Идентификация и оценяване основни понятия и определенияДата18.11.2017
Размер15.83 Kb.
Размер15.83 Kb.

Идентификация и оценяване - основни понятия и определения.


  1. Основни понятия и определения.

Обектът на управление е обема в който протича технологичния процес.

Идентификация:


  • Съвкупност от целенасочени действия целящи определянето на математическия модел на обекта и на близостта на модела до реалния обект (т.е. определяне на адекватността на модела)

Математичен модел:

  • Абстрактно изображения на някой от страните на реалния обект на езика на математиката.

Математическо решение:

Чрез идентификацията на обектите се осъществява математическия модел въз основа на краен брой наблюдения върху вх и изх сигнал на обекта. Понятията моделиране и идентификация се отнасят както общото към частното

Моделиране -> идентификация -> оценяване“черна“ („непрозрачна“) кутия -> не знаем структурата и параметрите -> структурна + параметрична идентификация„сива“ („полупрозрачна“) кутия, знаем само структурата -> параметрична идентиф

Оценяването е съвкупност от действия, целящи опред на оценените стойности на параметрите на модела.


  1. Задачи на идентификацията

Идентиф на обектите може да се извършва с чисто познавателен характер или с цел реализиране на управлението на обекта.


Ако Ао е правилото, което преобр вх сигнал U(t) (причината) в изх сигнал y(t) (следствието), то задачата на идентификацията е да намери друго правило A(u(t)) еднакво на Ao(U(t)), като се оцени и приближението на А от Ао.


Тъй като опред на близостта на модела до реалния обект, е необходимо сравняване на правилото А с Ао, а те обикновено са различни по природа и естество, то се налага формализация на задачата за идентификация

Най-често за оценяване на близостта се използва зависимосттаСподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница