Домашно задание 10 класДата20.03.2017
Размер81.55 Kb.
Размер81.55 Kb.

ДОМАШНО ЗАДАНИЕ 10 КЛАС

mbratoev@abv.bg

www.bratoev.webnode.com

10 клас Етика и право:


Александър

„Свободна воля и воля, подчинена на нравствени закони, са едно и също нещо“ Кант

Алиса

„Материята е необходимост, съзнанието е свобода“ Бергсон

Анабела

„Човек избира само себе си“ Сартр

Веселин

„Слабостта не е порок но винаги води към него“ Монтен

Виктор

„Леността е повече в духа ни, отколкото в тялото ни“ Ларошфуко

Гергана

Ние отговаряме не само за това, което вършим, но и за това, което не вършим“ Молиер

Дончо

„Страхливият умира при всяка опасност, храбрият-само веднъж“ Шекспир

Драгомир

„Съдбада помага на силните“ Теренций

Иван Гочев

„Величието на духа при опасност от смърт или нараняване се нарича храброст, мъжество“ Хобс

Иван Веновски

„По-добре страшен край, отколкото страх без край“ Шилер

Ивона

„Съвестта следва човека като сянка“ Кант

Йордана

„Човек е осъден да бъде свободен“ Сартр

Линсяо

„Повечето млади хора си мислят, че се държат естествено, когато всъщност са неучтиви и груби“ Ларошфуко

Надин

„По-добре прост и честен, отколкото умен и лъжлив“ Софокъл

Огнян

„Нечистата съвест е лъжа спрямо самия себе си“ Сартр

Пеле Пан

„Лицемерието е благоразумието на слабите“ Бейкън

Пеу Пан

„Справедливостта не е част от добродетелта, а цялата добродетел“ Аристотел

Самуил

„По-леко се привиква към насилие, отколкото към несправедливост“ Волтер

Сара

„Човек се ражда свободен , а навсякъде е в окови“ Русо

Краен срок за представяне на есето и отговор на въпросите 11.11.2011 година
Номера: 1,3,4,5,7,10,15,16,17

Есе: „Това, което наричаме щедрост, е най-често суета да даряваме, която ние обичаме повече, отколкото дареното от нас“. Ларошфуко  1. Коментирайте мисълта на Хайдегер: „Съвестта говори с мълчание“.

  2. Дайте тълкуване на понятието „репутация“.

Номера: 2,6,8,9,11,12,13,14,18,19

Есе: „Голяма лудост е да искаш само ти да си мъдър“. Ларошфуко


  1. Коментирайте мисълта на Ларошфуко: „Стремежът да не лъжем никога ни поставя в опасност често да бъдем лъгани“.

  2. Какво означава изразът: „Това е под моето достойнство“?

Краен срок за представяне на есето и отговор на въпросите 25.11.2011 година


Номера: 1,3,4,5,7,10,15,16,17

Есе: „Човек скучае почти винаги с тези, на които сам е скучен“. Ларошфуко

1. Коментирайте тезата на Русо, че развитието на науките и изкуствата спомага за увеличаване на лицемерието сред хората.
Номера: 2,6,8,9,11,12,13,14,18,19

Есе: „Твърде силната омраза ни поставя по-долу от тези, които мразим“. Ларошфуко

1. Може ли да бъде оправдана завистта като мотив за собственото развитие?
Краен срок за представяне на есето и отговор на въпросите 09.12.2011 година
Номера: 1,3,4,5,7,10,15,16,17

Есе: „Доверието или подозрителността е печеливша стратегия в бизнеса“

1. Разтълкувайте израза „деликатна ситуация“.

2. Ако се влюбите в своя колежка (колега), кое ще съзрете като най-голяма пречка за своята любов?


Номера: 2,6,8,9,11,12,13,14,18,19

Есе: „Истинската любов е като вярата в призраци: всички говорят за тях, но малцина са ги виждали“. Ларошфуко

Есе: „Обич, придружена със страх, когато обичта не е взаимна, се нарича ревност“. Хобс

1. Можете ли да обичате някого, без да го уважавате като личност? Може ли да се обича от състрадание?


Краен срок за представяне на есето и отговор на въпросите 13.01.2012 година
Номера: 1,3,4,5,7,10,15,16,17

1. Какво не бихте жертвали никога в името на приятелството?

2. Коментирайте мисълта на Ницше: „Добрят брак се потвърждава чрез способността да се понесе веднъж някое „изключение“.“
Номера: 2,6,8,9,11,12,13,14,18,19

1. Каква е най-голямата жертва, която бихте направили в името на приятелството?

2. В кои случаи децата са учители на своите родители? Опишете възможни ситуации.
Краен срок за представяне на есето и отговор на въпросите 27.01.2012 година
Номера: 1,3,4,5,7,10,15,16,17

1. Есе: „Трябва да си позволяваме не всички удоволствия, а само тези, в които няма нищо глупаво“ Епиктет

2. Есе: „Презрението към удоволствието е най-голямото удоволствие“. Спиноза

Номера: 2,6,8,9,11,12,13,14,18,19

Есе: „Егоизмът е лудост. Лудостта е егоизъм“. Толстой

„За“ или „против“ егоизма.

2. Коментирайте тезата на Вебер: „Духът на капитализма е свързан с ограничено потребление и дисциплинирано трудолюбие, проповядвано от протестантизма“.
Краен срок за представяне на есето и отговор на въпросите 10.02.2012 година
Номера: 1,3,4,5,7,10,15,16,17

1. Анализирайте връзката между право и справедливост.

2. Изтълкувайте следните сентенции: „Съгласието създава законите“. „Правото не приема безкрайното“.
Номера: 2,6,8,9,11,12,13,14,18,19

1. Какви са разликите между „силата на правото“ и „правото на силата“ в политиката?

2. Изтълкувайте следните сентенции: „Всеки от нас получава от закона и правосъдието повече, отколкото от родителите си“. „Законът не изисква невъзможното“.
Краен срок за представяне на есето и отговор на въпросите 24.02.2012 година
Номера: 1,3,4,5,7,10,15,16,17

1. Каква йерархия на основните права може да направите? Може ли да се аргументира защитата и на други права?

2. Според правилата на правото онзи, който публично даде обещание за награда, е длъжен да го изпълни. Защо това обещание толкова „лесно“ обвързва?

Номера: 2,6,8,9,11,12,13,14,18,19

1. Фауст сключва договор с дявола. Противоречи ли този договор на правните условия на облигационното отношение?

2. Чия собственост е писмото: на изпращача или на получателя? А когато е още на път? А когато изпращачът е изразил желание да му бъде върнато? Чие е анонимното писмо?


Краен срок за представяне на есето и отговор на въпросите 16.03.2012 година
Номера: 1,3,4,5,7,10,15,16,17

1. Проект: Ако трябва да защитите една градинка или игрище пред училището от предстоящ строеж, какво бихте създали-сдружение или фондация? Направете примерен устав.


Номера: 2,6,8,9,11,12,13,14,18,19

1. Проект: Ако искате да направите във вашето училище спортно игрище, какво бихте създали-сдружение или фондация? Направете примерен устав.


Краен срок за представяне на есето и отговор на въпросите 06.04.2012 година
Номера: 1,3,4,5,7,10,15,16,17

1. Какво е според Вас мястото на малките и големите държави в съвременния свят?

2. Кои са най-важните черти на „правовата държава“? Подредете по важност за Вас посоените белези! Допълнете. / върховенство на закона, еднакви права за всички граждани, равенство пред закона, свобода на словото и печата, разпределение на властите, Друго..../

Номера: 2,6,8,9,11,12,13,14,18,19

1. Как възникава българската държава през 681 г.? Какво знаете за обичаите и традициите на прабългари и славяни? Какви били законите на Крум?

2. Какви форми е приемала българската държава през своята многовековна история /монархия, република, диктатура, демокрация, тоталитарна държава, правова държава/? През кои години?


Краен срок за представяне на есето и отговор на въпросите 27.04.2012 година
Номера: 1,3,4,5,7,10,15,16,17

1. Комисии в народното събрание.

2. Търновкса конституция. „Димитровска“ конституция.
Номера: 2,6,8,9,11,12,13,14,18,19

1. Пътят на закона. Законопроект и закон.2. Социалистическа конституция. Демократична конституция.
Краен срок за представяне на есето и отговор на въпросите 18.05.2012 година


Александър

Законодателство на цар Солон

Алиса

Законът на XII таблици

Анабела

Институции на Гай

Веселин

Римски граждански кодекс

Виктор

Институции на Юстиниан

Гергана

Дигести или Пандеки

Дончо

Кримово законодателство

Драгомир

Австрийски граждански кодекс

Иван Гочев

Закон за съдене на хората

Иван Веновски

Саксонско огледало

Ивона

Магна харта

Йордана

Декларация за независимостта

Линсяо

Декларация за правата на човека и гражданина от 1789 год.

Надин

Декларация за правата на човека и гражданина от 1793 год.

Огнян

Френски граждански кодекс

Пеле Пан

Австрийски граждански кодекс

Пеу Пан

Конституция на Българското царство

Самуил

Германски граждаснки кодекс

Сара

Италиански граждански кодекс

Краен срок за представяне на есето и отговор на въпросите 09.06.2012 година


Допълнителна информация по заданията и насоки ще бъдат предоставени съобразно учебната програма и изисквания по време на учебните часове през настоящата 2011/2012 година.

Моля, заданията да се изпълват в срок но не и предварително. При предварително изпълнено задание, същото ще бъде сменено.

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница