Инициативи на рзи по повод отбелязването на световния ден без тютюн рзи благоевград 18. 05. 2012 гДата26.02.2017
Размер232.38 Kb.
Размер232.38 Kb.

ИНИЦИАТИВИ НА РЗИ ПО ПОВОД ОТБЕЛЯЗВАНЕТО НА

СВЕТОВНИЯ ДЕН БЕЗ ТЮТЮН

РЗИ Благоевград

18.05.2012 г.

Спирометрични измервания и консултации – гостуване на мобилната форма на Консултативния кабинет за отказ от тютюнопушенето (ККОТ) в РЗИ Кюстендил.28.05. 2012 г.

Инициатива „100 крачки направи, 1 цигара по-малко изпуши” – спирометрични измервания и консултации на пушачи от консултанта в ККОТ. Ученици-доброволци от ІV ОУ-Благоевград и Детския парламент ще мотивират пушачи да се включват в предизвикателството чрез една обиколка около фонтаните в центъра на града, след което ще се направи второ измерване в мобилната форма на дейност на ККОТ. Всички пушачи, които се включват в инициативата, получават подарък - крачкомер.29.05.2012 г.

Рисунка на асфалт „Училище без тютюнев дим” и заснемане на видео клип „Вмешателството срещу тютюневата индустрия в живота на малките ” в двора на VІ СОУ „Иван Вазов” – Благоевград.30.05.2012 г.

Открита изложба на колажи „В капана на тютюна” пред сградата на РЗИ Благоевград. Оценяване на творбите от жури - представители на Детския парламент.31.05.2012

Пресконференция в РЗИ Благоевград, дирекция „Профилактика на болестите и промоция на здравето”.РЗИ Бургас

20.04.2012 г.

Общинска инициатива – здравна олимпиада на тема „Вредата от пасивното тютюнопушене” в СОУ „Кирил и Методий”, гр. Бургас, сред ученици от 1 до 4 клас21.04.2012 г.

Спортен полуден ”Движение и спорт срещу тютюнопушене”. Демонстрация на комплекси от физически упражнения в СОУ „Кирил и Методий”, гр. Бургас, сред ученици от 7 до 18 г.25.04-11.05.2012 г.

Социологично проучване сред населението относно нагласи и мнение за въвеждане на пълната забрана на тютюнопушенето.09.05.2012 г.

Дискусии с родители на деца, участващи по „Проектът на нашия клас – за живот без тютюн”, отказали цигарите, раздаване на здравно-образователни материали в СОУ „Кирил и Методий”, гр. Бургас.14.05.2012 г.

Дебати с ученици (пушачи срещу непушачи) в гр. Айтос.15.05.2012 г.

Дебати с ученици (пушачи срещу непушачи) в гр. Средец.22.05.2012 г.

Общинска инициатива – кръгла маса в Община Бургас по повод Световния ден без тютюн на Световната здравна организация (СЗО).30.05.2012 г.

Ролеви игри и плуване срещу тютюнопушенето от деца от ЦДГ гр. Бургас.31.05.2012 г.

Общинска инициатива – участие в изложба от ученици и рисуване върху асфалт на тема: „Аз не пуша, не пуши с мен и ти!”.01.05.-30.05.2012 г.

Обучение на ученици в Бургаска област за повишаване информираността по проблема тютюнопушене. Разпространение на здравни информационни материали по темата.РЗИ Варна

7.05. - 01.06.2012 г.

Беседи в Музея „Човекът и неговото здраве” на тема “Тютюнопушене и здраве”.

Прожекции на филмите „Денят на Яна”, „Невидимият” и „Дим” във Видео-клуб „Здраве” и в учебни заведения на гр. Варна и от областта.

10.05.- 13.05.2012 г.

Участие на специалисти от дирекция „Профилактика на болестите и промоция на здравето” – РЗИ Варна във „Фестивал на здравето и красотата”, МОЛ Варна, по темата: „Без цигари печелиш здраве и красота”. Информиране за последиците от тютюнопушенето и възможности за отказване от вредния навик: представяне на кабинет за отказване от тютюнопушенето към РЗИ – Варна, попълване на тест за никотинова зависимост от желаещи пушачи.

Прожекция на филма “Денят на Яна”, представящ пасивното тютюнопушене при децата, информация за родителите и формиране на нагласа за живот в среда без тютюнев дим, разпространяване на здравно-образователни материали.

Попълване на тестове за никотинова зависимост от пушачи, участвали в информационна среща, организирана по проект “Информирани и здрави” (модул „Ограничаване на тютюнопушенето”).

Кампания с ученици от горен курс на Професионална гимназия по селско стопанство – гр. Долни Чифлик. Дискусия на тема “Вмешателството на тютюневата индустрия”, прожекция на филма “Денят на Яна” и раздаване на здравно-образователни материали.

РЗИ Велико Търново

12.05.2012 г.

Туристически поход до хижа „Божур”, функционално изследване на дишането и определяне степента на никотинова зависимост на желаещите лица пушачи, участници в похода.17 – 18.05.2012 г.

Консултации за отказване от тютюнопушене в малки населени места (селата Пушево и Русаля) на община Велико Търново, организирани в рамките на Месеца за профилактика на високото кръвно налягане (16 май – 16 юни).

20.05.2012 г.

Спортно-туристически празник в парк „Ксилифор”, включващ: конкурс за рисунка на открито по темата “Децата – независими от тютюна” в парка; решаване на тест по темата „тютюнопушене” от ученици (8 – 12 клас) от Велико Търново; функционално изследване на дишането и определяне степента на никотинова зависимост на желаещите лица-пушачи; излъчване на 6 аудиоклипа по превенция на тютюнопушенето по време на празника; участие на деца и ученици в различни спортни дисциплини и състезания (туристически щафети в три възрастови групи; преодоляване на препятствия – въжен мост над реката, висяща въжена стълба, тролей над езерото, изкуствена катерачна стена; стрелба с лък; колокрос; турнир по шах; риболов и други) като алтернатива на тютюнопушенето.21, 22 и 23.05.2012 г.

Консултации за отказване от тютюнопушене на работното място на работници и служители от фирма „Мегапорт” ООД – Велико Търново.

1.06.2012 г.

Теглене на жребий за наградите на кампанията “Движи се и победи – пролет 2012” в РЗИ Велико Търново, една от които е за непушач (над 18 навършени години), преминал най-малко два от обявените 3 туристически маршрута.

Спортен празник в парк „Марно поле” под мотото “Спортувай в парка”, включващ следните състезания: “Аз знам” – отговаряне на въпроси по темите „тютюнопушене и психоактивни вещества”; Арт ателие; каране на ролери, тротинетки или велосипеди; скачане на въже; 100-метров тролей над фонтаните, уроци по аеробика, латино танци и народни хора, томбола за най-активните участници.

12.05.- 3.06.2012 г.

Информационно-образователна кампания за повишаване информираността на населението относно тютюнопушенето чрез средствата за масова информация (интервюта, репортажи от събития, публикации в регионалните ежедневници и на интернет страницата на РЗИ) и разпространение на здравно-образователни материали по време на проявите.

РЗИ Видин

Проведено социологическо проучване сред населението на област Видин за мнението на населението относно необходимостта от въвеждане на пълна забрана на тютюнопушенето в закрити обществени места.

Обучение на медицинските фелдшери и сестри, обслужващи здравните кабинети на ЦДГ, ОДЗ и училища в областта.

Разпространение на информационни и видеоматериали в детските и учебни заведения.

Отбелязване на 31 май – Световен ден без тютюн на СЗО чрез медийна кампания с участието на всички средства за масова информация.

Предоставяне на аудио и видеоклипове на местните медии, посветени на борбата с тютюна.

Презентиране пред ученици от ІV и V клас на тема: “Животът без тютюн е по-хубав”.

РЗИ Враца

Прожекции на филма „Денят на Яна” за медицинските специалисти от детските заведения в Община Враца.

Провеждане на здравно-образователни беседи и прожекции пред родители от ОДЗ ”Радост”, гр. Враца.

Здравно-образователни беседи, дискусии, обучение, викторина, конкурс за детска рисунка „Не на цигарите 2012” и прожекции на филмите „Денят на Яна”, „Невидимият”, „Дим” за ученици от училищата в област Враца.

Предоставяне на видеоклип за вредата от тютюнопушенето на местните медии и популяризиране на ККОТ.

РЗИ Габрово

Изготвяне и разпространение на материали за регионалните медии (в т.ч. в електронен формат) с призив за отбелязване и съблюдаване идеята на Световния ден без тютюн на СЗО.

Организиране и провеждане на конкурс за рисунка на асфалт, с участие на ученици от начален курс.

Поставяне на централни места в гр. Габрово на плаката на СЗО “Заплашване. Спрете вмешателството на тютюневата индустрия”.

Разпространение на дипляни с отличените рисунки от конкурса за детска рисунка “Тютюнопушене или здраве – изборът е ваш “, организиран от Музея „Дом на хумора и сатирата” - Габрово, съвместно с белгийска фондация и Клуб "Приятели на Белгия", с подкрепата на “Обществена коалиция за здраве - Габрово”.

РЗИ Добрич

03-31.05.2012 г.

Няколкократно използване на мобилната форма на ККОТ с измерване на въглероден оксид в издишан въздух и карбоксихемоглобин на пасивни и активни пушачи и индивидуални консултации.15.05.2012 г.

Провеждане информационен ден на тема: „Какво аз знам? Митове и факти за тютюнопушенето”, съвместно с Регионална библиотека „Дора Габе” (участник в програма Глоб@лни библиотеки), гр. Добрич, за повишаване информираността на населението относно тютюнопушенето. Изложба с рисунки на тема: „Моята рисунка - за живот без тютюн”.17.05.2012 г.

Провеждане на съвместно мероприятие по повод Световния ден без тютюн с РЗИ Силистра.30.05.2012 г.

Семинар с медицински специалисти от „Детско и училищно здравеопазване” от област Добрич, с цел осъществяване на дейности за превенция на тютюнопушенето в българското училище и превръщането му в зона без тютюнев дим.28–31.05.2012 г.

Дискусии на тема: „Тютюнопушенето – удоволствие или отрова?”, с ученици горен курс от община Добрич.28-31.05.2012 г.

Организиране на спортни мероприятия, противопоставящи се на привичката от употребата на цигари, съвместно с клубовете на непушача: „Аз не пуша! И искам другите да знаят…”, област Добрич.РЗИ Кърджали

08. 05. 2012 г.

Организиране на конкурс за рисунка на асфалт на тема:„Моето здраве е по-важно от цигарите!” с ученици от 5 клас на ОУ ”П.К.Яворов”, гр. Кърджали.08-11.05. 2012 г.

Провеждане на турнири по баскетбол, волейбол, футбол и народна топка между отборите на СОУ „П.Р.Славейков” и СОУ „Отец Паисий” и ГПЧЕ „Хр.Ботев”, гр. Кърджали.14-18. 05.2012 г.

Провеждане на анкета сред граждани от гр. Кърджали и гр. Момчилград относно нагласите за въвеждането на пълна забрана на тютюнопушенето на обществени места.18.05.2012 г.

Организиране на Кръгла маса с членовете на клуба на непушача от СОУ „Отец Паисий”, гр. Кърджали по темите: „Вмешателството на тютюневата индустрия” и „Ролята на рекламата и нейното въздействие”.19. 05. 2012 г.

Провеждане на поход до местността „Манастирчето”, храм “Св.Възнесение Господне”, с. Резбарци, и награждаване на участниците в турнирите от периода 08-11.05. 2012 г.22.05. 2012 г.

Презентация за вредата от тютюнопушенето и показване на филма „Невидимият дим” пред ученици от 11 клас на СОУ „Хр. Смирненски”, с.Черноочене.28.05.2012 г.

Беседа за вредата от тютюнопушенето с презентация и показване на филма „Денят на Яна” пред ученици от 8 клас на ОУ ”Н.Й.Вапцаров”, с. Звездел.31.05.2012 г.

Организиране на изложба от рисунки на ученици от 5 до 9 клас от СОУ ”Отец Паисий” на тема: „Вредата от тютюнопушенето”.


Организиране измерване на дихателния обем на пушачи чрез спирометрия на популационно ниво и консултирането им за отказ от тютюнопушене.

10.05 – 31.05.2012 г.

Разпространение на здравно-информационни материали – флаери, с практически съвети за отказ от цигарите.

11. 05 – 31.05.2012 г.

Медийна кампания: публикации в регионалните ежедневници, интернет издания, изяви по радио и ТВ.


РЗИ Кюстендил

18.05.2012 г.

Провеждане на индивидуални консултации на желаещи учители и ученици да откажат тютюнопушенето, измерване на въглероден оксид в издишан въздух и на карбоксихемоглобин, изследване за ХИВ носителство, предоставяне на здравно-образователни материали в ПГТ „Никола Й. Вапцаров”, гр. Кюстендил, в партньорство с РЗИ Благоевград.22.05.2012 г.

Провеждане на спортен празник на стадион „Осогово”, гр. Кюстендил, с учениците от 2 клас на всички училища в Кюстендилска община, по инициатива на ОДК-Кюстендил, в партньорство с РЗИ Кюстендил, за отразяване на Световният ден без тютюн на СЗО и пускане от участниците на балони с послания срещу тютюнопушенето като вреден навик.29.05.2012 г.

Представяне на изложба от рисунки по темата „Свят без тютюнев дим” и пускане на балони с послания от учениците от началния курс на образование в Основно училище „Св.Св. Кирил и Методий”, гр. Дупница.30.05.2012 г.

Организиране на изложби с рисунки, колажи, модели на деца и ученици, посветени на Международния ден без тютюнопушене Представяне на изложба от рисунки по темата и презентация от учениците в Основно училище „Неофит Рилски”, град Дупница30.05.2012 г.

Провеждане на футболен турнир и пускане на балони с послания за живот без тютюнев дим от ученици 4 клас в присъствие на родители на спортната площадка в квартал Запад, гр. Кюстендил - спорта като алтернатива на вредния навик. Събитието е по инициатива на ОДК-Кюстендил в партньорство с РЗИ Кюстендил.31.05.2012 г.

Пускане на хвърчила на стадион „Осогово”, гр. Кюстендил, изработени от учениците от V и VІ класове на ОУ „Христо Ботев”, гр. Кюстендил, с послания към възрастните за опазване здравето на децата от тютюневия дим.31.05.2012 г.

Провеждане на конкурс за оригинална рисунка на асфалт провокирана от мотото на кампанията в градския парк на град Дупница по инициатива на Основно училище „Евлоги Георгиев”и РЗИ

Предлагане на целувка срещу цигара от ученици на СОУ „Св.Паисий Хилендарски”, гр. Дупница и доброволци от БМЧК в кафенета и ресторанти, където се допуска тютюнопушене, в централната градска част на гр. Дупница.

15.05. - 15.06.2012 г.

Предоставяне с цел публикуване или излъчване от местните печатни, ефирни и електронни медии на видео и аудио клипове за вредните последици от употребата на тютюневи изделия.

Предоставяне на местните медии на информационен бюлетин по повод 31.05.2012 г. – Световен ден без тютюн на СЗО.

РЗИ Ловеч

02.05. – 31 05.2012 г.

Информационно-образователна кампания сред ученици, както и млади хора в риск от социалните заведения и центрове на Ловешка област. Провеждане на обучителни модули от експерти на РЗИ в училища на гр. Ловеч. “Часове по здраве”, изнесени от здравни специалисти в социални центрове за деца в Ловешка област, с предоставен лекционен материал и здравно-образователни материали (ЗОМ).10.05.2012 г.

Училищен фестивал на Гимназия за чужди езици, гр.Ловеч, проведен под мотото “Фест без цигари”, с разпространение на послания и ЗОМ.21 – 31.05.2012 г.

Гостуване на мобилната форма на ККОТ в административни и производствени структури (по заявка).

Издаване на рекламен флаер за ККОТ (с финансовата подкрепа на Община Ловеч) и разпространението му в производствени фирми чрез Службите по трудова медицина.

Широко медийно огласяване на ККОТ към РЗИ гр.Ловеч – ежедневни радиопредавания, ежеседмични ТВ предавания.

”Здравна поща” – разпространение на ЗОМ сред обществеността чрез местния печат.

31.05.2012 г.

Изнасяне на ККОТ в обществена сграда (сградата на Областна администрация), с измерване на въглероден оксид в издишан въздух и индивидуални консултации на желаещи граждани.

“Акции” за разпространение на ЗОМ сред гражданите на Ловеч от доброволци на БМЧК и Регионална библиотека гр. Ловеч.

РЗИ Монтана

28.05.12г.

Провеждане в центъра на гр. Берковица на акция за измерване наличието на въглероден оксид в издишан въздух на проявили интерес граждани и консултиране на желаещите да откажат тютюнопушенето.29.05.2012г.

Обучаване на ученици от ОУ „Христо Ботев”, с. Мърчево, община Бойчиновци, на тема: „Вмешателството на тютюневата индустрия”.30.05.2012г.

Провеждане на празник в с. Габровница, с викторина, насочена към знанията на децата за вредата от тютюнопушенето, пускане на балони със здравни послания и спортни игри, организиран заедно с ученици от ІІ клас, участници в конкурса „Проектът на нашия клас - за живот без тютюн 4”.31.05.2012г.

Излъчване в гр. Монтана, в залата за здравно образование на РЗИ, на филма ”Животът обича непушачите”, предоставен по проект „Информирани и здрави”. На желаещите граждани ще бъде измерен въглеродния оксид в издишан въздух и ще бъдат направени консултации за отказ от тютюнопушене.РЗИ Пазарджик

Изготвяне на текст с акценти върху Рамковата конвенция за контрол на тютюна на СЗО и публикуването му на интернет страницата на РЗИ.

Изготвяне на официално писмо до РИО на МОМН за провеждане на здравни лекции и беседи в детските и учебните заведения в област Пазарджик от медицински специалисти под мотото „Вмешателството на тютюневата индустрия”, с акцент върху методите, които използва тютюневата индустрия, за да рекламира изделията си.

Използване на мобилната форма на ККОТ в Община Септември.

Организиране и провеждане на беседа за вредата от тютюнопушенето със служители от общинската администрация в гр. Септември.

Провеждане на акция „Изхвърли цигара – спечели награда” с ученици от град Септември, съвместно с Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.

Провеждане на обучения в детски градини и училища в област Пазарджик.

Раздаване на здравно-промотивния материал „Патилата на Мравчо или колко опасни са цигарите” в детските градини.

Прожектиране на филми в детски и учебни заведения в област Пазарджик.

Проучване разпространението на употребата на цигари сред служители на община Септември и нагласите им по отношение на пълната забрана на тютюнопушенето в закрити обществени места.РЗИ Перник

07.05. - 31.05.2012 г.

Дискусии с ученици с цел формиране на знания, нагласи и умения за ограничаване на тютюнопушенето, придружени с видеопокази на филмите „Дим”, „Денят на Яна”, „Невидимият” и „Животът ни е даден”.21.05.2012 г.

Използване на мобилната форма на ККОТ за измерване нивото на въглероден оксид в издишан въздух и карбоксихемоглобин на пушачи и провеждане на консултации на площад „Кракра”, гр. Перник.31.05.2012 г.

Съдебен спор „За и против тютюнопушенето” с участието на ученици от ОУ „Христо Смирненски”, гр. Радомир, на сцената на ОМД-Перник, с партньори – младежки организации и ОМД-Перник.

Съвместна инициативата с БМЧК – „Целувка срещу цигара”, гр. Перник.

Използване на мобилната форма на ККОТ за измерване нивото на въглероден оксид в издишан въздух и карбоксихемоглобин на пушачи и провеждане на консултации на ул. „Търговска”, гр. Перник.РЗИ Плевен

30 – 31.05.2012 г.

Отбелязване на Световния ден без тютюн на СЗО в часовете по СИП „Здравно образование” чрез видеопрожекции на филми по темата, ролеви игри и викторини, състезания и дискусии, разпространение на флаери „Животът обича непушачите”.31.05.2012 г.

Организиране на дискусия с лица, принадлежащи към етнически малцинства и представяне на филма „Пушенето забранено”.

Измерване на виталния капацитет на бял дроб на граждани в централната градска част на гр. Плевен и предоставяне на информационни материали за дейността на Кабинета за отказване от тютюнопушене към РЗИ.

РЗИ Пловдив

08.05.2012 г.

Провеждане на хепънинг под мотото “Животът обича непушачите” на площад “Стефан Стамболов”. Събитието включва информационна среща. Прожекция на видеофилми за вредата от тютюнопушенето в дома, обществения транспорт, закритите работни и обществени места и др. Беседа за ограничаване на тютюнопушенето; викторина с награди.15.05 – 28. 05.2012 г.

Видеопрожекции на филмите: „Невидимият”, „Денят на Яна” и „Пушенето забранено” пред ученици.16.05. – 28.05.2012 г.

Конкурс за есе на тема: “Влиянието на тютюневата индустрия върху филмовата индустрия” сред ученици от Националната гимнация за сценични и екранни изкуства.19.05 – 28.05.2012 г.

Изготвяне и публикуване на материал за сайта с акцент, съответстващ на мотото на кампанията – “Вмешателството на тютюневата индустрия”.21.05 – 23.05.2012 г.

Беседа на тема „Вмешателството на тютюневата индустрия” с работническия колектив на ФИЛКАБ АД - Пловдив и безплатно измерване на нивото на издишвания въглероден оксид и на карбоксихемоглобин на пушачи.28.05.2012 г.

Провеждане на безплатно измерване на нивото на издишвания въглероден оксид и карбоксихемоглобин на пушачи и консултации в ККОТ в РЗИ Пловдив.31.05.2012 г.

Изработване на пана с послания за Световния ден без тютюн на СЗО пред Националната художествена гимназия “Цанко Лавренов”, гр. Пловдив, и пред РЗИ Пловдив.РЗИ Разград

29.05.2012 г.

Гостуване на Музея на здравето от гр. Варна в Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев”, гр. Разград, с демонстрация на пушещата кукла „Сю”. Попълване на тестове и консултиране на пушачи, които желаят да се откажат.30.05.2012 г.

Провеждане на общоградски конкурс за детска рисунка на асфалт по алеите на градинката с часовниковата кула, в центъра на гр. Разград.16.05. – 31.05.2012 г.

Излъчване на аудиоклипове по темата „тютюнопушене” по Общинско радио „Разград”.22 – 31.05.2012 г.

Излъчване на филми, изработени по проекта „Информирани и здрави”, с посланието „Животът обича непушачите!” сред ученически колективи (чрез сътрудници на отдел „Профилактика на болестите и промоция на здравето” и по метода „Връстници учат връстници” от подготвените членове на Младежкия съвет по наркотични вещества) и по време на организираните инициативи по отбелязване на Световния ден без тютюн на СЗО.

Видеопрожекции на филмите „Денят на Яна”, „Невидимият” и „Дим” за ученици от основни училища.

31.05.2012 г.

Провеждане на инициативата „Плод срещу цигара”, съвместно с доброволците на БМЧК.

Провеждане на общоградски хепънинг в бяло пред Общинския културен център, съвместно с други организации и партньори: Община, основни училища и гимназии.

РЗИ Русе

28.04.2012 г.

Екопоход до хижа „Минзухар” и обучение по спортно ориентиране за ученици от 16 до 18 г.08.05.2012 г.

Обучителен семинар с медицинските специалисти от детски и учебни заведения от Област Русе на тема ”Вмешателството на тютюневата индустрия”.

Провеждане в „Младежки парк” в гр. Русе на образователно състезание “Минута е много” с ученици, членове на Клуб „ЮНЕСКО” от ПГЕЕ „Апостол Арнаудов”, образователно състезание “Бягство към победата” с членове на Клуб „Здравословен начин на живот” от ПГЕЕ „Апостол Арнаудов” и предоставяне на информационни материали.

29.05.2012 г.

Изнесена акция на ККОТ за мониториране на издишвания въглероден оксид и наличие на карбоксихемоглобин.31.05.2012 г.

Разпространение на здравно-образователни материали на площад “Свобода” в централна част на града.

Изложбена експозиция с рисунки на тема ”Не на цигарите” във фоайето на Средношколско общежитие, гр. Русе.

РЗИ Силистра

17.05.2012г

Организиране в медицинския кабинет при ПГПТ „Евлоги Георгиев”.на съвместна кампания с ККОТ на РЗИ Добрич за превенция на тютюнопушенето в силистренските училища с измерване на въглероден оксид в издишан въздух от белите дробове и карбоксихемоглобин на ученици, преподаватели и персонал на училищата в община Силистра.29.05.2012г..

Откриване на изложба от рисунки на ученици от 1-4 клас при СОУ „Юри Гагарин”, гр. Силистра на тема „Вредата от цигарите”. Награждаване с грамота на най-добрите от тях.31.05.2012г

Откриване на изложба от рисунки на ученици от 5-11 клас при ОСУ „Дръстър” на тема „Аз спортувам, не ми вреди, не пуши с мен и ти”. Награждаване с грамота на най-добрите от тях.

„Моето послание”, представяне на най-добрите и оригинални послания на учениците от 9-11 клас, област Силистра, на тема „Вмешателството на тютюневата индустрия” на сайта на РЗИ, в Регионална библиотека, гр. Силистра, и в местните медии.

04.06.2012г

„Четем заедно на домашни любимци” – съвместна инициатива с регионална библиотека Силистра. Представяне пред малките читатели на брошурата „Защо животните не пушат” с цел запознаване с вредата от тютюнопушене.РЗИ Сливен

28.05 – 31.05.2012 г.

Разпространение сред обществеността на област Сливен на информационно-образователни материали – листовки на тема „Тютюнопушене и бременност”.

Видеопрожекции на филмите „Невидимият” и „Пушенето забранено” в училища от област Сливен.

30.05.2012 г.

Дискусия на тема „За и против пълната забрана на тютюнопушенето на обществени места”.31.05.2012 г.

Измерване на въглероден оксид в издишан въздух и карбоксихемоглобин на персонал от ЦДГ, гр.Сливен.РЗИ Смолян

16.05.2012 г.

Безплатно измерване на въглеродния оксид в издишан въздух и карбоксихемоглобин на студенти от филиала на Пловдивския университет.29 - 30.05.2012 г.

Акции за демонстриране вредата от цигарите и тютюневата зависимост сред възпитаниците на Техническия колеж, както и сред гражданите на централно място в гр. Смолян за популяризиране на ККОТ при РЗИ.

Анкетно проучване сред младежите над 18 годишна възраст за отношението им към влизането в сила на пълната забрана за тютюнопушене на закрити обществени места от 1 юни 2012 г.

Изпращане на съобщение до местните медии и участие в радиопредавания по темата на Световния ден без тютюн на СЗО „Вмешателството на тютюневата индустрия”.Столична РЗИ

01.04. – 15.06.2012Г.

Провеждане на кампания под надслов “Ние сме при теб, предай и на другите”:

Организирани са посещения чрез мобилната форма на ККОТ в множество ведомства и училища, както и при студенти от специалността „Здравен инспектор” от медицински колеж „Йорданка Филаретова за консултираме и изследване на активни и пасивни пушачи за равнище на въглероден оксид в издишан въздух и на карбоксихемоглобин, както и предоставяне на информационни материали.

Организиране на конкурс за рисунка на тема „Не на цигарите” в четири столични училища, с аранжиране на изложби на изявените творби в училищата и награждаване на изявените участници.

Участие в Националната спортна панорама пред НДК с консултиране и изследване на активни пушачи за равнище на въглероден оксид в издишан въздух и на карбоксихемоглобин, както и предоставяне на информационни материали.

Организиране на конкурс за рисунки за по големите деца в 162 ЦДГ на тема „Аз не искам мама и татко да пушат!”. Предоставяне на децата от първа и втора група на книжката „Защо животните не пушат?” за оцветяване.

Публикуване на актуална информация в сайта на СРЗИ, предоставяне за публикуване на сайта www.aznepusha.bg на резюме от социологическо проучване сред ученици на тема „Тютюнопушенето сред ученици от горен курс” и отношението им към новите законови ограничения.

Организиране и провеждане на конкурса „Най-изобретателен здравен инспектор на МЗ”.

Участие с доклад в кръгла маса по покана на МЗ, по проекта „Информирани и здрави”.

Запознаване на медицинските специалисти от училищата и детските заведения на осем столични района с дейността на ККОТ, както и с възможност за изследване и консултация.

Участие в отбелязването на Световния ден без тютюн на СЗО на 31 май пред Народния театър, заедно с МЗ, НЦОЗА, организаторите в България на кампанията на Европейската комисия „Бившите пушачи са неудържими, много неправителствени организации и училища.

РЗИ Софийска област

гр. Етрополе

14.05. – 31.05.2012 г.

Видео лектории с прожекции на филмите "Денят на Яна", „Невидимия” и „Вътрешен човек” за учениците от училищата на града.14.05. – 31.05.2012 г.

Организиране на дискусии по темите: „Вмешателството на тютюневата индустрия” и “Влиянието на тютюневия дим върху здравето на учениците”.15.05. – 31.05.2012 г.

Организиране на интернет послания на принципа „Предай нататък” с ученици на възраст 14-18 години от СОУ “Хр. Ясенов”.16.05. – 31.05.2012 г.

Изработване на колажи на тема „Предай нататък” и рисунки на тема “Не на цигарите”. Организиране на изложба от най-добрите творби на ученици от СОУ “Христо Ясенов” и ОУ “Христо Ботев”.17.05. – 31.05.2012 г.

Провеждане на спортно състезание по колоездене и ролери под надслов „Аз избирам спорта” с ученици от 4-ти и 5- ти клас на СОУ „Хр. Ясенов”.гр. Своге

30.05.-31.05.2012 г.

Разпространение на здравно-информационни материали от доброволци на БМЧК с информиране на гражданите и гостите на гр. Своге относно вредата от тютюнопушенето и начините за прекратяването на вредния навик.28.05.- 31.05.2012 г.

Изнесена форма на дейност на ККОТ при РЗИ Софийска област за младите хора на гр. Своге.14.05.- 31.05.2012 г.

Лекции с пулмолози от МБАЛ-Своге на тема „Вредата от тютюнопушенето и рискове по отношение на здравето” за учениците от СОУ „Ив. Вазов” и ПГ „В.Пеев”.28.05.- 31.05.2012 г.

Радиобеседи „Непочтените номера на тютюневата индустрия” и “Последни данни на заболяванията в света, причинени от цигарите” в СОУ “Ив. Вазов”.14.05.- 31.05.2012 г.

Беседи на тема „Много лепкаво и горчиво”, представени от доброволци на БМЧК в гр. Своге за учениците от всички училища на общината.14.05.- 31.05.2012 г.

Организиране на изложба от плакати и постери за вмешателството на тютюневата индустрия и вредата от тютюневия дим от учениците на ПГ “В. Пеев”.16.05.- 31.05.2012 г.

Награждаване на победителите в спортния турнир по народна топка и футбол в СОУ “Ив. Вазов” под мотото: „Спорт вместо цигара”.РЗИ Стара Загора

1 – 31 май

Конкурс за есе на тема за вредата от тютюнопушенето в Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски”, гр. Стара Загора.

Анкетно проучване за знанията за вредата от тютюнопушенето и викторини в училищата: ПГ „Ив. Хаджиенов”, гр. Казанлък, ПГХР, гр. Павел баня, ПГСАГ „Л. Байер”, гр. Стара Загора, ОУ, с. Паничерево и ОУ „В. Левски”, гр. Чирпан.

Конкурс за презентации в училищата: І ОУ, ІІ ОУ, ПМГ и СОУ „М. Горки” от гр. Стара Загора.

Публикации на материали в интернет сайтовете на: ОУ „В. Левски” и НУ „Св. Кл. Охридски” от гр. Чирпан.

Конкурс за детска рисунка в училищата: І ОУ, ІІ ОУ, ІІІ ОУ и ІV ОУ от гр. Стара Загора, ОУ, с. Дъбово, ОУ „В. Левски” и НУ„Св. Кл. Охридски” от гр. Чирпан.

Реализиране на изложби на рисунки и колажи в училищата: І ОУ, ІІ ОУ, ІІІ ОУ и ІV ОУ, СОУ „М. Горки”, Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски” и ОУ „Самара” от гр. Стара Загора, ОУ, с. Дъбово, ОУ „В. Левски” и НУ„Св. Кл. Охридски” от гр. Чирпан.

Оформяне на табла и витрини, посветени на вредата от тютюнопушенето в училищата: І ОУ, ПГСАГ „Л. Байер” и ПГМТТ „Н. Й. Вапцаров” от гр. Стара Загора, ОУ „В. Левски”, гр. Чирпан, ОУ „П. Хилендарски” и ПГ „Ив. Хаджиенов” от гр. Казанлък, ПГХР, гр. Павел баня и ОУ „Хр. Ботев”, гр. Мъглиж.

Прожекции в училищата, посветени на 31 май, с последващи дискусии и разпространение на здравно-образователни материали.

31.05.2012 г.

Провеждане на работна среща на тема „ Детство без тютюн”, съвместно с Асоциация на хотелиерите и ресторантьорите, Асоциация на студентите – медици, членове на клуб „Млад здравен експерт” към РЗИ Стара Загора.

Обявяване на годишна награда за медии и журналисти с най-активно отразяване на борбата с тютюнопушенето.

Разпространение на стикери за вредата от тютюнопушенето в заведения за хранене и развлечения , съвместно с Асоциация на хотелиерите и ресторантьорите.

Драматизации в залата на Регионална библиотека „З.Княжески”, гр. Стара Загора, в изпълнение на ученици от ІІ ОУ „П.Р. Славейков”, гр. Стара Загора, участващи в конкурса „Проектът на нашия клас – за живот без тютюн 4”.

Връчване на награда от РЗИ на родители, отказали цигарите, благодарение на подкрепата и знанията на децата си - ученици, участници в конкурса „Проектът на нашия клас – за живот без тютюн 4”.

Издаване на училищен вестник, специално за 31 май, от ІХ ОУ ”Веселин Ханчев”, гр. Стара Загора.

Занятие на клуб „Здраве”, посветено на Световния ден без тютюн на СЗО в ПГ „Ив. Хаджиенов”, гр. Казанлък.

Четене и дискутиране в часове по биология на материали за вредата от тютюнопушенето, подбрани от ученици от Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски”, гр. Стара Загора.

Излъчване през целия ден на видеоклипове във фоайетата на Търговска гимназия „Княз Симеон Търновски” и ПГСАГ „Л. Байер”, гр. Стара Загора.РЗИ Търговище

23.04- 23.05.2012 г.

Провеждане на анкета, във връзка с нагласите при въвеждането на пълна забрана на тютюнопушене на обществени и работни места сред населението на област Търговище.01.05- 31.05.2012 г.

Обучение на ученици от 5 до 12 клас по проблемите на тютюнопушенето като опасна психоактивна зависимост.

Безплатно измерване на въглеродния оксид в издишан въздух и карбоксихемоглобин на ученици от 8 -12 клас.

21.05 - 31.05.2012 г.

Изготвяне на витрини във всички училища на територията на гр.Търговище, посветени на Световния ден без тютюн на СЗО.28.05-31.05.2012 г.

Медийна кампания сред населението на област Търговище.

Прожектиране на филмите ”Бременност без тютюнев дим” и „Отказване от тютюнопушене” в АГО към МБАЛ в гр.Попово и гр.Омуртаг.

Разпространение сред населението на територията на областта на информационно-образователни материали за вредите от тютюнопушенето.30.05.2012 г.

Викторина с ученици от ІІ ОУ, гр.Търговище.РЗИ Хасково

14.05. – 19.05.

Презентации с ученици от горен курс на училищата на тема „Аз не пуша! Ела с мен и ти!”.

Провеждане на анкета „Тютюнопушене или здраве?” с учениците от ПГ по туризъм, гр.Хасково, и изготвяне на брошура.

Организиране на спортен празник с ученици от горен курс „Чрез спорт силни и здрави!”.28.05. – 30.05.

Провеждане на интерактивни уроци с ученици от осмите класове.07.05. – 31.05.

Организиране на здравни беседи, съчетани с подходящи филми, с ученици от среден и горен курс на учебните заведения в Хасковска област.

Организиране на дискусии на тема „Тютюнопушене или здраве – изберете сами!” с педагогическия и помощен персонал от детските заведения.

Организиране на прожекции за ученици на филмите „Денят на Яна”, „Невидимият” и „Пушенето забранено”, показващи значението на тютюнопушенето като рисков фактор.

Изготвяне на табла и организиране на викторини с ученици от среден курс на учебните заведения в Хасковска област.

Разпространение на печатни здравно-образователни материали „Тютюнопушене и бременност” и „Тютюнопушене или здраве – изберете сами!”.РЗИ Шумен

19.05.2012 г.

Обучение на медицинските специалисти от здравните кабинети в гр. Шумен по проблемите на отказване от тютюнопушене.28.05.2012 г.

Аранжиране на четири градски витрини във връзка с темата.30.05.2012 г.

Пресконференция. Предоставяне на данни на медиите от проведеното анкетно проучване сред учениците от 5, 8 и 11 клас за нагласите им към тютюнопушенето.28 - 31.05.2012 г.

Медийна кампания – интервюта, публикации в сайта на РЗИ-Шумен19-31.05.2012 г.

Мини кампании в училища и детски градини.21-31.05.2012 г.

Обучение на принципа “Връстници учат връстници” сред учениците от гр. Шумен.31.05.2012 г.

Прожекции за ученици и граждани на филми, свързани с тютюнопушенето – “Дим”, “Денят на Яна” и др., в залата на РЗИ, гр. Шумен.31.05.2012 г.

Съвместно отбелязване на Световния ден без тютюн на СЗО в НУ “Княз Борис І” с клас, работещ по “Проектът на нашия клас – за живот без тютюн-4”.РЗИ Ямбол

14.05- 31.05.2012 г.

Предоставени видео и аудио клипове на регионалните ТВ и радио за медийна кампания с цел популяризиране вредата от тютюнопушенето сред населението на гр. Ямбол.31.05.2012 г.

Публикуване на информационен материал под мотото „Вмешателството на тютюневата индустрия” в електронните и печатни медии, както и на сайта на РЗИ.31.05.2012 г.

Акция с призив към гражданите да хвърлят цигарата си срещу късметче в централната градска част на гр. Ямбол.31.05.2012 г.

Разпространение на информационни материали в училищата на област Ямбол.30.05- 31.05.2012 г .

Дискусия с ученици от ПГ по икономика „Г. С. Раковски” и СОУ „Климент Охридски” на тема „Натискът, който ни се оказва да пропушим. Реклама за добро състояние”, с презентация на филм.31.05.2012 г.

Излъчване на клип на видео-стената на МОЛ Ямбол и видео-стената на ДТВ на Световния ден без тютюн на СЗО.

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница