Инвестиционен профил на Област Разград І. Социално-икономическа характеристика на Област РазградДата24.04.2017
Размер219.92 Kb.
Размер219.92 Kb.

Инвестиционен профил на Област Разград
І. Социално-икономическа характеристика на Област Разград
Област Разград е разположена в североизточната част на България и е част територията на Северен централен район като заема 2,38% от територията на България.

В границите на Област Разград влизат 7 общини.

По данни на преброяването през 2011 г. населението на Област Разград наброява 125 190 души, като жените представляват 51%, а мъжете – 49%. Градското население в областта е 47%, а селското – 53%. Областният център – град Разград има 33 880 жители. Област Разград се характеризира като регион със смесено население, където българската и турската общности са представени равномерно, а ромската общност съставлява 5% от населението.

Област Разград е част от Дунавската равнина и Лудогорието и се отличава с равнинно-хълмист релеф, умерено-континентален климат. Налице е разнообразие на защитени територии с уникални природни дадености и богато биологично разнообразие. Област Разград не е богата на полезни изкопаеми и на водни ресурси – всички, освен р. Бели Лом, са временни реки.индустрияи на икономиката урни ия през ГПП "страция.Работната сила (текущото икономически активно население) в Област Разград запазва сравнително стабилни показатели в периода 2007 – 2012 г., като се формира средно от 54,6 хиляди души. Съответно коефициентът на икономическа активност при населението на 15 – 64 г. също запазва високи стойности – около 60%.

По степен на образование, заетите в Област Разград се разпределят за изследвания период както следва: между 7,6% и 9,5% висшисти, между 22,8% и 23,3% със средно образование и 10,7% и 10,9% с основно и по-ниско образование. През различните години, за които са налични данни към момента, между 77% и 82% от заетите със средно образование, имат професионално образование.

Коефициент на безработица в Област Разград през 2012 г. е 21,4%.

Област Разград се характеризира с добро ниво на достъп до здравеопазване и с високо качество на здравните услуги. Стационарното лечение в областта се осъществява от 3 многопрофилни болници за активно лечение с общо 554 легла в общинските центрове Разград, Исперих и Кубрат. Населените места в областта са осигурени с редица заведения за извънболнична помощ.

Добре развита е образователната, социалната и културната инфраструктура

В Област Разград са налични редица места за настаняване и заведения за храненеспа комплекс „Островче”, комплекс „Кованлъка” в местността „Пчелина”, комплекс „Замъка” в с. Малък Поровец, Община Исперих, хотел „Централ”, хотелски комплекс „Лес”, хотел „Акцент” в гр. Разград и др.

Водещи спортове в Област Разград са футболът и борбата, като през 2012 г. и 2013 г. футболен клуб „Лудогорец” гр. Разград стана шампион на България и носител на купата на България през 2012 г., а през настоящия сезон се класира за 1/16-финал за Лига Европа. Oфициалният стадион на „Лудогорец” „Лудогорец Арена” e реконструиран през лятото на 2011 г. и отговаря на всички критерии за приемане на мачове от елитната футболна група на България.
Плановете на инвеститорите да се инвестират още 20 млн. лв., за да отговаря на стандартите на УЕФА за клас 4.  Изградена е и модерна тренировъчна база „Гнездо на орлите” с два типа терени – с естествена и с изкуствена настилка и модерен възстановителен и рехабилитационен център. В Детско-юношеската школа на „Лудогорец” тренират таланти от цялата страна, както и от Румъния. Всичко това дава възможност за реклама и за привличане на туристи.

Общините в Област Разград осъществяват активно международно сътрудничество. Община Разград е побратимена и има сключени двустранни договори за сътрудничество и взаимопомощ с гр. Орел, Руска федерация; Община Одунпазаръ, Турция, Община Авджилар, Турция, гр. Арма, Северна Ирландия, гр. Кълъраш, Румъния, гр. Витенберге, Германия, Община Шалон-ан-Шампан, Франция, Община Асен, Нидерландия, гр. Сомбатхей, Унгария, гр. Познан, Полша, гр. Брънсуик, Охайо, САЩ, гр. Янг Джоу, Китай, Община Исперих с Община Ливни, Руска федерация; Община Кубрат с Община Мценск, Федерация Русия, Община Тюри, Естония, Община Виделе, Румъния, Община Омол, Швеция и си сътрудничи с Община Скуодас, Литва; Община Завет с гр. Търгу Карбонещи, Румъния и гр. Кара Мюрсел, Турция; Община Лозница с Община Газиемир, Турция; Община Самуил с Община Гебзе, Турция; Община Цар Калоян с Община Болхов, Руска федерация, Община Гьокчеада и Община Картепе, Турция, Област Разград е побратимена с Орловска област, Федерация Русия и Окръг Горж, Румъния. Областна администрация Разград осъществява активно сътрудничество с Окръг Гюргево, Румъния, регион Марке, Италия и Департамент Шарант-Маритим, Франция. 

Тези връзки дават възможност за осъществяване на икономически обмен и за реализиране на продукция на многомилионни пазари.
ІІ. Структура на икономиката в Област Разград
През 2011 г. спрямо 2007 г. брутният вътрешен продукт (БВП) на Област Разград е нараснал с 18,9% от 337,3 на 401,4 млн. евро. През 2011 г. БВП на човек от населението в областта възлиза на 3 248 евро и е по-висок от предкризисното ниво с 15,9%. Според показателя брутна добавена стойност (БДС) най-голям дял в Област Разград заема секторът на услугите, следван от индустрията и селското стопанство.

Към 2011 г. делът на фирмите с персонал до 10 заети лица е 91,6%, от 10 до 49 заети лица – 6,9 %, от 50 до 249 заети лица – 1,3%, повече от 250 наети лица – 0,2%.Средната брутна работна заплата в Област Разград към 2011 г. е 3 317,26 евро.
Структуроопределящи предприятия в Област Разград:


 • Фармацевтика: „Биовет” АД /производство и търговия с ветеринарно-медицински продукти, препарати за селското стопанство и лекарствени средства за хуманната медицина/, и „Балканфарма” АД /производство на субстанти и лекарствени форми за хуманната медицина/ в гр. Разград, „Завет” АД в гр. Завет;

 • Керамика: “Хан Аспарух” АД в гр. Исперих /производство на стенни и подови керамични плочки, гранитогрес, декоративни елементи/; • Машиностроене: „Тракция” АД, в с. Самуил; „Дружба” АД /производство на бутала, бутални болтове, бутални пръстени и др. за автомобили, трактори и други превозни средства, алуминиеви отливки/, „МАТ” ООД /производство на аварийни скоби за етернитови, пластмасови, чугунени и стоманени тръбопроводи/ и „Инокс” ООД /производство на специфични машини и съоръжения от химическата и хранително-вкусова промишленост/ в гр. Разград, „Раломекс” АД в гр. Завет /производство на селскостопанска техника – плугове, култиватори, разрохвачки, дискови брани/, “Добруджа - КИТ” АД в гр. Исперих /производство на ходови колела, транспортни колички, консумативи за текстила, изделия за хлебопекарната промишленост/;

 • Лека промишленост: Лудогорие 91” АД в в гр. Кубрат /производство на кухненски прибори, маси, столове и др. от масивна иглолистна дървесина/, „Микро – 67” АД /производство на детски играчки, спортни стоки, рекламни стоки, автомати за ски, градинки и детски люлки/, „Разград Полиграф” ООД и „Добрев прес” ЕООД в гр. Разград;

 • Селско стопанство: „Агротайм” ООД, „Аннона грейн” АД, “Северагро” ЕООД в гр. Исперих, „Аграком” ООД, „Агростил” ООД, „Агробул – Р” ООД, „Агротех” ООД и „Агротида” ООД в гр. Разград, ССОЗ „Клас” ООД в гр. Завет, ЕТ „АСОТЕКС“ – Х. Чакър в гр. Кубрат;

 • Шивашка промишленост: „МАГИ-КА” ООД и „Мелиса-текстил” ООД в гр. Разград, “Ахинора” АД и ”Семела”ООД в гр. Исперих;

 • Хранително-вкусова промишленост: „Пилко” ЕООД в гр. Разград /производство на пилешко месо/, „Млин - 97” АД в гр. Разград /производство на различни видове брашна, хляб, хлебни изделия, сладкарски изделия, хлебни деликатеси, солети и търговия с тях/, „Лазаров” ООД, гр. Разград /Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия/, „Винтрейд” ООД, гр. Разград /производство на вина и спиртни напитки/;

 • Преработвателна промишленост: „Амилум България” ЕАД /производство на нишестета, глюкозни сиропи, кристална и течна декстроза, вискофруктозни царевични сиропи и малтодекстри/ и, „АВИС” АД, в гр. Завет /производство на яйца и птици/, “Милър-продукт”ООД, с. Острово – производство на брашно и „Маклер – комерс” – млекопреработвателно предприятие, „Октопод” ООД в с. Самуил,.

 • Строителство: “Пътно строителство” АД, “Строймонтаж” ЕАД, “Абритус” ЕООД, “Строител” ЕАД и "Лудогорие” ООД в гр. Разград


ІІІ. Тенденции в икономиката на Област Разград

Икономиката на Област Разград се характеризира с радикални трансформации в производството, структурата, собствеността и пазарите. Изключително силно се отрази преходът към пазарна икономика, започнал в края на 80-те години на миналия век.

В селското стопанство се осъществи преход от големи държавни стопанства към връщане на земята на голям брой собственици, желаещи да обработват самостоятелно земите си, последван от процес на комасация на земите и окрупняване на стопанствата. Към момента земята се обработва предимно от големи арендатори с модерна земеделска техника, закупена със средства от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Типичната за региона картина с множество дребни земеделски производители в областта на тютюнопроизводството и животновъдството претърпя коренна промяна, като към момента животновъдството е концентрирано в средни и големи ферми. Все повече намалява броят на дребните животновъди, отглеждащи по няколко крави.

Много от структуроопределящите предприятия бяха закрити или драстично намалиха обема на производството си – заводът за производство на плоско стъкло „Диамант” и „Месокомбинат – Разград” АД в гр. Разград, заводът за производство и ремонт на строителни и други машини “РМЗ Шести септември” ЕООД в гр. Исперих, мебелният завод „Лудогорие 91” АД, заводът за производство на електротехнически изделия „Елпром – Елин” АД, предприятието за карданни валове за селскостопански машини и автомобили, корабни възли и детайли „Динамика” АД в гр. Кубрат, металургичният завод „Арма” в гр. Лозница, предприятието за плоско стъкло и дървопреработвателното предприятие в гр. Завет и др.

Поради тези структурни промени и поради липсата на перспективи за дребните земеделски производители, голяма част от населението от Област Разград се насочи към строителния бранш при изграждане на обекти по българското Черноморие и в Западна Европа.

В следствие на тези структурни промени в Област Разград е налична квалифицирана работна ръка в редица сектори: селско стопанство, строителство, лека промишленост, металургия и др. Коренно се промени и посоката на износът на продукция от областта от бившия Съветски съюз към страните от Европейския съюз.Към момента икономиката в Област Разград се характеризира със следните особености:

 • Наличие на структуроопределящи предприятия с национално значение в следните сектори: фармацевтична индустрия, биотехнологии, производство на препарати за ветеринарна медицина и керамика;

 • Добре развиваща се хранително-вкусова промишленост;

 • Отраслова диверсификация на областната икономика;

 • Суровинна обезпеченост на основните производства в областта;

 • Тенденция на засилване на експорта;

 • Активност на компаниите от Област Разград по отношение на използване възможностите за финансиране на икономическите субекти по Оперативните програми на ЕС и Програмата за развитие на селските райони;

 • Повишаване на рентабилността на производството;

 • Наличие на добри възможности за развитие на туризма;

 • Стабилен сектор на шивашката промишленост;

 • Преодоляване на негативните тенденции през кризисните 2009 и 2010 г. на спад на БВП и БДС и растеж през 2011 г.;

 • Нарастване на преките чуждестранни инвестиции в областната икономика;

 • Реализиране на големи инвестиции в производствени мощности в секторите на фармацевтиката и биотехнологиите.

Членството на България в Европейския съюз дава свобода на достъп до европейските пазари. Областната индустрия и селско стопанство изнасят множество продукти в много страни по света. Износът е насочен предимно към страните от Европейския съюз, но през последните години се наблюдава увеличение на вносно-износните операции със следните държави: държавите от ЕС, Турция, Македония, Албания, Сърбия, Черна гора, Хърватска и Русия, Казахстан, САЩ и в азиатски държави.


През последните години се наблюдава повишаване на инвестиционния интерес към България като страна членка на Европейския съюз с най-ниски данъци. Чуждестранните преки инвестиции в нефинансовите предприятия на Област Разград отбелязват трайна тенденция към нарастване през последните години, с изключение на кризисната 2011 г.:

Таблица : Чуждестранни преки инвестиции в нефинансовите предприятия към 31.12 /Хил. Евро/

Година

2007

2008

2009

2010

2011

2012

88 227,4

107 927,8

124 856,8

145 437,7

119 731,1

126 314.7

Източник: НСИ

През 2012 и 2013 г. се очертава сериозно нарастване на инвестиционните разходи в две от основните предприятия от преработвателната промишленост в областта. Най-голямата инвестиция в Област Разград през 2012 г. е в сектора на фармацевтиката – в гр. Разград е открит нов завод за биотехнологични и фармацевтични продукти. Инвестицията е на стойност 30 милиона евро като са разкрити 220 нови работни места за високо квалифицирани специалисти – биолози, химици, инженери. Заводът за преработка на царевични продукти – "Амилум България" АД, е пример за високотехнологична компания, която залага на печалби от висока добавена стойност.Компанията е една от 10-те най-големи преработвателни компании в хранително-вкусовата индустрия в България. През 2012 г. е реализирана инвестиция от 51 млн. лева за изграждане на нов цех за производство на кристална декстроза. Сериозни инвестиции в технологична модернизация се реализират и с проекти по ОП „Конкурентоспособност”. Пример за добра практика в тази насока е „Раломекс” АД, гр. Завет. Предриятието има 4 реализирани проекта за технологична модрнизация и внедряване на системи за управление на качеството на стойност близо 2,5 милиона лева.
ІV. Конкурентни предимства на Област Разград:

Основна цел на местната и регионалните власти в Област Разград е създаването на подходящ инвестиционен климат за приличане на инвеститори в областта.

 • Стратегическо географско положение – Област Разград е важен международен и републикански транспортен кръстопът, свързващ Централна Европа с Черноморието и Азия. Път І-2 „Русе – Разград – Шумен – Варна”, преминаващ през територията на Област Разград, е основно направление от републиканската пътна мрежа за областта. Чрез връзката си с магистрала „Хемус” той свързва част от Североизточен район, включително гр. Варна с Дунав мост и пристанището в гр. Русе. В периода 2014 – 2020 по Стратегията на Европейския съюз за Дунавския регион се предвижда отсечката от път І-2 от Русе до магистрала „Хемус” да стане високоскоростен четирилентов път. Областният град Разград се намира на 70 км от гр. Русе и на 130 км от гр. Варна. През периода 2014 – 2020 г. е планиране и довършването на автомагистрала „Хемус” от гр. Шумен до София, като е предвидено трасето й да премине през Община Лозница. Път II-49 „Търговище – Разград – Кубрат – Тутракан” пресича територията на Област Разград в посока „север – юг”. Освен че свързва областните центрове Търговище и Разград, пътят е от особена важност, тъй като по същия се осъществява движението на товарни и леки автомобили от Република Турция (през ГКПП Лесово) за Румъния.

На територията на Област Разград преминава железопътната линия Русе – Варна, която е на 5 км северно от административния център град Разград, в непосредствена близост до една от индустриалните зони на града. Линията обслужва не само националните, но и международните потоци и е вторият съставен елемент на регионалния транспортен коридор Русе – Варна. Железопътната линия осъществява връзката между речно (на р. Дунав) и морско (на Черно море) пристанища на българска територия, както и общоевропейски транспортни коридори VІІ и VІІІ. В периода 2014 – 2020 г. се планира цялостна реконструкция и модернизация на железопътната линия Русе – Варна. След реконструкцията максималната скорост по трасето ще нарасне 130 км/ч, а средната – на 70 км/ч.  Реализирането на проекта ще подпомогне значително развитието на интермодалния транспорт. Областният град Разград се намира на 120 км от летище „Варна” и на 140 км от летище „Отопени” в Букурещ. Транспортната инфраструктура дава възможност Област Разград да изпълнява ролята на логистичен център с подходящи складови бази за комбиниран превоз на стоки и товари от река Дунав и Европейския съюз през Черно море към Руската федерация, Турция и Близкия изток. Област Разград осигурява достъп до близо 20-милионния румънски пазар и на 140 км от 4-милионния пазар на румънската столица Букурещ;

 • Вътрешнообластна пътна инфраструктура – добро ниво на показателя гъстота на пътната мрежа. Общинските центрове са в близост областния център – гр. Разград, в границите на 30 мин. изохрон, населените места са с добър достъп до услугите, предоставяни от общинските центове;

 • Газоснабдяванепромишлените зони в общините Разград, Исперих и Кубрат са газоснабдени. Голям е броят на газоснабдените битови консуматори. Предстои газифициране на Община Лозница. През територията на Област Разград ще премине газопроводът „Южен поток”, като в Община Лозница е предвидено изграждане на компресорна станция;

 • Високоскоростен интернет – в градовете Разград, Кубрат и Исперих са изградени интернет мрежи за предоставяне на бизнес услуги. В Община Лозница ежегодно се провежда националното състезание по уеб разработване за млади програмисти;

 • Суровинна обезпеченост на основните производства в областта – находища на каолин в Сеново и Ветово в непосредствено близост до Област Разград за производството на керамика и стъкло и за строителството, доставки на речен пясък и инертни материали от крайбрежието на река Дунав за стъкларската промишленост и строителството, наличие на суровини от селското и горското стопанство;

 • Квалифицирана работна ръка – професионалното образование съответства на специфичната специализация на икономиката в областта. В Област Разград има редица професионални технически гимназии, които подготвят специалисти за нуждите на местната икономика следните сектори

 • Селско стопанство: фермер – земеделци, агрономи, механизатори на селското стопанство, техници на селскостопанска техника, монтьори на селскостопанска техника, специалисти по растителна защита, ветеринарни техници, ветеринарни лаборанти, специалисти „Икономика на земеделското стопанство”;

 • Горско стопанство: лесовъди, механизатори на горското стопанство,

 • Индустрия: заварчици, електротехници, оператори на машини и системи с ЦПУ, специалисти по газова техника, специалисти „Производство на врати и прозорци” и „Производство на мебели”,

 • Хранително-вкусова промишленост: специалисти за хранително-вкусовата промишленост, производство на кулинарни изделия и напитки;

 • Фармацевтика: технолози на фармацевтичните и парфюмерийно-козметични производства;

 • Биотехнологии: технолози в биопроизводството;

 • Шивашка промишленост: дизайнери, моделиер-технолози; специалисти „Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил”, „Производство на облекло от текстил” и „Шивачество”;

 • Транспорт: специалисти по автотранспортна техника и автомобилна мехатроника, специалисти „Електрообзавеждане на транспортна техника”;

 • Строителство: специалисти по вътрешни облицовки и настилки, стоманобетонни конструкции; електрообзавеждане на производството,

 • Услуги: козметици, еколози; специалисти „Озеленяване и цветарство”, работници в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения;

 • Компютърни технологии: програмисти, системни оператори, специалисти по електронна търговия,

 • Туризъм: селски туризъм;

 • Бизнес мениджмънт и държавна администрация: икономист-мениджъри, сътрудници в малък и среден бизнес, специалисти по банково дело, митническа и данъчна администрация, икономика и мениджмънт, предприемачество и бизнес, маркетингови проучвания.

В град Разград функционира филиал на Русенския университет “Ангел Кънчев”. Той е единственият в Северна България, който подготвя специалисти за химическата, биотехнологичната и хранително-вкусовата промишленост. Висшият Медицински университет в Плевен подготвя създаването на нов факултет по фармация, част от обучението в който ще се извършва в гр. Разград. Обучението в новата образователна структура ще е петгодишно, за бакалаври в специалността „Фармацевт-химици”, като се предвижда студентите да имат възможност за практика във фармацевтичните фирми и в аптеките в  областта;

 • Ниски местни данъци и такси – активна общинска политика за създаване на облекчения за приличане на инвеститори. Област Разград е сред първите 10 области в България с най-ниски местни данъци и такси;

 • Високо ниво на качеството на предоставяните на бизнеса административни услуги;

 • Надеждна информационна среда;

 • Свободни терени за инвестиции на „зелено”, Бизнес зона „Перистър”, гр. Разград, свободни производствени мощности; • Възможности за получаване на безвъзмездна финасова помощ от европейските фондове – през програмния период 2007 – 2013 г. в Област Разград са сключени договори за финансиране на проекти за над 300 милиона лева за изграждане и рехабилитация на пътна инфраструктура и на улична мрежа, изграждане и ремонт на образователна, културна, здравна, социална и спортна инфраструктура, вкл. прилагане на мерки за енергийна ефективност, реализират се мащабни проекти за водните цикли на редица общински градове, включващи рехабилитация и изграждане на водоснабдителна, канализационна инфраструктура и пречиствателни станции, благоустрояване на населени места; проекти за технологична модернизация, стартиране на бизнес дейности, модернизация на земеделски стопанства; проекти за развитие на човешките ресурси.

 • Подкрепящи бизнеса структури – търговски и индустриални камари, вкл. новоучредената Североизточна българо-турска търговско-индустриална камара, в която членуват редица компании от Област Разград, Областен информационен център за възможностите за финансиране на проекти от европейските фондове в гр. Разград, бизнесцентрове в гр. Исперих и в гр. Кубрат, Местна инициативна група Исперих;

 • Достъп по европейския пазар;

 • Съвременна комуналнобитова инфраструктура;

 • Високо качество на обслужването в сферите на здравеопазването, социалните услуги, образованието, и културата;

 • Атрактивни възможности за спорт и отдих;

 • Качествено настаняване и кухня;

 • Екологично чиста територия – природната среда е съхранена и липсват производствени замърсители на атмосферата, водите и почвата.


V. Налице са възможности за инвестиции в следните отрасли и сектори:

СЕЛСКО, ГОРСКО И ЛОВНО СТОПАНСТВО

 1. Традиционно и алтернативно земеделие

  • Конкурентни предимства: наличие на благоприятни почвено-климатични условия за отглеждане на зърнени, маслодайни, фуражни и технически култури, подходящи за биоземеделие почви (Област Разград се отличава с висок процент на земеделските територии /общо 1 907 93,4 ха/, които заемат 70,7% от площта на областта, като 11 277 ха от тях са пасища и мери), традиции и опит в селското стопанство, квалифицирана и опитна работна ръка, директни плащания на площ и доплащания на глава добитък от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони;

  • Възможности за инвестиции: Възможности за създаване на масиви с трайни насаждения, малини, ягоди и билки; развитие на оранжерийно и поливно зеленчукопроизводство, пчеларство, биологично земеделие, развитие на говедовъдство, овцевъдство и птицевъдство, млекопроизводство; възможности за реализиране на проекти с безвъзмездна финансова помощ по Програмата за развитие на селските райони, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони;

  • Териториален обхват: всички общини на територията на областта.

 2. Горско стопанство

  • Конкурентни предимства: наличие на големи горски масиви (обща площ 547 14,2 ха или 22,4% от общата територия на Област Разград), благоприятни почвено-климатични условия;

  • Възможности за инвестиции: Възможности за създаване на разсадници и за дърводобив, компостиране на растителна стебла и шума за производство на биогаз и биоторове;

  • Териториален обхват: Общините Разград, Кубрат, Исперих и Завет.

ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ

 1. Производство на мебели, електрически съоръжения, метални изделия, изделия от каучук и пластмаси, машиностроене

  • Конкурентни предимства: суровинна обезпеченост с дървен материал. Неизползвани производствени мощности, наличен сграден фонд;

  • Възможности за инвестиции: производство на мебели от дърво, електрическо оборудване, части за автомобили и др.

  • Териториален обхват: Общините Разград, Исперих, Кубрат, Завет. 1. Производство на хранителни продукти, напитки и тютюневи изделия

  • Конкурентни предимства: Суровинна обезпеченост – наличие на големи количества селскостопанска продукция. Квалифицирана работна ръка – подготвени специалисти от филиала на Русенския университет “Ангел Кънчев” в гр. Разград;

  • Възможности за инвестиции: Възможности за производство на консерви с плодове и зеленчуци, изграждане на хладилни комбинати, преработка и разфасоване на пчелен мед. Модерна производствена база на „Месокомбинат – Разград” АД в готовност за производствена дейност. Предприятието е собственост на „Експресбанк” с 5 млн. евро дългове към кредитори. Неизползвани производствени мощности за преработка на тютюн в гр. Исперих.

  • Териториален обхват: всички общини на територията на областта. 1. Фармацевтична промишленост

  • Конкурентни предимства: фармацевтиката е един от структуроопределящите сектори в областта с предприятия с национално значение. Квалифицирана работна ръка – подготвени специалисти от филиала на Русенския университет “Ангел Кънчев” в гр. Разград;

  • Възможности за инвестиции: възможност за инвестиции в цеха за производство на лекарствени продукти в гр. Завет;

  • Териториален обхват: Община Завет. 1. Производство на стъкло

  • Конкурентни предимства: Традиции в сектора и суровинна обезпеченост от находище на каолин на 20 км от гр. Разград;

  • Възможности за инвестиции: Възможности за инвестиции за възобновяване на производство на площадката на бившия завод за производство на плоско стъкло и порцелан „Диамант” Разград. Налични производствени мощности за производство на водно стъкло в гр. Завет, неизползвани в момента;

  • Териториален обхват: Общините Разград и Завет. 1. Шивашка промишленост

  • Конкурентни предимства: Дългогодишна традиция в този сектор, възможности за изпълнение на поръчки на ишлеме, квалифицирана работна ръка;

  • Възможности за инвестиции: свободни помещения, подходящи за оборудване на шивашки цехове;

  • Териториален обхват: всички общини на територията на областта. 1. Изграждане на екологична инфраструктура

  • Конкурентни предимства: Свободна пазарна ниша. Суровинна обезпеченост;

  • Възможности за инвестиции: изграждане на предприятие за преработка на неопасни твърди битови отпадъци в гр. Разград. Изграждане на съоръжения за компостиране на биоразградими отпадъци и за производство на биогаз;

  • Териториален обхват: общините Исперих, Кубрат, Завет, Лозница, Самуил, Цар Калоян. 1. Производство на електрическа енергия от ВЕИ

  • Конкурентни предимства: Свободна пазарна ниша. Суровинна обезпеченост;

  • Възможности за инвестиции: производство на електричество от слънчева енергия и биомаса, изграждане на зарядни станции за електромобили, развитие на обществен транспорт с електрически двигатели;

  • Териториален обхват: всички общини на територията на областта.

УСЛУГИ

 1. Туризъм

  • Конкурентни предимства: богато културно-историческо наследство и етническо многообразие – Национален историко-археологически резерват „Сборяново” в Община Исперих, на чиято територия се намира Тракийската гробница при с. Свещари, която е под закрилата на ЮНЕСКО, Историко-археологическият резерват „Абритус”, Разград, представляващ останки от древен римски град (Край Разград в битка с готите е убит единствения загинал извън пределите на Рим римски император – Траян Деций. В ИАР „Абритус” прави възстановка на последната му битка), Джамията „Ибрахим паша”, Разград – уникален паметник от ислямската култура (1 614 г.), втора по големина в България, след „Томбул” джамия в Шумен и др.;

съхранена природна среда и горски масиви (В Държавно ловно стопанство „Воден – Ири Хисар” се развива ловен туризъм с отстрелване на дивеч за трофеи от местни и чуждестранни граждани. Разполага с луксозна база за отдих сред красива природа.), ДЛС „Сеслав” в Община Кубрат /налични са два ловни дома с подходяща леглова база/, зона за туризъм и отдих „Пчелина” в близост до гр. Разград с велоалея, язовири с възможност за риболов и бази за отдих; действащи читалища в почти всички населени места;

богат културен календар – ежегоден Панаир на киселото мляко и Фестивал на народните традиции и художествените занаяти и Есенен панаир в гр. Разград, Международен фолклорен фестивал „Божурите” в Община Кубрат, Дни на културно-историческото наследство и Панаир на царевицата, Илинденски събор в ИАР „Сборяново” и Традиционен събор за турския фолклор в местността „Демир Баба текке” в Община Исперих и др.; Ежегодни офроуд състезания и конни надбягвания  • Възможности за инвестиции: възможности за развитие на алтернативни форми на туризъм – конферентен, ловен, риболовен, селски, събитиен, екотуризъм;възможност за изграждане на голф игрища и развитие на водни спортове и конна езда в зона за туризъм и отдих „Пчелина”; възможност за развитие на екстремни спортове;

  • Териториален обхват: общините Разград и Исперих. 1. Търговия

  • Конкурентни предимства: пазар от 123 хиляди човека;

  • Възможности за инвестиции: изграждане на закрити пазари и на селскостопански борси, организиране на българо-турско селскостопанско изложение;

  • Териториален обхват: общините Исперих, Кубрат, Завет, Лозница, Самуил, Цар Калоян. 1. Създаване и развитие на бизнес зониБизнес зона „Перистър”, гр. Разград – Бизнес зона „Перистър” предлага 34 броя поземлени имоти с площ от 1 000 до 15 000 кв.м с право на строеж. Предназначение на имотите – за производство и услуги, складова и търговска дейност. В административната сграда на бизнес зоната се предлагат офиси под наем от 17 до 52 кв.м и помещения за фитнес и спа център с обща застроена площ 228.00 кв.м. Всички офиси са в завършен вид. Разполагат с локално отопление на газ, 24-часова охрана, подготовка за телефония, сервизни помещения на всеки етаж и безплатен паркинг. 1. Възможности за реализиране на проект с публично-частно партньорство – през 2013 г. в Република България е приет Закон за публично-частно партньорство, който дава широки възможности за реализиране на проекти на частни инвеститори, съвместно с местната и регионалната власт в редица сфери – техническа, социална и спортна инфраструктура, търговски и увеселителни обекти и др.
Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница