Димитър Стоянов Василев-едноличен собственик и управител Регистрация: решениеДата01.03.2017
Размер72.7 Kb.
Размер72.7 Kb.

  1. Съдържание
Адрес: КК”Слънчев бряг”, община Несебър , п.к. 134 2

Аналитично резюме
Хотелски комплекс “Зорница”,собственост на “Рай-81” ЕООД, е част от курортния комплекс “Слънчев бряг” , известен и световно признат международен морски курорт. Курортният комплекс “Слънчев бряг” е разположен в южната част на българското Черноморие, северно от град Несебър. Благоприятните климатични условия, наличието на обширни плажни ивици и минерални извори, както и близостта му до град Несебър, който е известен исторически и курортен център го правят привлекателен обект за наши и чужди туристи. Близостта му до град Бургас, от своя страна, улеснявя транспортните връзки с вътрешността на страната и със света.
1.ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДРУЖЕСТВОТО “РАЙ - 81”ЕООД

Наименование на дружеството :РАЙ-81” ЕООД

Адрес: КК”Слънчев бряг”, община Несебър , п.к. 134


Представител: Димитър Стоянов Василев-едноличен собственик и управител

Регистрация: Решение №580 /08.02.1996г. на Бургаски окръжен Съд по ф.д. №580 /1996г. и вписано в регистъра на търговските дружества под №100 том 4, регистър 1, стр.126

Продуктова структура: Фирма “РАЙ-81”ЕООД развива дейността си на територията на КК”Слънчев бряг”и предлага завършен туристически продукт категория “две звезди”, представен чрез хотелски комплекс”Зорница”, който обединява дейността на хотел и ресторант “Зорница “.

Предмет на дейност: хотелиерство и ресторантьорство

Система на управление: едностепенна; управлява се и се представлява от едноличния собственик –Димитър Стоянов Василев

Седалище на дружеството: КК”Слънчев бряг”, община Несебър област Бургаска, п.к.134.
2.ИСТОРИЯ НА ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС “ЗОРНИЦА”

Хотелски комплекс “Зорница” е въведен в експлоатация през 1959г. като хотел “Зорница” с кафе-сладкарница. Изграден е върху държавна земя с отстъпено право на строеж. От 1991г. “РАЙ-81”ЕООД стопанисва и експлоатира по договор за наем хотелски комплекс “Зорница”, където е и административния офис на “РАЙ-81”ЕООД.

През 1998г. “РАЙ-81” закупува самостоятелно обособения хотелски комплекс “Зорница” по реда на чл.35, т. 2 от Закона на преобразуване и приватизация на държавните и общински предприятия. Дейността на дружеството е свързана предимно със сезонна експлоатация на хотелски комплекс “Зорница”, и с целогодишното му управление, стопанисване, поддържане и ремонт.

Хотелът е реконстроиран многократно. През 1998 -1999г. са разширени хотелските клетки и са подменени всички вътрешни инсталации, доглами, облицовки и настилки. Подменено е и хотелското обзавеждане.

Ресторант “Зорница” е преустроен през периода 1992-1993г. Първоначално е бил предназначен и е функционирал като кафе-сладкарница с 20-седящи места на закрито и тента с 85 места на открито. През 1996г. металната конструкция на терасата е демонтирана и е изградена монолитна тераса, покриваща площадката пред сладкарницата. След това се извършва реконструкция на кухненския блок и сладкарницата функционално е преустроена в ресторант с общо 80 седящи места на закрито и 85 места на покрита площадка. В началото на 1998г. терасата над ресторантския блок е реконструирана, като е обособен снек-бар.

Хотелът и ресторанта са категоризирани през 1999г. съгласно Инструкция №1 за прилагане на приетите с ПМС№331/30.12.1994г. Наредби за лицензиране на туристически дейности. Хотелът е категоризиран като хотел от категория “две звезди”, а ресторанта - от категория “три звезди”. С изменението на Наредба №1, съгласно Закона за туризма развиваните дейности - хотелиерство и ресторантьорство са обединени в общ туристически продукт с категория “две звезди”. Отделните хотелски блокове и ресторанта са функционално обединени в общ хотелски комплекс, предлагащ завършен туристически продукт.


3. Инициатори на проекта.

Основател на “Рай-81” ЕООД е г-н Димитър Стоянов Василев, възраст – 54 години, образование – висше –икономическо, трудов стаж - 32 години. Той е управител на хотелски комплекс “Зорница” и контролира и организира изцяло дейността му.4.Визия.

Визията на хотелски комплекс “Зорница” е постигането на реноме и превръщането на хотела в един от най-атрактивните и посещавани хотели от категория “три звезди” не само в курортния комплекс Слънчев бряг, но и по цялото южно Черноморие. В перспектива стремежът е насочен към утвърждаването на хотелския комплекс като един от лидерите в своята категория.


5. Мисия.

Мисията на хотелски комплекс ”Зорница” е осигуряване на качествено обслужване съобразено с изискванията и предпочитанията на гостите и посетителите на хотела. Поставено е за цел постигането на максимално задоволяване на желанията и изискванията на туристите, отседнали в хотела. Стемежите на управлението на хотела са насочени към развитие по възможно най-ефективен начин и едновременно с това съобразено със съвременните тенденции за европейско и световно качество на предлагания туристически продук.


6.ПОЛЕ НА ДЕЙНОСТ.

Полето на дейност е изразено чрез туристическата дейност, развивана от “Рай-81” ЕООД, включваща хотелиерство и ресторантьорство. Тази дейност изцяло се реализира чрез хотелски комплекс “Зорница” и обединява експлоатацията на 212 легла в двойни стаи, ресторант с 100 места на открито и 90 места под покрита тераса, коктейл-бар с 80 места на открито..


7.ХАРАКТЕРИСТИКА НА ТУРИСТИЧЕСКИЯТ ПРОДУКТ ПРЕДЛАГАН ОТ ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС “ЗОРНИЦА”

Туристическият продукт включва:  • хотелиерство: осигуряване на подслон на български и чуждестранни туристи и осъществяване на всички спомагателни дейности, като резервации, посрещане, настаняване и хотелиерско обслужване. Включени са леглонощувки за групово или индивидуално организирани туристи с осигурен пълен или полупансион. За гостите на хотела е подсигурен и “рум-сървиз” и индивидуално обслужване по заявка.

В хотела са създадени условия за индивидуално обслужване на ограничен брой инвалиди. Осигурено е спешно медицинско обслужване и трансфер до летище Сарафово или Варна. За гостите на хотела има също безплатен охраняем паркинг и денонощна охрана. В хотела се предлагат и допълнителни услуги като представяне на информация за туристически забележителности и екскурзии; правене на заявки за автомобили под наем; наемане на личен камариер; обмен на валута и др.

Хотел “Зорница” има капацитет хотелски помещения /стаи и апартаменти/ с общо 212 хотелски легла, разположени в 4 самостоятелни еднотипни сгради. Отделните хотелски клетки разполагат със собствен санитарен възел, спалня и входно предверие. Обзаведени са еднотипно със стандартно хотелско оборудване, с телевизор, мини-бар, телефонни апарати с връзка за международно избиране. Действителния брой на стаите в експлоатация са 98 . Четирите апартамента се използват като офиси и гостни за туроператори. Два от тях са преустроени като канцеларии, а другите два са гостни на управителя и туроператорите.  • ресторантьорство: тази дейност е свързана с осигуряване на пълен и полупансион в ресторанта на хотела, предлагане на закуска, обяд и вечеря за организирани туристи и свободна консумация, както за гостите на хотела така и за външни клиенти. Предлаганото меню включва традиционна и европейска кухня, маркови алкохолни и безалкохолни напитки, десерти и т.н. Обзавеждането на търговската зала на ресторанта е стандартно. Работното време е от 7ч.30м. до 23ч. 30м. без почивка.

8.ГРАНИЦИ

През 1998г. сделката за закупуване на хотел “Зорница” от “РАЙ-81” ЕООД е вписана нотариално в Несебърският градски съд като е издаден и нотариален акт за недвижимия имот, включващ хотелски комплекс “Зорница” състоящ се от шест самостоятелни корпусни тела, свързани помежду си с масивни зидове, тротоари и алеи. Към хотелският комплекс се включва и малък парк-градина с няколко алеи и открит басейн.
9.КОРПОРАТИВНА ИДЕНТИЧНОСТ

За отличаване от многобройните конкуренти в бранша, фирмената марка на комплекс “Зорница” го представя като хотел за “семейно летуване”, предлагащ всякакъв род удобства при съчетание на красива природа, комфортна обстановка и професионално обслужване . От особено значение е благоприятното разположение на хотела. Хотелски комплекс “Зорница” се намира в централната част на КК “Слънчев бряг”. Разположен е непосредствено до главната пешеходно-транспортна алея. Близостта му до морския плаж и до най-атрактивните обекти в комплекса: летния театър, тенис-клуба, казиното и др също го отличават от конкуренцията. Това спомага за превръщането му в един от най-атрактивните хотели в курортния комплекс.Анализ на макросредата
1. Политическа среда.

Политическата обстановка в страната е относително стабилна. Това предоставя на правителството възможност да изпълнява успешно поставените политически цели, което има непосредствено влияние върху всички развивани дейности в България. В особено силна степен това важи за туризма, защото той е определен за приоритетен отрсъл за българската икономика.

Правителството разработва национална стратегия за развитието на туристическия бранш – Харта на българския туризъм. Чрез нея ще се изяснят и определят компетенцията на браншовите организации и държавната намеса като се очаква значително да се увеличи влиянието на първите, което от своя страна ще има благоприятно значение за туризма. Политиката на правителството е изцяло насочена към стимулиране на инвастициите в сферата на туризма, защото се очаква този отрасъл да бъде основен източник на икономически растеж и за в бъдеще.

Бизнесът в България изпитва все още известни проблеми свързани с политиката на преминаване от планова към пазарна икономика, приватизацията и преструктурирането на собствеността, защото всичко това е свързано с непрекъснати промени в правната регулация. От друга страна, обаче, този ефект се компенсира от действията на правителството, които са изцяло в подкрепа на преминаването към пазарна икономика и стабилизирането на бизнес средата.Правната среда и законовата уредба са все още неясни и подлежат на постоянни промени и уточнения. Това затруднява развитието на икономиката и усложнява условията за бизнес в страната. Но все пак трябва да отбележим и положотелното влияние свързано с последните промени в Закона за туризма отнасящи се до облекчаване на режима на категоризиране на туристическия продукт, предлаган от хотелските комплекси в страната. Изразява се в намаляване на броя на документите нужни за лицензиране и регистриране. Въпреки това, обаче, изискванията свързани с …………………………………………………………………………………………………..

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница