Евелина Павлова СлавчеваДата14.01.2018
Размер108.62 Kb.
Размер108.62 Kb.

Европейски формат на автобиография
Лична информация
Име
Евелина Павлова Славчева

Адрес
ул. Иван Миланов, № 10/12, гр. София, 1505, България

Телефон
+359 2 971 1161; 359 2 979 6397

ФаксE-mail
eslavcheva@gmail.com
Националност
българкаДата на раждане
30.10.1961
Трудов стаж• Дати (от-до)
1994- до сега


Име и адрес на работодателяИнститут по електрохимия и енергийни сиситеми – Българска академия на науките, бул. aкад. Г. Бончев 10, София 1113, България

• Вид на дейността или сферата на работа
Научно-изследователска дейност

Заемана длъжност
1996-2005: научен сътрудник (3-та, 2-ра, 1-ва степен)

2005-2010: старши научен сътрудник 2-ра степен , респ. доцент

2012 - професор


• Основни дейности и отговорности
Изследвания в областта на електорхимични източници на ток, в това число NiCd-батерии, метанолови горивни елементи, водородни електрохимични преобразователи с полимерен електролит; електрокатализ и електрохимично материалознание
• Дати (от-до)
2009-2011

• Име и адрес на работодателя
Институт по Материали за Електротехниката,Технически Университет Аахен, Германия, 52074, Аахен, Германия

• Вид на дейността или сферата на работа

• Основни дейности и отговорности

• Дати (от-до)

• Име и адрес на работодателя

• Заемана длъжност

• Основни дейности и отговорности

Гост изследовател, бенефициент по Европейски проект от 7РП

Повишаване на квалификацията, придобиване на експертиза в областта на микротехнологиите, разработване на водородни микро-горивни елементи2002-2005

Институт по Материали за Електротехниката, Технически Университет Аaхен, Германия

Научен сътрудник

Изследвания в областта функционално биостимулиране
• Дати (от-до)
1990-1991

• Име и адрес на работодателя
Химикотехнологичен и Металургичен Университет София, бул. Св. Климент Охридски" № 8, София 1756, България

• Заемана длъжност
Химик


• Дати (от-до)
1986 – 1987

• Име и адрес на работодателя
Институт по Машиностроене, Радомир, България

• Заемана длъжност
ТехнологОбразование и обучение


• Дати (от-до)
2010

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
Институт по електрохимия и енергийни сиситеми – Българска академия на науките, бул. Акад. Г. Бончев 10, София 1113, България

• Основни предмети/застъпени професионални умения
Електрокатализ, водородна енергетика, функционално биостимулиране

• Наименование на придобитата квалификация
Доктор на химическите науки (Електрохимия вкл. химични източници на тока)
• Дати (от-до)
2000

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
Институт по физична и теоретична химия, Университет Бон, Германия

• Основни предмети/застъпени професионални умения
Електрохимия/ Адсорбционни явления на границата електрод/разтвор - Електрохимични сензори

• Наименование на придобитата квалификация
• Дати (от-до)
1998-1999

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
Институт по приложни науки, гр. Изерлон, Германия

• Основни предмети/застъпени професионални умения
Електрохимия / Корозия - Приложение на метода на електрохимичния шум при изследване на корозионни явления

• Наименование на придобитата квалификация• Дати (от-до)
1995-1996

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
Национална физична лаборатория, Тедингтън, Великобритания

• Основни предмети/застъпени професионални умения
Корозия / Корозия в петролната индустрияКорозионно действие на нафтенови киселини

• Наименование на придобитата квалификация• Дати (от-до)
1987-1990

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
Химикотехнологичен и металургичен университет София

• Основни предмети/застъпени професионални умения
Корозия и корозионни инхибитори

• Наименование на придобитата квалификация
Доктор (Електрохимия вкл. химични източници на тока)

• Дати (от-до)
1979-1986

• Име и вид на обучаващата или образователната организация
Химикотехнологичен и металургичен университет София

• Основни предмети/застъпени професионални умения
Електрохимия; Корозия

• Наименование на придобитата квалификация
Инженер-химик. (магистър по електрохимични производства и източници на ток)
Лични умения и компетенции

Придобити в жизнения път или в професията, но не непременно удостоверени с официален документ или диплома.

Майчин език
българскиДруги езици

английски

• Четене
отлично

• Писане
отлично

• Разговор
отличноруски

• Четене
отлично

• Писане
отлично

• Разговор
много добронемски

• Четене
отлично

• Писане
отлично

• Разговор
много добро
Социални умения и компетенции
Адаптивност в мултикултурна среда и работа в екип, комуникативност и социална ангажираност
Организационни умения и компетенции

Координация и управление на хора, проекти и бюджети в професионалната среда
Бенефициент по програма Хора от 7ПР на ЕК, Marie Curie Intra-European Fellowships “PEOPLE” - (FP7-PEOPLE-IEF-2008) на тема „Чип-интегрирана водородна микросистема за генерация, съхранение и потребление на енергия”, дог. No.236667

Национален координатор на научноизследователски проект по 5РП на ЕС на тема: „Производство на водород чрез електрохимично разделяне на вода в електрохимични клетки с полимерен електролит”, дог. No. ICA2-CT-2002-10001

Контактно лице за България по програма COST 540: PHONASUMФотокаталитични технологии и нови нано-повърхностни материали – критичен преглед”

Ръководител на рамков договор за сътрудничество между ИЕЕС – БАН и Технически Университет Ааxен (RWTH), Германия

Ръководител на рамков договор за сътрудничество между ИЕЕС – БАН и Изследователски Център Юлих (FYJ) Германия

Ръководител на рамков договор за сътрудничество между ИЕЕС – БАН и Технологичен център по горивни елементи (ZBT), Дуисбург, Германия

Ръководител на 7 изследователски договора, финансирани от фонд „Научни изследвания” – МОМН:

- „Получаване на чист водород чрез ПЕМ електролиза на вода – мембранни електродни пакети с иновативни катализатори и твърди полимерни електролити”, дог No. DTK-02/68

- „Разработване на катализатори и мембранни електродни пакети за водороднигоривни елементи по метода на магнетронно разпрашване”, дог No. Д002-238/09

- „Биосъвместими тънки PtIr филми за функционално електро-стимулиране”, дог No. ДААД-12/07

- „Катализатори и електродни структури за екологично чисти електрохимични енергийни преобразуватели с твърд полимерен електролит”, дог No. BM-10/06

- „Разработване на метод и тестова клетка за изследване и оптимизиране на материали за протон проводящи мембранни горивни елементи”, дог No. X-1518/05

- „Перспективни наноразмерни бифункционални катализатори за електро-химично разлагане на вода”, дог No. BG-14/2005

Ръководител на 2 договора за двустранно сътрудничество финансирани от БАН по линия на спогодбите за реципрочен безвалутен обмен:

- Българо-румънски договор за разработване на лабораторна автономна система за изпитание и оптимизация на мембранни електродни структури за водородни енергийни преобразуватели

- Българо-турски договор за отлагане на катализатори за водородни енергийни преобразуватели по метода на магнетронното разпрашаване

Научен ръководител на 4-ма докторанти, консултант на 5-ма докторанти (в това число 3 в Германия и 1 в Турция)

Ръководител на 3 магистърски и 4 бакалавърски дипломни работи (в това число 2 в Германия)Свидетелство за управление на МПС
да

Допълнителна информация
Допълнителна професионална квалификация:

Членства:


Мениджмънт на качество, проекти и и персонал (Технически университет Аахен, Германия)

Компетентност по управление на проекти (Технически университет Аахен, Германия)

Конфликт-мениджмънт (Технически университет Аахен, Германия)

Електрохимични системи за съхранение на енергия (Технически университет Аахен, Германия)

Електронна микроскопия (Технически университет Аахен, Германия)

Силициеви микросистеми – сензори и актуатори (Технически университет Аахен, Германия)Международно електрохимично дружество, Асоциация Мария Кюри, Българско електрохимично дружество, Българско водородно общество

Научни трудове: Публикации – 75, цитати – над 450стр.автобиографияСподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница