Димитрова Диана АтанасоваДата30.11.2017
Размер82.62 Kb.
Размер82.62 Kb.АВТОБИОГРАФИЯ


Лична информацияИме
Димитрова Диана Атанасова

Адрес
ул. „ Х. Викентий” № 4, с. Първомайци, общ. Горна Оряховица

Телефон
0899/838919

E-mail
diana.1@abv.bg
Националност
българскаДата на раждане
28.02.1973 г.
Трудов стаж
• Дати (от-до)
  • април 2008 - май 2012 г.

• Име и адрес на работодателя
Дженерал брокерс” АД, офис гр. Плевен

• Вид на дейността или сферата на работа
Застрахователен брокер

Заемана длъжност
Застраховател

• Основни дейности и отговорности
Анализ на застрахователния пазар във връзка с определяне потребностите на Клиента, сключване, администриране и обслужване на застрахователни договори- общо и животозастраховане; контрол, отчет и координация на работата в офиса; изготвяне на справки, отчети и планове за развитие на бизнеса; привличане на нови клиенти и сътрудници; отчетно- техническа дейност; постоянна комуникация със застрахователни- те компании и клиентите .


• Дати (от-до)
  • юли 2005 - ноември 2007г.

• Име и адрес на работодателя
Виена Иншурънс Груп”- гр. Пловдив

• Вид на дейността или сферата на работа
Застрахователна Компания

• Заемана длъжност
Инспектор Застраховане

• Основни дейности и отговорности

Сключване, администриране и обслужване на застрахователни договори, включително и ликвидация на щети; привличане на нови клиенти; привличане на сътрудници, тяхното обучение, подпомагане и отчетност. Контрол, отчет и координация на работата в офиса; изготвяне на справки, отчети и планове за развитие на бизнеса.

• Дати (от-до)
  • юли 2003 - май 2005 г.

• Име и адрес на работодателя
ДВУИ „Св. Врач”, гр. Пловдив

• Вид на дейността или сферата на работа
Социални дейности

• Заемана длъжност
Социален работник
• Дати (от-до)
  • юли 1999 - юли 2003 г.

• Име и адрес на работодателя
Дирекция „Социално подпомагане” гр. Карлово

• Вид на дейността или сферата на работа
Социални дейности

• Заемана длъжност
Социален работник, Главен специалист Социално подпомагане и Управител на Домашен социален патронаж.

• Основни дейности и отговорности

Анализ на възможностите за социално подпомагане и социални услуги, съгласно Нормативната уредба; събиране и обработка на данни по повод предоставянето на социални помощи и услуги, както и контрол на тези процеси; социални анкети и индивидуална работа с клиентите. Управление на общинска дейност за социални услуги-Домашен социален патронаж.


Образование и обучение
• Дати (от-до)
  • 1994-1997 г.

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
Стопанска академия „Д. А. Ценов” гр. Свищов

• Основни предмети/застъпени професионални умения
Микроикономика, Макроикономика, Социология, Статистика, Информатика,Основи на правото, Информатика, Счетоводство, Търговско право, Пазарна политика и ценообразуване,Демоикономика, Финанси, Застраховане, Социално дело, Пари и банки, Социология, Политология и др.
• Наименование на придобитата квалификация

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)

Икономист социално и застрахователно дело

Магистър

• Дати (от-до)


  • 1992-1994 г.
• Име и вид на обучаващата или образователната организация
Стопанска академия „Д. А. Ценов” гр. Свищов- Свободен факултет

• Основни предмети/застъпени професионални умения
Търговски преговори и договаряне, Международни икономически отношения, Етика на деловите отношения, Интелект. маркетинг, Масмедии и реклама, Делови операции и др.


• Наименование на придобитата квалификацияДелови отношения. Посредник при делови контакти.

• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)Специалист
• Дати (от-до)
  • 1991-1994 г.
• Име и вид на обучаващата или образователната организация
Полувисш институт по икономика и управление гр. Свищов

• Основни предмети/застъпени професионални умения
Стопанска и финансова математика,Стопанско управление,Счетоводство, Икономка на фирмата,Застраховане, Социално дело, Фирмено планиране, Анализ и контрол и др.
• Наименование на придобитата квалификацияИкономист-финанси, застраховане и социално дело
• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)
Специалист

• Дати (от-до)
  • 1991 г.
• Име и вид на обучаващата или образователната организация
СОУ „Емилиян Станев” гр. Велико Търново

• Основни предмети/застъпени професионални умения


• Наименование на придобитата квалификацияСредно образование
• Ниво по националната класификация (ако е приложимо)

Майчин език
български
Социални умения и компетенции

Съвместно съжителство с други хора в интеркултурно обкръжение, в ситуации, в които комуникацията и екипната работа са от съществено значение (например в културата и спорта) и др.
Притежавам отлични комуникативни умения, ефективно работя в екип и като лидер. Лоялна и отговорна съм в отношенията с работодателя, колегите и клиентите. Държа на екипния принцип в работата, основан на подкрепа и взаимопомощ .  Инициативна и креативна, умея да постигам поставените цели, дори при интензивна работна натовареност.
Организационни умения и компетенции

Координация, управление и адмистрация на хора, проекти и бюджети в професионалната среда или на доброволни начала (например в областта на културата и спорта) у дома и др.
Добре организирана, ефективна, изпълнение на няколко задачи едновременно. Умея да работя ефективно и в динамична среда. Умения и опит в управлението и администрацията на хора и бюджети.

Технически умения и компетенции

Работа с компютри, със специфично оборудване, машини и др.
Компютърна грамотност – MS Office /Word, Excel, PowerPoint , Outlook/,IE. Умения за работа с офис техника.Свидетелство за управление на МПС
Активен шофьор, категория Б.
стр.


Автобиография

[ ФАМИЛИЯ, други имена ]


Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница