Читалище дейности януари 2012 г. Финансиранестраница1/3
Дата18.02.2017
Размер405.91 Kb.
Размер405.91 Kb.
  1   2   3

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

ЧИТАЛИЩЕ

ДЕЙНОСТИ

ЯНУАРИ 2012 г.ФИНАНСИРАНЕ

НЧ „ Родолюбие, Асеновград

02.01. – 90 г. от рождението на Блага Димитрова;

17.01. – Вечер по случай 134 г. от освобождението на Асеновград;

20.01. – Бабинден;

23.01. – 140 г. от рождението на Гоце Делчев;


НЧ „ Св. преп. Паисий Хилендарски”, Асеновград

1. Участие в Яворовите дни – гр. Чирпан;

2. Честване дена на родилната помощ – Бабин Ден;

3. „ Ако нямаше огън” – рецитал по стихове на Дамян Дамянов – гостуване на читалището в гр. Смолян;

4. Честване 90 г. от рождението на Блага Димитрова;

5. Представяне книгата на Костадин Петров „ За род Солакови” от с. Добростан;


- 270 лв. соб. ср-ва / 150 лв. търсена сума;


НЧ „ Христо Ботев”, кв. Долни Воден

06.01. – Празнуване на Йорданов ден съвместно с църковното настоятелство;

- „ В света на поезията на Блага Димитрова” – 90 г. от рождението на й;

20.01. – Литературна среща 110г. от рождението на Назъм Хикмет;

23.01. – Открит урок „ В света на картините” на френския художник Едуард Мане / 180 г. от рождението на художника/;


НЧ „ Св. св. Кирил и Методий”, кв. Горни Воден

Изложба на книги и беседи, посветени на:

- 140 г. от рождението на Гоце Делчев;

- 90 г. от рождението на Цветан Ангелов;

- 90 г. от рождението на Блага Димитрова;

- празнуване на Бабин ден;

- конкурс „ Най- добро домашно вино”;


НЧ „ Н. Й. Вапцаров”, с. Тополово

06.01. – Богоявление / съвместно с местния пенсионерски клуб/;

21.01. – Ден на родилната помощ / съвместно с местния пенсионерски клуб/;


НЧ „ Христо Ботев”, с. Новаково

02.01. – 90 г. от рождението на Блага Димитрова;

06.01. - Празничен ритуал за Йордановден, съвместно с църковното настоятелство;

21.01. – Ден на родилната помощ. Бабинден;

27.01. – 180 г. от рождението на Луис Карол;

28.01. – 90 г. от рождението на Цветан Ангелов;

НЧ „ Н. Й. Вапцаров”, с. Козаново

21.01. – Честване на Бабин Ден;
НЧ „ Светлина”, с. Златовръх

- Празнуване на имени дни с деца, съчетани с беседа на тема „Традиционна медицина срещу грипа”;

- 21.01. Организиране на празник за Бабин ден и подреждане на етнографски кът;


НЧ „ Н. Й. Вапцаров”, с. Мулдава

21.01. – Честване на Бабин ден;

25.01. – Обсъждане на произведението на Иван Вазов „ Една българка”;

30.01. – Детско утро на тема „ Български народни приказки”;

НЧ „ Христо Ботев”, с. Червен

01.01. – Сурвакане по домовете;

02.01. – Витрина на книги по случай 90 г. от рождението на Блага Димитрова;

06.01. – Празнуване на Йорданов ден съвместно с Църковното настоятелство;

21.01. – Тържество по случай Ден на родилната помощ (Бабин Ден);


НЧ „ Селска пробуда”, с. Патриарх Евтимово

21.01. – Честване деня на родилната помощ;

- Месецът на имениците. Какво означават имената ни? Тематична вечер;

22.01. – Тематична вечер, посветена на патрона на с. Партиарх Евтимово;

НЧ „ Н. Й. Вапцаров”

- Честване на Бабин Ден;
НЧ „ Иван Вазов”, с. Долнослав

01.01. – Сурвакане;

21.01. – Бабин Ден;- 30 лв.

НЧ „ Пробуда”, с. Стоево

- Тържество по случай Бабин ден;

- Честване на Йордановден;


НЧ „ Развитие”, с. Конуш

- Бабин ден;ФЕВРУАРИ 2012
НЧ „ Родолюбие”, Асеновград

01.02. – Изложба на асеновградски художници по случай 130 г. от рождението на Владимир Димитров- Майстора;

10.02. – 175 г. от смъртта на Пушкин;

14.02. – Ден на влюбените – среща поетесата Миряна Башева – 65 г. Й юбилей

17.02. – 139 г. от обесването на Васил Левски;- 100 лв. търсена сума;

сНЧ „ Св. преп. Паисий Хилендарски”, Асеновград

- „ Какво не прави любовта” – конкурс за написване на есе ;

- Беседа за живота и революционната дейност на Васил Левски;

- Авторски рецитал на Хриска Тодорова и Калинка Трифонова;

- Среща с Никола Гигов и Елена Хайтова и представяне на най- новата й книга;

- 175г. от смъртта на Ал.С.Пушкин

- 65 г. от рождението на Миряна Башева;- 190 лв. соб. ср-ва / 250лв. търсена сума;


НЧ „ Христо Ботев”, кв. Долни Воден

01.02. – 130 г. от рождението на Владимир Димитров- Майстора;

- Литературен конкурс на тема „ Най- хубавото за майката”;

- „ В света на приказките” – видеопрожекции всеки петък;

07.02. – 120 г. от рождението на Чарлз Дикенс;

10.02. – 170 г. oт рождението на Карл Май;

16.02. – Изложба на книги, документи и картини за живота на Васил Левски;

28.02. – „ На гости при герогите на Емилиян Станев”- драматизация от учениците по СИП литература;

НЧ „ Св. св. Кирил и Методий”, кв. Горни Воден

- Традиционен празник на лозаря - Трифон Зарезан;

- Изложба на книги и беседи, посветени на:

1) живота и делото на Васил Левски

2) 175 г. от смъртта на Ал. С. Пушкин;

- Изложба на мартеници;

- Конкурс за написване на есе, разказ, стихове за Горни Воден;


НЧ „ Н. Й. Вапцаров”, с. Тополово

01.02. – Трифон Зарезан – обредно зарязване на масиви и фолклорно веселие;
НЧ „ Христо Ботев”, с. Новаково

14.02. – Ден на лозаря / Трифон Зарезан/ - изложба на вина домашно производство;

18.02. – 85 г. от смъртта на Георги Михов Райчев;

19.02. – 139 г. от обесването на Васил Левски;

22.02. – 110 г. от рождението на Светослав Минков;

28.02. – 105 г. от рождението на Емилиан Станев;

НЧ „ Христо Ботев”, с. Нареченски бани

26.02. – Сирни Заговезни;
НЧ „ Просвета”, с. Бачково

- Две седмици се провеждат кукерски шествия;
НЧ „ Н. Й. Вапцаров”, с. Козаново

14.02. – Празник на винарите, зарязване на лозята;

26.02. – Сирни Заговезни – организиране на кукерски шествия


НЧ „ Светлина”, с. Златовръх

01.02. – Празнуване на Трифон Зарезан съвместно с кметството;

14.02. – Изработване на валентинки с децата и изложба;

19.02. – Ден на Левски;


100 лв. търсена сума

НЧ „ Н. Й. Вапцаров”, с. Мулдава

19.02. – 139 г. от смъртта на Лески;

25.02. – Беседа по ББЗ;


НЧ „ Христо Ботев”, с. Червен

01.02. – Трифоновден – изложба на домашни вина;

11.02. – Празнуване на св. Василий съвместно с Църковното настоятелство;

19.02. – 139 г. от смъртта на Васил Левски;

28.02. – 105 г. от рождението на Емилиян Станев;


НЧ „ Селска пробуда”, с. Патриарх Евтимово

14.02. – Ден на лозаря; ритуал по зарязване на лозята и празнична вечер;

19.02. – 139 г. от обесването на Васил;


НЧ „ Н. Й. Вапцаров”, с. Боянци

16.02. – Патронен празник на ОУ „ Асен Златаров”;

19.02. – Обесването на Левски;


НЧ „ Иван Вазов”, с. Долнослав

14.02. – Ден на влюбените;

19.02. – 139 г. от обесването на Левски;


НЧ „ Пробуда”, с. Стоево

- Честване на Трифон Зарезан;

- Изработване и изложба на мартеници;

МАРТ 2012
НЧ „ Родолюбие”, Асеновград

29.02. – Регионален преглед на художествената самодейност;

01.03. – Баба Марта гостува на децата от самодейните състави;

03.03. – 134 г. от освобождението на България;

07.03. – Музикално поетична вечер, посветена на жената;

22.03. – „ Пролет в Асеновград” – изложба на децата от „ Пъстроцвет” и „Венче”;

28.03. – 125 г. от рождението на Димчо Дебелянов;- 2100 лв. търсена сума;

НЧ „ Св. преп. Паисий Хилендарски”, Асеновград

- „ Баба Марта бързала...” – ритуал с децата участници в читалищни форми;

- Честване деня на самодееца;

- Мартенски поетични откровения на асеновградски автори;

- 125 г. от рождението на Димчо Дебелянов;

- Анелия Маркова представя творчеството на Лудвиг ван Бетховен

- Участие на танцова формация „ Дивна” в 4-ти национален фестивал за народни танци „ Хоро се извива”, гр. София;- 420 лв. соб. ср-ва / 1350 лв. търсена сума;


НЧ „ Христо Ботев”, кв. Долни Воден

- Баба Марта – изложба на ателието по изобр. изкуство, конкурс за най- красива мартеница, честване празника на самодееца със самодейните колективи;

- 03.03. – Честване на 3 март съвместно с кметството и училището;

- 07.03. – Литературна вечер на ККД и отчитане резултатите от конкурса „Най- доброто за майката”;

- 08.03. – Празнуване Деня на жената;

- 21.03. – Празнуване на Първа пролет с изложба и пролетен концерт на самодейните колективи;

- 22.03. – Открит урок „ Музиката на Бетховен” с ученици по СИП музика;

- 28.03. – 125 г. от рождението на Димчо Дебелянов;

- „ В света на приказките” – видеопрожекции;


НЧ „ Св. св. Кирил и Методий”, кв. Горни Воден

- „ Баба Марта бързала...” – детски празник с децата от ЦДГ и училището;

- Празник на самодееца;

- Осмомартенска поетична вечер;

- Кулинарна изложба;

- Традиционен осмомартенски празник;

- „ Аз мога да чета” - ритуал за приемане първокласници за читатели;


НЧ „ Н. Й. Вапцаров”, с. Тополово

01.03. – Първомартенски ритуал;

03.03. – Национален празник на България;

22.03. – Първа пролет;

НЧ „ Христо Ботев”, с. Новаково

01.03. – Баба Марта. Ден на мартеницата;

– Ден на самодеца;

03.03. – Освобождението на България от османско робство;

08.03. – Международен ден на жената;

22.03. – 105 г. от смъртта на Филип Тотю;

28.03. – 125 г. от рождението на Димчо Дебелянов;


НЧ „ Христо Ботев”, с. Нареченски бани

03.03. – Участие в тържествата по случай освобождението на България;
НЧ „ Просвета”, с. Бачково

- Честване на 3-ти март;

- Честване на 8-ми март;


НЧ „ Н. Й. Вапцаров”, с. Козаново

01.03. – Посрещане на Баба Марта и връзване на мартеници в детската градина

03.03. – Панахида пред паметника на загиналите от с .Козаново във войните;

08.03. – Тържество по случай Деня на жената;

- Тържество за Първа пролет;


НЧ „ Звезда”, с. Леново

01.03. – Ден на самодееца;

03.03. – „ Възстановка на посрещане на освободителите” – народно веселие на мегдана;- 170 лв. търсена сума;НЧ „ Светлина”, с. Златовръх

01.03. – Изработване на мартеници в библиотеката;

03.03. – Национален празник на България;

08.03. – Ден на мама;


- 100 лв. търсена сума;

НЧ „ Н. Й. Вапцаров”, с. Мулдава

01.03. – Изложба на мартеници;

Посрещане на Баба Марта;

08.03. – Честване Деня на жената;

22.03. – Пролетен бал по случай Първа пролет;

– Изложба на детски рисунки;

НЧ „ Христо Ботев”, с. Червен

01.03. – Изложба на картички и мартеници, изработени от децата;

03.03. – 134 г. от освобождението на България;

08.03. – Вечер, посветена на жената и изложба на бродерии и гоблени;

28.03. – 125 г. от раждането на Д. Дебелянов;


НЧ „ Селска пробуда”, с. Патриарх Евтимово

03.03. – Честване на Освобождението;

08.03. – „ Подари цвете на жената” – тържество;


НЧ „ Н. Й. Вапцаров”, с. Боянци

- Изложба на ученици от ОУ „ Асен Златаров” на тема „ Първа пролет”;

01.03. – Витрина и изложба на мартеници;

08.03. – Ден на жената – тържество в училището, детската градина и общоселско тържество с жените;

НЧ „ Иван Вазов”, с. Долнослав

01.03. – Баба Марта;

08.03. – Международен ден на жената;

22.03. – Първа пролет


- 60 лв.;

НЧ „ Пробуда”, с. Стоево

- Женско парти по случай 8- ми март;

- „ На мама с любов”;

- „ Баба Марта иде”;

- „ Младежка пролетна вечер”;


НЧ „ Развитие”, с. Конуш

- 8- ми март;

- Първа пролет;


АПРИЛ
НЧ „ Родолюбие”, Асеновград

02.04. – Ден на хумора и шегата;

- Клавирен концерт на децата от школата по пиано;

08.04. – Цветница – музикално- поетична програма;

25.04. – литературна вечер, посветена на 50 г. от рождението на П. Дубарова;- 500 лв. търсена сума;НЧ „ Св. преп. Паисий Хилендарски”, Асеновград

1. „ Смехът е здраве” – вечер на хумора, сатирата и забавата;

2. Авторски рецитал на Стойчо Стоев;

3. Великденски музикално- поетичен концерт – съвместна изява с църковния хор при храм „ Св. Богородица Благовещение”;

4. „ Шарено яйце писано” – конкурс за изписване на яйца;

5. „ Епопея на забравените” – рецитал, посветен на Априлското въстание;

6. Премиера на романа „ Две очи любов”от Надежда Захариева;

7. 50 г. от рождението на П. Дубарова;

8. Участие на клуб „ Родознание и краезнание” в сборника „ Нов вечерник”;- 290 лв. собств. ср-ва / 400 лв. търсена сума;

НЧ „ Христо Ботев”, кв. Долни Воден

01.04. – Ден на хумората и шегата;

11.04. – изложба на книги, рисунки и боядисани яйца, посветени на Великден;

16.04. – общоквартален великденски празник;

19.04. до 26.04. – седмица на детската книга;

- честване на патронния празник на училището със самодейните състави;

НЧ „ Св. св. Кирил и Методий”, кв. Горни Воден

- Празник на детската градина;

- „Шарено яйце писано” – изложба на великденски яйца;

- „ Лазаруване” – традиционен обичай;

- Литературна вечер, посветена на П. Дубарова;

- Изложба на пролетни картички и рисунки;

- Патронен празник на училището;


НЧ „ Н. Й. Вапцаров”, с. Тополово

01.04. – Ден на хумора и шегата;
НЧ „ Христо Ботев”, с. Новаково

01.04. – Ден на хумора и шегата;

02.04. – „ В приказния свят на Х. К. Андерсен” – 207 г. от рождението му;

25.04. – 50 г. от рождението на П. Дубарова;

15 – 17.04. – „ Червен, червен Великден” – изложба на книги, рисунки и боядисани яйца;


НЧ „ Христо Ботев”, с. Нареченски бани

- Провеждане на великденски тържества;
НЧ „ Просвета”, с. БачковоНЧ „ Н. Й. Вапцаров”, с. Козаново

15.04. – изложба на най- красиво боядисаните яйца, погачи, козунаци;
НЧ „ Звезда”, с. Леново

- Великденска изложба – кулинарни лакомства и боядисани яйца;

- 50 лв. търсена сума;

НЧ „ Христо Ботев”, с. ИзбеглиНЧ „ Светлина”, с. Златовръх

- Обичай лазаруване – съвместно с ОУ „ Климент Охридски”;

- Великден – изложба на писани яйца и великденска украса;


НЧ „ Н. Й. Вапцаров”, с. Мулдава

01.04. – Детско утро за Деня на хумора и шегата;

10.04. – Колективно четене на „ Щастливия принц” от Оскар Уайлд;

20.04. – Детско утро в приказния свят на Ангел Кралийчев;

25.04. – Празник на книгата;


НЧ „ Христо Ботев”, с. Червен

01.04. – Ден на хумора и шегата;

02.04. – Детско утро „ В приказния свят на Андерсен;

12.04. – Изложба на книги, рисунки и боядисани яйца за Великден;

24.04. – 290 г. от рождението на П. Хилендарски;


НЧ „ Селска пробуда”, с. Патриарх Евтимово

- Посрещане на Великден;
НЧ „ Н. Й. Вапцаров”, с. Боянци

08.04. – Ден на ромите;

- Великденски празници;


НЧ „ Иван Вазов”, с. Долнослав

01.04. – Ден на хумора и шегата;

- Весел Великден;


НЧ „ Просвета”, с. Нови Извор
Сподели с приятели:
  1   2   3


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница