Георги Андреев българия или мафията ? IIстраница21/27
Дата01.02.2017
Размер1.99 Mb.
Размер1.99 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   27

Кои са мафиотите?


Нормално е да се постави въпросът кои лица и организа­ции съставляват Мафията. Поначало всяка мафия е анонимна, и дори когато кръстниците й са добре известни, няма преки доказателства за мафиотската им дейност – доказателствата са грижливо укрити. При съпоставяне на различни факти могат да се правят заключения кой какъв е. Основен критерий за сумарната преценка е кой има изгода от съсипването на Бъл­гария.

Като цяло, „демократичните" процеси у нас са най-изго­дни за БИВШАТА ВИСША И СРЕДНА НОМЕНКЛАТУРА – това са днешните капиталисти. За подобряване на демократичната фасада към тях са привлечени „новодемократи" (икономисти, историци, литератори, философи, адвокати...), кои­то не са били част от номенклатурата и които сега извърш­ват СЛУГИНСКАТА РАБОТА дори когато са депутати или министри. Към тази пасмина могат да бъдат отнесени и НОВОПРОИЗВЕДЕНИТЕ БИЗНЕСМЕНИ, получили през 1990-1991 г. куфарчета с пари, ограбени от народа.

Това са хората, които имат изгода от „демократичните" промени. Но организираната престъпност (мафията) в цял свят винаги е строго йерархична структура с желязна дисцип­лина. Тя може да използва за целите си различни политически партии и други структури, които в една или друга степен са аморфни, но собствената й организация е задължително пирамидална, с ясно изразена субординация. Тъкмо за това мафиотско ядро липсва конкретна информация – то е дълбоко законспирирано. По пътя на изключването може да се предположи, че на основата на уж унищожената държавна сигурност е формиран център, който включва както „мозъчни", така и оперативни звена. Може само да се гадае кои са лицата, „дър­пащи конците" на марионетките и направляващи събитията в България.

На повърхността са държавните институции (парламен­тът, президентът, правителството, съдилищата, прокуратурата, Генералният щаб на армията, полицията), политическите партии, казионните синдикати, едрият капитал, охранителните и застрахователните фирми... Всички те пряко или косвено обслужват Мафията и са част от нея, макар и като изпълнители на волята на мафиотския Център. Вероятно някои от тях получават заповедите си директно от Центъра. Навярно повечето от изпълнителите не знаят, че са мафиоти. Върху тях се въздейства чрез внушения, манипулации, провокации и пряк натиск; който не се досети какво се иска от него, губи поста си и дори живота си. Най-често „изгарят"

като бушони низовите изпълнители (обикновено това са мла­ди момчета със скромен житейски и никакъв обществен опит, недостатъчно образовани дори когато притежават дипломи и титли), които в резултат на шеметния си възход в социал­ната йерархия бързо се самозабравят и се опитват да изля­зат от подчинение на Центъра; Центърът ги екзекутира де­монстративно, посред бял ден и на най-оживените места, за сплашване на останалите, които се опитват да бъдат самостоятелни; после медиите широко разгласяват подробности около ликвидирането на Цветан Цветанов, Георги Илиев, кру­шата, крокодила, мечката... Нека народът да свиква, че то­ва е нормалният ход на нещата, и всеки да си прави сметка какво го чака, ако застане на пътя на Мафията!

Тук и във всички писания на автора „Мафия" е написана с главна буква, както се пишат БСП, СДС, МС (министерски съвет) и имената на хората. Не е правилно името на владетелката и върховната инстанция в България да бъде изпис­вано с малка буква, а названията на нейните подразделения – с главни. За разлика от многото мафии по света, у нас „Ма­фия" се възприема като институция.

Немалко българи, под влияние на грубия манипулативен натиск на медиите и инерцията от първите месеци на „демокрацията", си имат любими политици, бизнесмени и всякакви властогонци, както си имат любим певец или футболен отбор. По неизвестни, често и на самите тях, причини те се кълнат, че еди-кой си е честен и почтен човек, но за съжаление около него са попаднали непочтени хора (кариеристи, чен­гета, мошеници – най-общо казано, мръсници); честните хора искат да „оправят" България, но мръсниците им пречат. Го­ляма част от любимците са обиграни популисти, знаят къде какво да кажат и коя чувствителна струна да дръпнат, за да привлекат симпатиите на определен слой от хора. И си ос­тават любимци – като героите от приказкшпе.

Това е потресаваща българска детска наивност. Никоя банда, клика или ръководство на партия, съставено от „мръсници" не би търпяла нито един честен човек в редици­те си – той би бил излишен лукс за тях и би създал огромни препятствия за попълзновенията им. Първата работа на всяка банда е да се отърве от случайно попадналите в нея чес­тни хора.

Но нека предположим, че любимците са кристално чис­ти. Движейки се из различни равнища на властта, те имат многократно повече информация от „обикновения" гражданин за ставащото в България, при това не от вестниците. Всеки българин знае, че в България има Мафия и че тъкмо тя управ­лява. Може ли един такъв любимец за 6 години „демокрация" още да не е разбрал това, освен ако е кръгъл идиот (любимци­те изглеждат нормални)? Може ли още да не е схванал, че кон­ците на БСП, СДС и останалите големи партии се дърпат от едно и също място? След като самият той е „във властта" или се бори за това, може ли да не знае, че обслужва Мафията и фактически е част от нея? Не може. Любимецът знае и разбира достатъчно добре, че действа против народа си, и въпреки това го върши. А пред публиката компенсира неморалното си поведение със социална демагогия.

И така, НИКОЙ ОТ УПРАВЛЯВАЩИЯ „ЕЛИТ" НЯ­МА ПРАВО ДА КАЗВА, ЧЕ НЕ ЗНАЕ, ЧЕ ВСЪЩНОСТ Е МАФИОТ. МНОГО ДОБРЕ ЗНАЕ. И въпреки това е.Как стана така?


Няма смисъл да се обсъждат животинският егоизъм и моралната нечистоплътност на предишните управници, кои­то са и сегашни. От фанатизирани апостоли на равенството, социализма и комунистическите идеи и противници на импе­риализма, идеологическата диверсия и всичко „ненаше" те се превърнаха в яростни апологети на капитализма в най-дивия му вид. Не си струва да се приемат сериозно и новодемократите – подбирани по своята безпринципност, услужливост и кариеризъм, под знамето на СДС или на друга „опозиция", те съ­умяха да реабилитират БСП и да заздравят властта на ста­рата номенклатура. Как стана така? Медиите с голяма ауди­тория изобилстват с представянето на всевъзможни текущи събития и третостепенни факти, но никога не обсъждат то­зи въпрос. Просто приемат свършения факт без коментари, като нещо, дадено свише.

За изминалите 6 години „демокрация" се натрупаха мно­го събития. В малките вестничета и в чуждестранните ме­дии, а също и в немалко книги се появява доскоро неизвестна за българите информация. От разнородните и понякога противоречиви факти може да се сглоби следната правдоподобна, но документално недоказана (документите са скрити!) Хипоте­за:

Официално Горбачов се среща с Рейгън и Буш в Рейкявик, Женева и Малта главно във връзка с ядреното разоръжаване и това широко се осветлява в тогавашните медии. Навярно по време на преговорите са отделяни по няколко минути за разоръжаването (тържественото подписване на споразумението сме гледали по телевизията), но основната тема е била друга – как да се въведе пазарна икономика (т.е. капитализъм = демокрация) в СССР и в другите социалистически страни (за това не се казва и дума нито в комюникетата, нито на тържествените церемонии, нито в медиите). Има се предвид СПАСЯВА­НЕТО НА НОМЕНКЛАТУРАТА, А НЕ НА НАРОДИТЕ. В името на това още по „брежнево време" е започнало прехвър­ляне на капитали, ограбени от народа, на Запад. Първата реакция на осигурените номенклатурчици е да побягнат на Запад, при изнесените си богатства, напускайки потъващия кораб СССР. Американците не са съгласни – не им трябват пълчища от консуматори, непригодни за полезна дейност, въпреки че охотно приемат „техните" богатства. Отговорът им може да се резюмира по следния начин: „Номенклатурчиците да ос­танат по местата си. Ние ще им кажем как да станат капи­талисти, имаме сценарий за това. В замяна ТЕ СЕ ЗАДЪЛ­ЖАВАТ ДА СЪСИПЯТ СТРАНИТЕ СИ И ДА ГИ ПРЕХВЪР­ЛЯТ В ТРЕТИЯ СВЯТ, ДОКАТО СЕ ОФОРМИ ЧЕТВЪРТИ."

В тази не единствено възможна версия липсват важни елементи (укрити са). Горбачов не би могъл да взема толкова съдбоносни решения еднолично и да остане жив (Хрушчов бе свален от власт за къде-къде по-малки „волности"). Кои хора стоят зад него? Не са тези от ЦК на КПСС – не само Лигачов и Язов, но и много други с поведението си показват, че не са посветени в „играта". Тогава КГБ? Възможно е. А може би руската мафия от т.нар. Икономика в сянка? Не е изключено. Очевидно в детайлите на заговора са били посветени малцина – иначе той не би успял – но мнозина са се досещали....Подобна хипотеза преобръща с главата надолу всичките ни представи за перестройката и последвалите я събития.

И все пас основните резултати от „демократизацията" в общи линии потвърждават хипотезата. Номенклатурчиците, доскоро заклети врагове на Запада, стават капиталисти, без да срещнат съпротива (добър сценарий!) и със съгласието на същия този Запад. Никой не им търси сметка за извършени­те престъпления и Западът го одобрява. Ограбените от наро­да богатства, изнесени на Запад, си остават там и Западът ръкопляска на това. Някогашните социалистически страни ве­че са бананови републики, устремени към Третия свят и Запа­дът поддържа това... И нека никой не заблуждава хората, че СЪСИПВАНЕТО НА СТРАНА КАТО БЪЛГАРИЯ – държава по-назад от Белгия в развитието си, но промишлен гигант в сравнение с Гърция – БИЛО ЕСТЕСТВЕН ПРОЦЕС НА ПРЕ­ХОДА! ТАКЪВ ПРОЦЕС Е ВЪЗМОЖЕН САМО ПРИ НАЛИ­ЧИЕ НА ЗЛА УМИСЪЛ, ПОРОДЕНА ОТ КОРИСТНИ ЦЕ­ЛИ.

И все пак „бананизацията" на всяка една от източноев­ропейските страни е различна и зависи от отпора, който на­родът оказва на кандидатите за капиталисти. В Чехия и Словакия въобще няма бананизация, въпреки че има „трудности на прехода". Аграрната реформа и реституцията (извършена в пари) приключиха за броени месеци и вече са забравени. Спадът на производството, инфлацията и безработицата са незначи­телни в сравнение с тези в България. Чехите съумяха реално да унищожат ядрото на тяхната Безпечност (държавна си­гурност), с което възможностите за саботажи рязко намаля­ха. Чешките управници не са врагове на своя народ, и това е заслуга на самия народ – поставил е начело на държавата подходящи хора и непрекъснато ги контролира чрез своите пар­тии и други организации, чрез бойкот, а при необходимост – и чрез демонстрации и стачки. Проблемите на Чехия са задачи, до които България дори не се е доближила.

Поляците са в по-тежко положение, но те бедстват със средна месечна заплата от 300 долара (в България около 100, според официалната статистика). Това е така, защото наро­дът не се оставя да бъде потискан. Унгария изпитва обективни икономически затруднения, но те не са от„български" тип. Дори Румъния, въпреки по-лошата си стартова позиция, не допуска „българска" разруха.

Единствено в България Мафията изсмуква безпощадно и безнаказано жизнените сили на народа и не среща никакъв отпор – нито организиран, нито стихиен. Българите се оплакват, хленчат, но не се съпротивляват, а като деца очакват някой друг да реши проблемите им. Изглежда, че БЪЛГАРИ­НЪТ НЕ МОЖЕ ДА ТЪРПИ СВОБОДАТА И СВЪРЗАНАТА С НЕЯ ОТГОВОРНОСТ и че робството е желаното и опти­малното му състояние. Убийствен извод, но засега никой не го опровергава с дела.

В момента вероятността българите сами да се освобо­дят от мафиотско робство е нищожна (ако някой друг напра­ви това, България ще стане негов сателит). Те ще продължават да деградират или загиват безславно, спасявайки се поеди­нично. Това ще продължава до момента, когато се формира ЯДРО ОТ СВОБОДНИ ДУХОМ ХОРА, НЕСВЪРЗАНИ С МА­ФИЯТА, които формулират ясно най-насъщните цели на бор­бата, направят ги достояние на възможно най-широк кръг от хора и сплотят подходящите от тях за постигане на целите. НАЙ-НАСЪЩНАТА ЦЕЛ Е ОСВОБОЖДАВАНЕТО НА БЪЛ­ГАРИЯ ОТ МАФИОТСКО РОБСТВО. Тя задължително включва наказване на виновниците за националната катастрофа, конфискация на незаконно придобитите богатства, реално унищожаване на структурите на уж унищожената държавна си­гурност. Чак тогава може да се уточнява какво ще стане по-нататък.Сподели с приятели:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   27


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница