Д-р Чукурланов Божидар ЙордановДата01.01.2018
Размер66.58 Kb.
Размер66.58 Kb.Лична информация


Име
Д-р Чукурланов Божидар Йорданов

АдресТелефон
0893 644 103 , 02 0930 790

Факс
не

E-mail
bojidar_j@abv.bg
Националност
българинДата на раждане
01. 02. 1958 г.
Трудов стаж• Дати (от-до)
септември 2009г. - до момента- Началник отдел «Информация, координация, охрана и сигурност на УМБАЛ» Александровска» ЕАД

-1995г. – 2009г. - СЛУЖИТЕЛ НА МВР - подполковник

-1993г. - 1995г . - СЛУЖИТЕЛ В НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА СИГУРНОСТ


• Име и адрес на работодателя
УМБАЛ «Александровска» ЕАД- 1431София ул.”Св.Георги Софийски» №1


• Вид на дейността или сферата на работа
В УМБАЛАлександровска» ЕАД – началник отдел- «Информация, координация, охрана и сигурност» - отговарящ за сигурността и координацията на структуро определящите звена - клиники, институти, лаборатории и отделения. Пряко подчинен на Изпълнителния директор на лечебното заведение.

Провеждане на управленческата линия на борда на директорите и изпълнителния

директор.

Отговорности свързани с фирмена, кадрова и корпоративна сигурност.


• Дати (от-до)
1986-1993г. НИЦРРЗ – МА – София / Научен институт и център по радиобиология и

разиационна защита / -- клиничен лекар.

Придобита и защитена специалност « Клинична радиобиология » . Диплома за призната специалност № 38314 / 01.06.1991 г. съгласно Наредба за СДК на висши медицински кадри и специализация по вътрешни болести.

- научни публикации и доклади на международни форуми по проблеминте на лечението на « Лъчевата болест » при лица засегнати от йонизиращо лъчение.

Клинична работа с лица работещи в йонизираща среда , участие в мероприятия по презарядка на ядрени реактори в атомната електроцентрала и проучване на рудници за уранодобив

Член на ТЕЛК по болести причинени от йонизиращи лъчения• Дати (от-до)
1984 – 1985г. Участъков лекар РЗС - с. Драговищица - Кюстендилски окръг - общо практикуващ лекар

• Име и адрес на работодателя
РЗС – с. Драговищица - окр.Кюстендилски

• Вид на дейността или сферата на работа
Работа на участък като общопрактикуващ лекар

• Заемана длъжност
Лекар ординатор

• Основни дейности и отговорности
Профилактична и лечебна дейност.Образование и обучение
• Дати (от-до)
1978-1984 г.

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
1978 - 1984 г.Медицинска академия София - Факултет « Медицина »


• Наименование на придобитата квалификация
Доктор по хуманитарна медицина

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)
Национална степен - Магистър по хуманитарна медицина

СДК и придобита клинична специалност « Клинична радиобиология»

• Дати (от-до)
1987-1989 г. Софийски университет «Св.Климент Охридски»

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
Специалност - «Теория и история на дипломацията и международни отношения»

• Основни предмети/застъпени професионални умения
Предвидените в курса за специалисти и дипломатически служители с квалификация «Специалист по международни отношения».

• Наименование на придобитата квалификация
«Специалист международни отношения»


• Дати (от-до)
2002г.

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
2002 г. Международна академия по провоприлагане- САЩ - гр.Розуел - щат Ню Мексико - Държавен Департамент на САЩ – пълен курс за висши ръководни кадри.


• Име и вид на обучаващата или образователната организация
2000г. и 2001 г. Британска Криминална Разузнавателна Служба - Великобритания.

Тренировъчен център за специални операции – гр. Уейксфилд.

Специализация в химическия факултет на Университета в гр. Лийдс• Дати (от-до)
1997 г.

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
Международна академия ФБР - ILEA *FBI *– Будапеща-Унгария- пълен курс за ръководни кадри на средно и по-високо ниво


оциални умения и компетенции

Съвместно съжителство с други хора в интеркултурно обкръжение, в ситуации, в които комуникацията и екипната работа са от съществено значение (например в културата и спорта) и др.
Възможности за работа в разнообразна среда, включително при тежки условия и продължителна натовареност - независимо от вида и особеностите на околната обстановката и лица .

Работа в екипи и стуктури с различен брой членове
Организационни умения и компетенции

Координация, управление и адмистрация на хора, проекти и бюджети в професионалната среда или на доброволни начала (например в областта на културата и спорта) у дома и др.
Придобити умения , знания за ръководство , координация , управление и планиране на дейности в организации , структури и колективи в областта на правоприлагането , администрацията , здравеопазването , политиката и социалните дейности .

Възможности и придобити умения за преподавателка работа в сферите на лична компетентност.стр.


Автобиография

[ ФАМИЛИЯ, други имена ]
За повече информация:

www.cedefop.eu.int/transparency/

europa.eu.int/comm/education/index_en.html

eurescv-search.com/


Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница