Календарно-тематическое планирование по родной литературе 8 классДата22.11.2017
Размер248.09 Kb.
Размер248.09 Kb.


Календарно-тематическое планирование

по родной литературе

8 класс

В неделю: 2ч.

Всего: 68 ч.
Тема урока

часы

Дарсил тайпа

Дарсида гьарулел ишал

Ц1алдохъабазда лъазе ккола

Рокъобе х1алт1и

Оборудование

План

факт
1четверть.
1

18-19 г1асруялда авар адабият.

1

Ц1ияб тема малъиялъул ва малъараб щула гьабиялъул дарс
50-60 соназ авар адабият цебе т1ей

2

«Суфичи- хиянатчи» - маргьа.

1

Ц1ияб тема

Халкъияб лирика цебет1ей, гьелъул тайпаби

Литературияб мац1алда жидерго пикру загьир гьабизе, героязул ишазе, лъугьа-бахъиназе бит1араб къимат кьезе

пасих1го ц1ализе, анализ лъазе3

«Суфичи- хиянатчи» - маргьа.

1

Лъай г1ат1ид гьабиялъул дарс

Халкъияб лирика цебет1ей, гьелъул тайпаби

Литературияб мац1алда жидерго пикру загьир гьабизе, героязул ишазе, лъугьа-бахъиназе бит1араб къимат кьезе

пасих1го ц1ализе, анализ лъазе4

«Суфичи- хиянатчи» - маргьа.

1

Ц1ияб тема

Халкъияб лирика цебет1ей, гьелъул тайпаби
пасих1го ц1ализе, анализ лъазе5

«Хочбар» - халкъияб кеч1.

1

Ц1ияб тема

Фольклор гьелъул тайпаби


Дагъистаналъул миллатазул к1алзул поэзиялъул художествияб рахъалъ бечелъи лъазе,халкъиял асаразда жаниб къват1иса хъамалчаг1азда данде маг1арулазул къеркьей бихьизаби

пасих1го ц1ализе, анализ лъазе6

«Хочбар» - халкъияб кеч1. анализ.

1

Ц1ияб тема

Фольклор гьелъул тайпаби


Кеч1 ц1ализе, гьелъул анализ гьабизе

пасих1го ц1ализе, анализ лъазе7

«Имам Г1азимух1амад ч1ваялде» ,кеч1.

1

Ц1ияб тема

Драмиял асаразул тайпаби лъазе, гьезул к1варалъул бицине бажари

Кеч1 ц1ализе, гьелъул анализ гьабизе
сурат8

«Имам Г1азимух1амад ч1ваялде» ,кеч1.

1Кеч1 ц1ализе, гьелъул анализ гьабизе

пасих1го ц1ализе, анализ лъазе9

Ругьунлъиялъул изложение.

1

Калам цебет1еза-биялъул дарс

Щвараб лъаялда т1ад х1алт1и

Литературияб мац1алда бит1ун жидерго пикру загьир гьаби

хъван лъуг1изабизе


10

Вн/чт. «Айханисей».

1

Класстун къват1исеб ц1алиялъул дарс

Щвараб лъаялда т1ад х1алт1и

Щвараб лъай щула гьаби

пасих1го ц1ализе, суалазе жавабал кьезе


11

И. Галих1ажияв «Гьекъел – мехтел».

1

Ц1ияб тема

Литературияб мац1алда бит1ун жидерго пикру загьир гьаби

Шаг1ирасул г1умруялъул ва творчествоялъул х1акъалъулъ баянал

Биография лъазе

сурат12

И.Г1. «Исрапчиясде» .

1

Ц1ияб тема

Куч1дузулъ мискин халкъалъул рух1ияб бечелъи, дунялалда гьеч1еб рит1ухълъи бихьизаби

Кеч1 ц1ализе, гьелъул анализ гьабизе

Рек1ехъе бицине


13

И.Г1. «Ракь».

1

Ц1ияб тема

Куч1дузулъ мискин халкъалъул рух1ияб бечелъи, дунялалда гьеч1еб рит1ухълъи бихьизаби

Кеч1 ц1ализе, гьелъул анализ гьабизе

Рек1ехъе бицине


14

Эльдарилав «Жергъен гьартун ккана».

1

Ц1ияб тема
Шаг1ирасул г1умруялъул ва творчествоялъул х1акъалъулъ баянал

Рек1ехъе бицине

сурат15

Э. «Росу берцин».

1

Ц1ияб тема
Кеч1 ц1ализе, гьелъул анализ гьабизе

Рек1ехъе бицине


16

Сочинение «Элдарилав нилъер пикрабалъ».

1

Калам цебет1еза-биялъул дарс

Щвараб лъаялда т1ад х1алт1и

Литературияб мац1алда бит1ун жидерго пикру загьир гьаби

хъван лъуг1изабизе


17


Класстун къват1исеб ц1али.


1


Класстун къват1исеб ц1алиялъул дарс

Щвараб лъаялда т1ад х1алт1и

Щвараб лъай щула гьаби

пасих1го ц1ализе, суалазе жавабал кьезе

2четверть.

18

Ч1анк1а «Сайгидул Бат1алиде»

1

Ц1ияб тема

Драмиял асаразул тайпаби лъазе, гьезул к1варалъул бицине бажари

Шаг1ирасул г1умруялъул ва творчествоялъул х1акъалъулъ баянал

Рек1ехъе бицине

сурат19

Ч1анк1а «Сайгидул Бат1алиде»

1

Ц1ияб тема

Драмиял асаразул тайпаби лъазе, гьезул к1варалъул бицине бажари

Кеч1 ц1ализе, гьелъул анализ гьабизе

Рек1ехъе бицине


20

Ч1. «Т1алх!атиде»

1

Ц1ияб тема
Кеч1 ц1ализе, гьелъул анализ гьабизе

Рек1ехъе бицине


21

Антитеза . 11 гьижаялъул роцен.

1

Класстун къват1исеб ц1алиялъул дарс

Щвараб лъаялда т1ад х1алт1и

Щвараб лъай щула гьаби

22

Изложение «Элдариласул творчество»

1

Калам цебет1еза-биялъул дарс

Щвараб лъаялда т1ад х1алт1и

Литературияб мац1алда бит1ун жидерго пикру загьир гьаби

хъван лъуг1изабизе


23

Класстун къват1исеб ц1али

1

Класстун къват1исеб ц1алиялъул дарс

Щвараб лъаялда т1ад х1алт1и

Щвараб лъай щула гьаби

пасих1го ц1ализе, суалазе жавабал кьезе


24

Мах1муд «Хъах1илаб зодихъе баг1ар бакъул нур»

1

Ц1ияб тема

Шаг1ирасул лирикиял асарал

Шаг1ирасул асаразул мац1, гьесул лирикаялъул хаслъи бихьизаби
Сурат

презентация

25

Мах1муд «Хъах1илаб зодихъе баг1ар бакъул нур»

1Кеч1 ц1ализе, гьелъул анализ гьабизе

Рек1ехъе бицине


26

Мах1муд «Рокьул канторалъул кавуги рагьун»

1

Ц1ияб тема

Шаг1ирасул лирикиял асарал

Шаг1ирасул асаразул мац1, гьесул лирикаялъул хаслъи бихьизаби

Рек1ехъе бицине


27

М. «Почтовой кагътиде керенги чучун»

1

Ц1ияб тема

Шаг1ирасул лирикиял асарал

Шаг1ирасул асаразул мац1, гьесул лирикаялъул хаслъи бихьизаби

Рек1ехъе бицине


28

М. «Почтовой кагътиде керенги чучун»

1
Шаг1ирасул лирикиял асарал

Шаг1ирасул асаразул мац1, гьесул лирикаялъул хаслъи бихьизаби

Рек1ехъе бицине


29

Сочинение «Мах1муд ва Муи»

1

Калам цебет1еза-биялъул дарс

Щвараб лъаялда т1ад х1алт1и

Литературияб мац1алда бит1ун жидерго пикру загьир гьаби

хъван лъуг1изабизе


30

Вн/чт. Ч1. «Т1аде маг1арухъе»

1

Класстун къват1исеб ц1алиялъул дарс

Щвараб лъаялда т1ад х1алт1и

Щвараб лъай щула гьаби

пасих1го ц1ализе, суалазе жавабал кьезе


31


Инхелоса Къурбан «Наибзаби х1елун»


1


Ц1ияб тема

Бечедал чаг1азул хъант1и, инжитлъи, инжитаб г1адлу–низам куч1дузулъ бихьизаби

Шаг1ирасул г1умруялъул ва творчествоялъул х1акъалъулъ баянал
32


3 четверть

Инхелоса Къурбан. Рокьул лирика.


1


Ц1ияб тема

Шаг1ирасул лирикиял асарал

Шаг1ирасул асаразул мац1, гьесул лирикаялъул хаслъи бихьизаби

Кеч1 ц1ализе, гьелъул анализ гьабизе

сурат33

И.Къ. «Бахъа къалам»

1

Ц1ияб тема34

Къалухъа Мирза «Ханасе жаваб», «Г1ашикъ – булбул»

1

Ц1ияб тема

Бечедал чаг1азул хъант1и, инжитлъи, инжитаб г1адлу–низам куч1дузулъ бихьизаби

Шаг1ирасул г1умруялъул ва творчествоялъул х1акъалъулъ баянал
сурат35

Хабариял асаразул тайпаби такрар гьари.

1

Ц1ияб тема

Щвараб лъаялда т1ад х1алт1и

Щвараб лъай щула гьаби

36

Йирчи Гъазахъ «Векьарухъанасул кеч1»

1

Ц1ияб тема
Кеч1 ц1ализе, гьелъул анализ гьабизе

Рек1ехъ бицине

сурат37

Ятим Эммин «Эминил васигат»

1

Ц1ияб тема
Шаг1ирасул г1умруялъул ва творчествоялъул х1акъалъулъ баянал
сурат38

Ятим Эммин «Къват1ул харбал ц1алк1улел херал руччабазде»

1

Ц1ияб темаХ1асил бицине


39

40


Мунги Ах1мад «Шамилил суд»

Мунги Ах1мад «Къат1ра рит1ухълъи гьеч1еб,панаяб дунял».1

1


Ц1ияб тема
Шаг1ирасул г1умруялъул ва творчествоялъул х1акъалъулъ баянал

Рек1ехъе бицине

сурат41

Вн/чт. Ц1.Х1. «Хьитазул устар»

1

Класстун къват1исеб ц1алиялъул дарс

Щвараб лъаялда т1ад х1алт1и

Щвараб лъай щула гьаби

пасих1го ц1ализе, суалазе жавабал кьезе


42

43


Ц1адаса Х1амзат «Айдимир ва Умайгьанат» 1пардав.

Ц1адаса Х1амзат «Айдимир ва Умайгьанат» 2пардав.1

1


Ц1ияб тема
Шаг1ирасул г1умруялъул ва творчествоялъул х1акъалъулъ баянал

Х1асил бицине


45

Ц1адаса Х1амзат «Айдимир ва Умайгьанат» 3пардав.

1

Ц1ияб темабиогр лъазе, пьесаялъул 1 сурат ц1ализе


46

Акт,теория,драма,комедия.

1

Лъай г1ат1ид гьабиялъул дарс

Щвараб лъаялда т1ад х1алт1и

Щвараб лъай щула гьаби

47

Вн/чт. Комедия х1ай.

1

Класстун къват1исеб ц1алиялъул дарс

Щвараб лъаялда т1ад х1алт1и

Щвараб лъай щула гьаби

пасих1го ц1ализе, суалазе жавабал кьезе


48

Сочинение «Умайгьанатил образ»

1

Калам цебет1еза-биялъул дарс

Щвараб лъаялда т1ад х1алт1и

Литературияб мац1алда бит1ун жидерго пикру загьир гьаби

хъван лъуг1изабизе


49

Ц1.Х1. «Г1умруялъул дарсал»

1

Ц1ияб тема

Поэтасул г1умру ва творчествоялъулгун лъай-хъвай гьаби


ц1ализе, гьелъул анализ гьабизе

Рек1ехъе бицине

Сурат

презентация

50

Ц1.Х1. «Г1умруялъул дарсал»

1Кеч1 ц1ализе, гьелъул анализ гьабизе

51

Ц1.Х1. «Г1умруялъул дарсал»

1


52

Изложение

1

Калам цебет1еза-биялъул дарс

Щвараб лъаялда т1ад х1алт1и

Литературияб мац1алда бит1ун жидерго пикру загьир гьаби

хъван лъуг1изабизе
53

Мух1амад Хурщилов «Сулахъалъ нуг1лъи гьабула»

1

Ц1ияб тема
Шаг1ирасул г1умруялъул ва творчествоялъул х1акъалъулъ баянал

биогр. лъазе


сурат54

М.Х. «Кьода нус»

1

Ц1ияб тема55

М.Х. «Боркьараб рагъ»

1

Ц1ияб тема

Поэтасул г1умру ва творчествоялъулгун лъай-хъвай гьаби


Хабар ц1ализе, гьелъул анализ гьабизе

Х1асил бицине

Сурат

презентация

56

Сочинение «Гьудуллъи»

1

Калам цебет1еза-биялъул дарс

Щвараб лъаялда т1ад х1алт1и

Литературияб мац1алда бит1ун жидерго пикру загьир гьаби

хъван лъуг1изабизе

4четверт.

57

Мух1амад Шамхалов «Вац»

1

Ц1ияб тема
Шаг1ирасул г1умруялъул ва творчествоялъул х1акъалъулъ баянал

х1асил бицине

сурат58

Мух1амад Шамхалов «Вац»

1


Х1асил бицине

сурат59

Анвар Аджиев «Бах1арчиясул куркьбал»

1

Ц1ияб тема
Шаг1ирасул г1умруялъул ва творчествоялъул х1акъалъулъ баянал

биогр. лъазе

х1асил бицинесурат60

Юсуп Хаппалаев «Оцбай»

1

Ц1ияб тема
Шаг1ирасул г1умруялъул ва творчествоялъул х1акъалъулъ баянал

биогр. лъазе

сурат61

Юсуп Хаппалаев «Оцбай»

1


62

Ю.Х. «Халкъияб кеч1»

1

Ц1ияб тема63

Изложение

1

Калам цебет1еза-биялъул дарс

Щвараб лъаялда т1ад х1алт1и

Литературияб мац1алда бит1ун жидерго пикру загьир гьаби

хъван лъуг1изабизе


64

Класстун къват1исеб ц1али

1

Класстун къват1исеб ц1алиялъул дарс

Щвараб лъаялда т1ад х1алт1и

Щвараб лъай щула гьаби

пасих1го ц1ализе, суалазе жавабал кьезе


65

Мут1алиб Митаров «Устар»

1

Ц1ияб тема
Шаг1ирасул г1умруялъул ва творчествоялъул х1акъалъулъ баянал
сурат66

Мут1алиб Митаров «Устар»

1

Ц1ияб темабиогр. лъазе


67

Теме ва идея

1

Лъай г1ат1ид гьабиялъул дарс

Щвараб лъаялда т1ад х1алт1и

Щвараб лъай щула гьаби

68

Класстун къват1исеб ц1али

1

Класстун къват1исеб ц1алиялъул дарс

Щвараб лъаялда т1ад х1алт1и

Щвараб лъай щула гьаби

пасих1го ц1ализе, суалазе жавабал кьезе


69

Изложение

1

Калам цебет1еза-биялъул дарс

Щвараб лъаялда т1ад х1алт1и

Литературияб мац1алда бит1ун жидерго пикру загьир гьаби

хъван лъуг1изабизе


70

Такрар гьаби

1Лъай г1ат1ид гьабиялъул дарс

Щвараб лъаялда т1ад х1алт1и

Щвараб лъай щула гьабиРек1ехъе лъазаризе:

«Хочбар», (Хочбарица ах1араб кеч1).

Й.Гъазахъ «Векьарухъанасул кеч1»

Мах1муд «Почтовой кагътиде» (т1оцебесеб 10 куплет)

Ц1. Х1. «Айдимир ва Умайгьанат» (Симисханил монолог)

Ю. Хаппалаев «Халкъияб кеч1».


Минуталда жаниб 120-130 раг1и кколеб хехлъиялда лъазарурал асарал рит1ун, раг1ун ва чвахун ц1ализе.
Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница