Инструкция за изпълнение на дейностите по проектстраница1/5
Дата24.12.2017
Размер1.05 Mb.
Размер1.05 Mb.
  1   2   3   4   5

ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05-0001 „Да направим училището

привлекателно за младите хора”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз


СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ „ЕКЗАРХ АНТИМ І“

6100 Казанлък, ул. „Св. Климент Охридски“, №2

Директор: тел/факс: 0431 6 42 65, канцелария: 6 32 03

e-mail: soukk@abv.bg, www.antim1.com

Изх. № /09.01.2014г.


ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ПИСМО – ПОКАНА

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ/ГОСПОЖО,
На основание чл.147 ал.1,т.1 от ППЗНП и Инструкция за изпълнение на дейностите по проект BG051PO001-4.2.05-0001 „Училище за Себеутвърждаване и Подготовка съм Европейски хоризонти – „УСПЕХ“, утвърдена със Заповед № РД 09 – 1501 /24.10.2013 год. на Министъра на образованието, младежта и науката, във връзка с необходимостта от материали, консумативи и обурудване за нуждите на групите за ИИД в СОУ „Екзарх Антим І“, гр. Казанлък и в изпълнение на дейностите по Проект BG051PO001- 4.2.05 – 0001 „Училище за Себеутвърждаване и Подготовка съм Европейски хоризонти – „УСПЕХ“, Ви каним да ни предоставите ценова оферта по предложените от нас списъци с артикули.
Представените оферти ще бъдат оценявани по критерий- най-ниска цена на посочените продукти.

Всеки участник може да представи само една оферта. Участниците могат да направят предложение по една или няколко обособени позиции, предмет на поръчката.

При установяване на недоставяне или некачествено доставени стоки/артикули Възложителят има право да спре изплащането до отстраняване на недостатъците и рекламациите.

Стойността на поръчката е ориентировъчна.

Посочените количества са ориентировачни и не пораждат задължения за СОУ ”Екзарх Антим І”, гр. Казанлък да ги закупи в прогнозния обем. Фактическото изпълнение на поръчката се определя на базата посещаемост на учениците в групите по ИИД-тата.
При проявен интерес, моля да представите Вашата оферта на адрес: гр. Казанлък, ул. „Климент Охридски“ №2, канцелария на СОУ “Екзарх Антим І“ от 8,30 ч. до 16,30ч. в срок до 21.01.2014г.
Приложение: списък по позиции

С уважение,
РАДИАНА СТЕФАНОВА

Директор на СОУ”Екзарх Антим І”

гр.Казанлък

ПРИЛОЖЕНИЕ  1. Обособена позиция: Канцеларски материали за нуждите на ИД:

«Математика в природата-1», «Математика в природата-2», « Знайко» , «Шахмат», «Питагор», «Ум без граници-1», «Ум без граници-2», «Ум без граници-3», «Млад еколог», «Здраве-1», «Здраве-2», «Да успяваме заедно-колективни индивидуални спортове-Акробатика», «Да успяваме заедно-колективни индивидуални спортове- Мажоретен състав», «Млад природолюбител», «Приятели на природата», «Театрално студио «Антим-1»», «Театрално студио «Антим-2»», «Радио и звукозаписно студио «Антим-1»», «Млад журналист», «Аз-фотожурналистът», «История, традиции, обичаи в родния край», «Евроклуб», «Европейски езици», «Виртуално пътешествие в европейските столици», «Европа с много лица», «Завръщане към родовите корени», «История на моя род-1», «История на моя род-2», «Паметта на тракийските българи», «Приятели на детската песен», «Магия от цветове», «Сръчковци», «Компютърът-моя приятел», «Ученическа телевизия «Антим»», «Фото клуб «Антим»»
IІ. Обособена позиция: Спортни и туристически материали за нуждите на ИД:

«Математика в природата-1», «Математика в природата-2», «Здраве-1», «Здраве-2», «Да успяваме заедно-колективни индивидуални спортове-Акробатика», «Да успяваме заедно-колективни индивидуални спортове- Мажоретен състав», «Хореография», «Скаути», «Приятели на природата», «Млад природолюбител», «Шахмат» с прогнозна стойност 6212лв


ІIІ. Обособена позиция: Здравословен начин на живот за нуждите на ИД:

«Млад еколог», «Здраве-1», «Здраве-2», «Да успяваме заедно-колективни индивидуални спортове-Акробатика», «Да успяваме заедно-колективни индивидуални спортове- Мажоретен състав», «Скаути», «Приятели на природата», «Млад природолюбител» с прогнозна стойност 1774лв


IV. Обособена позиция: Специфични аксесоари за танцово и театрално изкуство за нуждите на ИД:

«Театрално студио «Антим-1»», «Театрално студио «Антим-2»», «Европейски езици», «Хореография», «Народни танци-1», «Народни танци-2», «Автентичен и обработен музикален фолклор» с прогнозна стойност 6350лв


V. Обособена позиция: Приложни изкуства за нуждите на ИД:

«Стъклопис», «Магия от цветове», «Сръчни ръце», «Фантазия», «Сръчковци», «Фнтазия» с прогнозна стойност 4429лв


VI. Обособена позиция: Литература, табла, карти, музикални дискове и игри за нуждите на ИД:

«Математика в природата-1», «Математика в природата-2», « Знайко» , «Ум без граници-2», «Здраве-1», «Здраве-2», «Млад природолюбител», «Приятели на природата», «Радио и звукозаписно студио «Антим-1»», «Млад журналист», «Аз-фотожурналистът», «Завръщане към родовите корени», «История на моя род-1», «История на моя род-2», «Паметта на тракийските българи», «Приятели на детската песен», «Ученическа телевизия «Антим»», «Фото клуб «Антим»», «Евроклуб» с прогнозна стойност 4752лв.


VII. Обособена позиция -Хранителни продукти за нуждите на ИД:

« Българска национална кухня», «Здраве-1», «Здраве-2», «Европа с много лица» с прогнозна стойност 300лв


VIII. Обособена позиция-Mатериали за ИИД "Млад еколог"-прогнозна стойност -600лв
IX. Обособена позиция - Оборудване и обзавеждане за нуждите на ИД:

с прогнозна стойност 7902.72лв

  1. Обособена позиция: Канцеларски материали

по ред

Наименование на материала и технически изисквания

Единица

мярка


Коли-

чество

Ед. цена

Стойност

без

ДДС

1

Копирна хартия А4 бяла, 80 г/ кв.м., 500 листа пакет

бр

1252

Химикал-син

бр

2303

Молив с гума, НВ

бр

684

Тетрадки А4 80 л ред офсет

бр

1045

Тиксо- безцветно 19 мм

бр

66

Тиксо безцветно широко 50мм

бр

47

Папка РVС с машинка

бр.

6008

Папка тип джоб

пакет

109

Катастрон

бр

10010

сухо лепило

бр

10311

Коректор с разредител - течен с четка, на ацетонова основа

бр

1012

Копирна хартия А4 цветна, 80 г/ пастел

пакет

1013

Флумастри-12цв

бр

8014

Маркери за хартия

бр

3015

Телчета за телбод

кутии

1516

Перфоратор

бр

1017

Телбод

бр

1018

Хартиено тиксо 19 мм двойно залепващо

бр

1519

Маркери за бял дъска-8цв.

бр

120

Архивен кашон

бр

521

Бележници-тв.корици-спирала

бр

3522

Гланцови блокчета

 бр.

4023

Самозалепващи листчета - 75х75мм. 100 листа в кубче, 4 цвята

бр

1024

Тетрадки А5 60л офсет

бр.

2525

Тефтер

бр.

1526

Класьор-А4 с машинка и повдигащ палец

бр.

1527

Кламери

кутия

1528

Папка с копче

бр

5029

Зиг заг ножица

бр

1030

Цветна хартия микс-наситен

пакет

2031

Картон А4 цв.наситен

пакет

1032

Картон А4 цв.пастел

пакет

1033

Пинчета

кутия

1534

Самозалепваща хартия-блокче за апликация

бр

535

CD-шпиндел-50 бр.

бр

369

CD с кутия

 бр.

10037

Батерии -9V durassel

бр

1038

Батерии -1.5V ААА durassel

бр

1039

Батерии АА 1.5

бр

1540

Тетрадка А5 тв.корица лукс

бр

1541

Ламинирано фолио А4 125 микрона-

пакет-100л

542

Химикали -червен

бр.

3043

Тетрадки А5-40л офсет

бр.

1544

Маркер за бяла дъска edding 360 XL board marker /пълнещи/-черен

бр.

10045

Маркер за бяла дъска edding 360 XL board marker /пълнещи/-червен

бр.

5046

Маркер за бяла дъска edding 360 XL board marker /пълнещи/-зелен

бр.

5047

Маркер за бяла дъска edding 360 XL board marker /пълнещи/-син

бр.

5048

Мастило за зареждане на маркери -зелен

бр.

349

Мастило за зареждане на маркери -червен

бр.

350

Мастило за зареждане на маркери -син

бр.

351

Мастило за зареждане на маркери -черен

бр.

552

Нотни тетрадки А4

бр.

1553

Джоб А4 с цип

бр.

1554

Скицник

бр.

2055

Пастели-24 цв

бр.

2056

Флумастри-18цв

бр.

5057

Текст маркери-4цв.

пакет

1058

Текст маркер-жълт

бр

2559

Текст маркер-розов

бр

2560

Текст маркер-оранжев

бр

2561

Картон-бял

бр.

3062

Маркери-комплект  VIDEOLINE ефект

бр.

3063

Маркер, перманентен, объл връх черен за писане върху всякакви повърхности

бр.

2064

Бадж- OFFISE POINT-с лента

бр.

3065

Цветен картон- микс

пакет

566

Цветен картон- жълт- 70/90

пакет

567

Цветен картон- оранжев-70/90

пакет

568

Цветен картон- син- 70/90

пакет

569

Цветен картон- червен-70/90

пакет

570

Хартия А3

пакет 

1071

Дизайн хартия-като за диплома

 Пакет-25л листа

1072

Флумастри 6 цвята

бр 

3073

Индиго

 листове

2074

DVD-дискове 4,7 ГБ

бр

1075

Лепило-UHO

бр

1576

Награден фонд-Флаш памет-4GB

бр

5077

Флаш памет-8GB

бр

15
Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница