Изследвания, наука, култураДата04.12.2017
Размер46 Kb.
Размер46 Kb.

В края на всяка страница има линк към формата за поръчка. Впишете задължително номера на книгата, името на автора и името на книгата. Полетата със знак * са задължителни за попълване.

Потърсете интересни заглавия и на този адрес: http://www.knigata.net

ИЗСЛЕДВАНИЯ, НАУКА, КУЛТУРА


 1. Етнографски проблеми на народната духовна култура. БАН, 1989 – 14 лв.

 2. Димитър Маринов. Стефан Стамболов и новейшата ни история, Български писател, 1992 – 8 лв.

 3. ***

 4. Делчо Тодоров. Българската етнография през Възраждането, БАН, 1989 – 14 лв.

 5. Слави Боянов. Жреци на човешкия дух, Народна просвета, 1986 – 3 лв.

 6. Кирила Възвъзова-Каратеодорова, Здравка Нонева, Виктория Тилева. Васил Левски – документален летопис 1837-1873. Изданието е посветено на 150-ата годишнина от рождението на Апостола, Изд. Д-р Петър Берон, 1987 – 19 лв.

 7. Веселин Трайков. Георги Стойков Раковски, Изд. д-р Петър Берон, 1990 – 6 лв.

 8. Веселин Трайков. Георги Ст. Раковски (биография), И.тут по балканистика, БАН, 1974 – 5 лв.

 9. Б. Богданов. История на старогръцката култура, 1989 – 17 лв.

 10. Н. Генчев. Българско възраждане, 1988 – 14 лв.

 11. ***

 12. Клеман Алзон. Приключения и разкази за покоряването на полюсите, 1981 – 3 лв.

 13. Зигмунд Фройд. Въведение в психоанализата, Наука и изкуство, 1990, тв. кор. – 7 лв. ПРОДАДЕНА

 14. Богдан Филов. Дневник, ОФ, 1990, тв. кор. - 14 лв.

ПОРЪЧАЙТЕ


 1. Симеон Радев. Строителите на съвременна България, том 1 и 2, 1990, тв. кор. – 23 лв.

 2. *******

 3. Обявяване на независимостта на България през 1908 г., БАН, БАН, 1989 – 14 лв.

 4. Н. Хайтов. Гробът на Васил Левски, Хр. Г. Данов, 1987 – 7 лв.

 5. Възрожденски книжари. Сборник документални очелци, Наука и изкуство, 1980, тв. кор. – 9 лв.

 6. Джон Смит. Увод в биотехнологията, Земиздат, 1987 – 6 лв.

 7. Тодор Малинов. Диетична кухня при хронични бъбречни заболявания, Медицина и физкултура, 1984 – 4 лв.

 8. Д-р Иванка Кирова, Веселин Денков. Природата – велика лечителка, Медицина и физкултура, 1984 – 3 лв. ПРОДАДЕНА

 9. В. Е. Гречко. Когато ви боли главата, Медицина и физкултура, 1978 – 3 лв.

 10. **********

 11. **********

 12. Проф. Бернхард Гжимек. Сред животните на Африка, Земиздат, 1976 – 5 лв.

 13. ***

 14. Стамат Стаматов. Море – лечение и здраве, Медицина и физкултура, 1984 – 2 лв.

 15. Якоб Бурхарт. Култура и изкуство на Ренесанса в Италия, Библ. Естетика и изкуствознание, нова, тв. кор., Наука и изкуство, 1987 – 14 лв.

 16. Петър Кънчев. Неспокойните звезди, Народна младеж, 1978 – 5 лв.

 17. К. В. Керам. Богове, гробници и учени, нова, тв. кор., 1978 – 16 лв.

ПОРЪЧАЙТЕ

 1. Медни съдове. Българско художествено наследство, БАН, И.тут за изкуствознание, тв. кор., 1974. ПРОДАДЕНА

 2. ***

 3. Франсоа Шаму. Гръцката цивилизация през архаичната и класическата епоха, Български художник, тв. кор., 1979 – ПРОДАДЕНА

 4. Петър Мутафчиев. Книга за българите, БАН, 1987 – 14 лв.

 5. Еремей Парнов. Тронът на Луцифер, тв. кор. Партиздат, 1989 – 11 лв. ПРОДАДЕНА

 6. Роджър Фрай. Въображение и рисунка, Наука и изкуство, 1988 – 17 лв.

 7. Ерих Фром. Бягство от свободата, Изд. Хр. Ботев, 1992 – 14 лв.

 8. Еманюел Муние. Увод в екзистенциализма, Славика, 1993 – 7 лв. ПРОДАДЕНА

 9. Иван Богданов. 13 века българска литература, събития, автори, произведения, библиография (том 2), Наука и изкуство, 1983 – 11 лв.

 10. Борис Успенски. Съчинения (том 1), Наука и изкуство, 1983 – 9 лв. ПРОДАДЕНА

 11. Ян Мукаржовски. Студии по история на изкуството, Наука и изкуство, 1993 – 18 лв. ПРОДАДЕНА

 12. Макс Манголд. Увод в езикознанието с оглед на българския език, Университетско издателство, 1988 – 14 лв.

 13. Д-р Ради Радев. Антична философия, Наука и изкуство, 1988 – 14 лв.

 14. Братя Миладинови. Български народни песни, Български писател, тв. кор., нова, 1961 – 97 лв.

 15. Мишел Фуко. Генеалогия на модерността, Унив. издателство, 1992 – 7 лв. ПРОДАДЕНА

 16. А. Микулин. Активно дълголетие (моята система за борба със старостта), Медицина и физкултура, 1979 – 5 лв. ПРОДАДЕНА

 17. Олга Скороходова. Живот без светлина и звук (за системата на обучение на слепоглухонемите) – 2 лв. ПРОДАДЕНА


ПОРЪЧАЙТЕ

 1. ******

 2. Николай Генчев. Българската култура 15-19 век (лекции), Университетско изд., нова, тв. кор., 1988 – 18 лв.

 3. В. И. Авдиев. История на древния Изток, нова, тв. кор., 1989 – 6 лв. ПРОДАДЕНА

 4. Въпроси на биотехнологията (Техническа микробиология, техническа биохимия и инженерна ензимология, генетично инженерство, клетъчно инженерство), 1988 – 11 лв.

 5. Проф. д-р Живко Ламбрев. Живот, стареене, смърт – 4

 6. А. Громико. 1036 дни на президента Кенеди, 1969 – 13 лв.

 7. Д. Попов. Залмоксис. Религия и общество на траките, Универс. изд., нова, 1989 – 2 лв. ПРОДАДЕНА

 8. Цветан Тодоров. на предела, Народна култура – 8 лв. ПРОДАДЕНА

 9. Проф. д-р Емил Георгиев. Литература на изострени борби в Средновековна българия, тв. кор., 1966 – 19 лв.

 10. Физиология. Учебник за студенти по медицина и стоматология, Медицина и физкултура,тв. кор., нова, 1989 – 14 лв. ПРОДАДЕНА

 11. Диагностика и терапия на очните болести (под редакцията на проф. Ив. Василев), Медицина и физкултура, 1974 – 14 лв.

 12. Димитър Райков. българите и България в чуждестранната книжнина, тв. кор., нова, 1989 – 14 лв.

 13. Н. Генчев. Българско възраждане, 1988 – 14 лв.

 14. ***

 15. Ал. Мечкуевски, Хр. попов, В. Караиванов, Св. Желязков. Сборник от задачи по физика (учебник 8-10 кл.), Народна просвета, 1987 – 5 лв.


ПОРЪЧАЙТЕ

 1. М. Калинков, Д. Македонски. Астрономия (9 кл.), Народна просвета, 1966 – 3 лв.

 2. Ив. Попов. Миналото на българския театър

том 3, 1953 – 21 лв.

том 4, 1956 – 21 лв.том 5, 1960 – 21 лв.

 1. Готхолд Ефраим Лесинг. Хамбургска драматургия, 1958 – 6 лв. ПРОДАДЕНА

 2. Д. Б. Митов, Пенчо Пенев, Л. Тенев. Сто години български театър, 1956 - 14 лв.

 3. Ирина Тасева. така блестят звездите, 1967 – 4 лв.

 4. Гочо Гочев. Константин Кисимов, 1965 – 4 лв.

 5. Пенчо Пенев. Сава Огнянов, 1965 – 4 лв.

 6. Севелина Гьорова. Андрей Чапразов, 1967 – 4 лв.

 7. Вл. Каракашев. Стефан Гецов, 1967 – 4 лв.

 8. Сия Челебиева. Художествено слово – помагало за рецитатори, 1965 – 3 лв.

 9. Кирил Недев. Видения от древногръцкия театър, 1966 – 7 лв.

 10. Надежда Драгова. Книга за Паисий – 3 лв.

Потърсете интересни заглавия и на този адрес: http://www.knigata.net
ПОРЪЧАЙТЕ


Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница