Есе по управление на промяната babb537Дата16.11.2017
Размер44.5 Kb.
Размер44.5 Kb.

http://smart-f.eu/wp-content/uploads/2012/04/nbu1.png

ЕСЕ

ПО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОМЯНАТА BABB537

НА ТЕМА

ЗАЩО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОМЯНАТА СЪГЛАСНО ПОДХОДА НА ЛЕВИН

Изготвил: Проверил:

Рами Рахман

София, 2016

Успешното прилагане на промяната изизксва решения, които са съсредоточени върху това, което често се нарича "твърди" и "меки" области. Така наречените твърди области включват планиране на проекта, внедряване на софтуер, както и инсталиране на нови компютърни мрежи. Меките области включва решения и действия, предназначени да помагат на служителите да приемат нова методология, технология и методи на работа. Ефектите на решенията в твърдата област са лесни за наблюдение, оценка и коригиране. Тъй като е по-лесна оценката на твърдите области, то те получават по-голямо внимание. Ефектите на меките области са склонни да бъдат по-финни и по-трудни за наблюдение –по-трудни са за оценка1.

Понятието „промяна” означава процес на преминаване от една определено състояние в друго. Управлениетго на промяната е процес на планиране, контролиране, координиране, изпълнение и мониторинг на промените, които засягат средата на предоставяне на ИТ услуги доставката2.

Промяна е критичен аспект на всеки бизнес. Главната роля на агентът на промяната е да помогне на фирмите да работят непрекъснато в състоянието на консистенция и ИТ организациите трябва да могат ефективно да се справят с промените. Те трябва да бъдат в състояние да поддържат съответствието между инфраструктурата и услугите така, че те да отговарят на променящите се бизнес цели и приоритети. В днешния бързо на развиващ се пазар, способността фирмите да се справят лесно, бързо и по подходящ начин с промените е по-важно отколкото преди, Ето защо организации трябва да приложат и автоматизират на най-добрите практики за целия цикъл на промяна.

Само тези, IT организации, които възприемат тази дисциплиниран подход към управление на промяната ще бъдат в състояние да доставят оперативнара бързина, която е от съществено значение за обслужване на клиентите3.

Информационните технологии са неразделна част от всички организации и са все по-важни за бизнес операциите. Бизнес стратегиите, услугите и технологиите се променят бързо. Потребителите се нуждаят от най-добрите услуги. Всички тези фактори колективно изискват ИТ среда, където промените са контролирани и управлявани с висока прецизност. Основната цел на процесите на управление на промените е да се гарантира оценка, разрешаване, приоритизиране, планиране, тестване, внедряване, и преразглеждане на промяната по контролиран начин4.

Левин е алтруист, като вярва, че само чрез разрешаването на социалния конфликт, независимо дали е религиозен, расов, семеен или промишлен, може да се подобри благосъстоянието на човек. Той вярва, че само проникването на демократични ценности във всички аспекти на обществото биха могли да попречат на най-лошите моменти в живота на човек. Левин вярва, че ключът към решаване на социални конфликти е да се улесни планираното на промяната през целия живот, и така да се даде възможност на индивидите да разберат и да преструктурират своите представи за за света около тях. Обединяващата тема на голяма част от неговата работа е, че „...групата, към която принадлежи един човек е тази на неговите възприятия, чувства си и действия”5. Както Бумес показва, планираният подход за промяна на Левин се състои от четири елемента: полева теория, групова динамика, действия и 3-стъпковият модел на промяна6. Въпреки, че те се разглеждат като отделни елементи на неговата работа7, Левин ги приема за едно цяло, което е нужно, за да се случи една планирана промяна.

В успешна инициатива за промяна климата от значение е реда. По този начин, Котър описва процеса на промяна, който преминава през осем стъпки8:

 Стъпка 1: определяне на спешността на промяната

 Стъпка 2: образуване на силно ядро на промяната

 Стъпка 3: създаване на нова визия

 Стъпка 4: създаване на нова визия

 Стъпка 5: овластяване на другите да действат според визията

 Стъпка 6: създаване на краткосрочни резултати / печалби / ползи

 Стъпка 7: поддържане на извънредно положение

 Стъпка 8: внедряване на промените в корпоративната култура (укрепване на промяната).

Проблемът във всичките осем етапа, предложени от Котър е, че те водят до промяна в поведението на хората, а не на стратегия, системи или култура. Тези елементи са изключително важни, но основен въпрос е поведението - това, което хората правят и това е как те трябва да го правят, за да се постигне промяната. Моделите на Левин и Котър са опростяване на феномените, които ни служат, за да си представим как света работи. Тъй като всички модели са свеждания до някаква прост модел на действие, то те не са много точни. Най-важният, който трябва да се наблюдава е доколко те са полезни - дали те помогат за подобрение и за постигане на успех.

Оказва се, че има консенсус между Левин и компексните теоретици по тази точка. Левин е страстен защитник на демокрацията във всички аспекти на живота и разглежда свободата и я преследват във всички търсения и аспекти на живота. Тя е в основата на постигане на учене, на което се базира неговия планиран подход. Всъщност, подходът на Левин има прилики с концепцията за самоорганизация, представена компексните теоретици.Това есе разгледа гледната точка на Левин за организационната промяна. Методът на Левин е пренебрегван през последните 25 години и е критикуван за това, че е твърде механистичен и разглежда по-твърде опростен начин на организацията и промяната.

ИЗПОЛЗВАНА ЛИТЕРАТУРА:

  1. Bechtold, B.L. (1997) 'Chaos theory as a model for strategy development'. Empowerment in Organizations,Vol. 5, No. 4, pp. 193-201

  2. Bumes, B. (2004) 'Kurt Lewin and the planned approach to change: a re-appraisal'. Journal of Management Studies, Vol. 41, No. 6, pp. 972- 1002.

  3. Burdus,E, Management schimbrii organizational e, Bucuresti, Editura Caprarescu, Gh., Economica, 2008 Androniceanu, A.

  4. EduTech Wiki, 2010, Change Management,http://edutechwiki.unige. ch/en/Change_management

  5. Lewin, K. (1947) 'Group decisions and social change', in: T.M. Newcomb and E.L. Hartley (eds) (1959). Reading in Social Psychology, Henry Holt, New York

  6. Rob Addy, 2007, Effective IT Service Management: To ITIL and Beyond, Springer, 1St Edition, ISBN-10: 3540731970

  7. Stohl, C. and Cheney, G. (2001) Participatory Processes/Paradoxical Practices, Management Communication Quarterly, Vol. 14, No. 3, pp. 349- 407.

  8. Wilson, D. C. (1992) A Strategy of Change. London: Routledge1 Burdus,E, Management schimbrii organizational e, Bucuresti, Editura Caprarescu, Gh., Economica, 2008 Androniceanu, A.

2 Lewin, K. (1947) 'Group decisions and social change', in: T.M. Newcomb and E.L. Hartley (eds) (1959). Reading in Social Psychology, Henry Holt, New York

3 Rob Addy, 2007, Effective IT Service Management: To ITIL and Beyond, Springer, 1St Edition, ISBN-10: 3540731970,

4 ]EduTech Wiki, 2010, Change Management,http://edutechwiki.unige. ch/en/Change_management

5 Bechtold, B.L. (1997) 'Chaos theory as a model for strategy development'. Empowerment in Organizations,Vol. 5, No. 4, pp. 193-201.

6 Bumes, B. (2004a) 'Kurt Lewin and the planned approach to change: a re-appraisal'. Journal of Management Studies, Vol. 41, No. 6, pp. 972- 1002.

7 Wilson, D. C. (1992) A Strategy of Change. London: Routledge

8 Stohl, C. and Cheney, G. (2001) Participatory Processes/Paradoxical Practices, Management Communication Quarterly, Vol. 14, No. 3, pp. 349- 407.Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница