Изпитни изисквания по стандартни и латиноамерикански танциДата18.11.2017
Размер156.6 Kb.
Размер156.6 Kb.

Българска Професионална Танцова Асоциация
ЧЛЕН НА


СВЕТОВНИЯ СЪВЕТ ПО ТАНЦИ

ИЗПИТНИ ИЗИСКВАНИЯПО

СТАНДАРТНИ И ЛАТИНОАМЕРИКАНСКИ ТАНЦИ(INTERNATIONAL STYLE)

КОМИСИЯ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБУЧЕНИЕ И КВАЛИФИКАЦИИТЕ
2008 г.

СЪДЪРЖАНИЕ
Обща информация

Оценяване

Танци и темпа

Професионални изпити

Танцови дипломи

Изпитни изисквания за:

Кандидати за учители по танци (Student teacher)

Учители по танци първо ниво (Associate)

Учители по танци второ ниво (Member - Licentiate)

Учители по танци трето ниво (Fellow)

Практически тестове за любители:

Медалистски тестове - медали: Бронзов , Сребърен , Златен и Бронзова Звезда, Сребърна Звезда, Златна Звезда

Жена танцуваща “като мъж”

Тестове за двойки

Стандартизиран фигурен материал:

Ча-ча-ча


Румба

Джайв


Самба

Пасо ДоблеОбща информация
1. Изпитните формуляри и всякаква допълнителна информация могат да се получат в офиса на БПТА

2. Искания за насрочване на изпитна сесия трябва да се отправят в писмен вид до офиса на БПТА не по-късно от четири седмици преди исканата дата.

3. За всяка категория изпит (за любители или за професионалисти) минималният интервал от време между две явявания на даден изпит за кандидати, които са били скъсани на първото е 30 дни.

4. За всички изпити и тестове кандидатите трябва да си осигурят партньор (партньори), които могат да са любители или професионалисти. Мъже не се допускат да партнират “като жени”.

5. Решението на Изпитващия е окончателно и не подлежи на обжалване пред Асоциацията в устен или писмен вид
6. Оценки

Практическите тестове за деца до 9 г. се оценяват както следва:Незадоволително, Задоволително, Добър, Много добър, Отличен

Всички останали изпити се оценяват както следва:

максимална оценка за всеки танц: 100 точки

оценка Задоволителен: 50-65 точки

оценка Добър: 65-75 точки

оценка Много добър: 75-85 точки

оценка Отличен: над 85 точки


7. Танци и темпа

Препоръчителните темпа са:

Румба - 24-26 тм, Самба - 48-50 тм, Пасо Добле - 60-62 тм, Джайв - 40-44 тм, Ча-ча-ча - 30-32 тм


Професионални изпити
Общи положения
1. Изпитите се провеждат на четири нива:

а) кандидати за учители по танци (Student teacher):

кандидатите трябва да са навършили 16 г. и да имат завършено основно образование

б) учители по танци първо ниво (Associate):

кандидатите трябва да са навършили 18 г. и да имат завършено средно образование и да са издържали изпита за ниво а)

в) учители по танци второ ниво (Licentiate - Member):

кандидатите трябва да са навършили 21 г., да имат завършено средно образование, да са издържали изпита за ниво б) и да са работили най-малко две години като учители по танци първо ниво.

г) учители по танци четвърто ниво (Fellow):

кандидатите трябва да са навършили 21 г., да имат завършено средно образование, да са издържали изпита за ниво в) и да са работили най-малко три години като учители по танци второ ниво.
2. Кандидатите, които имат навършени съответните години и завършено съответното образование могат да се явят на изпит за ниво б) или в) без да са полагали изпит за предишните нива.
3. До изпит за ниво в) и г) не се допускат лица, които не са членове на Асоциацията или на Национална професионална организация - член на WDC.

Изпитни изисквания за кандидати за учители по танци
Практическа демонстрация

Кандидатите трябва да танцуват с партньор в музика Румба, Самба, Пасо Добле, Джайв и Ча-ча-ча вариации съставени от фигурния материал за съответното ниво. Жените кандидатки трябва да демонстрират всеки танц с партньор първо като мъже и след това като жени.


Теоретичен (устен) изпит

Кандидатите трябва да могат да дефинират кратко следните термини:

1. Основна акция, 2. Използвани акции, 3. Хват, 4. Ритъм, 5. Ударни стойности, 6. Темпо

за всеки танц и да могат да дадат по една предшестваща и една следваща фигура за всяка дадена фигура

Техническият анализ и соло демонстрацията като мъж и като жена (без музика) са част от теоретичния изпит и са ограничени до :

1. Просто описание, 2. Позиции на стъпалата, 3. Ориентация (където се изисква), 4. Величина на завъртане, 5. Работа на стъпалата, 6. Ритъм, 7. Броене в удари


Фигурен материал

Ча-ча-ча 1-9, Румба 1-9 , Джайв 1-10, Самба 1-8, Пасо Добле 1-8


Изпитни изисквания за учители по танци първо ниво
Практическа демонстрация

1. Кандидатите трябва да танцуват с партньор в музика Ча-ча-ча, Румба, Джайв, Самба и Пасо Добле вариации съставени от фигурния материал за съответното ниво. Жените кандидатки трябва да демонстрират всеки танц с партньор първо като къже и след това като жени.

2. Кандидатите трябва да танцуват соло в музика като мъж или жена вариация от две-три фигури по избор на Изпитващия във всеки от петте танца или във всичките пет танца.

3. Кандидатите трябва да могат да стартират въображаема група обучаеми в музика (танцът или танците са по избор на Изпитващия)


Теоретичен (устен) изпит

1. Кандидатите трябва да познават техниката на съответния за това ниво фигурен материал.

2. Кандидатите е трябва да разбират и владеят техническите термини, баланса, телодържането и приложението на следните основни принципи и постановки за всяка от фигурите:

Основна акция, Използвани акции, Хват, Размер и основен ритъм, Ударни стойности, Темпо, Броене с думи, Броене с удари (цифри) също и с удари и тактове, Позиции на стъпалата, Ориентация (където се изисква), Величина на завъртане, Работа на стъпалата, Наклон (където се изисква),Формиране, Описание на фигурите и особености, да могат да дадат по две предшестващи и две следващи фигури за всяка дадена фигура

3. Кандидатите трябва да могат да отговарят на практически въпроси за методиката на преподаването на танците
Фигурен материал

Ча-ча-ча 1-15, Румба 1-17 , Джайв 1-15, Самба 1-12, Пасо Добле 1-12


Изпитни изисквания за учители по танци второ ниво
Практически изпит

Като за учители първо ниво. Очаква се нивото на танцуване да е по-високо.


Теоретичен (устен) изпит

1. Всички изисквания за учител първо ниво включително и допълнителния фигурен материал, както и допълнителни предшестващи и следващи фигури.

2. Да демонстрират практически методи за преподаване на танците.
Фигурен материал

Ча-ча-ча 1-21, Румба 1-27 , Джайв 1-21, Самба 1-23, Пасо Добле 1-23


Изпитни изисквания за учители по танци трето ниво
Практически изпит

Като за учители второ ниво, но се очаква нивото на танцуване да е високо.


Теоретичен (устен) изпит

1. Всички изисквания за учител второ ниво включително и допълнителния фигурен материал, както и допълнителни предшестващи и следващи фигури

2. Танцовото представяне и дълбочината на познанията трябва да са с високо качество.
Фигурен материал

Ча-ча-ча 1-31, Румба 1-31, Джайв 1-32, Самба 1-33, Пасо Добле 1-31


Практически тестове за любители
Практическите тестове се провеждат с цел подобряване стандарта на танцуване на любителите по танци. Успешното полагане на тези тестове обаче не дава професионална квалификация и право за преподаване на танци на любителите танцьори.
Тестовете са разделени в шест възрастови категории:
1. Деца до 9 г.

2. Деца до 12 г.

3. Юноши 12-16 г.

4. Любители над 16 г.

5. Любители-сеньори над 35 г.
Класификацията на тестовете е както следва:
1. Медалистски тестове - Бронз, Сребро, Злато и Бронзова, Сребърна и Златна Звезда

2. Тестове за жени танцуващи като мъж

3. Тестови за танцови двойки
Медалистските тестовете се вземат в строга последователност Бронз-Бронзова Звезда-Сребро-Сребърна Звезда-Злато-Златна Звезда, без значение на възрастовата категория. Т.е. ако кандидата е покрил даден тест в една възрастова категория, той може да се яви на следващия тест в друга по-висока такава.


Тестови танци
Деца и Юноши

Бронзов медал - два танца по избор - БМ2; три танца - БМ3, четири танца - БМ4

Бронзова звезда - четири танца по избор - БЗ4; пет танца - БЗ5

Сребърен медал - три танца по избор - СМ3; четири танца - СМ4

Сребърна звезда - четири танца по избор - СЗ4; пет танца - СЗ5

Златен Медал - три танца по избор - ЗМ3; четири танца - ЗМ4

Златна Звезда - четири танца по избор - ЗЗ4; пет танца - ЗЗ5
Любители над 16 г. и Сеньори-любители

Бронзов медал - два танца по избор - БМ2; три танца - БМ3, четири танца - БМ4

Бронзова звезда - четири танца по избор - БЗ4; пет танца - БЗ5

Сребърен медал - три танца по избор - СМ3; четири танца - СМ4

Сребърна звезда - четири танца по избор - СЗ4; пет танца - СЗ5

Златен Медал - три танца - ЗМ3; четири танца - ЗМ4

Златна Звезда - четири танца по избор - ЗЗ4; пет танца - ЗЗ5
Кандидатите могат да съставят танцовите си програми само от фигурен материал за съответната степен

Кандидатките за теста “жена като мъж” трябва първо да са покрили еквивалентния тест за жени

Тестовете за танцови двойки не изискват партньорите да имат покрит индивидуален тест за съответната или по ниска степен, но сертификата за съответното ниво на теста се издава на танцовата двойка, а не на партньорите поотделно.

СТАНДАРТИЗИРАН ФИГУРЕН МАТЕРИАЛ
Латино-Американски танци (ЛАТ)
1. Cha-cha-cha (Ча-ча-ча)
Кандидат за учител (Student)

(Бронзов медал)

1. Cha-cha-cha Chasses (side, fwd lock, bwd lock) /Ча-ча-ча Шасета (настрани, лок напред, лок назад)/

2. Basic Movement (Closed, Open) /Основно Движение (в Затворена позиция, в Отворена позиция)/

3. Time Step (& in Guapacha timing) /Ритмична Стъпка (и в Уапача ритъм)/

4. Spot Turn (to R , to L, Solo) /Точково Завъртане (надясно, наляво, соло)/

5. New York (Check from Open PP, Check from Open CPP) /Ню-Йорк (Чек от Отворена ПП, Чек от Отворена ОПП)/

6. Hand to Hand /Ръка до Ръка/

7. Fan /Ветрило/

8. Alemana (from Open Facing Position, from Fan Position, with Finish A, with Finish B) /Алемана (от Отворена позиция, от позиция Ветрило, с край А, с край Б)/

9. Hockey Stick (and with Finish in Open CPP Position) /Хокеен Стик (и с край в Отворена ОПП)/


Учител първо ниво (Associate)

(Бронзова Звезда)

10. Cross Basic (& Guapacha timing and/or with Lady’s Solo Turn) /Кръстосано Основно Движение (и в Уапача ритъм и/или със соло завъртане на жената)/

11. Natural Opening Out Movement /Дясно Отварящо Движение/

12. Three Cha-cha-chas (fwd, bwd, in PP, in CPP) /Три Ча-ча-ча (напред, назад, в ПП, в ОПП)/

13. Shoulder to Shoulder /Рамо до Рамо/

14. Natural Top (with Finish A, with Finish B) /Десен Топ (с край А, с край Б)/

15. Aida /Аида/
Учител второ ниво (Member)

(Сребърен Медал)

16. Cha-cha-cha Chasse replacements ( Hip Twist Chasse, Crossover Chasse, Rounde Chasse, Slip Chasse) /Заместители на Ча-ча-ча Шасе (Хип Туист Шасе,Крос Шасе, Ронде Шасе, Слип Шасе)/

17. Closed Hip Twist (Basic & Advanced) /Затворен Хип Туист(Основен и Напредващ)/

18. Open Hip Twist /Отворен Хип Туист/(Сребърна Звезда)

19. Curl /Къдрица/

20. Reverse Top /Ляв Топ/

21. Opening Out from Reverse Top /Отваряне от Ляв Топ/


Учител трето ниво (Fellow)

(Златен Медал)

22. Cuban Breaks (in Open Pos., in Open CPP, in Shadow Pos. on Same Foot) /Кубински Разчупвания (в Отворена позиция, в Отворена ОПП, в Сенчеста позиция с едноименни крака)/

23. Split Cuban Breaks (from Open CPP, from Open CPP and Open PP, in Shadow Pos. on Same Foot) /Разцепени Кубински Разчупвания (от Отворена ОПП, от Отворена ОПП и Отворена ПП, в Сенчеста позиция с едноименни крака)/

24. Spiral /Спирала/

25. Closed Hip Twist Spiral /Спирала от Затворен Хип Туист/


  1. Open Hip Twist Spiral /Спирала от Отворен Хип Туист

27. Follow my Leader /Следвай ме/

28. Turkish Towel /Турска Кърпа/

29. Rope Spining /Ласо/

30. Sweetheart /Сладко сърце/

31. Foot Changes (Method 1,2,3) /Смени на краката (Метод 1,2,3)/
(Златна Звезда)

Всички стандартизирани фигури плюс популярни вариации2.Rumba (Румба)
Кандидати за учители (Student)

(Бронзов Медал)

1. Basic Movement (Closed, Open, Alternative /Основно Движение (затворено, отворено, Алтернативно)/

2. Walks (fwd, bwd, fwd in Shadow Position, (Kiki)) /Ходове (напред, назад, напред в Сенчеста позиция (Кики))/

3. Spot Turn (to R , to L, Solo) /Точково Завъртане (надясно, наляво, соло)/

4. Underarm Turn for Lady (to R, to L) /Завъртане под ръка за жената (надясно, наляво)/

5. New York (Check from Open PP, Check from Open CPP) /Ню-Йорк (Чек от Отворена ПП, Чек от Отворена ОПП)/

6. Hand to Hand /Ръка до Ръка/

7. Fan /Ветрило/

8. Alemana (from Open Facing Position, from Fan Position) /Алемана (от Отворена позиция, от позиция Ветрило)/

9. Hockey Stick (and with Finish in Open CPP Position) /Хокеен Стик (и с край в Отворена ОПП)/


Учители първо ниво (Associate)

(Бронзова Звезда)

10. Cucarachas /Кукарачи/

11. Side Steps, Side Step & Cucarachas /Странични Стъпки, Странична Стъпка и Кукарачи/

12. Cuban Rocks (and Syncopated, fwd, back, side) /Кубински Рокове (и Синкопирани, напред, назад и встрани)/

13. Shoulder to Shoulder (Open or Closed) /Рамо до Рамо (Отворено или Затворено)/

14. Closed Hip Twist (Basic & Advanced) /Затворен Хип Туист (Основен и Напредващ)/

15. Open Hip Twist /Отворен Хип Туист/

16. Natural Opening Out Movement /Дясно Отварящо Движение/

17. Opening Out to R and L /Отваряне надясно и наляво/
Учители второ ниво (Member)

(Сребърен Медал)

18. Natural Top (including Lady’s Spiral Turn to L) /Десен Топ (включително със Спирално завъртане за жената наляво)/

19. Aida (Fallaway, Finish with Cuban Roks and Spot Turn or with Double Spot Turn) /Аида (Фолауей, край с Кубински Рокове и Точково Завъртане или с Двойно Точково Завъртане)/

20. Sliding Doors /Плъзгащи Врати/

21. Rope Spining /Ласо/

22. Curl /Къдрица/

23. Fencing (Finish with Spot Turn or Spin Ending) /Фехтовка (край с Точково завъртане или Спиново завъртане)/

(Сребърна Звезда)

24. Spiral (Finish in Open Facing and in Fan Position) /Спирала (край в Отворена позиция и в позиция Ветрило)/

25. Reverse Top /Ляв Топ/

26. Advanced Opening Out Movement /Напредващо Отварящо Движение/

27. Opening Out from Reverse Top /Отваряне от Ляв Топ/
Учители трето ниво (Fellow)

(Златен Медал)

28. Continuous Hip Twist /Непрекъснат Хип Туист/

29. Continuous Circular Hip Twist /Непрекъснат Кръгов Хип Туист/

30. Three Alemanas /Три Алемани/

31. Three Threes (Finish in Closed Hold, Open Facing Position, Fan Position) /Три Алемани (завършващи в Затворена позиция, Отворена позиция и позиция Ветрило)/
(Златна Звезда)

Всички стандартизирани фигури плюс популярни вариации3. Jive(Джайв)
Кандидати за учители (Student)

(Бронзов Медал)

1. Basic in Place /Основен Ход на място/

2. Basic in Fallaway (Fallaway Rock) /Основен ход с Фолауей (Фолауей Рок)/

3. Change of Place (L to R, R to L) /Смяна на местата (ляво-дясно, дясно-ляво)/

4. Link /Връзка/

5. Whip /Камшик/

6. Throwaway Whip /Камшик с изхвърляне/

7. American Spin /Американски Спин/

8. Fallaway Throwaway /Фолауей Изхвърляне/

9. Stop and Go /Спри и Тръгни/

10. Interpretations of Jive Chasse (single step, step-tap, tap-step) /Заместители на Шасе в Джайв/
Учители първо ниво (Associate)

(Бронзова Звезда)

11. Promenade Walks (slow and quick) /Променадни ходове (бавни, бързи)/

12. Double Cross Whip /Камшик с двойно кръстосване/

13. Windmill/Мелница/

14. Left Shoulder Shove (Hip Bump) /Наклон с ляво рамо (удар в бедрата)/

15. Change of Hands Behind the Back /Смяна на ръцете зад гърба/


Учители второ ниво (Member)

(Сребърен Медал)

16. Curly Whip /Камшик с Къдрица/

17. Spanish Arms /Испански Ръце/

18. Rolling of the Arm /Навиване на ръка/(Сребърна Звезда)

19. Overturned Change of Place L to R with Simple Spin /Превъртяна Смяна на местата от ляво в дясно сОобикновен Спин/

20. Simple Spin /Обикновен Спин/

21. Overturned Fallaway Throwaway /Превъртяно Фолауей Изхвърляне/


Учители трето ниво (Fеllow)

(Златен Медал)

22. Change of Place R to L with Double Spin /Смяна на местата от дясно в ляво с Двоен Спин/

23. Chicken Walks /Пилешки Ходове/

24. Reverse Whip /Ляв Камшик/

25. Advanced Link (Break with replacements for Rock - kick-ball-change, pause-ball- change, pause-close-step) /Напредваща Връзка (Разчупване със заместители на Рока/

26. Toe Heel Swivels /Суивъли Пръсти-Пета/

27. Fliks into Break /Фликове към разчупване/

28. Mooch /Мууч/

29. Miami Special /Маиами Спешъл/

30. Shoulder Spin /Раменен Спин/

31. Chugging /Чугинг/

32. Catapult /Катапулт/4. Samba (Самба)
Кандидати за учители (Student)

(Бронзов Медал)

1. Basic and Alternative Basic Movement (with RF, with LF) /Основно и Алтернативно Основно Движение(с с десен крак, с ляв крак)/

2. Side Basic Movement /Странично Основно Движение/

3. Progressive Basic Movement /Прогресивно Основно Движение/

4. Outside Basic Movement /Външно Основно Движение/

5. Whisk (to R, to L) /Уиск (надясно, наляво)/

6. Samba Walks (Promenade, Side, Stationary) /Самба Ходове (Променадни, Странични, Стационарни)/

7. Fwd (Travelling) Botafogos /Ботафого (Пътуващо) напред/

8. Simple Volta (to R, to L) /Обикновена Волта (надясно, наляво)/
Учители първо ниво (Associate)

(Бронзова Звезда)

9. Shadow Botafogos /Сенчесто Ботафого/

10. Botafogo in PP to CPP (Promenade) /Променадно до Обратно Променадно Ботафого/

10. Criss Cross Voltas(Travelling to R , to L) /Крис-Крос Волти (Пътуващи надясно, наляво)/

11. Volta Spot Turn (to R, to L, Solo) /Точково Волта Завъртане (надясно, наляво, соло)/

12. Closed Volta /Затворена Волта/


Учители второ ниво (Member)

(Сребърен Медал)

13. Closed Rocks /Затворени Рокове/

14. Open Rocks /Отворени Рокове/

15. Reverse Turn (1a2 rhythm) /Ляво Завъртане (ритъм 1а2)/

16. Corta Jaca /Корта Джака/

(Сребърна Звезда)

17. Foot Changes (Method 1,2,3,4) /Смени на краката (Методи 1,2,3,4)/

18. Samba Locks (in Open PP or Open CPP) /Самба Локове (в Отворена ПП или Отворена ОПП)/

19. Contra Botafogos /Контра Ботафого/

20. Same Foot Botafogos in Shadow pos. /Ботафого с едноименни крака в сенч.поз./

21. Maypole Voltas (Continuous Spot Turn and Circular Volta) /Майско дърво (Непрекъсната Точкова и Кръгова Волта)/

22. Voltas in Shadow Position on Same Foot /Волти в Сенчеста позиция с едноименни крака/

23. Roundabout Voltas (Circular Voltas to R , to L) /Раундабаут (Кръгови Волти надясно, наляво)/


Учители трето ниво (Fеllow)

(Златен Медал)

24. Cruzados Walks/Locks (Solo, in Shadow Position on Same Foot) /Крусадо Ходове/Локове (соло, в Сенчеста позиция с едноименни крака)/

25. Promenade to Counter Promenade Run /Променадно до Обратно Променадно тичане/

26. Natural Roll /Десен Рол/

27. Revers Turn (Roll - SQQ rhythm) /Ляво Завъртане (Рол)/

28. Backward Rocks /Задни Рокове/

29. Plait /Плитка/

30. Argentine Crosses /Аржентински Кросове/

31. Rolling of the Arm /Навиване на Ръка/

32. Three Step Turn /Завъртане с три стъпки/

33. Rhythm Bounce /Ритмичен баунс/
(Златна Звезда)

Всички стандартизирани фигури плюс популярни вариации5. Paso Doble (Пасо Добле)
Кандидати за учители (Student)

(Бронзов Медал)

1. Basic Movement /Основно Движение/

2. Sur Place /На място/

3. Chasses ((and Elevations) to R, to L) /Шасета (и Издигания) надясно, наляво/

4. Deplacement (including Attack) /Отместване (включвеащо Атака)/

5. Separation /Разделяне/

6. Promenade /Променад/

7. Promenade Closed /Затворен Променад/

8. Promenade Link /Променадна Връзка/
Учители първо ниво (Associate)

(Бронзова Звезда)

9. Fallaway Ending to Separation /Фолауей край на Разделяне/

10. Fallaway Whisk Ending to Separation /Фолауей Уиск край на Разделяне/

11. Promenade to Counter Promenade /Променад до Обратен Променад/

12. Huit (Cape) /Кърпа/
Учители второ ниво (Member)

(Сребърен Медал)

13. Sixteen /Шестнадест/

14. Grand Circle /Голям Кръг/

15. Twist Turn /Туистово Завъртане/

16. Banderillas /Бандерили/

17. Ecart (Fallaway Whisk) /Екарт/(Сребърна Звезда)

18. La Passe /Преминавания/

19. Fallaway Reverse /Ляв Фолауей/

20. Open Telemark /Отворен Телемарк/

21. Spanish Line from Open PP or Open CPP /Испанска Линия от Отворена ПП или Отворена ОПП/

22. Press Line /Прес Линия/

23. Flamenco Taps in PP or CPP /Фламенко удари в ПП или ОПП/
Учители трето ниво (Fеllow)

(Златен Медал)

24. Separation with Lady’s Caping Walks to Fallaway Whisk /Разделяне с Ходове-плащ на жената до Фолауей Уиск/

25. Syncopated Separation /Синкопирано разделяне/

26. Travelling Spins (from PP , from CPP) /Пътуващи спинове (от ПП, от ОПП)/

27. Changes of Feet /Смени на краката/

- one beat hesitation /изчакване за един удар/

- syncopated Sur Place /синкопирано На място/

- syncopated Chasse /синкопирано Шасе/

- Left Foot Variation /Вариация с Ляв крак/

- Coup de Pique (no foot change, LF to RF,RF to LF, syncopated, couple RF-LF-RF) /Удар с Пика (без смяна, от ляв към десен, от десен към ляв, синкопиран, двоен)/

28. Twists /Туистове/

29. Chasse Cape /Плащ с шасе/

30. Farol (and incorpоrating Fregolina) /Фарол (и с Фреголина)/

31. Alternative Entries to PP /Алтернативни входове в ПП/


(Златна Звезда)

Всички стандартизирани фигури плюс популярни вариацииСподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница