Ценово предложение количествено-стойностна сметка за участие в обществена поръчка с предметДата16.11.2017
Размер154.28 Kb.
Размер154.28 Kb.

Образец № 1


ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

КОЛИЧЕСТВЕНО-СТОЙНОСТНА СМЕТКА

за участие в обществена поръчка с предмет:Поддръжка на парковото пространство на сградата на МВнР-ЦУ, сградата на ул. „Алфред Нобел” № 2, Резиденция № 14 на ул. „21 век” № 69 и дом № 8 в Резиденция „Бояна” и доставка на букети и венци от цветя за протоколни мероприятия.”

ТАБЛИЦА № 1Видове дейности

мярка

кол-во

ед. цена в лева /без ДДС/

обща стойност

в лева
/без ДДС/


1

Дървета над 10 години - оформяне короната и изнасяне на отпадъци

брой

240

 

 

2

Дървета до 10 години - оформяне короната и изнасяне на отпадъци

брой

210

 

 

3

Подрязване и оформяне на единични храсти

брой

215

 

 

4

Подрязване и оформяне на масиви от храсти

кв.м.

860

 

 

5

Обслужване на тревните площи - поливане, косене /механизирано и ръчно/ със съответна периодичност, корекции с добавка на
семена, изнасяне на отпадъци

кв.м.

9950

 

 

5.1

поливане

кв.м.

9950

 

 

5.2

косене

кв.м.

9950

 

 

5.3

подсяване

кв.м.

9950

 

 

5.4

изнасяне на отпадъци

кв.м.

9950

 

 

6

Поддържане на декоративни и цветни кътове

кв.м.

577

 

 

7

Третиране на площадки с хербицид и ръчно почистване на плочниците от прораснала
растителност /тесане/

кв.м.

830

 

 

8

Ежедневно хигиенизиране на зелени площи, плочници, асфалтови алеи и др.; събиране на отпадъци и метене

месечно

цялото
дворно
простр.

 

 

9

Зазимяване и отзимяване на рози

брой

100

 

 

10

Резитба на рози

брой

100

 

 

11

Прекопаване на рози и растителна защита

брой

100

 

 

12

Поливане на рози

брой

100

 

 

13

Поддръжка на жив плет от чимшир - окопаване, подрязване, оформяне и др.

лин.
метри

160

 

 

14

Събиране на опадали листа от зелените площи

кв.м.

9950

 

 

15

Засаждане, аранжиране и поддръжка на сезонни цветя /цена само за труд/

брой

2500

 

 

16

Обслужване на декоративни стайни многогодишни растения в керамични и мраморни кашпи, включително и растителна защита.

брой

110

 

 

17

Обслужване на декоративни растения в циментови
кашпи, разположени извън сградата, включително и растителна защита

брой

230

 

 

18

Поддръжка дворното пространство в сградата на ул. „Алфред Нобел” № 2

кв.м.

250

 

 

19

Поддръжка дворното пространство на Резиденция № 14 на ул. „21 век” № 69

кв.м.

500

 

 

20

Поддръжка дворното пространство на Дом № 8 в Резиденция „Бояна”

кв.м.

150021

Техническа поддръжка на сенокосачки през пролетно-есенния период

месечно

2 

ОБЩА СУМА: 

 

Забележка: В посочените квадратури е включена поддръжката и озеленяването на прилежащите площи пред двата основни входа (пространството пред охранителните пунктове с външните бариери) на сградата на МВнР-ЦУ.

ТАБЛИЦА № 2

Съдържа видовете и сортовете летни цветя, които ще бъдат доставени и засадени съгласно т. 15 от Таблица № 1.Вид, сорт летни цветя - семенно размножени

Цена за 1 бр. в лева /без ДДС/

1

Петуния бордюрна

 

2

Тагетис

 

3

Салвия

 

4

Бегония

 

5

Колеус

 

 

ОБЩА СУМА:

 

Вид, сорт летни цветя - вегетативно размножени

Цена за 1 бр. в лева /без ДДС/

1

Каскадна петуния

 

2

Вербена

 

3

Калибрахое

 

4

Остеоспермум

 

5

Далия

 

 

ОБЩА СУМА:

 

ТАБЛИЦА № 3

Съдържа видовете декоративни стайни многогодишни растения, предназначени за засаждане в керамични и мраморни кашпи, които при изготвена заявка ще бъдат доставени и засадени. В цената да бъде включена стойността за операцията „засаждане”.Дейност__цена_за_1_брой__/без_ДДС/__1'>Дейност

цена за 1 брой

/без ДДС/

1

Фикус Бенджамин – 100см
2

Фикус Лирата – 100см
3

Фикус Али – 100см
4

Фикус Даниеле – 100см
5

Драцена троен ствол – 100см
6

Юка – 100см
7

Антуриум – 100см
8

Спатифилиум – 100см
9

Нолина – 100см
10

Кротон – 100см
11

Палма Хрисалидокарпус – 100 см
12

Дифембахия – 100 см
13

Епипренум – 100 см
14

Бонсай – Ficus Microcarpa Ginsen S shape – 100 см
15

Пахира – 100 см
16

Палма Рубелине – 100 см
17

Сансевиера – 100 см
18

ЗамиоцулкасОБЩА СУМА:
ТАБЛИЦА № 4

Съдържа доставка на букети и венци от цветя за представителни и протоколни нужди на МВнР. Доставката се извършва след предварителна заявка, която включва изискване за оформяне с конкретни видове цветя и зеленина до мястото на събитието (на територията на Република България). Стойността на тези услуги ще бъде отчитана в края на всеки месец с приемателно-предавателен протокол и фактура.Дейност

Цена за 1 брой /без ДДС

1

Доставка на букет „среден” с диаметър от 30 до 50 см.;
2

Доставка на букет „среден” с диаметър от 30 до 50 см. – луксозен;
3

Доставка на букет „голям” с диаметър от 50 до 65 см.;
4

Доставка на букет „голям” с диаметър от 50 до 65 см. – луксозен;
5

Доставка на венец „малък” с размери от 110 до 130 см.;
6

Доставка на венец „голям” с размери от 150 см.;
7

Концертна кошница „малка” с размери 100 см.;
8

Концертна кошница „голяма” с размери 130 см.;
9

Жерб „малък” с размери 60 см.;
10

Жерб „голям” с размери 80 см.;
11

Жардиниера за маса „малка” с размер 40 см.;
12

Жардиниера за маса „малка” с размер 40 см. – луксозна;
13

Жардиниера за маса „голяма” с размер 60 см.;
14

Жардиниера за маса „голяма” с размер 60 см. – луксозна;
15

Доставка на аранжирана кошница с цветя „малка”;
16

Доставка на аранжирана кошница с цветя „голяма”.
ОБЩА СУМА:
Забележка: Транспортните разходи за: извозване на отпадъци, окосена трева, листна маса и други; доставка на химикали за растителна защита, хербициди, торове и други консумативи да са за сметка на Изпълнителя.

Забележки:1. В посочените квадратури от Таблица №1 са включени поддръжката и озеленяването на прилежащите площи пред двата основни входа (пространството пред охранителните пунктове с външните бариери) на сградата на МВнР-ЦУ.

2. Транспортните разходи за: извозване на отпадъци, окосена трева, листна маса и други; доставка на химикали за растителна защита, хербициди, торове и други консумативи да са за сметка на Изпълнителя.

3. Всички единични цени следва да са различни от 0,00 и да са закръглени до втория знак след десетичната запетаята.4. Предложената обща цена за Таблици № 1, № 2 и № 3 от Количествено-стойностната сметка (неразделна част от Ценовото предложение) не следва да надвишава утвърдения бюджет за Таблици № 1, № 2 и № 3, посочен в Публичната покана, в размер на 52 000,00 лева без ДДС и за Таблици № 4 в размер на 7 000,00 лева без ДДС.

5. Ценовите предложения не следва да надвишават посочената в публичната покана обща прогнозна стойност за изпълнение на поръчката.

6. Предложенията, които не отговарят на Забележки от 1 до 5 (вкл.) няма да бъдат допуснати до оценяване.

................... 2016 година,град ……………….… Подпис и печат: ................................

(изписват се длъжност, собствено и фамилно име)

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница