за закрила на детето. Конвенция за правата на детето. София : Паралакс и др., 2001; 347. 6/(094. 4)
Закон 64.81 Kb. 1
чета
Правилник за безопасни условия на възпитание, обучение и труд в дг №14 „Карлсон” за учебната 2016/2017 г. Раздел 1 Област и ред за прилагане на правилникаПравилник за безопасни условия на възпитание, обучение и труд в дг №14 „Карлсон” за учебната 2016/2017 г. Раздел 1 Област и ред за прилагане на правилника
N 7/1999 г на мтсп изм и доп в Дв бр. 43/2003 г., изм и доп в Дв бр. 48/2000 г., 52/2001 г., 43/2003 г., 37,88/2004 г за минималните изисквания за збут на работните места
Закон 182.01 Kb. 1
чета

1   2   3   4   5   6   7


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница