Идеен проектДата16.11.2017
Размер87.9 Kb.
Размер87.9 Kb.

„Стефан Добрев – Архитектура и Дизайн” ЕООД

България, София 1505, бул. Мадрид №8, тел 8435741 факс 943 38 43


ИДЕЕН ПРОЕКТ
ОБЕКТ : Изграждане, възстановяване и обновяване на публични

пространства в ЦГЧ на гр. София
ЗОНА 1 – Бул. “Евлогий и Христо Георгиеви”, зелените площи покрай р.

Перловска и пл. “Орлов мост”

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: СТОЛИЧНА ОБЩИНА НАГ
ФАЗА : ИДЕЕН ПРОЕКТ
ЧАСТ : АРХИТЕКТУРА


Гл. проектант :

арх. Стефан Стефанов Добрев

ЕГН 6102166802

№ КАБ 02839Март 2015, гр. София


ОБЯСНИТЕЛНА ЗАПИСКА

I.Обща информация
Пространството на бул. „Евлогий и Христо Георгиеви“ между Орлов мост и Моста на Дружбата представлява едно от най-големите пътно- комуникационни артерии в центъра на София. В сърцевината му се намира Перловска река и прилежащите й зелени площи. Те са с огромна важност за столицата, но понастоящем огромният им потенциал не е реализиран, поради нерешените комуникационни проблеми, непрекъснатите автомобилни задръствания, както и занемарения вид на водните площи и парковата среда.

В исторически аспект зоната е от голямо значение за града и поради тази причина е обявена за паметник на културата. През 1936 г. по проект на проф. Арх. Любен Тонев започва оформянето на така наречената „зелена огърлица“ на София – широките тревни партери по протежение на бул. „Евлогий Георгиев“. В обемно-пространственото решение за крайречните ивици се е предвиждало да бъдат затревени, да преобладава широколистна дървесна растителност и да се разполага жанрова скулптура, както и бронзови статуи на исторически личности. В този дух, следвайки на историческите традиции, съществуващата растителност е запазена, като същевременно е обогатена с нова, с която е образувана композиционна цялост.
II.Комуникация
Представеният проект решава в голяма степен транспортно-комуникационните проблеми, като във всяка посока булеварда се увеличава с по една автомобилна лента. Това става по най-безболезнения начин като пътната настилка се разширява само с 90 см за сметка на широките тротоари и така в най-натоварената си част бул. „Евлогий Георгиев“ преминава от две на три платна. Движението по моста на Дружбата е подобрено, чрез добавянето на още една лента по бул. „Евлогий Георгиев” пред техникума “Христо Ботев”. Това предложение е напълно съобразено със съществуващия релеф . Уширението на платната е в участъка, където няма подпорни стени в зелените площи от страната на р.Перлоска.

Предвидено е успоредно паркиране за 12 броя автомобили пред жилищните сгради между пресечките на ул. Граф Игнатиев и ул. Ген. Паренсов.
Предвижда се трилентово кръгово кръстовище на пресечката с ул. Гурко, което значително ще облекчи автомобилното движение.

Кръстовището на Орлов мост се оптимизира чрез по-рационална организация на автомобилното пространство, което позволява да се разположи още една лента за ляв завой откъм бул. „Цариградско шосе“, без да бъдат засегнати скулптурите на орлите.

Всички тези мерки взети заедно ще имат огромен ефект за подобряване на транспортно-комуникационните проблеми.
III. Водни площи
Проектът предвижда речното корито на река Перловска да бъде запълнено с вода, като за тази цел ще бъде повдигнато нивото й с около 60 см, чрез разполагането на четири малки саваци, които автоматично се вдигат и свалят според притока на дъждовната вода. Това е широко разпространена практика и в други европейски столици, като например канала Сен Мартен в Париж. Така с изграждането на тези прости и нескъпи хидро съоръжения “Каналът” ще се превърне отново в красива река, което е от извънредна важност както за благоустрояването на цялата зона, така и за цялостния пейзаж на столицата.

По протежението на реката се разполагат кътове за рекреация – панорамни площадки с настилка от дървен декинг. Дизайнерско оформени дървени пейки, излизащи от настилката, предоставят на гражданите идеално място за почивка и съзерцаване на водната площ.
IV.Велоалея
Велоалеята се измества на север и на нейното централно място се предвижда да мине “Алеята на Спортната Слава”. Новата велоалея е двупосочна и е отделена от автомобилния трафик с висок жив плет. Изпълнена е с иновативна настилка - дренажен бетон idro DRAIN на Италчементи Девня.
V. Паркова зона
Парковата зона между Перловска река и бул. Евлоги и Христо Георгиеви е богато разработена. Като гръбнак минава новопредвидената “Алеята на Спортната Слава”, към която са прикачени тематично разработени площадни пространства.

Алеята на спортната слава“ е главната алея на парковото пространство. От едната й страна са разположени над 60 експозиционни табла, на които ще се представят временни тематични изложби. В настилката, по протежение на алеята, са предвидени над двеста постамента – декоративно оформени звезди с имената на знаменити български спортисти. Така звездите от миналото и бъдещето ще намерят своето място, в памет на славните страници на българския спорт.В зелените площи са разположени чрез геопластика тематични градини по сезони пролет, лято, есен , зима. До тях се достига по живописни алеи, оформени с каменни плочи на тревна фуга.

Първото площадно пространство, от моста на Дружбата към Орлов мост, е разделено на два тематични площада. Първият - Площад на Шаха, представлява шахматна дъска, изградена в растера на настилката, и обособени места за настолна игра. Втория е площад на Бокс и Борба, с реални размери на боксов ринг и тепих за борба. Към тях е предвидено изграждане на амфитеатрално сядане върху съществуващи стълби, както и екран за прожекции на филми. Пространството е отделено от автомобилното движение със звукови прегради и високи кашпи.

На тематичен площад на Тениса са разположени две тенис маси и декоративни настилки свързани с този спорт.

Пред главния вход на Националния Стадион “Васил Левски” се ситуира обширния монументален “Площад на Спорта”. Той е фланкиран от 32 високи пилони със знамената на страните от европейската общност и осемте съществуващи бронзови скулптури. Тук могат да бъдат организирани тържества, манифестации и спортни мероприятия. В острова на кръговото кръстовище се предвиждат сухи фонтани - характерно за тях е че, нямат водно огледало и водата циркулира от резервоара през дюзите и обратно в резервоара . Целият площад е организиран на принципа на „споделеното пространство“ между коли, велосипедисти и пешеходци.

Тематичен площад на Футбола и Волейбола следващите тематични площади по протежение на „Алеята на спортната слава“. В настилката са отразени волейболно игрище и център от футболно игрище, в реални размери.

Следващото съществуващо уширение е обособено като Площад на Леката атлетика. За целта е използвана символиката на олимпийските кръгове, които са образувани от съществуващата форма на градинката на площада

Тематичният площад на Художествената Гимнастика е последния разположен по „Алеята на спортната слава“. Представен е в реални размери - тепих, в центъра на който е ситуирана статуя на гимнастичка.

До спирката на Орлов Мост се предлага и площад на Баскетбола, геометрията на който да свързва с пространствата на спирката и Княжеската градина. Оформен е като квадратно пространство, в центъра на което има игрище за Street ball с един кош, където могат да се провеждат обичайните състезания в тази дисциплина.
Тротоарът от страната на езерото Ариана е с недостотатъчна широчина за безопасното преминаване на пешеходци. Това налага той да се преработи, чрез преместване на звуковите бариери и кашпите, откъм пътното платно, между дърветата и по този начин да се разшири тротоара чрез изграждане на допълнителна лека конструкция и парапет от страната на езерото.
VI. Градско обзавеждане
Елементите на градско обзавеждане са в традиционния за столицата класически стил, като детайлите са изчистени и имат по-съвременно звучене. Разположени са множество велостоянки, както и овални автоматични модулни тоалетни. Пешеходните пространства и парка имат изцяло нова икономична мрежа от “ЛЕД” осветление. Пейките, както и декоративните решетки на контейнерите за смет, са от естествена дървесина, което е в екологичния дух на програмата за устойчиво развитие. За по-приятната атмосфера през горещите летни дни, площадите са оборудвани с тенти от текстил, които вечер са осветени в различни цветове.
VII. Настилки

Пешеходните площади и алеи ще бъдат изпълнени от дълготрайни естествени материали - светлобежов гранит с лека фактура и клинкерни плочи с блед керемиденочервен цвят, композирани в характерния за София правоъгълен растер 7,50/7,50м.

c:\users\system1\desktop\а5 детайли.jpg


  • Клинкерни плочкидебелина 60мм /керемиден цвят / и размери – 300/300 мм

Предвидените в проекта плочи от клинкер, с дебелина от 60 мм, са от ново поколение клинкерни настилки. Те са предназначени за открити пространства (усилен пешеходен и автомобилен трафик) и са с най-висок клас на износоустойчивост. Изключително резистентни са на замърсяване (от бои, масла, химикали), благодарение на специалната европейска технология Protecta.

Притежават грапава повърхност, която е достатъчно набраздена, за да осигурява добро сцепление, когато плочите са мокри или са заснежени. Абразивността на горния слой няма да предизвиква дискомфорт (ненужни вибрации), когато по нея преминават детски колички, колела и колички на хора в неравностойно положение и др.

  • Гранитни плочи – ТЕРМОЛЮЩЕН ГРАНИТ дебелина 50мм /светло бежов цвят / и размери:

  • 400/400мм, с повърхност на плочите грапава (термолющена)

  • 450/450мм, с повърхност на плочите грапава (термолющена)

  • 50/300мм , с повърхност на плочите гланц

Допълнителната обработка на горния слой, ще осигурява сигурност и комфорт при ходене. Абразивната повърхност ще дава във висока степен удобство и сигурност. При наличие на вода или заснежаване, повърхността ще има добро сцепление. Абразивността на горния слой няма да предизвиква дискомфорт (ненужни вибрации), когато по нея преминават детски колички, колела и колички на хора в неравностойно положение и др.

  • Фуги- Всички фуги между отделните плочи е 8мм, като отново в растера на настилката, през 375см са предвидени температурни /делатационни/ фуги, запълнени с пластичен материал. В дълбочина фугата преминава през подложния бетон и достига до уплътнената основа.Ширината на фугите е 1 см.
  • Тактилни настилки - за преминаване на пешеходците инвалиди, трябва да се предвидят лесно откриваеми и визуално и чрез опипване . За запазване на общия облиг на пешеходните пространства, релефната структура с точно определени послания – „опасност“, „смяна“, „сервиз“ и др. , да бъде съобразена с основната настилка- както в растер, така и в цвят.
  • Бордюри – Потопени бордюри около градинките, които да преминават в настилката и да рамкират пространства при площадите, в керемиден цвят отново.Проектът предвижда създаването на един уникален парков комплекс, който ще изпълни с ново съдържание и богати публични пространства съществуващите зелени площи на бул.”Евлогий Георгиев”. В тях ще има всички условия за провеждане на културни и социални мероприятия, както и честванията на София - Европейска столица на Спорта през 2018 година.

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница