Избирателен списък за избиране на народни представители на 12 май 2013 Гстраница7/68
Дата24.11.2017
Размер15.85 Mb.
Размер15.85 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   68

ЦВЕТАНА-ДЖЕБЕЛА АТАНАСОВА ДИМОВА

ЦВЕТАНКА БОРИСОВА СТАНЧЕВА

ЦВЕТЕЛИНА КРАСИМИРОВА СПАСОВА

ЦВЕТЕЛИНА ОГНЯНОВА АНГЕЛОВА

ЦВЕТОЛЮБКА КОЛЕВА НИКОЛОВА

ЦВЯТКО ДАМЯНОВ ЦВЕТКОВ

ЦВЯТКО ТОДОРОВ ЯНКОВ

ЦОНКА РАШКОВА ДЕЧЕВА

ЦОНКО СТОЯНОВ СТОЯНОВ

ЧУБРИНА ДАНАИЛОВА ШАХЪНСКА

ЮЛИЯ ГОСПОДИНОВА СПАСОВА

ЮЛИЯН ВЕЛИСЛАВОВ КАРАБОВ

ЮРИЙ МИНЧЕВ ПАЛАЗОВ

ЯНА ХРИСТОСОВА ЯНКОВА

ЯНАКИ СТОЯНОВ ЗАБИРОВ

КМЕТ/КМЕТСКИ НАМЕСТНИК: ............

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА/РАЙОН: ..........
ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

ЗА ИЗБИРАНЕ НА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 12 май 2013 Г.

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ОБЩИНАТА)

(по чл.54, ал.4 от Изборния кодекс)


ИЗБОРЕН РАЙОН № 16 - ПЛОВДИВ

ОБЩИНА: ПЛОВДИВ АДМИНИСТРАТИВЕН РАЙОН: 06_ТРАКИЯ

НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ПЛОВДИВ КМЕТСТВО: ................... СЕКЦИЯ № 008

адрес на избирателната секция: ........................................


----------------------------------------------------

ИМЕ НА ИЗБИРАТЕЛЯ

----------------------------------------------------

АВРАМ ГЕНОВ ГЕНОВСКИ

АГОП ПЮЗАНТ МЕРДИНЯН

АДРИАНА АНДРЕЕВА СТРЕКАЛОВСКА-ГЪРКОВА

АЛБЕНА ЕВГЕНИЕВА ЯНКОВА

АЛЕКСАНДРА КРЪСТЕВА МИНЕВА

АЛЕКСАНДЪР КИРИЛОВ СТОЯНОВ

АЛЕКСАНДЪР МАТЕЕВ НЕДЕВСКИ

АЛЕКСАНДЪР МЕРДЖАНОВ БРЪНКОВ

АЛЕКСАНДЪР ЮЛИЯНОВ КУЮМДЖИЕВ

АНАСТАС ХРОНЕВ ХРОНЕВ

АНАТОЛИ ХРИСТОВ КАРЪКОВ

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ

АНГЕЛ ГЕОРГИЕВ АНГЕЛОВ

АНГЕЛ ИВАНОВ НИКОВ

АНГЕЛ ИВАНОВ НИКОВ

АНГЕЛ ИВАНОВ ХАЛВАДЖИЕВ

АНГЕЛ НАЧЕВ ИВАНОВ

АНГЕЛ ПЕТКОВ ХРИСТЕВ

АНГЕЛ РУСЕВ АНГЕЛОВ

АНГЕЛ ТОДОРОВ ТАСЕВ

АНГЕЛИНА БОРИСОВА ПОПОВА

АНГЕЛИНА ИВАНОВА НИКОВА

АНДОН ПЕТКОВ АНГЕЛОВ

АНДОН РАНГЕЛОВ КОСТОВ

АНДОН ХРИСТЕВ ТОДОРОВ

АНЕЛИЯ АТАНАСОВА ХРИСТЕВА

АНИ ХРИСТОВА ВЪЛКОВА

АНИТА КРУМОВА ТОМОВА

АНИТА СТЕФАНОВА КОЛЧАКОВА

АННА ГОШЕВА МИНЧЕВА

АПОСТОЛ БОГДАНОВ АПОСТОЛОВ

АСЯ АЛДИНОВА ТРОНЧЕВА

АСЯ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА-ЕКСПОЗИТО

АТАНАС БОТИВ ТИТОВ

АТАНАС ВАСИЛЕВ ПЕТРОВ

АТАНАС ИВАНОВ ЗАПРЯНОВ

АТАНАС ИЛИЕВ КАЦАРОВ

АТАНАС КАЛИНОВ АЛЕКСАНДРОВ

АТАНАС КОСТАДИНОВ НАЧЕВ

АТАНАС НЕДЕЛЕВ СЕРДАРСКИ

АТАНАС НИКОЛОВ ПАТИШАНОВ

АТАНАС ТОДОРОВ КРЪСТЕВ

АТАНАС ТОДОРОВ ПОПЧЕВ

АТАНАСКА ЖИВКОВА ГЕОРГИЕВА

АТАНАСКА ИВАНОВА ПОПОВА

АТАНАСКА НИКОЛОВА АГАЛАРЕВА

АТАНАСКА ПРОДАНОВА РАЙКОВА

БЕАТРИС РУМЕНОВА ДИМИТРОВА

БИЛЯНА БОТЕВА БОТЕВА

БИСТРА КОЛЕВА ВЪЧЕВА

БОГДАН ГЕОРГИЕВ КЪНЕВ

БОГОЯ ХРИСТОСОВ КОЛЕВ

БОЖАНА ИВАНОВА КЛИНКОВА

БОЖАНКА ДАВИДКОВА ЗИДАРОВА

БОЖИДАР ДИМИТРОВ ПЕТРОВ

БОЖИДАР ДИМИТРОВ СЛАВОВ

БОЖИДАР ХРИСТОЗОВ ГРОЗДАНОВ

БОНКА АТАНАСОВА ДИШКЕЛОВА-РАДЕВА

БОНКА НИКОЛОВА АТАНАСОВА

БОРИС ГЕОРГИЕВ КЪРНЕВ

БОРИС ГЕОРГИЕВ СИМОВ

БОРИС СТОИЛОВ БЕКИРОВ

БОРИС ХРИСТОВ ХРИСТОВ

БОРИСЛАВ АСЕНОВ ДОЛАПЧИЕВ

БОРИСЛАВ ВИДКОВ ВИДОЛОВСКИ

БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ЧАУШЕВ

БОРИСЛАВ ИВАНОВ КАНИН

БОТЮ НИКОЛОВ БОТЕВ

БОЯН ВАНЧЕВ ЙОРДАНОВ

БОЯН ГЕОРГИЕВ СЕМЕРДЖИЕВ

БОЯН ПАНАЙОТОВ ИМАНДИЕВ

ВАЛЕНТИН АНДРЕЕВ СТРЕКАЛОВСКИ

ВАЛЕНТИН НИКОЛОВ ЯНЕВ

ВАЛЕНТИН ОГНЯНОВ АНТОНОВ

ВАЛЕНТИН СТОЯНОВ МАРИНОВ

ВАЛЕНТИНА СТОЙЧЕВА ИЛЧОВА

ВАЛЕРИЯ ГЕОРГИЕВА ДАНДАРОВА

ВАНИНА ТЕОДОРОВА ДИМИТРОВА

ВАНЧО ТЯНКОВ ЙОРДАНОВ

ВАНЯ БОЕВА БОЕВА

ВАНЯ ВЕЛИКОВА ИВАНОВА

ВАНЯ ГЕОРГИЕВА НЕНКОВА-КУКУ

ВАСИЛ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

ВАСИЛ ЛАМБРЕВ ПОРЯЗОВ

ВАСИЛ НИКОЛОВ ПЕХЛИВАНОВ

ВАСИЛ ПЕТРОВ ВАСИЛЕВ

ВАСИЛКА РАНГЕЛОВА ГЕОРГИЕВА

ВАСКА ГЕОРГИЕВА ИЛИЕВА

ВАСКО ЙОРДАНОВ ПЕТРОВ

ВАСКО НЕЙЧЕВ ХАДЖИЕВ

ВАСЯ ГЕОРГИЕВА ЛИЧЕВА

ВЕЛИКА АТАНАСОВА КРЪСТЕВА

ВЕЛИКА ГЕОРГИЕВА ПАЛЕВСКА

ВЕЛИЧКА ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

ВЕЛИЧКА ДИМИТРОВА ПЕЕВА

ВЕЛИЧКА ИВАНОВА БОЖКОВА

ВЕЛИЧКА КОСТАДИНОВА КОСТАДИНОВА

ВЕЛИЧКА НИКОЛОВА БОТЕВА

ВЕЛИЧКА НИКОЛОВА ТОШЕВА

ВЕЛИЧКА ПЕТРОВА ИВАНЧЕВА

ВЕЛИЧКА СТОЕВА КЕСМЕВА

ВЕЛИЧКА ТОДОРОВА БЛАГОЕВА

ВЕНЕЛИН ПЛАМЕНОВ ЙОРДАНОВ

ВЕНЕРА АТАНАСОВА ТЕРЗИЕВА

ВЕНЦИСЛАВ ХРИСТОВ ГРОЗДЕВ

ВЕРА АЛЕКСЕЕВНА ЛАНГЕРОВА

ВЕРА МИЛКОВА КАРАГЬОЗОВА-КЛИНКОВА

ВЕРА ПАНЧЕВА ЙОЛВЕР

ВЕРА ТОДОРОВА КОСТОВА

ВЕРДЖИНА ДИМОТКОВА АРГИРОВА

ВЕРДЖИНИЯ ГЕНОВА НЕДЕВА

ВЕРКА ДИМИТРОВА ПОПЧЕВА

ВЕРКА ПЕТРОВА НИКОЛОВА

ВЕСЕЛИН ДИМИТРОВ ПАНЧЕВ

ВЕСЕЛИН НИКОЛАЕВ ВЪЛКОВ

ВЕСЕЛИНА БОНЧЕВА ЛАПКОВА

ВЕСЕЛИНА ХРИСТЕВА ПЕНКОВА

ВЕСЕЛКА АНГЕЛОВА МРЪВКОВА

ВИДА ПЕЕВА ЗОНГОВА

ВИДЕЛЕН АТАНАСОВ СЕРДАРСКИ

ВИДКА ЙОРДАНОВА ГУГОВА

ВИКТОР ВАСИЛЕВ АСЕНОВ

ВИКТОР ТАНЕВ ДЖЕНЕВ

ВИКТОРИЯ ХРИСТОВА ДИМИТРОВА

ВИЛИАН ДИМИТРОВ АТМАДЖОВ

ВИОЛЕТА АНГЕЛОВА МАНОЛОВА

ВИОЛЕТА АТАНАСОВА ПОПЧЕВА

ВИОЛЕТА ВАСИЛЕВА ВЕЛИЧКОВА

ВИОЛИН ВИОЛЕТОВ ДИМИЕВ

ВИРДЖИНИЯ ИВАНОВА РАДИЛОВА-АСЕНОВА

ВИХРЕН ИЛИЕВ КУЦОВ

ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВ ДОЙЧИНОВ

ВЛАДИМИР ИВАНОВ ИВАНОВ

ВЛАДИМИР ИВАНОВ СТАНЧЕВ

ВЛАДИМИР ЙОРДАНОВ КОСТАДИНОВ

ВЛАДИМИР МАРИНОВ ТОЧКОВ

ВЛАДИМИР ПЕТКОВ ИВАНОВ

ВОЛГА СТЕФАНОВА ДИМИТРОВА

ВОЛОДЯ ЖЕКОВА СЛАВОВА

ВЪЛКО ДИМОВ ЖЕЛЯЗКОВ

ГАЛИНА ВАСИЛЕВНА АНГЕЛОВА

ГАЛИНА РУМЕНОВА БАУЛЕКЕ

ГАЛЯ ИВАНОВА АНГЕЛОВА

ГАЛЯ МИРЧЕВА СТАВРЕВА

ГАНКА ВАСИЛЕВА ЗАХАРИЕВА

ГАНКА ИВАНОВА ТРИФОНОВА

ГАНКА МИЛКОВА ПЕТКОВА

ГАНКА СТАНЧЕВА ЙОСИФОВА

ГАНКА ТОДОРОВА ЯНЕВА

ГЕНА НИКОЛОВА МИНКОВА

ГЕНО АВРАМОВ ГЕНОВСКИ

ГЕНЧО ГЕОРГИЕВ МИНЕВ

ГЕОРГИ БОГДАНОВ КЪНЕВ

ГЕОРГИ БОРИСОВ КЪРНЕВ

ГЕОРГИ БОТЕВ ТИТОВ

ГЕОРГИ БОЯНОВ СЕМЕРДЖИЕВ

ГЕОРГИ ВЕНЕЛИНОВ ДИМОВСКИ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ГРИГОРОВ

ГЕОРГИ ДИМИТРОВ ПРАСКОВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГЕОРГИЕВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ГУРКОВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ ЛИЧЕВ

ГЕОРГИ ИВАНОВ НЕНКОВ

ГЕОРГИ ИЛИЕВ ЮНАКОВ

ГЕОРГИ ЛОЗКОВ ПЕТКОВ

ГЕОРГИ ЛЮБОМИРОВ ТЪРПАНОВ

ГЕОРГИ МАРИНОВ ДАНДАРОВ

ГЕОРГИ МИХАЙЛОВ ДОЙЧИНОВ

ГЕОРГИ ПЕТКОВ ПАВЛОВ

ГЕОРГИ ПЕТРОВ ПЕТРОВ

ГЕОРГИ ПЕТРОВ СПИРИДОНОВ

ГЕОРГИ СПАСОВ НЕДЕВ

ГЕОРГИ ТОШЕВ ГЕОРГИЕВ

ГЕРГАНА ВАСИЛЕВА КРЪСТЕВА

ГЕРГАНА ДОЧЕВА ИМАНДИЕВА

ГЕРГАНА ЙОРДАНОВА ИВАНОВА

ГЕРГАНА ПЕТКОВА НЕНОВА

ГЕРГАНА СТАНИМИРОВА СТОЯНОВА

ГЕРГАНА ТОДОРОВА АВДЖИЕВА

ГЕРГИНА ДИМИТРОВА БОЖИЛОВА

ГИНКА ГЕОРГИЕВА ПЕТКОВА

ГИНКА ИВАНОВА РАДИЛОВА

ГИНО НИКОЛОВ НАЧЕВ

ГИРГИНА КИРОВА СТОЙКОВА

ГРИГОРИЙ МИНЧЕВ ДОЙКИН

ГРОЗДЕНА СТОЙЧЕВА СТОЕВА

ГЮЛЛЮ ФАИК ПЕЕВА

ДАМЯНКА ДИМИТРОВА РАДИЛОВА

ДАНИЕЛ СТОЯНОВ СТОЯНОВ

ДАНИЕЛА КОСТАДИНОВА КОСТОВА

ДАНИЕЛА СЛАВЕНОВА СЛАВЯНОВА

ДАНИЕЛА ТОДОРОВА МЛЕКАНОВА

ДАНКА ДИМИТРОВА ТЪРПАНОВА

ДАРИНА ПЕТРОВА ПЕТРОВА

ДАША ЖЕЛЕВА НЕШЕВА

ДЕЛА ПЕТКОВА РАДЕВА

ДЕНИСЛАВА СТЕЛИЯНОВА СТАНЕВА

ДЕНИЦА ТАНИЕВА НИКОЛОВА

ДЕСИСЛАВА ЛЮБОЯНОВА ЯНЕВА

ДЕСИСЛАВА РУМЕНОВА МАРИНОВА

ДЕЧО ИВАНОВ ВЪЛЕВ

ДЕЯН ДЕНИСЛАВОВ ЯНКОВ

ДИАНА ГЕОРГИЕВА КЪНЕВА

ДИЛЯНА СЕВДАЛИНОВА ДОЙЧИНОВА

ДИМА ХРИСТОВА ПЛАЧКОВА-ПАМУКЛИЙСКА

ДИМИТРИЙКА КИРИЛОВА ГЕОРГИЕВА

ДИМИТРИЙКА ПЕТРОВА ИЛИЕВА

ДИМИТРИН ВЛАДИМИРОВ МАКСИМОВ

ДИМИТРИЯ НЕДЕЛЕВА НЕДЕВСКА

ДИМИТЪР АНГЕЛОВ ЯНКОВ

ДИМИТЪР АТАНАСОВ ДИНКОВ

ДИМИТЪР АТАНАСОВ КЛИНКОВ

ДИМИТЪР ВЕЛИКОВ ДРАЧЕВ

ДИМИТЪР ВЕСЕЛИНОВ ПАНЧЕВ

ДИМИТЪР ВЪЛЕВ ВЪЧЕВ

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ДИЧЕВ

ДИМИТЪР ГЕОРГИЕВ ПРАСКОВ

ДИМИТЪР ИВАНОВ АТМАДЖОВ

ДИМИТЪР ИВАНОВ КИЧУКОВ

ДИМИТЪР ИЛИЕВ ГАЙДАРОВ

ДИМИТЪР ИЛИЕВ ПЕЕВ

ДИМИТЪР ИЛИЕВ ПОПОВ

ДИМИТЪР КИРИЛОВ ХРИСТЕВ

ДИМИТЪР МАТЕВ АРГИРОВ

ДИМИТЪР НИКОЛОВ ШУМКОВ

ДИМИТЪР РАНГЕЛОВ СПИРОВ

ДИМИТЪР СЛАВЕНОВ СЛАВЯНОВ

ДИМИТЪР СТОЕВ ПЕТРОВ

ДИМИТЪР ТАНЕВ ДЖЕНЕВ

ДИМИТЪР ТЕНЕВ ГЕОРГИЕВ

ДИМИТЪР ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ

ДИМКА СТОЯНОВА ПЕТКОВА

ДИМО ВЪЛКОВ ЖЕЛЯЗКОВ

ДИМО КАРАМФИЛОВ КАРАМФИЛОВ

ДИЯНА ИВАНОВА АТМАДЖОВА

ДОБРА КОЛЕВА ПЕТРОВА

ДОБРИН ЙОРДАНОВ АГАЛАРЕВ

ДОБРИН КРАСИМИРОВ ОРЛОВСКИ

ДОБРОМИР ВАСКОВ ХАДЖИЕВ

ДОБРОМИР КОСТАДИНОВ КОСТОВ

ДОНКА АНГЕЛОВА ИВАНОВА

ДОНКА БАНОВА КАЗАКОВА

ДОНКА ИВАНОВА ВЕЛИЧКОВА

ДОНКА МИТЕВА ГИНЕВА

ДОНКА ПЕТРОВА КОДУКОВА

ДОНЧО КОЕВ ДОНЧЕВ

ДОРА АСЕНОВА ПОПОВА

ЕВГЕНИЯ ГЕОРГИЕВА ИВАНОВА

ЕВГЕНИЯ ПЕНЧЕВА ЯНЧЕВА

ЕВГЕНИЯ ТОДОРОВА ТАШУКОВА

ЕВЕЛИНА ВАСИЛЕВА КИРЕВА-ПЕТРОВА

ЕКАТЕРИНА ГЕОРГИЕВА ХРОНЕВА

ЕЛЕНА БОЖИДАРОВА СЛАВОВА

ЕЛЕНА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА

ЕЛЕНА ДРАГОЕВА ЯНЧЕВА

ЕЛЕНА ИЛИЕВА ГАЙДАРОВА

ЕЛЕНА КОСТАДИНОВА ГРАМАТИКОВА

ЕЛЕНА КОСТАДИНОВА ХРИСТОВА

ЕЛЕНА СЛАВЧЕВА КОСТАДИНОВА

ЕЛЕНА ТОДОРОВА ИВАНОВА

ЕЛЕНКА ФИЛИПОВА МЕРДИНЯН

ЕЛЕОНОРА АТАНАСОВА БАРУТЧИЕВА

ЕМА АЛЕКСИЕВА КОВАЧЕВА

ЕМИЛ АРОН КОЕН

ЕМИЛ ДИМИТРИНОВ МАКСИМОВ

ЕМИЛ ДИМИТРОВ ИЛИЕВ

ЕМИЛИЯ КОЙЧЕВА СТОЙНОВА-ХРИСТЕВА

ЕНЧО ПЕТРОВ ЮРДЕКОВ

ЕНЬО ПЕТРОВ ЮРДЕКОВ

ЖАНЕТА КОНСТАНТИНОВА ДЖАКОВА

ЖАСМИНА КИРИЛОВА ХАДЖИЕВА

ЖИВКА ИВЕЛИНОВА БЪЧВАРОВА-КОПЛИ

ЖИВКО НИКОЛОВ ИВАНОВ

ЖИВКО ПЕТКОВ ЖЕЛЕВ

ЖИВКО ПЕТРОВ САРИЙСКИ

ЖОЗЕФИНА ВАСКОВА ХАДЖИЕВА

ЖУЛИЕТА ЗЛАТОЗАРОВА ЗЛАТЕВА

ЖУЛИЕТА СТЕФАНОВА БЪЧВАРОВА

ЗВЕЗДЕЛИН ПЕТРОВ ХЕРБСТ

ЗДРАВКА ГЕОРГИЕВА ДИЕВА

ЗДРАВКО ДИМИТРОВ ЗАХАРИЕВ

ЗЛАТА ГЕОРГИЕВА ТОМОВА

ЗЛАТКА КОСТАДИНОВА БОДУРОВА

ЗЛАТКА ЛЮБОМИРОВА ТЪРПАНОВА

ЗЛАТКА МАНОЛОВА МАНТАРКОВА

ЗЛАТОЗАР ПАВЛОВ ЗЛАТЕВ

ЗЛАТЮ НИКОЛОВ ПРИМОВ

ЗОЙКА ХРИСТОВА МАНДЕВСКА

ЗОРАН АНДОНОВ ТОДОРОВ

ЗОРНИЦА ЕНЧЕВА КАЗАКОВА

ЗОЯ ТОДОРОВА ГРАМАТИКОВА

ИВАЙЛО АНГЕЛОВ ИВАНОВ

ИВАЙЛО БОЯНОВ АСЕНОВ

ИВАЙЛО БОЯНОВ ИВАНОВ

ИВАН АЛЕКСИЕВ АНГЕЛОВ

ИВАН АНГЕЛОВ НИКОВ

ИВАН АТАНАСОВ ЗАПРЯНОВ

ИВАН АТАНАСОВ МАНУШЕВ

ИВАН АТАНАСОВ СТАВРЕВ

ИВАН ВАСИЛЕВ ЗАШЕВ

ИВАН ВЛАДИМИРОВ СТАНЧЕВ

ИВАН ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

ИВАН ГЕОРГИЕВ КЛИНКОВ

ИВАН ГЕОРГИЕВ РАДИЛОВ

ИВАН ДИМОВ ПЕТКОВ

ИВАН ИВАНОВ ХАЛВАДЖИЕВ

ИВАН ИЛИЕВ ЦВЕТАНОВ

ИВАН КРУМОВ ДИМИТРОВ

ИВАН МИТЕВ ИВАНОВ

ИВАН МИТОВ КИЧУКОВ

ИВАН НИКОЛОВ КОЖУХАРОВ

ИВАН НИКОЛОВ КОСТОВ

ИВАН НИКОЛОВ НИКОЛОВ

ИВАН ПАУНОВ ИВАНОВ

ИВАН ПЕЕВ ПЕЕВ

ИВАН ПЕНЕВ МРЪВКОВ

ИВАН ПРОДАНОВ ИВАНОВ

ИВАН СТЕФАНОВ КОЛЧАКОВ

ИВАН СТОЙЧЕВ СТОЯНОВ

ИВАН ХРИСТЕВ ТОДОРОВ

ИВАНА НЕДЕЛЕВА ФИЛИПОВА

ИВАНКА ВАСИЛЕВА ГАНЧЕВА

ИВАНКА НИКОЛОВА СПИРИДОНОВА

ИВАНКА НИКОЛОВА СПИРОВА

ИВАНКА ПЕТРОВА ИЛИЕВА

ИВАНКА РАДКОВА КОСТАДИНОВА

ИВАНКА СТОЯНОВА БАТАЛОВА

ИВАНКА СТОЯНОВА ЦАКОВА

ИВАНКА ТОДОРОВА ГЕТОВА

ИВАНКА ТОДОРОВА РАЕВА

ИВАНКА ЦВЯТКОВА ХАДЖИЙСКА

ИВО БОРИСЛАВОВ КАНИН

ИГЛЕНА ИВАНОВА АНГЕЛОВА

ИЛИНКА БЛАГОЕВА КАМЕНОВА

ИЛИЯ АТАНАСОВ КАЦАРОВ

ИЛИЯ ДИМИТРОВ ГАЙДАРОВ

ИЛИЯ ДИМИТРОВ ПОПОВ

ИЛИЯ МЛАДЕНОВ КАМЕНОВ

ИЛИЯ ПАВЛОВ ИЛИЕВ

ИЛИЯН ГИНОВ НАЧЕВ

ИЛИЯН ХРИСТОВ ТРИФОНОВ

ИЛИЯНА ТАНИЕВА НИКОЛОВА

ИРИНА ИВАНОВА ЗАПРЯНОВА

ИРИНА НЕДЕЛЕВА ЮРДЕКОВА

ЙОВКА СПАСОВА НЕДЕВА

ЙОНКО МИНЧЕВ ЙОСИФОВ

ЙОРДАН ВАСИЛЕВ МЛЕКАНОВ

ЙОРДАН ВЛАДИМИРОВ КОСТАДИНОВ

ЙОРДАН ИВАНОВ АГАЛАРЕВ

ЙОРДАН МАНЕВ ГУГОВ

ЙОРДАН РАЙЧЕВ ПЕТКОВ

ЙОРДАН ТРИФОНОВ МИХАЙЛОВ

ЙОРДАНКА БОЯНОВА ЙОРДАНОВА

ЙОРДАНКА ГЕОРГИЕВА ЧОЛАКОВА

ЙОРДАНКА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА

ЙОРДАНКА РАНГЕЛОВА ШУМКОВА

КАЛИНКА КОСТАДИНОВА КОСТАДИНОВА

КАЛИНКА МИХАЛЕВА МАРИНОВА

КАТЕРИНА АНГЕЛОВА ХАЛВАДЖИЕВА

КАТЕРИНА ДИМИТРОВА ШУМКОВА

КАТЯ БЛАГОВА БОЖКОВА

КАТЯ ЕМИЛОВА МАКСИМОВА

КАТЯ СТОЙКОВА СТОЙКОВА-МАНУШЕВА

КИНА ТОДОРОВА ТОМОВА

КИПРА ИВАНОВА САРИЙСКА

КОНСТАНТИН СПАСОВ БЕЛЯНОВ

КОНСТАНТИНА НИКОЛОВА ВЕЛКОВА

КОСТА ПЕТРОВ ХРИСТОВ

КОСТАДИН АЛЕКСАНДРОВ ПОПОВ

КОСТАДИН АТАНАСОВ ДИМИТРОВ

КОСТАДИН ДИМИТРОВ КОСТАДИНОВ

КОСТАДИН ДИМИТРОВ КОСТОВ

КОСТАДИН ДОБРОМИРОВ КОСТОВ

КОСТАДИН ИВАНОВ БРЪНЗАЛОВ

КОСТАДИН ЙОВЧЕВ ТРЕНДАФИЛОВ

КОСТАДИН СТОЕВ ПЕТРОВ

КОСТАДИН ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ

КОСТАДИНКА РАНГЕЛОВА ЛИЧЕВА

КРАСИМИР ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ

КРАСИМИР ИВАНОВ БОЖИЛОВ

КРАСИМИР ИВАНОВ КОНДАРЕВ

КРАСИМИР ЙОРДАНОВ ГУГОВ

КРАСИМИР НИКОЛОВ АТАНАСОВ

КРАСИМИР СТАЕВ ОРЛОВСКИ

КРАСИМИРА ГЕРОВА СЕРАФИМОВА

КРЕМЕНА НИКОЛАЕВА ДЖИВТЕРОВА-СТОЯНОВА

КРИСТИНА ЛЮЛИНОВА ГИБИНСКА

КРИСТИЯН ВАСИЛЕВ ПОРЯЗОВ

КРУМ НЕДЕВ ТОМОВ

КРЪСТИНА НЕЙКОВА ИВАНОВА

КРЪСТЬО МИХАЙЛОВ МИХАЙЛОВ

КУНКА ХРИСТОВА ИВАНОВА

КУНКА ЦАНКОВА ВАНГЕЛОВА

ЛАЗАР ИВАНОВ ДИМИТРОВ

ЛАСКА ДИМИТРОВА МАРИНА

ЛАТКА АТАНАСОВА АЛЕКСАНДРОВА

ЛИДИЯ ГЕОРГИЕВА СЕМЕРДЖИЕВА

ЛИДИЯ ИВАНОВА АБАДЖИЕВА-КОЖУХАРОВА

ЛИДИЯ ИВАНОВА МАРИНА

ЛИДИЯ ХРИСТЕВА ПЕНКОВА

ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА СТОИЛОВА

ЛИЛИЯ ИВАНОВА КОСТОВА

ЛИЛЯНА БОТЕВА АНГЕЛОВА

ЛИЛЯНА ИВАНОВА МАРИНСКА

ЛИЛЯНА ЙОРДАНОВА МЛЕКАНОВА-АЙДЪН

ЛИЛЯНА НИКОЛОВА СТАНЧЕВА

ЛИНА ИЛИЕВА КАМЕНОВА

ЛЮБКА ЧЕНОВА ГРОЗДАНОВА

ЛЮБОМИР АТАНАСОВ СТАВРЕВ

ЛЮБОМИР ГЕОРГИЕВ ТЪРПАНОВ

ЛЮБОЯН БОРИСОВ ЯНЕВ

ЛЮДМИЛА АРКАДИЕВНА КАЗАНЦЕВА

ЛЮДМИЛА МИТКОВА АТАНАСОВА

ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА ГРАМАТИКОВА

ЛЮДМИЛА ЯНЕВА ОРЛОВСКА

МАРА КЪНЕВА МИХАЙЛОВА

МАРГАРИТА АНГЕЛОВА АНГЕЛОВА

МАРГАРИТА ДИМИТРОВА ЙОРДАНОВА

МАРГАРИТА НЕДЕЛЧЕВА ГЕНОВСКА

МАРИАНА ДИМИТРОВА ДЖЕНЕВА

МАРИАНА ДИМИТРОВА КАЛЧЕВА

МАРИАНА ИВАНОВА ПЕТКОВА

МАРИАНА КОСЕВА ПАНЧЕВА

МАРИЙКА ВЕЛИКОВА ЛАПУРДЕВА

МАРИЙКА ЕНЧЕВА СТОЯНОВА

МАРИЙКА МАРИНОВА НИКОЛОВА

МАРИН ВЛАДИМИРОВ ТОЧКОВ

МАРИН ИВЕЛИНОВ БЪЧВАРОВ

МАРИН НИКОЛОВ КАЛОЯНОВ

МАРИНА ПАРУШЕВА ВЕЛЕВА

МАРИНА ПЕТРОВА ТЕНЕВА

МАРИНЕЛА ДИМИТРОВА ПАЧЕЛИЙСКА

МАРИОЛКА БОРИСОВА ИВАНОВА

МАРИЯ АТАНАСОВА ПЕЕВСКА

МАРИЯ ВАСИЛЕВА ЗАШЕВА

МАРИЯ ВАСИЛЕВА МИНЧЕВА

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА

МАРИЯ ГЕОРГИЕВА ЦВЕТКОВА

МАРИЯ ЖИВКОВА САРИЙСКА

МАРИЯ ИЛИЕВА ИЛИЕВА

МАРИЯ ИЛИЕВА ТРИФОНОВА

МАРИЯ КИРИЛОВА КРЪСТЕВА

МАРИЯ КОСТАДИНОВА ГЕРОВА

МАРИЯ КРЪСТЕВА НИКОВА

МАРИЯ КЪНЧЕВА ЦАНЕВА

МАРИЯ МАСУД ШЕХАДЕ

МАРИЯ МАТОВА ДОНЧЕВА

МАРИЯ ПЕТКОВА ПЕТКОВА

МАРИЯ СЛАВЧЕВА ПЕЕВА

МАРИЯ СЛАВЧОВА АНГЕЛОВА

МАРИЯ СТЕФАНОВА КОЛЧАКОВА

МАРИЯ СТОЙКОВА КОЛЧАКОВА

МАРИЯ ЮЛИЯНОВА КУЮМДЖИЕВА

МАРИЯНА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА

МАРИЯНА ИВАНОВА ДИМЧЕВА-КОЛЧАКОВА

МАРИЯНА ЛЮБОМИРОВА НЕШЕВА

МАРИЯНА МИХАЙЛОВА СИМЕОНОВА

МАРИЯНА СПАСОВА НИКОЛОВА

МАРИЯНА ЯЧЕВА ДОНЧЕВА

МАРТИН НЕНОВ НЕНОВ

МАЯ ИВАНОВА ИВАНОВА

МАЯ СЛАВОВА ЧОЛАКОВА

МЕРИЯН ЮСЕИН МЕХМЕДАЛИ-НИКОЛАЕВА

МИЛЕН АНТОНОВ СЕРКОВ

МИЛЕНА ПЕТРОВА ГИНЕВА

МИЛЕНА ПЛАМЕНОВА ИЛИЕВА

МИЛКА ЖЕЧЕВА НАЧЕВА

МИНА ИВАНОВА ГИБИНСКА

МИНА ТРИФОНОВА КУЦОВА

МИНКА ИВАНОВА МИНЕВА

МИНКА ПЕТКОВА КАЦАРОВА

МИНКА РАНГЕЛОВА ДИМИТРОВА

МИНКО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ

МИНКО НЕНОВ МИНКОВ

МИНКО ТАНЕВ ГЕТОВ

МИНЧО ЕНЧЕВ КАЗАКОВ

МИНЧО ИВАНОВ ИВАНОВ

МИРА МОХАМЕД МОХСЕН-АЛИ-БЪЧВАРОВА

МИРЕЛА КРАСИМИРОВА ПОПОВА

МИРОСЛАВА ГЕОРГИЕВА ГЕНОВСКА

МИХАЛ ПЕЕВ КОЛЕВ

МЛАДЕН ЙОРДАНОВ МАНТАРКОВ

МОАЗЕС АСАН КЪРМЪЗИ

НАДЕЖДА ВЕНКОВА СИМОВА

НАДКА ТОДОРОВА ВИДОЛОВСКА

НАДЯ ИЛИЕВА НАЧЕВА

НАДЯ СТЕФАНОВА ЗИДАРОВА

НАДЯ ХРИСТОВА ХРИСТЕВА

НАЗМИ ХАСАНОВ САДЪКОВ

НАЙДА ДИНКОВА ВАСИЛЕВА

НАЙДЕН ТОДОРОВ ТАСЕВ

НАТАЛИЯ КОНСТАНТИНОВА ТОДОРОВА

НЕВЕНА ДЕНИСЛАВОВА БИРДЖАН

НЕДЕЛКА ИЛИЕВА ГАЙДАРОВА-ДИЕГА

НЕДЕЛЧО АВРАМОВ ГЕНОВСКИ

НЕДКА КУНЧЕВА ГУГОВА

НЕДЯЛКА АТАНАСОВА АЛЕКСАНДРОВА

НЕДЯЛКА АТАНАСОВА МИТРЕВА

НЕДЯЛКА ВЕСЕЛИНОВА СТОЯНОВА

НЕДЯЛКА ИВАНОВА ДИМИТРОВА

НЕДЯЛКО АТАНАСОВ СЕРДАРСКИ

НЕЛИ ВЪЛЧЕВА ДОЙЧИНОВА

НЕЛИ ГЕОРГИЕВА ТОПАЛОВА

НЕНО МИНКОВ НЕНОВ

НЕШО ТАНЕВ НЕШЕВ

НИКИТ НИКОЛОВ НИКИТОВ

НИКОЛА ВАСИЛЕВ ПЕХЛИВАНОВ

НИКОЛА ВЕЛИЧКОВ ПАВЛОВ

НИКОЛА ВЕНИАМИНОВ МАРКОВ

НИКОЛА ДИМИТРОВ КИРОВ

НИКОЛА ЙОРДАНОВ МЛЕКАНОВ

НИКОЛА МИЛКОВ АНТОНОВ

НИКОЛА НЕНКОВ НАНКОВ

НИКОЛА ПЕТКОВ ХАДЖИЙСКИ

НИКОЛАЙ АНГЕЛОВ ХРИСТЕВ

НИКОЛАЙ БЛАГОВ ОГНЯНОВ

НИКОЛАЙ ГИНОВ НАЧЕВ

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ВЪЛЕВ

НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ СПИРОВ

НИКОЛАЙ ЗЛАТЕВ ПРИМОВ

НИКОЛАЙ КРАСИМИРОВ АТАНАСОВ

НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ МАРАШЕВ

НИКОЛАЙ СТЕФАНОВ ТОШЕВ

НИКОЛАЙ СТОЯНОВ МОЛДОВАНСКИ

НИКОЛАЙ ТОДОРОВ АТАНАСОВ

НИКОЛИНА ЕНЕВА МАРИНОВА

НИКОЛИНА ИВАНОВА ИВАНОВА

НИКОЛИНКА ЕНЕВА ИМАНДИЕВА

НИКОЛИНКА ХРИСТЕВА СЕРКОВА

НИКОС ХАРИСИС КАРАПАНДОВ

НИНА ХРИСТОВА ИВАНЧЕВА

ОРХАН НАЗМИ САДЪКОВ

ПАВЕЛ ЗЛАТОЗАРОВ ЗЛАТЕВ

ПАВЕЛ НИКОЛОВ КАЛИНОВ

ПАВЛИНА ВАСИЛЕВА КОСТАДИНОВА

ПАВЛИНА ИВАНОВА КЪРНЕВА

ПАНЧО ДАНЕВ ПАЛЕВСКИ

ПАРАСКЕВА ЛЮБОМИРОВА СТАВРЕВА

ПАРАСКЕВА СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА

ПАРАШКЕВА ЛАЗАРОВА НЕНКОВА

ПЕНА ИВАНОВА МИНЧЕВА

ПЕНА ПЕТКОВА ПОЧЕВА

ПЕНКА БОЖИДАРОВА ПЕТРОВА

ПЕНКА ГЕНОВА ГЕОРГИЕВА

ПЕНКА ГЕОРГИЕВА КИЧУКОВА

ПЕНКА ГЕОРГИЕВА ТИТОВА

ПЕНКА ДИМИТРОВА КЪНЕВА

ПЕНКА ИВАНОВА МИНЧЕВА

ПЕНКА КАРАМФИЛОВА СТАНКОВА

ПЕНКА МИХАЛЕВА ФЕЪРБРАДЪР

ПЕНКА ТОНЧЕВА ПАВЛОВА

ПЕНКА ХРИСТОЗОВА ХРИСТЕВА

ПЕНЧО ИВАНОВ ЯНЧЕВ

ПЕНЮ ИВАНОВ МРЪВКОВ

ПЕПА ВЕНКОВА ИЛИЕВА

ПЕРИХАН НАЗМИ САДЪКОВА

ПЕТКО АНГЕЛОВ ХРИСТЕВ

ПЕТКО ЖЕЛЕВ ПЕТКОВ

ПЕТКО ИЛИЕВ КАЦАРОВ

ПЕТКО ЙОРДАНОВ АНГЕЛОВ

ПЕТРА ЦОНЧЕВА ГРОЗДЕВА

ПЕТРАНА ВЛАДИМИРОВА ПРИМОВА

ПЕТРАНКА НИКОЛОВА СТАН

ПЕТЪР ВАСИЛЕВ ЗОЗИКОВ

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ ГЕРОВ

ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ СПИРИДОНОВ

ПЕТЪР ДИМОВ ГИНЕВ

ПЕТЪР ЕНЕВ ЮРДЕКОВ

ПЕТЪР ИВАНОВ РАДЕВ

ПЕТЪР ЙОРДАНОВ КОСТОВ

ПЕТЪР КОСТАДИНОВ БОДУРОВ

ПЕТЪР СПАСОВ НЕДЕВ

ПЕТЪР ХРИСТОВ ТРИФОНОВ

ПЕТЯ БОЕВА БОЕВА

ПЕТЯ ЙОРДАНОВА МАНДЕВСКА

ПЕТЯ КОЛЕВА ПРОДАНОВА

ПЕТЯ ТОШКОВА МИНЧЕВА

ПЛАМЕН ПЕТРОВ РАДЕВ

ПЛАМЕН СТОИЧКОВ ИЛИЕВ

ПЛАМЕН СТОЯНОВ ИВАНОВ

ПОЛИНА ГЕОРГИЕВА КУЮМДЖИЕВА

ПЮЗАНТ АГОП МЕРДИНЯН

РАДА НИКОЛОВА ХАДЖИЙСКА

РАДА ПЕНЕВА ГЕОРГИЕВА

РАДИ СТАНЧЕВ ТОНЕВ

РАДКА ИВАНОВА ИВАНОВА

РАДКА ЛАЗАРОВА ДИМИТРОВА

РАДОСВЕТА ИВАНОВА ГРИГОРОВА

РАЙНА БОТЕВА ТИТОВА

РАЙНА НИКОЛОВА ВЕЛЧЕВА-МЛЕКАНОВА

РАЙЧО ЙОРДАНОВ ПЕТКОВ

РАНГЕЛ НЕЙКОВ ГАНЕВ

РАНГЕЛ СТОЯНОВ ГЪЛЪБОВ

РАЮ СТОЕВ РАЕВ

РОБЕРТ СВЕТОСЛАВОВ ПОПОВ

РОСЕН ТОДОРОВ АВДЖИЕВ

РОСИЦА ГЕОРГИЕВА ТОЧКОВА

РОСИЦА ДИНЕВА АСЕНОВА

РОСИЦА ИЛИЕВА НЕНОВА

РУМЯНА РУСИНОВА ЧОЛАКОВА-КАРАМФИЛОВА

САБИН ВАСИЛЕВ ЦОНЕВ

САБРИЕ ХАМИД КЪРМЪЗИ

САНЯ ДЕЧЕВА ВЪЛЕВА

САШО ГЕОРГИЕВ ХРИСТЕВ

СВЕТЛА МИНКОВА МИНКОВА

СВЕТЛА МИТКОВА ГОСПОДИНОВА-МИХАЙЛОВА

СВЕТЛА РАДЕВА ПОРЯЗОВА

СВЕТЛАНА ВИДОЛОВА ИГНАТОВА

СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВА ТОЧКОВА

СВЕТЛАНА ГЕОРГИЕВА КАНИНА

СВЕТЛИНКА СТОЙЧЕВА ПРАСКОВА

СВЕТЛОЗАР ПЛАМЕНОВ ЙОРДАНОВ

СВЕТОСЛАВ НИКОЛОВ КАЛЧЕВ

СЕВДА КАМЕНОВА ХАЛВАДЖИЕВА

СЕВЕРИНА НИКОЛАЕВА МОЛДОВАНСКА

СИЙКА СТАНИСЛАВОВА ПЕХЛИВАНОВА

СИМЕОН АТАНАСОВ ХРИСТЕВ

СЛАВЕН ДИМИТРОВ СЛАВЯНОВ

СЛАВКА ПЕТРОВА ПЕЕВА

СНЕЖАНА КРАСИМИРОВА АТАНАСОВА

СНЕЖАНА СТЕФАНОВА КАЛИНОВА

СОНЯ КРАСИМИРОВА ДЕЯНОВА

СОФИЯ КИРИЛОВА КАЛИНОВА

СПАС КОСТАДИНОВ БЕЛЯНОВ

СПАС ПЕТРОВ НЕДЕВ

СПАСКА АЛЕКСАНДРОВА ТАСЕВА

СРЕБРИН КОЕВ ДОНЧЕВ

СТАЙКА ГЕОРГИЕВА ЙОВЧЕВА

СТАНИМИР ГЕОРГИЕВ СТОЯНОВ

СТАНИМИР КРАСИМИРОВ ОРЛОВСКИ

СТАНИСЛАВ МИЛКОВ ДРАМОВ

СТАНКА ИВАНОВА КОСТАНЕВА

СТЕФАН ВАСИЛЕВ КОЛЧАКОВ

СТЕФАН ИВАНОВ ГРОЗЕВ

СТЕФАН КИРИЛОВ СТОЯНОВ

СТЕФАН НИКОЛОВ КАЛИНОВ

СТЕФАН ТОТЕВ ТОТЕВ

СТЕФАН ФИЛИПОВ КОВАЧЕВ

СТЕФКА ЕМИЛОВА АНГЕЛОВА

СТИВ ВЕНЕЛИНОВ БЕЛИНСКИ

СТОИЛА АТАНАСОВА СТОЙЧЕВА

СТОИЧКО ПЛАМЕНОВ ИЛИЕВ

СТОЙКА РАЕВА ФИЧЕВА

СТОЙКА ТОДОРОВА ХРИСТЕВА

СТОЙЧО АНГЕЛОВ НИКОВ

СТОЮ КОСТАДИНОВ ПЕТРОВ

СТОЯН ДИМИТРОВ КОСТОВ

СТОЯН ИВАНКОВ ДИМИТРОВ

СТОЯН НЕНЧЕВ МАРИНОВ

СТОЯН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ

СТОЯН ПЕТРОВ ИВАНОВ

СТОЯН ПЛАМЕНОВ ИВАНОВ

СТОЯН РАНГЕЛОВ ГЪЛЪБОВ

СТОЯН ФИЛИПОВ КОВАЧЕВ

СТОЯНКА КОЛЕВА КОЛЕВА

СТОЯНКА МИХАЙЛОВА НАНКОВА

СТОЯНКА ТОНЕВА БЕЛЯНОВА

СТРАХИЛ ГЕОРГИЕВ ДАЯНОВ

ТАЛИП ФАДИЛ КЪРМЪЗИ

ТАНИ ПЕТКОВ НИКОЛОВ

ТАНЮ ВЪТЕВ ДЖЕНЕВ

ТАНЯ АТАНАСОВА АЛЕКСАНДРОВА

ТАНЯ ВЛАДИМИРОВА СТАНЧЕВА-ХАРИЗАНОВА

ТАНЯ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА

ТАНЯ ДИМИТРОВА ГЪЛЪБОВА

ТАНЯ ДИМИТРОВА СЕМЕРДЖИЕВА

ТАТЯНА НЕШЕВА КАЧАКОВА

ТЕОДОРА ИВАНОВА ИВАНОВА

ТИНА ВАСИЛЕВА ТОНЕВА

ТИНКА ИВАНОВА ПОПОВА

ТОДОР АНГЕЛОВ ГРАМАТИКОВ

ТОДОР АНГЕЛОВ ТАСЕВ

ТОДОР ЛЮБОЯНОВ ЯНЕВ

ТОДОР ХРИСТОВ ПАМУКЛИЙСКИ

ТОДОРКА ИЛИЕВА ДОЙЧЕВА

ТОДОРКА ПЕТРОВА КОСТОВА

ТОЛГА БИРДЖАН

ТОМА ИЛИЕВ ЛАНГЕРОВ

ТОМИ ПЕТРОВ ПЕЕВ

ТОНКА ДИМИТРОВА ГЕОРГИЕВА

ТОНКА ПАУНОВА ЮРДЕКОВА

ТОШКО ГЕОРГИЕВ МИНЧЕВ

ТРЕАНА ИВАНОВА ЗЛАТЕВА

ТРИФОН ГЕОРГИЕВ ТРИФОНОВ

ФАНКА ДИМИТРОВА МОЛДОВАНСКА

ФАТМА ВАДЕТ ИБРЯМ

ФИЛИП АГОП МЕРДИНЯН

ФИЛИП АПОСТОЛОВ КОВАЧЕВ

ФИЛИП ГЕОРГИЕВ ФИЛИПОВ

ФОТКА ПЕТКОВА ЧОБАНОВА

ХИЛДА САРКИС ЮНАКОВА

ХРИПСИМЕ АЗАД СЛАВЯНОВА

ХРИСТИНА ЩИЛИЯНОВА БЛАГОЕВА

ХРИСТО БОЖИДАРОВ ГРОЗДАНОВ

ХРИСТО БОРИСОВ ХРИСТОВ

ХРИСТО ВАСИЛЕВ МАНДЕВСКИ

ХРИСТО КОСТАДИНОВ КАРЪКОВ

ХРИСТО НИКОЛОВ ПЕНКОВ

ЦВЕТАНА ИГНАТОВА ЖЕЛЯЗКОВА

ЦВЕТАНА РАНГЕЛОВА ГЪЛЪБОВА

ЦВЕТАНКА АСПАРУХОВА ГЕОРГИЕВА

ЦВЕТАНКА ИВАНОВА ПАВЛОВА

ЦОНА ИВАНОВА ЖЕЛЯЗКОВА

ЦОНКА ГЕОРГИЕВА МОЛДОВАНСКА

ЦОНКА ДИНЧЕВА ШАЛАМАНОВА

ШЕНКА ИВАНОВА СЕРДАРСКА

ШИНКА ДИМИТРОВА БРЪНЗАЛОВА

ЮЛИЯ МИХАЙЛОВА ГРИГОРОВА

ЮЛИЯН СИМЕОНОВ ДИЕВ

ЮРДАНКА ПЕТРОВА КОСТАДИНОВА

ЮРИЙ АНДОНОВ ТОДОРОВ

ЯНКА ДОЙЧИНОВА ДЖАКОВА

ЯНКО ГЕОРГИЕВ ДОЙЧИНОВ

ЯНКО ПЕТРОВ МЕХАНДЖИЕВ

КМЕТ/КМЕТСКИ НАМЕСТНИК: ............

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНА/РАЙОН: ..........


ИЗБИРАТЕЛЕН СПИСЪК

ЗА ИЗБИРАНЕ НА НАРОДНИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА 12 май 2013 Г.

(ЗА ПУБЛИКУВАНЕ НА ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦАТА НА ОБЩИНАТА)

(по чл.54, ал.4 от Изборния кодекс)


ИЗБОРЕН РАЙОН № 16 - ПЛОВДИВ

ОБЩИНА: ПЛОВДИВ АДМИНИСТРАТИВЕН РАЙОН: 06_ТРАКИЯ

НАСЕЛЕНО МЯСТО ГР.ПЛОВДИВ КМЕТСТВО: ................... СЕКЦИЯ № 009

адрес на избирателната секция: ........................................


----------------------------------------------------

ИМЕ НА ИЗБИРАТЕЛЯСподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   68


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница