Фондация “проф. Иван спасов” пловдивДата16.11.2017
Размер37.27 Kb.
Размер37.27 Kb.


ФОНДАЦИЯ “ПРОФ. ИВАН СПАСОВ”

ПЛОВДИВАкадемия за музикално, танцово и изобразително изкуство

България, Пловдив – 4000; ул. “Т. Самодумов”2, тел: +359 (32) 601441,

факс: +359 (32) 631 668, e-mail: vassila@abv.bg; www.ivanspassov.org


МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА

ДИРЕКЦИЯ

СЪВРЕМЕННО ИЗКУСТВО И ХУДОЖЕСТВЕНО ОБРАЗОВАНИЕ”


СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ

КОМПОЗИТОРИ

ОБЩИНА ПЛОВДИВ
ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК
ПРОФ. ИВАН СПАСОВ”

Седми международен

конкурс по композиция
25 – 27 ноември 2016 г.

Пловдив


Конкурсът по композиция на името на големия български композитор и диригент проф. Иван Спасов ще се проведе в Пловдив от 25 до 27 ноември, 2016 г. под почетния патронаж на Министъра на културата.ПРАВИЛНИК


I. Условия за участие

  1. В конкурса могат да вземат участие кандидати без ограничение за възраст и националност.

  2. Конкурсът се провежда в две категории:

Категория A: Солова соната (състояща се от една или две части, т.е. диптих), или пиеса (фантазия, тема с вариации, рапсодия и пр. по избор на кандидата), едночастна или двучастна за един от следните музикални инструменти: цигулка, виола, виолончело, флейта, кларинет или саксофон, и валдхорна.

Категория Б: Едноактна камерна опера (или музикален моноспектакъл) с времетраене до 20 минути.

  1. Всеки кандидат може да представи до две произведения от една и съща категория или по едно произведение от всяка категория.

4. Кандидатите изпращат в срок до 31.10.2016 г. (по пощенско клеймо) следните материали в общ пакет:

a) запечатан плик с конкурсната/те/ творба/и/ и по възможност CD със запис (DEMO-версия) на същата /същите/;

б) запечатан непрозрачен плик, в който е поставен лист с името на кандидата;

в) запечатан плик, съдържащ молба за участие (по приложения образец) и документ за внесена такса за участие в размер на 50 лв. по банкова сметка.БАНКОВИТЕ СМЕТКИ НА ФОНДАЦИЯТА СА:

в евро – IBAN:BG32FINV91502016641966

в лева – IBAN:BG27FINV91502016641959

5. Конкурсът е анонимен.

Върху пликовете и върху партитурите на произведенията не трябва да има никакви означения нарушаващи анонимността.

6. Пакетът с материалите (по т. 4) се изпраща на адрес:

Академия за музикално, танцово и изобразително изкуство

ул. “Тодор Самодумов” №2

4000 Пловдив, България

До г-н Светослав Карагенов – за конкурса по композиция

Оперативният съвет не се ангажира с връщане на материалите, представени от кандидатите.

В случай, че кандидатът се откаже от участие в конкурса, таксата не се връща.II. Жури:

1. Представените творби се оценяват от жури, в което са включени видни български композитори и диригенти.

2. Журито работи по правилник, утвърден от Оперативния съвет.

3. Журито има право да не присъди всички обявени награди.

4. Решенията на журито са окончателни.

III. Награди:

1. Наградите за всяка категория са:Първа награда: 500 €
Втора награда: 350 €
Трета награда: 200 €


Специална награда от Община Пазарджик

2. Могат да бъдат присъждани и други награди (от фондации, частни лица и пр.) по преценка на журито.

3. Оперативният съвет съдейства произведението, удостоено със специалната награда на Община Пазарджик, да бъде включено в програмата на фестивала „Зимни музикални вечери” през 2017 г.

Образец МОЛБА ЗА УЧАСТИЕ


в

Седмия международен конкурс по композиция

“Проф. Иван Спасов”

25-27 ноември, 2016 г.

Пловдив

( име, презиме, фамилия)


( дата, година и място на раждане)
( националност)
( адрес за кореспонденция)

(телефон)


(факс)

(e-mail)Приемам условията, отразени в правилника на конкурса.(дата) (подпис)

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница