Хотели категория „две звезди“Дата01.03.2017
Размер337.18 Kb.
Размер337.18 Kb.

Приложение №  1 към чл.  17, ал.  1, т.  1

към НАРЕДБА за изискванията към местата за настаняване и заведенията за хранене и развлеченияХОТЕЛИ

категория

ДВЕ ЗВЕЗДИ“ 

Места за настаняване клас „А“

/хотели, мотели, апартаментни туристически комплекси, вилни селища, туристически селища и вили/"Хотел" е сграда или функционално свързани сгради с минимум 15 стаи за настаняване, в която се предлагат основни и допълнителни туристически услуги, свързани с пребиваването на туристите. За хотели, изградени преди1 юни 2003 г., и за хотели в населени места или в части от тях с историческо, археологическо, етнографско или архитектурно значение се допуска броят на стаите да е по-малък с 20 на сто. Хотелът разполага поне с едно заведение за хранене и развлечения.

В Общината се категоризират : хотел 1 и 2 звезди + прилежащи ЗХР (с допустима разлика от 1*)

В Министерство на туризма се категоризират : хотел 3, 4 и 5 звезди + прилежащи ЗХР
Глава първа
Раздел ІІ

Изисквания към изграждането на хотели категория „две звезди“


 по ред

Изисквания за категория „две звезди“

Видове хотели

Апартаментен

(студиен)

хотел


Според териториалното им разположение

морски

планински

градски

1

2

3

4

5

6

І.

Фасада с ненарушена цялост

 да

 да

 да

 да

ІІ.

Входове и подходи

 

 

 

 

1.

Главен вход: една секция за пътници и багаж, с достъп от инвалидна количка или наличие на друг вход в близост с широчина мин. 80 см, без праг или стълби.

да

да

да

да

2.

Входна козирка

 да

да

да

да

3.

Подход (рампа) за хора с намалена подвижност –  с подходящ наклон* (при необходимост от такава)

да

да

да

да

ІІІ.

Паркинги и гаражи

 

 

 

 

1.

Места за паркиране и/или гариране, в т. ч. обозначено минимум 1 място за хора с намалена подвижност с широчина 3,6 м

да

да

да

да

ІV.

Асансьори –  изискват се за хотели с 4 и повече етажи (в т. ч. партерен етаж)

 –  Броят на асансьорите е съобразен с изискванията на Наредба №  2 от 2009 г. за избор и проектиране на асансьорни уредби в жилищни и общественообслужващи сгради (ДВ, бр.  46 от 2009 г.)Забележка. не се изисква асансьор, ако сградата е паметник на културата

 

 

 

 

1.

Асансьор за пътници

да

да

да

да

V.

Стълбища

 

 

 

 

1.

Стълбище за хотелски гости

да

да

да

да

VІ.

Коридори в хотелския блок

 

 

 

 

1.

При едностранно застрояване –  минимална широчина в метри –  1,30

да

 да

 да

 да

2.

При двустранно застрояване –  минимална широчина в метри –  1,50

 да

да

 да

да

VІІ.

Хотелска стая

 да

 да

 да

 не

1.

Единична стая:

 

 

 

 

 

площ –  10,0 м2

да

да

да

 -

 

светла височина –  2,6 м

да

да

да

 -

2.

Двойна стая:

 

 

 

 

 

площ –  13,6 м2

да

да

да

 -

 

светла височина –  2,6 м

да

да

да

 -

3.

Допуска се намаление на площта на стаята с 10%, ако разполага с балкон или лоджия с площ най-малко 3 м2

да

да

да

-

4.

Санитарен възел (баня и тоалетна) –  обща площ –  3,4 м2

да

да

да

да

 

светла височина –  2,2 м

да

да

да

да

5.

Входно антре –  широчина, включително вграден гардероб –  1,5 м

да

да

да

-

VІІІ.

Хотелски апартамент

 да

 да

 да

 не

 

площ –  26 м2

да

да

да

-

 

светла височина –  2,6 м

да

да

да

-

2.

Санитарен възел –  прилагат се изискванията към санитарния възел за стая

 да

 да

 да

 

ІХ.

Апартаменти и студиа в апартаментен хотел

 не

 не

 не

 да

1.

Апартамент:

-

-

 

да

 

площ –  35 м2

-

-

-

да

 

светла височина –  2,6 м

-

-

-

да

2.

Студио:

-

-

-

да

 

площ –  22 м2

 -

 -

 -

да

 

светла височина –  2,6 м

 -

 -

 -

да

3.

Санитарен възел –  прилагат се изискванията към санитарния възел на стая

 -

 -

 -

 да

Х.

Камериерски помещения

да

да

да

да

ХІ.

Приемен блок

 

 

 

 

1.

Фоайе с площ 0,6 м2 на легло

да

да

да

да

2.

Рецепция

да

да

да

да

2.1.

Плот и работни места

да

да

да

да

2.2.

Помещение за багаж –  8 м2

да

да

да

да

3.

Тоалетна с преддверие за хотелски гости –  1 клетка за

75 легла и 1 оборудвана тоалетна клетка за хора с намалена подвижностда

да

да

да

4.

Щанд или стелажи за стоки и сувенири

да

да

да

да

ХІІ.

Инсталации

 

 

 

 

1.

Отоплителна

да (за целогодишни обекти)

да

да

да (за целогодишни обекти)

2.

Телефонна инсталация с единен вътрешен телефонен номер 9 за връзка с рецепция

Телевизионна, Сателитнада

да

да

да

3.

Принудителна смукателна вентилация и/или механична вентилация в санитарния възел

да

да

да

да

ХІII.

Прилежащи заведения за хранене и развлечения

1 бр.  

1 бр.  

1 бр.  

1 бр.  

 

Изисквания към обзавеждането и оборудването на хотели категория „две звезди“


№  по ред

Изисквания за категория „две звезди“

Видове хотели

Според териториалното им разположение

Апартаментен

(студиен)хотел

морски

планински

градски

1

2

3

4

5

6

І.

Фасада

 

 

 

 

1.

Светлиннорекламен надпис

да

да

да

да

2.

Пепелници-кошчета от негорим материал до главния вход*

да

да

да

да

II.

Приемен блок

 

 

 

 

1.

Фоайе:

 

 

 

 

1.1.

Автомат за почистване на обувки*

не 

да

да 

да

1.2.

Четка за почистване на пясък*

да

не

не

да, ако са морски

1.3.

Фотьойли и салонни масички*

да

да

да

да

1.4.

Телефон

да

да

да

да

1.5.

Количка за багаж*

да

да

да

да

1.6.

Универсална инвалидна количка*

да

да

да

да

2.

Рецепция с плот за обслужване:

 

 

 

 

2.1.

Място за обслужване на хора с намалена подвижност*

 да

да

да

да

2.2.

Индивидуални касети за съхранение на ценности*

да

да

да

да

2.3.

Телефони за вътрешна връзка*

да

да

да

да

2.4.

Информационно табло за снежната покривка*

не

да

да, ако са планински

да, ако са планински

2.5.

Информационно табло за температурата на въздуха и водата*

да

не

да, ако са морски

да, ако са морски

2.6.

План-схема на обекта*

да

да

да

да

2.7.

Аптечка*

да

да

да

да

2.8.

Компютър

да

да

да

да

2.9.

Табло с графично изображение на предоставяните услуги*

 да

 да

 да

да

ІІІ.

Коридори

 

 

 

 

1.

Указателни табели за разположението на стаите на етажа*

 да

да

 да

 да

ІV.

Хотелска стая

 да

 да

 да

 не

1.

Антре:

 

 

 

 

1.1.

гардероб –  допуска се да бъде в стаята:

да

да

да

-

1.2.

закачалки за дрехи –  4 броя на легло*

да

да

да

-

2.

Помещение за нощуване:

 

 

 

 -

 

2.1.


Единична стая:

единично легло с мин. размер 1,00 м на 2,00 м

Двойна стая:

2 бр.  единични легла с мин. размер 1,00 м на 2,00м или

1 бр.  двойно легло с мин. размер 1,80 м на 1,90 м

Леглата са с матрацида

да

да

-

2.2.

Нощно шкафче за всяко място за спане*

да

да

да

-

2.3.

Комбинирана масичка (писалище) с настолна лампа, огледало, стол или табуретка*

да

да

да

-

2.4.

Телевизор

 да

 да

 да

-

2.5.

Багажник*

да

да

да

-

2.6.

Нощна лампа с насочваща светлина*

да

да

да

-

2.7.

Телефон*

да

да

да

-

2.8.

Кош за отпадъчна хартия*

да

да

да

-

2.9.

Възможност за затъмняване на стаята (напр.плътни завеси)

да

да

да

-

3.

Стенно огледало за цяла фигура и закачалка за връхни дрехи (портманто)*

да

да

да

-

4.

Санитарен възел:

 да

 да

 да

-

4.1.

Мивка със стенно огледало, кош за отпадъци

да

да

да

-

4.2.

Поставка за тоалетни принадлежности*

да

да

да

-

4.2.

Душ със завеса*

да

да

да

-

4.3.

Хавлиени кърпи по 2 бр.  на легло*

да

да

да

-

4.4.

Чаша за вода*

да

да

да

-

4.5.

Козметика –  пакетирани или течни сапуни, шампоани*

да

да

да

-

4.6.

Санитарен плик*

да

да

да

-

V.

Апартамент

 да

 да

 да

 да

1.

Антре:

 

 

 

 

1.1.

Гардероб –  допуска се да бъде в някоя от стаите: прилагат се изискванията за гардероб в хотелска стая

да

да

да

да

1.2.

Стенно огледало за цяла фигура и закачалка за връхни дрехи (портманто)*

да

да

да

да

2.

Спалня/спални:
 

 

 

2.1.

Двойно легло с мин. размер 1,80 м на 1,90 м с матрак.

Допускат се 2 единични легла с размерите, посочени за леглата в хотелска стаяда

да

да

да

2.2.

Нощно шкафче за всяко легло*

да

да

да

да

2.3.

Багажник (допуска се да бъде в друго помещение на апартамента)*

 да

да

 да

 да

2.4.

Нощна лампа с насочваща светлина*

да

да

да

да

2.5.

Телефон (допуска се да бъде в друго помещение на апартамента)*

да

да

да

да

2.6.

Възможност за затъмняване на стаята (напр. плътни завеси)

 да

 да

 да

 да

3.

Дневна/хол:

 

 

 

 

 3.1.

Комбинирана масичка (писалище) с настолна лампа, огледало, стол или табуретка*

да

да

да

да

3.2.

Салонна масичка*

да

да

да

да

3.3.

Гарнитура от мека мебел*

да

да

да

да

3.4.

Кош за отпадъчна хартия*

да

да

да

да

3.5.

Телевизор

 да

 да

 да

 да

4.

Санитарен възел/възли:

 

 

 

 

4.1.

Мивка със стенно огледало, кош за отпадъци

да

да

да

да

4.2.

Поставка за тоалетни принадлежности*

да

да

да

да

4.3.

Душ със завеса*

да

да

да

да

4.4.

Хавлиени кърпи по 2 бр.  на легло*

да

да

да

да

4.5.

Чаши за вода*

да

да

да

да

4.6.

Козметика –  пакетирани или течни сапуни, шампоани*

да

да

да

да

5.

Кухненски бокс:

 не

 не

 не

 да

5.1.

Маса за хранене със столове*

-

-

-

да

5.2.

Шкаф с отделени секции*

-

-

-

да

5.3.

Мивка със студена и топла вода

-

-

-

да

5.4.

Котлон*

-

-

-

да

5.5.

Съдове за приготвяне и консумиране на храна и напитки*

 -

 -

 -

 да

5.6.

Кухненски кърпи*

-

-

-

да

6.

Балкон (ако има):

 

 

 

 

6.1.

Масичка с леки столове*

да

да

да

да

6.2.

Сгъваем сушилник (простор)*

да

не

да, ако са морски

да, ако са морски

VІ.

Камериерски помещения

да

да

да

да

1.

Машини, съоръжения и консумативи за почистване; камериерски колички; стелажи за чисто и мръсно бельо; стелаж за консумативи*

да

да

да

да

   

Изисквания към обслужването на хотели категория „две звезди“

 


№  по ред

Изисквания за хотели с категория „две звезди“

1

2

I.

Безопасност и сигурност

 1.

Осигурена безопасност и сигурност на туристите (осигурява се чрез технически средства и собствена или наета охрана)

II.

Посрещане и настаняване

1.

Гостът се регистрира в регистъра на настанените туристи

2.

При регистрация на госта администраторът издава хотелска карта*

3.

Постоянно обслужване на рецепция, в т. ч. 24 ч. достъп по телефона

или


Временно обслужване на рецепция (рецепцията е отворена 14 ч. и с 24 ч. достъп по телефона от вътрешни и външни линии и телефонен номер за спешни случаи)

Заб. Наличие на система за самостоятелно настаняване (за периода, когато рецепцията е затворена) –  осигурен достъп на госта до обекта за получаване на ключа от стаята, поставен в сейф/кутия с код. Индивидуалният код за влизане в сградата и от сейфа е получен при потвърждаване на резервацията.

При напускане на госта има кутия за ключове във фоайето, където се връщат ключовете.4.

Обслужване на гостите на хотела с единен вътрешен телефонен номер 9 за връзка с рецепцията

 ІІІ.

Подмяна на спално бельо и кърпи

1.

На три дни

2.

При напускане на госта

 ІV.

Всекидневно почистване и дезинфекциране на стаята/апартамента, санитарните съоръжения, чашите за вода

V.

Униформено облекло и отличителни знаци*

1.

Длъжностните лица са длъжни да бъдат с униформено или работно облекло в зависимост от заеманата длъжност.

2.

Обслужващият персонал е длъжен да бъде с отличителен знак, указващ име и длъжност.

VI.

Изпращане

1.

Багажът на госта се поема от пиколо*

 
Изисквания към предоставяните услуги на хотели категория „две звезди“

 


№  по ред

Изисквания за категория „две звезди“

Според териториалното им разположение

Апартаментен (студиен) хотел

морски

планински

градски

1

2

3

4

5

6

1.

Даване на информация за:

а. Автентичността на местността (история на дестинацията);

б. Местните туристически атракции;

в. Пътническа информация: телефонни номера, работно време, работни дни на:

 –  Обществен транспорт (летища, автобуси, таксита, гари);

 –  Съоръжения за коли (коли под наем, денонощни бензиностанции, гаражи).

 г. Информация за сигурността на госта: телефонни номера на посолства, консулства, аптеки, лекари)*


да

да

да

да

2.

Телефонни услуги

да

да

да

да

3.

Предоставяне на ютия и дъска за гладене*

да

да

да

да

4.

Съхраняване на ценности и документи*

да

да

да

да

5.

Осигуряване оказването на медицинска помощ *

да

да

да

да

6.

Осигуряване на безплатно ползване на тоалетните в обекта

да

 да

 да

 да

 

Изисквания за професионална и езикова квалификация на персонала на хотели категория „две звезди“

 


№  по

ред


Изисквания за хотели с категория „две звезди“

1.

Управител

1.1.

Средно образование и 3 години стаж в туризма

1.2.

Езикова квалификация –  един чужд език

2.

Администратор

2.1.

Средно професионално образование, специализирано в туризма или средно образование и професионална квалификация в туризма

2.2.

Езикова квалификация –  един чужд език

3.

Старша камериерка/камериерка

3.1.

Основно образование

3.2.

Езикова квалификация –  минимални познания по един чужд език

4.

Пиколо

4.1.

Средно образование

4.2.

Езикова квалификация –  минимални познания по един чужд език


Забележка към глава първа:

I. В общата площ на хотелската стая не се включва площта на санитарния възел.

II. В хотелите се допуска ограничен брой хотелски стаи (до 15%) да бъдат под установения минимален размер, за което гостът се информира предварително.

IV. Обслужване по системата „ол инклузив“.

1. Хотелът разполага с достатъчно места/площи и комплект от съоръжения за предлагане на разнообразен асортимент от храна и напитки.

2. Асортимент на напитките:

2.1. Топли напитки –  кафе, кафе с мляко, чай, мляко, мляко с какао, сметана;

2.2. Безалкохолни напитки –  безалкохолни газирани местно производство –  големи опаковки и постмикс апарати;

2.3. Алкохолни напитки (местно производство) –  водка, бренди, джин, ликьор, мента, мастика, вино (наливно –  бяло и червено (сухо и полусухо), бира (наливна);

2.4. Коктейли.

3. Изисквания, свързани с обслужването:

3.1. Обслужването се осъществява от достатъчен брой сервитьори;

3.2. Обслужването на гостите се извършва със сервитьорско обслужване и чрез самообслужване;

3.3. Обслужването е съобразено с вида на системата „ол инклузив“;

3.4. Предлага се:

3.4.1. закуска –  на шведска маса в основния ресторант (от…. ч. до …..ч.);

3.4.2. обяд в снекбар с асортимент: пица, хамбургер, хотдог, салати, гарнитури (от…..ч. до……ч.); в ресторант (на шведска маса) (от…..ч. до……ч.);

3.4.3. в лоби бар и/или пул бар: чай, кафе, сладолед, сладкиши, плодове (от…..ч. до…….ч.);

3.4.4. вечеря: в основен ресторант и в снекбар (на шведска маса) (от…….ч. до ……ч.);

3.4.5. местни алкохолни напитки –  вино и бира, високоалкохолни напитки, безалкохолни напитки (от ….ч. до …..ч.).

3.5. Предоставя се възможност на гостите да ползват спортни услуги (напр. тенис на корт, езда, сърф, билярд, шах, плажен волейбол, минифутбол и др.).

4. При този вид обслужване изискванията по раздел ІV.4, т.  5, 27 и 28 и раздел V.4, т.  6, 33, 34 и 35 не се прилагат.

5. Не се допуска настаняване и обслужване по системата „ол инклузив“ в резиденс хотелите.
Забележки по приложение №  1:

1. Единици, включени в капацитета на места за настаняване

1. Стая: състои се от антре, помещение за нощуване и санитарен възел. Видове:

а) единична стая –  стая с обзавеждане и оборудване, предназначено за ползване от едно лице;

б) двойна стая –  стая с обзавеждане и оборудване, предназначено за ползване от две лица.

2. Апартамент в хотел: състои се от антре, спалня/спални, дневна или хол и санитарен възел.

3. Апартамент в апартаментен хотел: състои се от антре, спалня/спални, дневна, кухня или кухненски бокс, кът за хранене и/или столова, както и санитарен възел. Видове: едностайни, двустайни, тристайни, четиристайни.

4. Студио: състои се от едно помещение с антре и с части от помещението, предназначени и обзаведени за нощуване, както и дневна зона, кът за хранене и/или кухненски бокс и санитарен възел.

2. Със символ „*“ са отбелязани изискванията, за които се допускат предписания.

3. По отношение на изискванията за образование, езикова квалификация и стаж:

3.1. Изискванията за висше образование включват следните образователно-квалификационните степени:

3.1.1. бакалавър, в т. ч.:

а) професионален бакалавър (преди 2007 г. –  „специалист по...“) –  за завършилите обучение 3-годишен курс на редовно обучение (3,5 или 4 години задочно) в колеж или университет с не по-малко от 180 кредита и положен държавен изпит или защитена дипломна работа;

б) бакалавър –  за завършилите 4-годишен курс редовно обучение (или 4- или 5-годишен курс задочно или индивидуално обучение) в университет с не по-малко от 240 кредита и положен държавен изпит или защитена дипломна работа; и

3.1.2. магистър.

3.2. Изискването за средно професионално образование означава завършено средно образование в професионално училище.

3.3. „Стаж в туризма“ е трудов стаж, осигурителен или служебен стаж, придобит в предприятие на едноличен търговец, търговско дружество или юридическо лице, вписано в Националния туристически регистър по чл.  166, ал.  1 от Закона за туризма за извършване на туристическа дейност или в администрация, свързана с туризма. За стаж в туризма се счита и трудовият или осигурителен стаж на лице, предоставящо допълнителни туристически услуги по смисъла на Закона за туризма.

3.4. „Придобита професионална квалификация“ е завършено образование или обучение в професионални училища, професионални гимназии, професионални колежи и центрове за професионално обучение.

3.5. „Езикова квалификация“ е получено образование или обучение по български език или на български език в средно или висше училище или езиков курс, или успешно положен изпит и по чужд език във висше училище, профилирана гимназия, профилирана паралелка в средно общообразователно училище, гимназия или професионално училище, или езиков курс, или успешно положен изпит.

3.6. Минималните познания по чужд език изискват познания по езика, свързани с обслужващия процес и задълженията на съответната длъжност (не се изисква документ).

3.7. Лицата, заемащи посочените длъжности, следва да имат минимални познания по български език.

3.8. Заемането на посочените длъжности се удостоверява при проверката на място с трудов договор.

4. Отделните обекти в апартаментния туристически комплекс трябва да отговарят на изискванията за изграждане, определени за всеки конкретен вид туристически обект, и се прилагат и посочените изисквания за видовете хотели според тяхното териториално местоположение и режим на работа.

5. Всички подове, стени, тавани, всички елементи от обзавеждането и оборудването следва да бъдат с ненарушена цялост, без следи от недовършена работа и без следи от замърсяване и захабяване.

6. Хоризонталните и вертикалните комуникации в местата за настаняване да осигуряват достъп чрез достъпен маршрут, свободно придвижване и възможност за маневриране на инвалидни колички и хора с намалена подвижност в коридори, асансьори, хотелски стаи, предвидени за обитаване от хора с увреждания, баня, тоалетна, заведения за хранене и развлечения и други помещения за основни и допълнителни туристически услуги, както и до откритите съоръжения.

7. Да се обособят определен брой хотелски стаи в зависимост от капацитета на мястото за настаняване с функционално хотелско и санитарно оборудване, уреди и приспособления за максимално преодоляване на архитектурно-социалните бариери при обслужване на хора с намалена подвижност при спазване на изискванията по чл.  65, ал.  3 от Наредба №  4 от 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания. В обектите с капацитет над 20 легла се осигурява най-малко една достъпна хотелска стая.

8. Санитарните възли към достъпните стаи и/или апартаменти в обектите се оразмеряват при спазване изискванията на чл.  76, 78 и 79 и на приложение №  2 на Наредба №  4 от 2009 г. за проектиране, изпълнение и поддържане на строежите в съответствие с изискванията за достъпна среда за населението, включително за хората с увреждания.

9. Към помещенията за основни и допълнителни туристически услуги има най-малко една достъпна тоалетна.

10. Предлаганите услуги, които не се осигуряват пряко от хотелиера в мястото за настаняване, се удостоверяват с договор.

11. За хотели, построени преди 30 декември 1994 г., се допуска намаление на общата площ на санитарния възел (баня и тоалетна) –  с 20 на сто. Това правило не се отнася за хотели, за които е въведено облекчение в размера на площта в съответното приложение.

12. За клуб-хотел се прилагат посочените изисквания за видовете хотели според тяхното териториално местоположение и режим на работа.

 13. За апартаментните, бизнес хотелите и за хотел резиденс освен изискванията към съответния подвид се прилагат и посочените изисквания за видовете хотели според тяхното териториално местоположение и режим на работа.

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Чл.114. от Закон за туризма: Лицата, извършващи хотелиерство и/или ресторантьорство в туристически обекти по чл. 3, ал. 2, т. 1, 2 и 3, са длъжни да:

1. предоставят туристически услуги в категоризиран туристически обект или в обект, на който е издадено временно удостоверение за открита процедура по категоризиране;

2. предоставят туристически услуги в туристически обект, който отговаря на изискванията за определената му категория съгласно наредбата по чл. 121, ал. 5;

3. поставят в близост до входа на туристическия обект табелата по чл.132, ал.1 и следната информация:

а) фирмата, седалището и адреса на управление на търговеца;

б) работното време на туристическия обект - за заведенията за хранене и развлечения;в) имената на управителя на обекта с телефон за контакт.Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница