Интензивно обучение по английски език за млади роми висшистиДата14.03.2017
Размер47.08 Kb.
Размер47.08 Kb.

Интензивно обучение по английски език

за млади роми - висшисти

подкрепено от Институт „Отворено общество” – Будапеща и

координирано от Центъра за развитие на регионални политики – София

Напечатана и напълно попълнена апликационна форма следва да бъде изпратена по имейл, (e-mail), факс, или по пощата до Програма „Ромски инициативи” на Институт „Отворено общество” – Будапеща.

Срок: 23 октомври 2009

Имейл: rio@osi.hu

Факс: +36-1 327-3841

Пощенски адрес:

Roma Initiatives

Open Society Institute Budapest

Oktober 6. u. 12

H-1051 Budapest, Hungary
(Ръчно попълнени документи няма да бъдат приети.)

Ф
Снимка


амилно име: …………………………………………………………

Собствено: ………………………………………………………… Пол: M / Ж

Бащино: ………………………………

Националност: …………………………….

Дата и място на раждане: ………………………………………... Възраст: ………

Семейно състояние: ..................................
Домашен адрес и телефон:
…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………
Служебен адрес, тел., факс, имейл
…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

…………………………………………………………

ОБРАЗОВАНИЕ


Език и ниво: (Оценка от 1 до 4 за компетентност)

Език

Четене

Говорене

Писане

(Ниво: никакво=0; слабо=1; добро=2; много добро (свободно)=3; отлично=4)

АКАДЕМИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ
Институции

Начална дата

Крайна дата

Степен(и) или диплома(и)

ТРУДОВ ОПИТ (с дати)Име на работодателя

От

До

Длъжност

Описание на основни задачи и отговорности


ОПИТ В СФЕРАТА НА ГРАЖДАНСКОТО ОБЩЕСТВО

Период

Организация

Отдел

Длъжност

Основни задълженияСписък на всички задължителни апликационни документи на български език

        • Апликационна форма.

  • Копие на дипломи за средно и за висше образование (за кандидати, които са завършили висшето си образование, но все още не са получили диплома, е достатъчно да представят уверение от съответния ВУЗ за завършена степен. В определени случаи можем да приемем студенти, които са записани във ВУЗ и са завършили поне 75% от образованието си.)

  • Две препоръчителни писма.

  • Есе – кандидатът с приблизително 1000 думи следва да обясни мотивите си за кандидатстване за обучението по английски език.

  • Автобиография в стандартна форма за ЕС (Europass CV), която можете да получите на интернет страница: http://europass.cedefop.europa.eu/europass/home/hornav/Downloads/navigate.action

Моля обърнете внимание на списъкът с всички задължителни апликационни документи. В случай на липсващ документ от горе изброените вашата апликация ще бъде счетена за непълна и дисквалифицирана!

Апликационни документи:

Моля, изпратете вашите апликационни документи (като ползвате прикачената апликационна форма) по електронна поща (e-mail), обикновенна поща или по факс до 23 октомври 2009.Roma Initiatives

Open Society Institute BudapestOktober 6 u.12
H-1051 Budapest Hungary
E-mail: rio@osi.hu
Fax: +361 327-3841


Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница