Г. На основание чл. 17, ал. 4 на Устройствения правилник на иа “нфц” и във връзка с чл. 6, т. 7, чл. 13, чл. 28, ал. 1, чл. 30, чл. 32 и чл. 34 на Закона за филмовата индустрия /зфи/ н а р е ж д а мДата09.03.2017
Размер322.1 Kb.
Размер322.1 Kb.


З А П О В Е Д


241 /07.12.2015г.

На основание чл.17, ал.4 на Устройствения правилник на ИА “НФЦ” и във връзка с чл.6, т.7, чл.13, чл.28, ал.1, чл.30, чл.32 и чл.34 на Закона за филмовата индустрия /ЗФИ/


Н А Р Е Ж Д А М:


Да се свика заседание на Финансовата комисия на 18.12.2015 г., на което Комисията да извърши експертна оценка по чл.17, ал.2 на УП на ИА НФЦ и предложи размер на държавното подпомагане на следните проекти:

1. Проект за разпространение на проекта „София Филм Фест за учащи – есен 2015”, разпространител „Арт Фест” ЕООД, внесен на 20.10.2015г. на основание чл.32, ал.1 и ал.3 на ЗФИ;

2. Проект за разпространение на игралния филм „Аферим!”, разпространител „Арт Фест” ЕООД, внесен на 28.10.2015г. на основание чл.32, ал.1 и ал.3 на ЗФИ;

3. Проект за разпространение на игралния филм „Виктория”, разпространител „Виктория уърлд сейлз енд дистрибюшън” ООД, внесен на 04.11.2015г. на основание чл.32, ал.1 и ал.3 на ЗФИ;

4. Проект за реализация на игрален филм „Не ме докосвай”, рег.№ 15И034-МК, продуцент „Агитпроп” ООД, внесен на 05.11.2015г. на основание чл.28, ал.1, т.2, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКИК протокол № 1/16.03.2015г. и заповед № 31/18.03.2015г. на изп.директор;

5. Проект за държавно подпомагане на промоцията на български филми на 20-ти МФФ „София Филм Фест” от 10 до 20.03.2016г., внесен на 11.11.2015 г. от организатора на Фестивала „Арт Фест”ЕООД на основание чл.6, т.7 и чл.34 на ЗФИ;

6. Проект за реализация на игрален филм „Възвишение” рег.№ 15И061, продуцент „Булфилм” ЕООД, внесен на 13.11.2015г. на основание чл.28, ал.1, т.1, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКИК в протокол № 2/25.05.2015г. и заповед № 110/28.05.2015г. на изп.директор;

7. Проект за реализация на късометражен игрален филм „Милост” рег.№ 15И048/к/д, продуцент „Скрийнинг имоушънс”ООД, внесен на 17.11.2015г. на основание чл.28, ал.1, т.1, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКИК в протокол № 2/25.05.2015г. и заповед № 114/28.05.2015г. на изп.директор;

8. Проект за подготовка, включително за развитие на сценарий за игрален филм „Отхвърленият камък” рег.№ 15И042, одобрен от НХКИК с протокол № 2/25.05.2015г., продуцент „Скрийнинг имоушънс” ООД, внесен на 19.11.2015г. на основание чл.28, ал.1, т.1 и 4, чл.30, ал.5 на ЗФИ и заповед № 118/28.05.2015г. на изп.директор;

9. Проект за разпространение на игралния филм „Прелюбодеяние”, разпространител „Пърпъл рейн” ЕООД, внесен на 24.11.2015г. на основание чл.32, ал.1 и ал.3 на ЗФИ;

10. Проект за подготовка, включително за развитие на сценарий за игрален филм „Цигански валс” рег.№ 15И075, одобрен от НХКИК с протокол № 2/25.05.2015г., продуцент „Гала филм” ООД, внесен на 25.11.2015г. на основание чл.28, ал.1, т.1 и 4, чл.30, ал.5 на ЗФИ и заповед № 121/ 28.05.2015г. на изп.директор;

11. Проект за международна промоция на български игрални и документални филми на 13-ти „София мийтингс” в рамките на 20-ти МФФ „София Филм Фест”, внесен на 25.11.2015г. от организатора на фестивала „Арт Фест” ЕООД на основание чл.6, т.7 и чл.34 на ЗФИ;

12. Проект за подпомагане на кинопоказа в „Синемаджикс” гр.Търговище на българските филми „Съдилището”, „Потъването на Созопол”, „Досието Петров” и „Вяра, любов и уиски”, внесен на 25.11.2015г. от осъществяващия показ „Синемаджикс” ООД на основание чл.32, ал.2 и ал.6 на ЗФИ;

13. Проект за реализация на документален филм „Златният Тео” рег.№ 15Д009, продуцент „Скрийнинг имоушънс” ООД, внесен на 26.11.2015г. на основание чл.28, ал.1, т.1, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКДК в протокол № 1/06.04.2015г. и заповед № 59/09.04.2015г. на изп.директор;


Изпълнението на тази заповед възлагам на Маргарита Стефанова, секретар на Финансовата комисия и на Елена Здравкова, гл.счетоводител.

Копие от заповедта да се връчи за сведение и изпълнение на Комисията.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

/ Камен Балкански /

З А П О В Е Д


220 /23.10.2015г.

На основание чл.17, ал.4 на Устройствения правилник на ИА “НФЦ” и във връзка с чл.6, т.7, чл.13, чл.28, ал.1, чл.30, чл.32 и чл.34 на Закона за филмовата индустрия /ЗФИ/


Н А Р Е Ж Д А М:


Да се свика заседание на Финансовата комисия на 03.11.2015 г., на което Комисията да извърши експертна оценка по чл.17, ал.2 на УП на ИА НФЦ и предложи размер на държавното подпомагане на следните проекти:

1. Проект за международна промоция на игралния филм „Досието Петров” –участие на 39-ти МКФ-Монреал (27.08.-07.09.2015г.), 31-ви МКФ-Хайфа (26.09.-05.10.2015г.), 23-ти МКФ-Хамбург (01-10.10.2015г.) и други международни фестивали, внесен на 11.09.2015г. от „Аудиовидео Орфей” ЕАД, съгласно сключени договори с „Камера”ООД-продуцент за отстъпени права за разпреждане с филма и за фестивално и търговско представителство на филма, на основание чл.34 на ЗФИ;

2. Проект за реализация на късометражен игрален филм „Свръхбагаж” рег.№ 14И096/к, продуцент „Портокал” ООД, внесен на 28.08.2015г. на основание чл.28, ал.1, т.1, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКИК в протокол № 7/11.12.2014г. и заповед № 248/13.12.2014г. на изп.директор;

3. Проект за подготовка, включително за развитие на сценарий за игрален филм „Махалата” рег.№ 15И049, одобрен от НХКИК с протокол № 2/25.05.2015г., продуцент „Геополи” ООД, внесен на 28.08.2015г. на основание чл.28, ал.1, т.1 и 4, чл.30, ал.5 на ЗФИ и заповед № 119/28.05.2015г. на изп.директор;

4. Проект за реализация на документален филм „Списъкът на Талят паша или институция как се изтребват арменци” рег.№ 15Д011, продуцент „Тривиум филмс” ЕООД, внесен на 09.09.2015г. на основание чл.28, ал.1, т.1, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКДК в протокол № 1/06.04.2015г. и заповед № 59/09.04.2015г. на изп.директор;

5. Проект за реализация на късометражен игрален филм „Вълча сюита” рег.№ 15И038/к, продуцент „Нак-Зак вижън” ООД, внесен на 15.09.2015г. на основание чл.28, ал.1, т.1, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКИК в протокол № 2/25.05.2015г. и заповед № 112/28.05.2015г.. на изп.директор;

6. Проект за подпомагане представянето на българската документална индустрия на професионалния форум DOK Industry в рамките на 58-ми МФФ-Лайпциг, Германия (27-31.10.2015г.), организатор „Агитпроп”ООД, внесен на 30.09.2015г. на основание чл.6, т.7 и т.12 на ЗФИ;

7. Проект за подготовка, включително за развитие на сценарий за игрален филм „От космоса с любов” рег.№ 15И069, одобрен от НХКИК с протокол № 2/25.05.2015г., продуцент „Менкплипс” ЕООД, внесен на 01.10.2015г. на основание чл.28, ал.1, т.1 и 4, чл.30, ал.5 на ЗФИ и заповед № 125/28.05.2015г. на изп.директор;

8. Проект за международна промоция на игралния филм „Жажда” - участие на 63-ти МФФ-Сан Себастиан (18-26.09.15г.), 11-ти МФФ-Цюрих (24.09-04.10.15г.), 8-ми МФФ “CinEast”-Люксембург (08-25.10.15г.), 39-ти МФФ-Сао Пауло (22.10-04.11.15г.), 23-ти МФФ-Хамбург (01-10.10.2015г.), 31-ви МФФ-Варшава (09-18.10.15г.), 56-ти МФФ-Солун (06-15.11.15г.), 39-ти МФФ-Гьотеборг (29.01-08.02.16г.) и др.международни фестивали, внесен на 15.10.2015г. от продуцента „Фронт Филм” ООД на основание чл.34 на ЗФИ;

9. Писмо, вх.№ 01-953/16.10.2015г., на „Чучков брадърс”ООД за преразглеждане на решение на ФК в протокол № 129/25.11.2013г. и заповед № 111/ 29.11.2013г. на изп.директор относно проект за игрален филм „18% Сиво” рег.№ 12И113, продуцент „Чучков брадърс”ООД, внесен на 13.11.2013г. на основание чл.28, ал.1, т.1, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКИК в протокол № 4/26.11.2012г. и заповед № 116/29.11.2012г. на изп.директор;

10. Проект за реализация на игрален филм „Миму Пепо Тати” рег.№ 14И196/п/д, продуцент „Шакона филмс” ЕООД, внесен на 16.10.2015г. на основание чл.28, ал.1, т.1, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКИК в протокол № 7/11.12.2014г. и заповед № 299/22.12.2014г. на изп.директор;

11. Проект за подпомагане провеждането на 22-ри Фестивал на българския документален и анимационен филм „Златен ритон” от 30.11. до 06.12.2015г. в гр. Пловдив, организатор ИА „НФЦ”, внесен на основание чл.6, т.7 на ЗФИ;


Изпълнението на тази заповед възлагам на Маргарита Стефанова, секретар на Финансовата комисия и на Елена Здравкова, гл.счетоводител.

Копие от заповедта да се връчи за сведение и изпълнение на Комисията.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

/ Камен Балкански /

З А П О В Е Д


204 / 23.09.2015г.

На основание чл.17, ал.4 на Устройствения правилник на ИА “НФЦ” и във връзка с чл.6, т.7 и т.12, чл.13 и чл.34 на Закона за филмовата индустрия /ЗФИ/


Н А Р Е Ж Д А М:


Да се свика заседание на Финансовата комисия на 25.09.2015 г., на което Комисията да извърши експертна оценка по чл.17, ал.2 на УП на ИА НФЦ и предложи размер на държавното подпомагане на следния проект:

1. Проект за международна промоция на игралния филм „Съдилището” – национална номинация за участие в надпреварата за чуждоезичен филм на Академия „Оскар”, представяне в рамките на American Film Market, и скрийнинг на Европейската филмова промоция в Лос Анжелис, внесен на 16.09.2015г. от продуцента „Арго филм”ЕООД на основание чл.34 на ЗФИ;


Изпълнението на тази заповед възлагам на Маргарита Стефанова, секретар на Финансовата комисия и на Елена Здравкова, гл.счетоводител.

Копие от заповедта да се връчи за сведение и изпълнение на Комисията.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

/ Павел Васев /

З А П О В Е Д


180 / 07.09.2015г.

На основание чл.3, т.11 и чл.6 на Устройствения правилник на ИА “НФЦ” във връзка със заповеди № 171/26.08.2015г. и № 175/31.08.2015г. на изп.директор за свикване на заседение на 10 и 11.09.2015 г. на Финансовата комисия за извършване на експертна оценка по чл.17, ал.2 на УП на ИА НФЦ и постъпили писма, с вх.№ 01-806/03.09.2015 г. и вх.№ 01-813/04.09.2015 г. от продуцента „Артхаус блокбастърс” ЕООД - Борис Десподов с подробни обяснения, приложени заверени копия на документи и 6 бр.DVD на финалната версия на игралния филм „Имало едно време един уестърн” по повод уведомление, с вх.№ 01-795/27.08.2015г., от Захари Тодоров Карабашлиев за неуредени авторски права като сценарист


Н А Р Е Ж Д А М:


Допускам до разглеждане и извършване на екпертна оценка по чл.17, ал.2 на УП на ИА НФЦ от Финансовата комисия, заведения под № 8 в заповед №171/26.08.2015г., проект за разпространение на игралния филм „Имало едно време един уестърн”, разпространител „Синескоп” ООД, внесен на 10.08.2015г. на основание чл.32, ал.1 и ал.3 на ЗФИ.

Изпълнението на тази заповед възлагам на Маргарита Стефанова, секретар на Финансовата комисия и на Елена Здравкова, гл.счетоводител.

Копие от заповедта да се връчи за сведение и изпълнение на Комисията.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

/ Павел Васев /

З А П О В Е Д


175 / 31.08.2015г.

На основание чл.3, т.11 и чл.6 на Устройствения правилник на ИА “НФЦ” във връзка със заповед № 171/26.08.2015г. на изп.директор за свикване на заседение на 10 и 11.09.2015 г. на Финансовата комисия за извършване на експертна оценка по чл.17, ал.2 на УП на ИА НФЦ и предлагане на размер на държавно подпомагане на разгледаните проекти, постъпило уведомление, с вх.№ 01-795/27.08.2015г., от Захари Тодоров Карабашлиев за неуредени авторски права като сценарист на игралния филм „Имало едно време един уестърн” и докладна записка, вх.№ 01-797/31.08.2015г., на Джина Петрова – гл.експерт „Авторски и сродни права” в ИА НФЦ


Н А Р Е Ж Д А М:


Спирам от разглеждане и извършване на екпертна оценка по чл.17, ал.2 на УП на ИА НФЦ от Финансовата комисия, заведения под № 8 в заповед №171/26.08.2015г., проект за разпространение на игралния филм „Имало едно време един уестърн”, разпространител „Синескоп” ООД, внесен на 10.08.2015г. на основание чл.32, ал.1 и ал.3 на ЗФИ до изясняване на възникналия казус по проекта и представяне на доказателства за уредени авторски права.

Изпълнението на тази заповед възлагам на Маргарита Стефанова, секретар на Финансовата комисия и на Елена Здравкова, гл.счетоводител.

Копие от заповедта да се връчи за сведение и изпълнение на Комисията.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

/ Павел Васев /

З А П О В Е Д


171 / 26.08.2015г.

На основание чл.17, ал.4 на Устройствения правилник на ИА “НФЦ” и във връзка с чл.6, т.7, чл.13, чл.28, ал.1, чл.30, чл.32 и чл.34 на Закона за филмовата индустрия /ЗФИ/


Н А Р Е Ж Д А М:


Да се свика заседание на Финансовата комисия на 10 и 11.09.2015 г., на което Комисията да извърши експертна оценка по чл.17, ал.2 на УП на ИА НФЦ и предложи размер на държавното подпомагане на следните проекти:

1. Проект за реализация на документален филм „Граница”, рег.№ 15Д084-МК, продуцент „Соул Фууд” ЕООД, внесен на 24.06.2015г. на основание чл.28, ал.1, т.2, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКДК протокол № 2/30.04.2015г. и заповед № 83/04.05.2015г. на изп.директор;

2. Проект за подготовка, включително за развитие на сценарий за игрален филм „Писма от Антрактида” рег.№ 15И047, одобрен от НХКИК с протокол № 2/25.05.2015г., продуцент „Динамикс Артс” ЕООД, внесен на 24.06.2015г. на основание чл.28, ал.1, т.1 и 4, чл.30, ал.5 на ЗФИ и заповед № 120/28.05.2015г. на изп.директор;

3. Проект за разпространение на игралния филм „Момичето от низката земя”, разпространител „Майндкрайм” ООД, внесен на 24.06.2015г. на основание чл.32, ал.1 и ал.3 на ЗФИ;

4. Проект за реализация на игрален филм „Чудо”, рег.№ 15И080-МК, продуцент „Геополи” ООД, внесен на 06.07.2015г. на основание чл.28, ал.1, т.2, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКИК протокол № 3/26.05.2015г. и заповед № 127/28.05.2015г. на изп.директор;

5. Проект за подготовка, включително за развитие на сценарий за игрален филм „Ти вярваш” рег.№ 15И078, одобрен от НХКИК с протокол № 2/25.05.2015г., продуцент „Радиовижън плюс” ООД, внесен на 27.07.2015г. на основание чл.28, ал.1, т.1 и 4, чл.30, ал.5 на ЗФИ и заповед № 122/28.05.2015г. на изп.директор;


6. Проект за подготовка, включително за развитие на сценарий за игрален филм „CRAZY” рег.№ 15И072, одобрен от НХКИК с протокол № 2/25.05.2015г., продуцент „Лакмус Травел” ЕООД, внесен на 06.08.2015г. на основание чл.28, ал.1, т.1 и 4, чл.30, ал.5 на ЗФИ и заповед № 123/28.05.2015г. на изп.директор;

7. Проект за реализация на късометражен игрален филм „Инсомния” рег.№ 14И080/к/д, продуцент „Филмарк” ООД, внесен на 04.08.2015г. на основание чл.28, ал.1, т.1, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКИК в протокол № 7/11.12.2014г. и заповед № 273/13.12.2014г. на изп.директор;

8. Проект за разпространение на игралния филм „Имало едно време един уестърн”, разпространител „Синескоп” ООД, внесен на 10.08.2015г. на основание чл.32, ал.1 и ал.3 на ЗФИ;

9. Проект за подпомагане провеждането на „Дни на българското кино в Мадрид и Барселона /Испания/” през ноември/декември 2015г., организатор „Медиком-Електрик”ООД, внесен на 10.08.2015г. на основание чл.6, т.7 на ЗФИ;

10. Проект за реализация на документален филм „Покушението” рег.№ 15Д017, продуцент Фондация „Утре”, внесен на 10.08.2015г. на основание чл.28, ал.1, т.1, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКДК в протокол № 1/06.04.2015г. и заповед № 59/09.04.2015г. на изп.директор;

11. Проект за подготовка, включително за развитие на сценарий за игрален филм „Неделя вечер” рег.№ 15И057, одобрен от НХКИК с протокол № 2/ 25.05.2015г., продуцент „Смартхаус” ООД, внесен на 17.08.2015г. на основание чл.28, ал.1, т.1 и 4, чл.30, ал.5 на ЗФИ и заповед № 117/ 28.05.2015г. на изп.директор;

12. Проект за реализация на късометражен игрален филм „Правила” рег.№ 15И063/к, продуцент „Менклипс” ЕООД, внесен на 18.08.2015г. на основание чл.28, ал.1, т.1, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКИК в протокол № 2/25.05.2015г. и заповед № 113/28.05.2015г. на изп.директор;

13. Проект за реализация на нискобюджетен документален филм „София - 100 години столица на България”, рег.№ 15Д094/нб, продуцент „Гала филм” ООД, внесен на 18.08.2015г. на основание чл.28, ал.1, т.1, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКДК в протокол № 3/10.06.2015г. и заповед № 149/ 11.06.2015г. на изп.директор;

14. Проект за реализация на късометражен игрален филм „Първа книга на въздухоплаването” рег.№ 15И051/к, продуцент „Солент филм” ЕООД, внесен на 19.08.2015г. на основание чл.28, ал.1, т.1, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКИК в протокол № 2/25.05.2015г. и заповед № 111/28.05.2015г. на изп.директор;

15. Проект за подготовка, включително за развитие на сценарий за игрален филм „Орляк” рег.№ 15И054, одобрен от НХКИК с протокол № 2/25.05.2015г., продуцент „Ветрогон-БГ” ЕООД, внесен на 20.08.2015г. на основание чл.28, ал.1, т.1 и 4, чл.30, ал.5 на ЗФИ и заповед № 124/28.05.2015г. на изп.директор

16. Проект за реализация на късометражен игрален филм „Бръмбазък” рег.№ 15И052/к/д, продуцент „Фул Муун Улф” ЕООД, внесен на 20.08.2015г. на основание чл.28, ал.1, т.1, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКИК в протокол № 2/25.05.2015г. и заповед № 115/28.05.2015г. на изп.директор;

17. Проект за разпространение на игралния филм „С лице надолу”, разпространител „Уотърфронт” ЕООД, внесен на 21.08.2015г. на основание чл.32, ал.1 и ал.3 на ЗФИ;

Изпълнението на тази заповед възлагам на Маргарита Стефанова, секретар на Финансовата комисия и на Елена Здравкова, гл.счетоводител.

Копие от заповедта да се връчи за сведение и изпълнение на Комисията.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

/ Павел Васев /

З А П О В Е Д


141 / 03.06.2015г.

На основание чл.17, ал.4 на Устройствения правилник на ИА “НФЦ” и във връзка с чл.6, т.7, чл.13, чл.28, ал.1, чл.30, чл.32 и чл.34 на Закона за филмовата индустрия /ЗФИ/


Н А Р Е Ж Д А М:


Да се свика заседание на Финансовата комисия на 23 и 24.06.2015 г., на което Комисията да извърши експертна оценка по чл.17, ал.2 на УП на ИА НФЦ и предложи размер на държавното подпомагане на следните проекти:

1. Проект за изграждане на интернет-страница „Жените – режисьорки в българското кино”, посветен на отбелязването на „100 години българско кино”, организатор „Адела Медия 99” ЕООД, внесен на 19.05.2015г. на основание чл.34 на ЗФИ;

2. Проект за реализация на анимационен филм „България”, рег.№ 15А025, продуцент „ВизАр продукция” ЕООД, внесен на 22.05.2015г. на основание чл.28, ал.1, т.1, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКАК в протокол № 1/01.04.2015г. и заповед № 44/03.04.2015г. на изп.директор;

3. Проект за реализация на анимационен филм „Русия”, рег.№ 15А026, продуцент „ВизАр продукция” ЕООД, внесен на 22.05.2015г. на основание чл.28, ал.1, т.1, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКАК в протокол № 1/01.04.2015г. и заповед № 44/03.04.2015г. на изп.директор;

4. Проект за реализация на анимационен филм „Грозна приказка”, рег.№ 15А023, продуцент „Корунд-Х” ЕООД, внесен на 25.05.2015г. на основание чл.28, ал.1, т.1, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКАК в протокол № 1/01.04.2015г. и заповед № 44/03.04.2015г. на изп.директор;

5. Проект за реализация на анимационен филм „Юни”, рег.№ 15А024, продуцент „Трикси” ЕООД, внесен на 25.05.2015г. на основание чл.28, ал.1, т.1, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКАК в протокол № 1/01.04.2015г. и заповед № 44/03.04.2015г. на изп.директор;

6. Проект за реализация на документален филм „Строители на българското книжовно дружество” рег.№ 14Д150, продуцент „Нике-И”ЕООД, внесен на 26.05.2015г. на основание чл.28, ал.1, т.1, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКДК в протокол № 3/06.10.2014г. и заповед № 152/07.10.2014г. на изп.директор;

7. Проект за подпомагане провеждането на „Юбилеят на българското кино и филмови вечери” в рамките на 31-ти Фестивал на изкуствата „Аполония” в гр.Созопол, организатор „Фест-Аполония” ООД, внесен на 26.05.2015г. на основание чл.6, т.7 на ЗФИ;


8. Проект за реализация на игрален филм „Смарт Коледа” рег.№ 14И205/п/д, продуцент „Ветрогон-БГ” ЕООД, внесен на 28.05.2015г. на основание чл.28, ал.1, т.1, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКИК в протокол № 7/11.12.2014г. и заповед № 260/13.12.2014г. на изп.директор;

9. Проект за предподготовка на игрален филм „Моторът” рег.№ 10И089/п/д, продуцент „АРС” ООД, внесен на 29.05.2015г. на основание чл.28, ал.1, т.1, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКИК в протокол № 3/20.06.2014г. и заповед № 61/20.06.2014г. на изп.директор;

10. Преразглеждане на решение на ФК в протокол № 45/02.04.2015г. и заповед № 51/06.04.2015г. на изп.директор относно проект за реализация на игрален филм „Вездесъщият (Шпионин без кауза)”, рег.№ 13И184, продуцент „Мирамар филм”ООД, внесен на 13.03.2015г. на основание чл.28, ал.1, т.1, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКИК в протокол № 7/11.12.2014г. и заповед № 234/13.12.2014г. на изп.директор;

11. Проект за реализация на документален филм „Нов живот” рег.№ 15Д013, продуцент „Геополи филм” ЕООД, внесен на 01.06.2015г. на основание чл.28, ал.1, т.1, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКДК в протокол № 1/ 06.04.2015г. и заповед № 59/09.04.2015г. на изп.директор;

12. Проект за реализация на игрален филм „Безкрайната градина” рег.№ 12И121/д, продуцент „Агитпроп” ООД, внесен на 02.06.2015г. на основание чл.28, ал.1, т.1, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКИК в протокол № 2/28.05.2012г.и№ 3/11.06.2012г. и заповед № 54/12.06.2012г. на изп.директор;

13. Проект за реализация на късометражен игрален филм „Дрехи” рег.№ 14И059/к/д, продуцент „Контраст филмс” ЕООД, внесен на 02.06.2015г. на основание чл.28, ал.1, т.1, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКИК в протокол № 3/20.06.2014г. и заповед № 61/20.06.2014г. на изп.директор;

14. Проект за реализация на документален филм „Наричайте ме, Надежда!” рег.№ 15Д016, продуцент „Контраст филмс” ЕООД, внесен на 02.06.2015г. на основание чл.28, ал.1, т.1, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКДК в протокол № 1/06.04.2015г. и заповед № 59/09.04.2015г. на изп.директор;

15. Проект за реализация на анимационен филм „Маргарит и Чудовището”, рег.№ 15А030/д, продуцент „Активист 38” ООД, внесен на 02.06.2015г. на основание чл.28, ал.1, т.1, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКАК в протокол № 1/01.04.2015г. и заповед № 44/03.04.2015г. на изп.директор;

16. Проект за подпомагане на 13-ти МФ на късометражното кино „В Двореца” (27.06.-04.07.2015г.) в гр.Балчик, организатор „Формат-Ф” ЕООД, внесен на 02.06.2015г. на основание чл.6, т.7 на ЗФИ;

17. Проект за подпомагане на кинопоказа в „Дом на киното” на българските филми „Съдилището”, „Последните черноморски пирати”, „Отрова за мишки” и „И България е една голяма грешка”, внесен на 02.06.2015г. от осъществяващия показ „Арт Фест” ЕООД на основание чл.32, ал.2 и ал.6 на ЗФИ;

18. Проект за подпомагане на кинопоказа в „Дом на киното” на българските филми „Българ 3D”, „България-тази вечна ерес”, „Виктория” и „Живот почти прекрасен”, внесен на 02.06.2015г. от осъществяващия показ „Арт Фест” ЕООД на основание чл.32, ал.2 и ал.6 на ЗФИ;

19. Проект за подпомагане на кинопоказа в „Дом на киното” на българските филми „Три дни в Сараево”, „Дългият път към дома”, „Лорд Бънди от София” и „Чичо Тони, тримата глупаци и ДС”, внесен на 02.06.2015г. от осъществяващия показ „Арт Фест” ЕООД на основание чл.32, ал.2 и ал.6 на ЗФИ;

20. Проект за подпомагане на кинопоказа в „Дом на киното” на европейските филми „Гранд хотел Будапеща”, „Уикенд по френски”, „Невидимата жена” и „Френска приказка” внесен на 02.06.2015г. от осъществяващия показ „Арт Фест” ЕООД на основание чл.32, ал.5 и ал.6 на ЗФИ;

21. Проект за подпомагане на кинопоказа в „Дом на киното” на европейските филми „Нимфоманка-част 1”, „Нимфоманка-част 2”, „Великата красота” и „Прицесата на Монако” внесен на 02.06.2015г. от осъществяващия показ „Арт Фест” ЕООД на основание чл.32, ал.5 и ал.6 на ЗФИ;

22. Проект за подпомагане на кинопоказа в „Дом на киното” на европейските филми „Срещи на сляпо”, „Хиляда пъти лека нощ”, „Стогодишният старец, който скочи през прозореца и изчезна” и „Шърли: представа за реалност” внесен на 02.06.2015г. от осъществяващия показ „Арт Фест” ЕООД на основание чл.32, ал.5 и ал.6 на ЗФИ;

23. Проект за подпомагане на кинопоказа в „Дом на киното” на европейските филми „Краят на омагьосания кръг”, „Георграфът си пропи глобоса”, „Ив Сен Лоран” и „Последната любов на господин Морган” внесен на 02.06.2015г. от осъществяващия показ „Арт Фест” ЕООД на основание чл.32, ал.5 и ал.6 на ЗФИ;

24. Преразглеждане на решение на ФК в протоколи № 69/15.05.2015г. и приложение от 27.05.2015г., № 71/20.06.2014 г. и заповед № 64/20.06.2014 г. на изп.директор относно проект за реализация на игрален филм „С лице надолу” рег.№ 14И003-МК, продуцент „Уотърфронт” ЕООД, внесен на 02.06.2014г. на основание чл.28, ал.1, т.2, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКИК протокол № 1/22.04.2014г. и заповед № 31/24.04.2014г. на изп.директор;

25. Проект за подпомагане на 11-ти Фестивал „Дни на българското кино в Ню Йорк” (SoIndependent-New York) през м.септември 2015г., организатор „Юнайтед продакшънс”ЕООД с представител Жана Караиванова, внесен на 02.06.2015г. на основание чл.6, т.7 на ЗФИ;


Изпълнението на тази заповед възлагам на Маргарита Стефанова, секретар на Финансовата комисия и на Елена Здравкова, гл.счетоводител.

Копие от заповедта да се връчи за сведение и изпълнение на Комисията.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

/ Павел Васев /

З А П О В Е Д


104 / 19.05.2015г.

На основание чл.17, ал.4 на Устройствения правилник на ИА “НФЦ” и във връзка с чл.6, т.7, чл.13, чл.28, ал.1, чл.30, чл.32 и чл.34 на Закона за филмовата индустрия /ЗФИ/


Н А Р Е Ж Д А М:


Да се свика заседание на Финансовата комисия на 27.05.2015 г., на което Комисията да извърши експертна оценка по чл.17, ал.2 на УП на ИА НФЦ и предложи размер на държавното подпомагане на следните проекти:

1. Проект за подпомагане провеждането на Годишни награди за филмово изкуство на 09.06.2015г. в Театър „Българска армия”, гр. София, организатор „Спектър-92” ЕООД и СБФД, внесен на 27.04.2015г. на основание чл.6, т.7 на ЗФИ;

2. Проект за реализация на документален филм „Жадна съм да играя” рег.№ 15Д004, продуцент ЕТ„Ваик”-Валерий Костов, внесен на 28.04.2015г. на основание чл.28, ал.1, т.1, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКДК в протокол № 1/06.04.2015г. и заповед № 59/09.04.2015г. на изп.директор;

3. Проект за подготовка, включително за развитие на сценарий за документален филм „Българският бас, който България не успя да чуе” рег.№ 15Д002, одобрен от НХКДК с протокол № 1/06.04.2015г., продуцент ЕТ„Ваик”-Валерий Костов, внесен на 28.04.2015г. на основание чл.28, ал.1, т.1 и 4, чл.30, ал.5 на ЗФИ и заповед № 59/09.04.2015г. на изп.директор;

4. Проект за подпомагане на 11-ти Световен фестивал на анимационния филм в гр.Варна /09-13.09.2015г./, организатор „Кулев филм продукция”ООД и Сдружение „Световен Фестивал на анимационния филм”, внесен на 30.04.2015г. на основание чл.6, т.7 на ЗФИ;

5. Проект за реализация на анимационен филм „Среднощна елегия”, рег.№ 15А033/д, продуцент „Канцелария филм” ООД, внесен на 04.05.2015г. на основание чл.28, ал.1, т.1, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКАК в протокол № 1/01.04.2015г. и заповед № 44/03.04.2015г. на изп.директор;

6. Проект за подпомагане на 23-ти МКФ „Любовта е лудост” (21-30.08.2015г.), организатор „НДК-Конгресен център София” ЕАД – клон „Варна” (ФКЦ Варна) с представител Тошко Гяуров, внесен на 05.05.2015г. на основание чл.6, т.7 на ЗФИ;

7. Проект за международна промоция на анимационните филми „Постиндъстриал” и „Анна Блуме” - участие в конкурсната програма на 36-ти МКФ – Анеси /Франция/, (15-21.06.2015г.) и др.международни фестивали, внесен на 05.05.2015г. от продуцента „Компот колектив”ООД на основание чл.34 на ЗФИ;

8. Проект за международна промоция на анимационния филм „Как Сърдел направи ремонт” - участие в конкурсната програма на 55-ти МКФ за деца и юноши – Злин /Чехия/, (29.05-04.06.2015г.) и др.международни фестивали, внесен на 07.05.2015г. от продуцента „Аудиовидео Орфей”ЕАД на основание чл.34 на ЗФИ;

9. Проект за реализация на документален филм „Балканска хармония-истина или сън” рег.№ 13Д142, продуцент „АРС”ООД, внесен на 07.05.2015г. на основание чл.28, ал.1, т.1, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКДК в протокол № 1/06.04.2015г. и заповед № 59/09.04.2015г. на изп.директор;

10. Проект за реализация на документален филм „Блян за щастие” рег.№ 14Д156, продуцент „Корунд-Х”ЕООД, внесен на 08.05.2015г. на основание чл.28, ал.1, т.1, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКДК в протокол № 1/06.04.2015г. и заповед № 59/09.04.2015г. на изп.директор;

11. Проект за международна промоция на документалния филм „Мечта по задапа” - участие в конкурсната програма на 50-ти МКФ – Карлови вари, (03-11.07.2015г.) и други международни фестивали, внесен на 13.05.2015г. от продуцента „Соул Фууд” ЕООДна основание чл.34 на ЗФИ;

12. Проект за подготовка, включително за развитие на сценарий за документален филм „Бог ме надцени” рег.№ 15Д007, одобрен от НХКДК с протокол № 1/06.04.2015г., продуцент „Тапа” ЕООД, внесен на 13.05.2015г. на основание чл.28, ал.1, т.1 и 4, чл.30, ал.5 на ЗФИ и заповед № 59/09.04.2015г. на изп.директор;

13. Проект за реализация на документален филм „Добро утро, капитане” рег.№ 15Д020, продуцент ЕТ„Куган”-Георги Стоев, внесен на 14.05.2015г. на основание чл.28, ал.1, т.1, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКДК в протокол № 1/06.04.2015г. и заповед № 59/09.04.2015г. на изп.директор;

14. Проект за разпространение на документалния филм „Хляб и зрелища”, разпространител ЕТ„Куган”-Георги Стоев, внесен на 14.05.2015г. на основание чл.32, ал.1 и ал.3 на ЗФИ;

Изпълнението на тази заповед възлагам на Маргарита Стефанова, секретар на Финансовата комисия и на Елена Здравкова, гл.счетоводител.

Копие от заповедта да се връчи за сведение и изпълнение на Комисията.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

/ Павел Васев /

З А П О В Е Д


85 / 04.05.2015г.

На основание чл.17, ал.4 на Устройствения правилник на ИА “НФЦ” и във връзка с чл.6, т.7, чл.13, чл.28, ал.1, чл.30 на Закона за филмовата индустрия /ЗФИ/, заповед № 75/24.04.2015г. на изп.директор и по повод изпълнение на Решение № 2327/06.04.2015г. на АССГ за отмяна на заповед № 64/20.06.2014 г. във връзка с решение на Финансовата комисия, вписано в протокол № 71/20.06.2014 г. и връщане на административната преписка за повторно разглеждане


Н А Р Е Ж Д А М:


ДОПЪЛВАМ заповед № 75/24.04.2015г. за свикване на заседание на Финансовата комисия на 15.05.2015г., на което Комисията да извърши експертна оценка по чл.17, ал.2 на УП на ИА НФЦ и предложи размер на държавното подпомагане и на допълнително представения проект с писмо вх.№ 01-421/04.05.2015 г. на „Уотърфронт”EООД:

14. Проект за реализация на игрален филм „С лице надолу” рег.№ 14И003-МК, продуцент „Уотърфронт” ЕООД, внесен на 02.06.2014г. на основание чл.28, ал.1, т.2, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКИК протокол № 1/22.04.2014г. и заповед № 31/24.04.2014г. на изп.директор;

Изпълнението на тази заповед възлагам на Маргарита Стефанова, секретар на Финансовата комисия и на Елена Здравкова, гл.счетоводител.

Копие от заповедта да се връчи за сведение и изпълнение на Комисията, както и копие от Решение № 2327/06.04.2015г. на Административен съд София-град, Второ отделение – 38-ми състав.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
/Павел Васев/

З А П О В Е Д


75 / 24.04.2015г.

На основание чл.17, ал.4 на Устройствения правилник на ИА “НФЦ” и във връзка с чл.13, чл.28, ал.1, чл.30 на Закона за филмовата индустрия /ЗФИ/


Н А Р Е Ж Д А М:


Да се свика заседание на Финансовата комисия на 15.05.2015г., на което Комисията да извърши експертна оценка по чл.17, ал.2 на УП на ИА НФЦ и предложи размер на държавното подпомагане на следните проекти:

1. Проект за подготовка, включително за развитие на сценарий за игрален филм „Ятаган” рег.№ 14И202, одобрен от НХКИК с протокол № 7/11.12.2014г., продуцент „А плюс филмс” ЕООД, внесен на 16.03.2015г. на основание чл.28, ал.1, т.1 и 4, чл.30, ал.5 на ЗФИ и заповед № 281/13.12.2014г. на изп.директор;

2. Проект за реализация на късометражен игрален филм „Влажните нощи на един самотен вестоносец” рег.№ 14И111/к, продуцент „Кулев филм продукция” ООД, внесен на 20.03.2015г. на основание чл.28, ал.1, т.1, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКИК в протокол № 3/20.06.2014г. и заповед № 61/20.06.2014г. на изп.директор;

3. Проект за реализация на документален филм „Славните маршове на България” рег.№ 14Д155, продуцент „Кадиак филм”ЕООД, внесен на 23.03.2015г. на основание чл.28, ал.1, т.1 и 5, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКДК в протокол № 3/06.10.2014г. и заповед № 149/07.10.2014г. на изп.директор;

4. Проект за реализация на късометражен игрален филм „На червено” рег.№ 14И093/к, продуцент „Рево филмс” ЕООД, внесен на 30.03.2015г. на основание чл.28, ал.1, т.1, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКИК в протокол № 3/20.06.2014г. и заповед № 61/20.06.2014г. на изп.директор;

5. Проект за подготовка, включително за развитие на сценарий за игрален филм „30 дни Мария” рег.№ 14И088, одобрен от НХКИК с протокол № 3/20.06.2014г., продуцент „Инвижън филм студио” ЕООД, внесен на 30.03.2015г. на основание чл.28, ал.1, т.1 и 4, чл.30, ал.5 на ЗФИ и заповед № 61/20.06.2014г. на изп.директор;

6. Проект за предподготовка на игрален филм „Мелодрама” рег.№ 14И058, продуцент ЕТ„Колар”-Киран Коларов, внесен на 30.03.2015г. на основание чл.28, ал.1, т.1, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКИК в протокол № 7/11.12.2014г. и заповед № 238/13.12.2014г. на изп.директор;

7. Проект за подготовка, включително за развитие на сценарий за игрален филм „Gin Air” рег.№ 14И072, одобрен от НХКИК с протокол № 7/11.12.2014г., продуцент „Виктория филмс” ЕООД, внесен на 06.04.2015г. на основание чл.28, ал.1, т.1 и 4, чл.30, ал.5 на ЗФИ и заповед № 282/13.12.2014г. на изп.директор;

8. Проект за реализация на игрален филм „Смарт Коледа” рег.№ 14И205/п/д, продуцент „Ветрогон-БГ” ЕООД, внесен на 14.04.2015г. на основание чл.28, ал.1, т.1, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКИК в протокол № 7/11.12.2014г. и заповед № 260/13.12.2014г. на изп.директор;

9. Проект за подготовка, включително за развитие на сценарий за игрален филм „Вътрешна сигурност” рег.№ 14И113, одобрен от НХКИК с протокол № 3/20.06.2014г., продуцент „Фабриката” ООД, внесен на 15.04.2015г. на основание чл.28, ал.1, т.1 и 4, чл.30, ал.5 на ЗФИ и заповед № 61/20.06.2014г. на изп.директор;

10. Проект за реализация на късометражен игрален филм „Куче” рег.№ 14И222/к/д, продуцент „Абраксас филм” ООД, внесен на 20.04.2015г. на основание чл.28, ал.1, т.1, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКИК в протокол № 7/11.12.2014г. и заповед № 271/13.12.2014г. на изп.директор;

11. Проект за реализация на игрален филм „Синът на София”, рег.№ 15И036-МК, продуцент „Чучков брадърс” ООД, внесен на 21.04.2015г. на основание чл.28, ал.1, т.2, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКИК протокол № 1/ 16.03.2015г. и заповед № 31/18.03.2015г. на изп.директор;

12. Писмо, вх.№ 01-386/21.04.2015г., на „Арт фест”ЕООД за преразглеждане на решение на ФК в протокол № 125/17.11.2014г. и заповед № 218/19.11.2014г. на изп.директор относно проект за игрален филм „Кебап Роял” рег.№ 14И154-МК, продуцент „Арт фест” ЕООД, внесен на 30.10.2014г. на основание чл.28, ал.1, т.1, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКИК в протокол № 4/09.09.2014г. и заповед № 97/12.09.2014г. на изп.директор;

13. Проект за реализация на анимационен филм „20 ритника”, рег.№ 15А021, продуцент „Метаморфоза-Н”ЕООД, внесен на 21.04.2015г. на основание чл.28, ал.1, т.1, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКАК в протокол № 1/01.04.2015г. и заповед № 44/03.04.2015г. на изп.директор;

Изпълнението на тази заповед възлагам на Маргарита Стефанова, секретар на Финансовата комисия и на Елена Здравкова, гл.счетоводител.

Копие от заповедта да се връчи за сведение и изпълнение на Комисията.


ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:

/ Павел Васев /

З А П О В Е Д


64 / 17.04.2015г.

На основание чл.17, ал.4 на Устройствения правилник на ИА “НФЦ” и във връзка с чл.6, т.7 и т.12, чл.13, чл.32 и чл.34 на Закона за филмовата индустрия /ЗФИ/


Н А Р Е Ж Д А М:


Да се свика заседание на Финансовата комисия на 24.04.2015г., на което Комисията да извърши експертна оценка по чл.17, ал.2 на УП на ИА НФЦ и предложи размер на държавното подпомагане на следните проекти:

1. Проект за разпространение на игралния филм „Защо аз /Кристиан/”, разпространител „Пърпъл рейн” ЕООД, внесен на 19.03.2015г. на основание чл.32, ал.1 и ал.3 на ЗФИ;

2. Проект за подпомагане провеждането на Семинар /уъркшоп/ „Открития 2015” в гр.София (17-23.05.2015г.), организатор „Агитпроп”ООД и „Балкански документален център” с представител Мартичка Божилова, внесен на 26.03.2015г. на основание чл.6, т.7 и т.12 на ЗФИ;

3. Проект за подпомагане провеждането на „Дни на българското кино в Потстдам и Берлин /Германия/” през май/юни 2015г., организатор „Бул Док” ЕООД, внесен на 30.03.2015г. на основание чл.6, т.7 на ЗФИ;

4. Проект за разпространение на българския игрален филм „Потъването на Созопол”, разпространител „А плюс филмс” ЕООД, внесен на 30.03.2015г. на основание чл.32, ал.1 и ал.3 на ЗФИ;

5. Проект за разпространение на българския игрален филм „Буферна зона”, разпространител „Фронт филм” ООД, внесен на 31.03.2015г. на основание чл.32, ал.1 и ал.3 на ЗФИ;

6. Проект за подпомагане на кинопоказа в „Лъки-Дом на киното” гр.Пловдив на българските филми „Съдилището”, „Живи легенди”, „Българ 3D” и „Отрова за мишки или как да си направим банка”, внесен на 31.03.2015г. от осъществяващия показ „Пловдив филм” ООД на основание чл.32, ал.2 и ал.6 на ЗФИ;

7. Проект за подпомагане на кинопоказа в „Зала-1” на ФКЦ-Варна на българските филми „Съдилището”, „Омбре”, „Последните черноморски пирати” и „Отрова за мишки или как да си направим банка”, внесен на 09.04.2015г. от осъществяващия показ „НДК-Конгресен център София” ЕАД – клон „Варна” (ФКЦ Варна) на основание чл.32, ал.2 и ал.6 на ЗФИ;

8. Проект за подпомагане на 3-ти Международен фестивал за ново европейско кино „Златна липа” (30.05.-03.06.2015г.) в гр.Ст.Загора, организатор „Нюанс филм” ЕООД и Фондация „Златна липа” с представител Магдалена Ралчева, внесен на 09.04.2015г. на основание чл.6, т.7 на ЗФИ;

9. Проект за разпространение на българския игрален филм „Урок”, разпространител „Абраксас филм” ООД, внесен на 15.04.2015г. на основание чл.32, ал.1 и ал.3 на ЗФИ;


Изпълнението на тази заповед възлагам на Маргарита Стефанова, секретар на Финансовата комисия и на Елена Здравкова, гл.счетоводител.

Копие от заповедта да се връчи за сведение и изпълнение на Комисията.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
/Павел Васев/

З А П О В Е Д


32 / 20.03.2015г.

На основание чл.17, ал.4 на Устройствения правилник на ИА “НФЦ” и във връзка с чл.6, т.7, чл.13, чл.28, ал.1, чл.30 на Закона за филмовата индустрия /ЗФИ/, заповед № 17/27.02.2015г., заповед № 28/13.03.2015г. на изп.директор и постъпил на 18.03.2015г. допълнително проект


Н А Р Е Ж Д А М:


ДОПЪЛВАМ заповед № 28/13.03.2015г. за свикване на заседание на Финансовата комисия на 01 и 02.04.2015г., на което Комисията да извърши експертна оценка по чл.17, ал.2 на УП на ИА НФЦ и предложи размер на държавното подпомагане и на допълнително представения проект:

21. Писмо с приложени актуализиран бюджет и календарно-постановъчен план, вх.№ 01-268/18.03.2015г., на „Аудиовидео Орфей” ЕАД за увеличение на държавното финансиране и преразглеждане на решения на ФК в протокол № 122/17.11.2014г. и приложение към него от 27.01.2015г. и заповеди № 221/19.11.2014г. и № 08/29.01.2015г. на изп.директор относно проект за документален филм „За Методий, глаголицата, кирилицата и българската азбука”, рег.№ 14Д131, продуцент „Аудиовидео Орфей” ЕАД, внесен на 20.11.2014г. на основание чл.28, ал.1, т.1, чл.28, ал.6, чл.30, ал.5 и чл.30а на ЗФИ;

Изпълнението на тази заповед възлагам на Маргарита Стефанова, секретар на Финансовата комисия и на Елена Здравкова, гл.счетоводител.

Копие от заповедта да се връчи за сведение и изпълнение на Комисията.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
/Павел Васев/

З А П О В Е Д


28 / 13.03.2015г.

На основание чл.17, ал.4 на Устройствения правилник на ИА “НФЦ” и във връзка с чл.6, т.7, чл.13, чл.28, ал.1, чл.30, чл.32 и чл.34 на Закона за филмовата индустрия /ЗФИ/


Н А Р Е Ж Д А М:


Да се свика заседание на Финансовата комисия на 01 и 02.04.2015г., на което Комисията да извърши експертна оценка по чл.17, ал.2 на УП на ИА НФЦ и предложи размер на държавното подпомагане на следните проекти:

1. Проект за изграждане и обслужване на представителен щанд на РБългария на 68-ми МФФ в Кан от 13 до 24.05.2015г., организатор ИА „НФЦ”, внесен на основание чл.6, т.7 на ЗФИ;

2. Проект за реализация на игрален филм „Живи комини”, рег.№ 13И098, продуцент „Дрийм Тийм Филмс”ООД, внесен на 23.02.2015г. за преразглеждане на решение на ФК в протокол № 124/17.11.2014г. на основание чл.28, ал.1, т.1, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКИК в протокол № 7/25.11.2013г. и заповед № 109/28.11.2013г. на изп.директор;

3. Писмо, вх.№ 01-206/23.02.15г., на „Корунд-Х”ЕООД за преразглеждане на решение на ФК в протокол № 70/20.06.2014г. и заповед № 63/20.06.2014г. на изп.директор относно проект за игрален филм „11-ти „А” рег.№ 13И171/д, продуцент „Корунд-Х” ЕООД, внесен на 02.06.2014г. на основание чл.28, ал.1, т.1, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКИК в протокол № 7/25.11.2013г. и заповед № 109/28.11.2013г. на изп.директор;

4. Проект за реализация на анимационен филм „Бариерата”, рег.№ 14А175, продуцент „Арт-47”ЕООД, внесен на 24.02.2015г. на основание чл.28, ал.1, т.1, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКАК в протокол № 2/08.10.2014г. и заповед № 192/09.10.2014г. на изп.директор;

5. Проект за международна промоция на програма от български игрални и документални филми по повод 100 години БГ кино в рамките на 19-ти МФФ „София Филм Фест”, внесен на 23.02.2014г. от организатора на Фестивала „Арт Фест” ЕООД на основание чл.6, т.7 и чл.34 на ЗФИ;

6. Проект за разпространение и кинопоказ на български филми в програма „Дискусионен клуб за българско кино” в Дом на киното по повод 100 години БГ кино, разпространител „Арт Фест” ЕООД, внесен на 23.02.2015г. на основание чл.32, ал.1 и ал.3 на ЗФИ;

7. Проект за разпространение на проекта „София Филм Фест на път/Операция Кино - 2015”, разпространител „Арт Фест” ЕООД, внесен на 05.03.2015г. на основание чл.32, ал.1 и ал.2 на ЗФИ;

8. Проект за реализация на игрален филм „Кучета”, рег.№ 14И233-МК, продуцент „Арго филм” ЕООД, внесен на 06.03.2015г. на основание чл.28, ал.1, т.2, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКИК протокол № 6/08.12.2014г. и заповед № 231/10.12.2014г. на изп.директор;

9. Проект за реализация на документален филм „Въпрос на време” рег.№ 14Д142, продуцент „Инкомс проджект”ЕООД, внесен на 06.03.2015г. на основание чл.28, ал.1, т.1 и 5, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКДК в протокол № 3/06.10.2014г. и заповед № 153/07.10.2014г. на изп.директор;

10. Проект за подпомагане на 8-ми Международен филмов фестивал за наследство (11-17.05.2015г.), организатор „Институт за виртуална култура” ЕООД и Международна фондация за българско наследство „проф.Петър Детев” с представител Мария Детева, внесен на 09.03.2014г. на основание чл.6, т.7 на ЗФИ;

11. Проект за реализация на документален филм „За Методий и буквите”, рег.№ 14Д127, продуцент „Б плюс филм” ЕООД, внесен на 10.03..2013г. на основание чл.28, ал.1, т.1, чл.30, ал.5 и чл.30а на ЗФИ, решение на НХКДК протокол № 2/24.09.2014г. и заповед № 09/05.03.2015г. на изп.директор;

12. Проект за реализация на игрален филм „Извън пътя”, рег.№ 13И064, продуцент „Никотея”ЕООД, внесен на 12.03.2015г. на основание чл.28, ал.1, т.1, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКИК в протокол № 7/11.12.2014г. и заповед № 237/13.12.2014г. на изп.директор;

13. Проект за подготовка, включително за развитие на сценарий за игрален филм „Снежинката никога не пада на грешното място” рег.№ 14И216, одобрен от НХКИК с протокол № 7/11.12.2014г., продуцент „Меджик шоп” ЕООД, внесен на 12.03.2015г. на основание чл.28, ал.1, т.1 и 4, чл.30, ал.5 на ЗФИ и заповед № 285/13.12.2014г. на изп.директор;

14. Проект за подготовка, включително за развитие на сценарий за игрален филм „Грешка в системата” рег.№ 14И224, одобрен от НХКИК с протокол № 7/11.12.2014г., продуцент „Доли Медия Студио” ЕООД, внесен на 12.03.2015г. на основание чл.28, ал.1, т.1 и 4, чл.30, ал.5 на ЗФИ и заповед № 283/13.12.2014г. на изп.директор;

15. Проект за подготовка, включително за развитие на сценарий за игрален филм „Сестри Палавееви в бурята на историята” рег.№ 14И203, одобрен от НХКИК с протокол № 7/11.12.2014г., продуцент „Амарат Арк” ЕООД, внесен на 12.03.2015г. на основание чл.28, ал.1, т.1 и 4, чл.30, ал.5 на ЗФИ и заповед № 280/13.12.2014г. на изп.директор;

16. Проект за подготовка, включително за развитие на сценарий за игрален филм „Ave Maria” рег.№ 14И228, одобрен от НХКИК с протокол № 7/11.12.2014г., продуцент „Д и Д Агенция за ПВО АД” ЕООД, внесен на 12.03.2015г. на основание чл.28, ал.1, т.1 и 4, чл.30, ал.5 на ЗФИ и заповед № 287/ 13.12.2014г. на изп.директор;

17. Проект за реализация на документален филм „Ботев-в сянката на паметника” рег.№ 14Д028, продуцент „Меджик шоп”ЕООД, внесен на 13.03.2015г. на основание чл.28, ал.1, т.1 и 5, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКДК в протокол № 3/06.10.2014г. и заповед № 146/07.10.2014г. на изп.директор;

18. Проект за реализация на игрален филм „Пресичания в пространството”, рег.№ 14И234-МК, продуцент „Бета лента” ЕООД, внесен на 13.03.2015г. на основание чл.28, ал.1, т.2, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКИК протокол № 6/08.12.2014г. и заповед № 21/05.03.2015г. на изп.директор;

19. Проект за реализация на игрален филм „Вездесъщият (Шпионин без кауза)”, рег.№ 13И184, продуцент „Мирамар филм”ООД, внесен на 13.03.2015г. на основание чл.28, ал.1, т.1, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКИК в протокол № 7/11.12.2014г. и заповед № 234/13.12.2014г. на изп.директор;

20. Проект за подготовка, включително за развитие на сценарий за игрален филм „Директор на водопада” рег.№ 14И211, одобрен от НХКИК с протокол № 7/11.12.2014г., продуцент „Синеаст Моуди Продукшънс” ЕООД, внесен на 13.03.2015г. на основание чл.28, ал.1, т.1 и 4, чл.30, ал.5 на ЗФИ и заповед № 277/13.12.2014г. на изп.директор;

Изпълнението на тази заповед възлагам на Маргарита Стефанова, секретар на Финансовата комисия и на Елена Здравкова, гл.счетоводител.

Копие от заповедта да се връчи за сведение и изпълнение на Комисията.

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
/ Павел Васев /

З А П О В Е Д


12 / 20.02.2015г.

На основание чл.17, ал.4 на Устройствения правилник на ИА “НФЦ” и във връзка с чл.6, т.7, чл.13, чл.28, ал.1, чл.30, чл.32 и чл.34 на Закона за филмовата индустрия /ЗФИ/


Н А Р Е Ж Д А М:


Да се свика заседание на Финансовата комисия на 11 и 12.03.2015г., на което Комисията да извърши експертна оценка по чл.17, ал.2 на УП на ИА НФЦ и предложи размер на държавното подпомагане на следните проекти:

1. Проект за реализация на късометражен игрален филм „Село планински извор” рег.№ 14И081/к/д, продуцент „Мирамар филм” ООД, внесен на 01.08.2014г. на основание чл.28, ал.1, т.1, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКИК в протокол № 3/20.06.2014г. и заповед № 61/20.06.2014г. на изп.директор;

2. Проект за реализация на късометражен игрален филм „Фолксвагенът на Зевс” рег.№ 14И105/к, продуцент „Мувименто” ЕООД, внесен на 08.08.2014г. на основание чл.28, ал.1, т.1, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКИК в протокол № 3/20.06.2014г. и заповед № 61/20.06.2014г. на изп.директор;

3. Проект за подготовка, включително за развитие на сценарий за игрален филм „Блокада на пътя” рег.№ 14И086, одобрен от НХКИК с протокол № 3/20.06.2014г., продуцент „Елипс Проджектс” ЕООД, внесен на 18.12.2014г. на основание чл.28, ал.1, т.1 и 4, чл.30, ал.5 на ЗФИ и заповед № 61/20.06.2014г. на изп.директор;

4. Проект за разпространение на проекта „София Филм Фест за учащи – зима/пролет 2015”, разпространител „Арт Фест” ЕООД, внесен на 22.01.2015г. на основание чл.32, ал.1 и ал.3 на ЗФИ;

5. Проект за подготовка, включително за развитие на сценарий за игрален филм „За честта на империята” рег.№ 14И190, одобрен от НХКИК с протокол № 7/11.12.2014г., продуцент „Бастун Медия” ЕООД, внесен на 27.01.2015г. на основание чл.28, ал.1, т.1 и 4, чл.30, ал.5 на ЗФИ и заповед № 284/13.12.2014г. на изп.директор;

6. Проект за реализация на документален филм „Мечтата на Николай” рег.№ 14Д231-МК, продуцент „Уотърфронт”ЕООД, внесен на 28.01.2015г. на основание чл.28, ал.1, т.2, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКДК в протокол № 4/24.11.2014г. и заповед № 226/26.11.2014г. на изп.директор;

7. Проект за реализация на игрален филм „Радиограмофон”, рег.№ 14И097/нб, продуцент „Менклипс” ЕООД, внесен на 03.02.2015г. на основание чл.28, ал.1, т.1, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКИК в протокол № 5/29.09.2014г. и заповед № 202/21.10.2014г. на изп.директор

8. Проект за разпространение и кинопоказ на български филми „Мобилно кино” (по приложен списък), разпространител „Феникс”ЕООД, внесен на 29.01.2015г. на основание чл.32, ал.1 и ал.2 на ЗФИ;

9. Проект за подготовка, включително за развитие на сценарий за игрален филм „Просто тройно правило” рег.№ 14И189, одобрен от НХКИК с протокол № 7/11.12.2014г., продуцент „Бъръ филм” ООД, внесен на 04.02.2015г. на основание чл.28, ал.1, т.1 и 4, чл.30, ал.5 на ЗФИ и заповед № 286/13.12.2014г. на изп.директор;

10. Проект за подготовка, включително за развитие на сценарий за игрален филм „В следващия живот” рег.№ 14И189, одобрен от НХКИК с протокол № 3/20.06.2014г., продуцент ЕТ„А.М.Студио”-Андрей Чертов, внесен на 16.02.2015г. на основание чл.28, ал.1, т.1 и 4, чл.30, ал.5 на ЗФИ и заповед № 61/20.06.2014г. на изп.директор;

11. Проект за подготовка, включително за развитие на сценарий за игрален филм „Платформата” рег.№ 14И233, одобрен от НХКИК с протокол № 7/11.12.2014г., продуцент „Премиер Студио плюс” ООД, внесен на 16.02.2015г. на основание чл.28, ал.1, т.1 и 4, чл.30, ал.5 на ЗФИ и заповед № 278/13.12.2014г. на изп.директор;

12. Проект за реализация на документален филм „Житие грешного Ивана” рег.№ 14Д166, продуцент „Кулев филм продукция”ООД, внесен на 16.02.2015г. на основание чл.28, ал.1, т.1 и 5, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКДК в протокол № 3/06.10.2014г. и заповед № 150/07.10.2014г. на изп.директор;

13. Проект за подготовка, включително за развитие на сценарий за игрален филм „Сцени отпаднали от живота на една актриса” рег.№ 14И220, одобрен от НХКИК с протокол № 7/11.12.2014г., продуцент „Гала филм” ООД, внесен на 17.02.2015г. на основание чл.28, ал.1, т.1 и 4, чл.30, ал.5 на ЗФИ и заповед № 279/13.12.2014г. на изп.директор;

14. Проект за реализация на късометражен игрален филм „Коледа” рег.№ 14И199/к, продуцент „Чучков брадърс” ООД, внесен на 18.02.2015г. на основание чл.28, ал.1, т.1, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКИК в протокол № 7/11.12.2014г. и заповед № 247/13.12.2014г. на изп.директор;

15. Проект за подпомагане на 6-ти МФ на анимационния филм „Златен кукер-София” (04-10.05.2015г.), организатор „Анимарт” ЕООД, внесен на 18.02.2015г. на основание чл.6, т.7 на ЗФИ;

16. Проект за предподготовка на игрален филм „Нанук” рег.№ 14И060, продуцент „Ред Карпет”ЕООД, внесен на 19.02.2015г. на основание чл.28, ал.1, т.1, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКИК в протокол № 7/11.12.2014г. и заповед № 235/13.12.2014г. на изп.директор;

17. Проект за предподготовка на игрален филм „Пастир” рег.№ 14И101, продуцент „ФК Провентус”ЕООД, внесен на 19.02.2015г. на основание чл.28, ал.1, т.1, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКИК в протокол № 7/11.12.2014г. и заповед № 236/13.12.2014г. на изп.директор;

Изпълнението на тази заповед възлагам на Маргарита Стефанова, секретар на Финансовата комисия и на Елена Здравкова, гл.счетоводител.

Копие от заповедта да се връчи за сведение и изпълнение на Комисията.


и.д.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
/Георги Чолаков/

З А П О В Е Д


03 / 14.01.2015г.

На основание чл.17, ал.4 на Устройствения правилник на ИА “НФЦ” и във връзка с чл.6, т.7, чл.13, чл.28, ал.1, чл.30, чл.32 и чл.34 на Закона за филмовата индустрия /ЗФИ/


Н А Р Е Ж Д А М:


Да се свика заседание на Финансовата комисия на 27.01.2015г., на което Комисията да извърши експертна оценка по чл.17, ал.2 на УП на ИА НФЦ и предложи размер на държавното подпомагане на следните проекти:

1. Да извърши експертна оценка и приеме средностатистически бюджети по данни за 2014г. на игрален, документален и анимационен филм съгласно § 1, т.14, 15 и 16 на Допълнителните разпоредби на ЗФИ;

2. Проект за реализация на анимационен филм „Черна хроника”, рег.№ 14А181, продуцент „Кота плюс 1”ЕООД, внесен на 11.11.2014г. на основание чл.28, ал.1, т.1, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКАК в протокол № 2/08.10.2014г. и заповед № 188/09.10.2014г. на изп.директор;

3. Проект за реализация на анимационен филм „Мъничка”, рег.№ 14А178/д, продуцент „Атракт ДМ”ЕООД, внесен на 11.11.2014г. на основание чл.28, ал.1, т.1, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКАК в протокол № 2/08.10.2014г. и заповед № 199/09.10.2014г. на изп.директор;

4. Писмо, вх.№ 01-788/20.11.14г., на „Аудиовидео Орфей” ЕАД за за увеличение на държавното финансиране и преразглеждане на решение на ФК в протокол № 122/17.11.2014г. и заповед № 221/19.11.2014г. на изп.директор относно проект за документален филм „За Методий, глаголицата, кирилицата и българската азбука”, рег.№ 14Д131, продуцент „Аудиовидео Орфей” ЕАД, внесен на 20.11.2014г. на основание чл.28, ал.1, т.1, чл.28, ал.6, чл.30, ал.5 и чл.30а на ЗФИ;

5. Проект за международна промоция на български игрални и документални филми на 12-ти „София мийтингс” в рамките на 19-ти МФФ „София Филм Фест”, внесен на 21.11.2014г. от организатора на Фестивала „Арт Фест” ЕООД на основание чл.6, т.7 и чл.34 на ЗФИ;

6. Проект за подготовка, включително за развитие на сценарий за документален филм „Двоен портрет или раждането на една индустрия” рег.№ 14Д159, одобрен от НХКДК с протокол № 3/06.10.2014г., продуцент „Бъръ филм” ООД, внесен на 25.11.2014г. на основание чл.28, ал.1, т.1 и 4, чл.30, ал.5 на ЗФИ и заповед № 159/07.10.2014г. на изп.директор;
7. Проект за подготовка, включително за развитие на сценарий за документален филм „Художниците евреи на България” рег.№ 14Д161, одобрен от НХКДК с протокол № 3/06.10.2014г., продуцент ЕТ„А.М. Студио”-А.Чертов, внесен на 08.12.2014г. на основание чл.28, ал.1, т.1 и 4, чл.30, ал.5 на ЗФИ и заповед № 157/07.10.2014г. на изп.директор;

8. Проект за разпространение на игралния филм „Съдилището”, разпространител „А плюс Филмс”ЕООД, внесен на 08.12.2014г. на основание чл.32, ал.1 и ал.3 на ЗФИ;

9. Проект за реализация на анимационен филм „Аз съм един от вас”, рег.№ 14А177/д, продуцент „Фул Муун Улф”ЕООД, внесен на 22.12.2014г. на основание чл.28, ал.1, т.1, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКАК в протокол № 2/08.10.2014г. и заповед № 196/09.10.2014г. на изп.директор;

10. Проект за реализация на анимационен филм „Приключенията на Лили. Подаръкът”, рег.№ 14А176/д, продуцент „Ветрогон-БГ”ЕООД, внесен на 22.12.2014г. на основание чл.28, ал.1, т.1, чл.30, ал.5 на ЗФИ, решение на НХКАК в протокол № 2/08.10.2014г. и заповед № 195/09.10.2014г. на изп.директор;

11. Проект за изграждане и обслужване на представителен щанд на РБългария на 65-ти МФФ в Берлин от 05 до 15.02.2015г., организатор ИА „НФЦ”, внесен на основание чл.6, т.7 на ЗФИ;

12. Проект за разпространение на игралния филм „Омбре”, разпространител „Про филмс” ООД, внесен на 14.01.2014г. на основание чл.32, ал.1 и ал.3 на ЗФИ;


Изпълнението на тази заповед възлагам на Маргарита Стефанова, секретар на Финансовата комисия и на Елена Здравкова, гл.счетоводител.

Копие от заповедта да се връчи за сведение и изпълнение на Комисията.и.д.ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
/Георги Чолаков/

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница