Екопак преизпълни с 5500 тона целите за оползотворяване на опаковки за 2007гДата14.04.2017
Размер26.4 Kb.
Размер26.4 Kb.

ЕКОПАК преизпълни с 5500 тона целите за оползотворяване на опаковки за 2007г
Министърът на околната среда и водите подписа заповедите, с които
одобри дейността на организациите за оползотворяване

30. 05. 2008 г.
ЕКОПАК е преизпълнила с 5 500 тона целите за оползотворяване на опаковки за 2007 г. На 30 май министърът на околната среда и водите Джевдет Чакъров подписа заповедите, с които одобрява дейността на организациите за оползотворяване. През миналата година на пазара са пуснати общо 307 000 тона опаковки, от които 140 000 тона са рециклирани и оползотворени. Компаниите, членуващи в ЕКОПАК са декларирали 145 000 тона опаковки, от които организацията е събрала разделно и предала за рециклиране 62 236 тона опаковки - с над 5 500 тона повече от целите си за оползотворяване за 2007 г. Рециклираните количества представляват 43% от декларираните от нейните членове опаковки, при годишна цел по Закона за управление на отпадъците от 39%. За 2008 г. квотата за рециклиране по ЗУО е 42%.
ЕКОПАК запази лидерската си позиция в бранша, като увеличи пазарния си дял с два пункта – до 47.19%. В нея членуват повече от 1400 от най-големите производители и вносители на опаковани стоки у нас. Организацията е изградила системи за разделно събиране в 82 от общо 132 общини, обхванати със системи за разделно събиране на опаковки към края на 2007 г. Обслужва население от 2.5 млн. души и е най-големият партньор на местните власти при въвеждането на разделно събиране на отпадъци от опаковки. Разположени са над 15 000 контейнера, които са генерирали 8% /около 5000 т./ от общото количество разделно събрани отпадъци от опаковки през 2007 г. Темпът на нарастване на количествата, събирани от домакинствата, дава основание да се очаква делът им да нарастне до 25 – 28% към края на 2008 г. От индустриалният канал – търговски обекти, хотели, ресторанти и административни сгради, са събрани 27% от общите количества. Най-голям е делът на количествата от изкупвателните пунктове - 65% от общите количества рециклирани отпадъци от опаковки през 2007 г.
ЕКОПАК е единствената организация, която разполага с 6 собствени сепариращи инсталации в София, Божурище, Горна Оряховица, Пловдив, Пазарджик и Стара Загора. Предстои пускането в експлоатация на още две нови съоръжения - в Варна и Плевен. Технологичният капацитет на съоръженията е 10 – 30 м3 на час или 3000 тона годишно всяка от тях при едносменен режим на работа, което позволява на организацията да покрие изцяло територията на страната и да обслужва отпадъците, изхвърлени в контейнерите за разделно събиране във всеки регион. Освен със собствени инсталации, Екопак работи с още 14 площадки за ръчно сепариране в различни общини. Автоматизирането на процеса на сортиране ще продължи през 2008 и 2009г. Инвестиционната програма на ЕКОПАК за 2008 г. предвижда над 5.5 млн. лева инвестиции в контейнери, сметосъбираща техника и инсталации за сепариране на отпадъци от опаковки. Планирани за закупуване са 5000 контейнера, 7 сметосъбиращи автомобили, 3 линии за сепариране на хартия, картон и пластмаси, линия за сепариране на стъкло и шредираща машина за дървени палети.
Организацията ще подкрепи общата информационно-образователна кампания, която ще бъде осъществена от всички организации по оползотворяване, съвместно с МОСВ. В нея ЕКОПАК ще инвестира над 4.5 млн. лева. Ще продължи реализацията и на собствени образователни проекти в общините-партньори. През април стартира националната кампания „Бъди модерен! Събирай разделно!”, която стимулира хората да разделят отпадъците и да дадат своя личен принос за чистотата и благосъстоянието на своя град. Част от кампанията е единственото в България екологично роуд шоу, което разяснява как да събираме годни за рециклиране опаковки от хартия, пластмаса, метал и стъкло в трите цветни контейнера. То е наследник на детския еко-спектакъл „Посланици на ЕКОПАК”, който беше представен през 2007 г. пред 15 000 зрители в 60 общини. 80 000 книжки “Екострофи за екокофи” достигнаха до своите малки читатели в училищата и детските градини, а 20 000 деца пеят песничките от едноименния диск. 800 малки творци участваха в конкурсите за есе и рисунка на тема: “За по-чист град” и 180 от тях получиха специалните награди на ЕКОПАК. Малчуганите станаха посланици на ЕКОПАК и получаваха специални поименни грамоти за принос в разделното събиране на опаковки в своя град.

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница