Фолклорен събор "с българия в сърцето" каварна-2014 община каварна и продуцентска къща “пирина”Дата16.11.2017
Размер215.68 Kb.
Размер215.68 Kb.ЕДИНАДЕСЕТИ ОБЩОБЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ

ФОЛКЛОРЕН СЪБОР "С БЪЛГАРИЯ В СЪРЦЕТО" - КАВАРНА-2014

ОБЩИНА КАВАРНА и ПРОДУЦЕНТСКА КЪЩАПИРИНА

________________________________________________________________________За контакти: София – 1612, ж к Лагера, ул. Мъглен № 5, ап.5, ПК”Пирина”

тел. /+ 359 2 / 952 47 80; / + 359 8/ 88 70 33 13 ;

е-мail: pkpirina@abv.bg www.ilialukov.com

гр.Каварна -9650, ул.Добротица 27, ОтделКултура

тел./факс 0570 8 50 41 и 0887 000 310 e-mail: kultura_kv@mail.bg_____________________________________________________________________________________________


ЕДИНАДЕСЕТИ международен

ОБЩОБЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ФОЛКЛОРЕН СЪБОР

“ С БЪЛГАРИЯ В СЪРЦЕТО “КАВАРНА 16 17 май 2014

І. ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪБОРА
За единадесета поредна година в съвременната история на България, в град Каварна ще се проведе ОБЩОБЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ФОЛКЛОРЕН СЪБОР под надслов

С БЪЛГАРИЯ В СЪРЦЕТО, със значимо международно участие.ОРГАНИЗАТОРИ са Община Каварна и Продуцентска къща “ Пирина”.

ЦЕЛИТЕ на Събора са изява на най-добрите младежки постижения в областта на българския фолклор и неговите разнообразни проявления – песни, танци, инструментални изпълнения, занаяти, театрални форми и др.

УЧАСТНИЦИ са както български детски и младежки колективи, и индивидуални участници на възраст до 25 години, така и гости от цял свят, занимаващи се с български

фолклор.


МОТОТО на Събора е “ Българският фолклор – най-атрактивната картичка на

България”. Древният български фолклор и скритите му послания са нашият най-достоен и неповторим ключ към Европа и света.

Рамо до рамо, сърце до сърце,

ръка в ръка, в единна стъпка -

з а е д н о

да дадем на света

л ю б о в !”

МЕДИЙНИ ПАРТНЬОРИ са БНР, Радио Зорана, Радио Бела, Радио Ултра, Фолк радио, в-к “Труд”, в-к „Стандарт“, ТВ Родина, Травел Тв, ТВ 1, ТВ Скат, ТВ Кис13, Рава ТВ, ТВ Черно море и всички останали, които ще отразяват провеждането на Събора, а телевизионни екипи ще заснемат всички изпълнения на участниците, след което ще ги направят целогодишно достояние на зрителите от България и света.

Предвижда се както директно и едновременно излъчване на тържествените концерти

от телевизии с национално и сателитно покритие, така и заснемане на документално-музикални филми с всички участници.
ІІ. РЕГЛАМЕНТ НА СЪБОРА


 1. Място на събора – град Каварна

 2. Време на провеждане – 16 и 17 май 2014 г. / петък и събота /

 3. Програма на пребиваване:

а/ пристигане на участниците – на 15 май

б/ отпътуване – след 12 часа на 18 май 1. Участници в Събора

 1. детски и младежки фолклорни ансамбли

 2. детски и младежки групи и хорове за народни песни

 3. детски и младежки групи за народна музика

 4. детски и младежки групи за автентичен фолклор

 5. индивидуални изпълнители – певци и инструменталисти

 6. младежи, занимаващи се с народни занаяти, изобразително и

приложно изкуство на фолклорна тематика / с възможност за

експониране на изложби и изложби-базари / 1. народен театър за деца и младежи

 1. Съборът няма конкурсен характер, но най-добрите изпълнения през деня ще бъдат

включени във вечерните тържествени концерти или ще бъдат направени

самостоятелни документално-музикални филми. 1. Програма на участниците:

а/ концертни програми за участие в дневните надпявания и надигравания с

продължителност както следва: 1. за колективни участници – 15 минути

 2. за индивидуални участници – 8 минути

 3. за самостоятелни и колективни участия в изложби – без ограничения

б/ за участие във фолклорните дефилета – програми с продължителност не повече от

3 минути


в/ участие в РЕВЮ НА НАРОДНИ НОСИИ – не по-малко от един комплект – мъжка и женска носии. Допуска се участие и с единични носии.

г/ по време на Събора ще се избира МИС и МИСТЪР ФОЛКЛОР 2014

д/ ще се проведе надиграване КРЪШНА РЪЧЕНИЦА”, като всеки състав

предлага по двама участници

е/ откриване на изложба с рисунки

ж / рецитал на спечелилите в конкурса за стихотворение и есе под надслов

“ С България в сърцето”


 1. Съборът ще има съпътствуващи изяви и в други населени места

 2. Всички участници / при заявено желание / ще могат да осъществят и съпътствуващи културни мероприятия

 3. Всяка вечер се провеждат ТЪРЖЕСТВЕНИ КОНЦЕРТИ в две части:

 1. с участието на най-добре изявилите се деца и младежи

 2. концерти на изтъкнати изпълнители и ансамбли, разнасящи славата на България по света

 1. За международния конкурс за стихотворение и есе под надслов “ С България в сърцето” материалите да бъдат изпратени до 30 април 2014, напечатани в 3 екземпляра, като на всяко произведение е написано името, егн и адрес на автора, заедно с телефона и името на ръководителя

 2. За международния конкурс за рисунка под надслов “ С България в сърцето” рисунките да бъдат изпращани до 30 април 2014, като на гърба с молив бъде

написано трите имена на художника, егн, училище, пълен адрес и телефон за връзка,

както и имената и телефона на ръководителя 1. Групите и индивидуалните участници трябва да потвърдят участието си до 25 април 2014 година със заявка – бланка, предоставена от организаторите поща, факс или електронна поща

 2. Състава на групите може да бъде както следва:

а/ фолклорни ансамбли – до 50 човека, включително не повече от 10

ръководители, придружители, музиканти и шофьори

б/ танцови състави и народни хорове – до 40 човека, включително не повече от

8 ръководители, придружители, музиканти и шофьори 1. Участниците, които имат видео материали, както и качествени снимки и фотоси, да ги изпратят предварително за включването им във видеостените най-късно до 30 април 2014

 2. Организационният комитет осъществява пълен запис на изпълненията на всички

участници, на базата на които изработва аудио и видео продукти, целящи

популяризиране на художествените постижения на участниците в Събора 1. Като СПЕЦИЦАЛНИ ГОСТИ на Събора ще бъдат поканени за среща с младежите

изтъкнати поети, художници, артисти, певци, спортисти и други видни личности на

България


 1. Пътните разходи и разходите по пребиваването са за сметка на участниците.

Разходите за пребиваването и културната програма на чуждестранните гости са за

сметка на организаторите.


ІІІ. АДРЕСИ ЗА КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

1. Община Каварна – г-н Стоян КойновГр. Каварна -9650, ул.Добротица 27, ОтделКултура

тел./факс 0570 8 50 41, 0887 000 310 e-mail: kultura_kv@mail.bg

2. Продуцентска къща “ Пирина”

Гр. София – 1612, ЖК Лагера, ул. Мъглен, 5, ап.5

тел./ + 359 2 / 952 47 80 ,0888 703313, e-mail: pkpirina@abv.bg www.ilialukov.com


Ние Ви очакваме на Единадесето международно издание на ОБЩОБЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ФОЛКЛОРЕН СЪБОРС БЪЛГАРИЯ В СЪРЦЕТО” – Каварна 2014, надявайки се, че З А Е Д Н О ще успеем да сътворим най-големият фолклорен празник на българската младост, поставяйки сериозно начало на обединяването на всички млади българи.

12.02.2014г. София Организационен комитет на ОБМС-2014г.Образец № 1

З А Я В К А


ЗА УЧАСТИЕ В ………………………………………………………….……………………

/ записва се името на събитието, в което искате да участвувате/

………….………………………………………………………………………………………….,

КОЙТО ЩЕ СЕ СЪСТОИ НА …………….. 2014 г. В ГРАД ……….………………………


Заявката изпращам от името на:


 1. ОРГАНИЗАЦИЯ: ……………………………………………………………………….…………

/ училище, читалище, община, дом и др./

……………………………………………………………………………………………………….

2. АДРЕС / ДЪРЖАВА: ………………………………………………………………………...……..

………………………………………………………………………………………………...………
 1. ИМЕ НА СЪСТАВА / ИНДИВИДУАЛНИЯТ УЧАСТНИК: …………………………..……..

…………………………………………………………………………………………………...…..

…………………………………………………………………………………………………...…..


4. РЕПЕРТОАР: 1.…………………………………….………………………………………….……

2. …………………………………………………………………………..…………

3. …………………………………………………………………………..…………

4. ………………………………………………………………………………..……

5. …………………………………………………………………………………..…
5. ВРЕМЕТРАЕНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЯТА: …………. минути


 1. ВИД НА ГРУПАТА: А/ ДЕТСКА / до 16 години /

Б/ МЛАДЕЖКА / от 17 до 25 години


 1. БРОЙ НА ГРУПАТА: ИЗПЪЛНИТЕЛИ …………..…….

ОРКЕСТЪР ……………………..

РЪКОВОДИТЕЛИ …………….
 1. ПРЕДПОЧИТАНИ ДНИ ЗА УЧАСТИЕ ……………………………………………………...….
 1. ИМЕ, АДРЕС, e-mail И ТЕЛЕФОН ЗА ВРЪЗКА С РЪКОВОДИТЕЛЯ: …………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………….

Подпис и печат: ……………………………За контакти: София 1612, ж к Лагера, ул. Мъглен 5, ап..5, / за ПКПирина”/

тел. /+ 359 2 / 952 47 80; 0 888 70 33 13

мail: е-мail:pkpirina@abv.bg www.ilialukov.com

Каварна - 9650, ул.Добротица 27, ОтделКултура

тел./факс 0570 8 50 41 и 0887 000 310, e-mail: kultura_kv@mail.bg


Образец № 2

ДО ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ПРОДУЦЕНТСКА КЪЩА “ ПИРИНА”

СОФИЯЗ А Я В К А
ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА “ РЕВЮ НА НАРОДНИ НОСИИ “

Моля да бъдем включени за участие в конкурса РЕВЮ НА НАРОДНИ НОСИИ”, който ще се проведе по време на ЕДИНАДЕСЕТО международно издание на ОБЩОБЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ФОЛКЛОРЕН СЪБОР”С БЪЛГАРИЯ В СЪРЦЕТО”-град Каварна, 16 - 17.05.2014, като заявявам, че даваме разрешение нашите участия да бъдат снимани и включени във видеофилми и други аудио и видео конфигурации.

Предоставяме на ПК”Пирина” правото да ползва заснетите материали в различни конфигурации, с оглед популяризиране на фолклорните традиции и уникалните достижения на българските деца и младежи, демонстрирани по време на Събора.

Заявката изпращам за от името на:
 1. ОРГАНИЗАЦИЯ: ……………………………………………………………………..…….……

/ училище, читалище, ансамбъл, формация, оркестър, индивидуално/

………………………………………………………………………………………………………....


2. ПЪЛЕН АДРЕС / ДЪРЖАВА: ……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………


3. ИМЕНА НА КАНДИДАТИТЕ : ……………………………………………………………….

/ Трите имена, егн, адрес, училище /

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

4. ЩЕ СЕ ЯВИ С НОСИЯ ОТ …………………………………………… РАЙОН
5. ИМЕ, АДРЕС,егн, л.к., e-mail и телефони ЗА ВРЪЗКА с РЪКОВОДИТЕЛЯ: …….………

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………


Подпис и печат: ……………………………
Забележка: За уточняване на всички интересуващи Ви въпроси, моля, обръщайте се на следните телефони и адрес:

Каварна - 9650, ул.Добротица 27, ОтделКултура

тел./факс 0570 8 50 41 и 0887 000 310, e-mail: kultura_kv@mail.bgПКПирина” : тел./ факс / + 359 2 / 952 47 80, / + 359 8 / 88 70 33 13 e-mail: pkpirina@abv.bg

www.ilialukov.com

Образец № 3

ДО ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР

ПРОДУЦЕНТСКА КЪЩА “ ПИРИНА”

СОФИЯ


З А Я В К А
ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА “ МИС И МИСТЪР ФОЛКЛОР “

Моля, да бъдат включени за участие в конкурса МИС И МИСТЪР ФОЛКЛОР”, който ще се проведе по време на ЕДИНАДЕСЕТО международно издание на ОБЩОБЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ФОЛКЛОРЕН СЪБОР”С БЪЛГАРИЯ В СЪРЦЕТО”- град Каварна, 16 – 17.05.2014, като заявявам, че даваме разрешение нашите участия да бъдат снимани и включени във видеофилми и други аудио и видео конфигурации

Предоставяме на ПК”Пирина” правото да ползва заснетите материали в различни конфигурации, с оглед популяризиране на фолклорните традиции и уникалните достижения на българските деца и младежи, демонстрирани по време на Събора.

Заявката изпращам за от името на:
 1. ОРГАНИЗАЦИЯ: ……………………………………………………………………..…….……

/ училище, читалище, ансамбъл, формация, оркестър, индивидуално/

………………………………………………………………………………………………………....


2. ПЪЛЕН АДРЕС / ДЪРЖАВА: ……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………


3. ИМЕНА НА КАНДИДАТИТЕ :
ЗА МИС:………………………………………………………………………………………….

/ Трите имена, егн, адрес, училище на предложеното момиче,момче /

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………


ЗА МИСТЪР:……………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

4. ЩЕ СЕ ЯВИ С НОСИЯ ОТ …………………………………………… РАЙОН


 1. ИМЕ, АДРЕС,егн, л.к., e-mail и телефони ЗА ВРЪЗКА с РЪКОВОДИТЕЛЯ: …….………

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………

Подпис и печат: ……………………………
Забележка: За уточняване на всички интересуващи Ви въпроси, моля, обръщайте се на следните телефони и адрес:

Каварна - 9650, ул.Добротица 27, ОтделКултура

тел./факс 0570 8 50 41 и 0887 000 310, e-mail: kultura_kv@mail.bgПКПирина” : тел./ факс / + 359 2 / 952 47 80, / + 359 8 / 88 70 33 13 e-mail: pkpirina@abv.bg

www.ilialukov.com

Образец № 4

З А Я В К А
ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА “ КРЪШНА РЪЧЕНИЦА “

Моля, да бъдем включени за участие в конкурса КРЪШНА РЪЧЕНИЦА”,

който ще се проведе по време на Единадесето международно издание на ОБЩОБЪЛГАРСКИ МЛАДЕЖКИ ФОЛКЛОРЕН СЪБОР”С БЪЛГАРИЯ В СЪРЦЕТО”- град Каварна, 16 - 17.05.2014г., като заявявам, че даваме разрешение нашите участия да бъдат снимани и включени във видеофилми и други аудио и видео конфигурации.

Предоставяме на ПК”Пирина” правото да ползва заснетите материали в различни конфигурации, с оглед популяризиране на фолклорните традиции и уникалните достижения на българските деца и младежи, демонстрирани по време на Събора.

Заявката изпращам за от името на:
1. ОРГАНИЗАЦИЯ: ……………………………………………………………………..…….……

/ училище, читалище, ансамбъл, формация, оркестър, индивидуално/

………………………………………………………………………………………………………....


2. ПЪЛЕН АДРЕС / ДЪРЖАВА: ……………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………


3. ИМЕНА НА КАНДИДАТИТЕ : ……………………………………………………………….

/ Трите имена, егн, адрес, училище /

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………….

4. ЩЕ СЕ ЯВИ С НОСИЯ ОТ …………………………………………… РАЙОН


 1. ИМЕ, АДРЕС,егн, л.к., e-mail и телефони ЗА ВРЪЗКА с РЪКОВОДИТЕЛЯ: …….………

…………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………

Подпис и печат: ……………………………


Забележка: За уточняване на всички интересуващи Ви въпроси, моля, обръщайте се на следните телефони и адрес:

Каварна - 9650, ул.Добротица 27, Отдел “ Култура”

тел./факс 0570 8 50 41 и 0887 000 310, e-mail: kultura_kv@mail.bgПКПирина” : тел./ факс / + 359 2 / 952 47 80, / + 359 8 / 88 70 33 13 e-mail: pkpirina@abv.bg

www.ilialukov.com

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница