Катедра по фармакология и токсикологияДата24.03.2017
Размер159.2 Kb.
Размер159.2 Kb.

Медицински университет – София, Медицински факултет


Катедра по фармакология и токсикология

ул. ,,Здраве” № 2, 1431 София, ((02) 952 0539, тел./факс 9172 621


К О Н С П Е К Т

за теоретичен изпит по фармакология

за студенти по медицина от III курс

на учебната 2011/2012 г.


I. Обща фармакология
1. Предмет на фармакологията. Клонове. Връзка с други науки. Исторически преглед.

2. Лекарствени суровини (дроги). Видове лекарствени препарати.

3. Лекарствено средство - определение, произход, наименования. Лекарствен продукт.

4. Етапи в създаването на нови лекарства.

5. Трансмембранен транспорт на лекарствата.

6. Резорбция на лекарствата при различни пътища и начини на въвеждане.

7. Разпределение на лекарствата в организма.
8. Биотрансформация на лекарствата.

9. Екскреция на лекарствата.


10. Лекарствено действие и лекарствен ефект. Видове действия на лекарствата.
11. Рецепторно и нерецепторно действие на лекарствата. Афинитет и вътрешна активност.

12. Рецептор. Видове рецептори. Зависимости: доза - ефект и време - ефект.


13. Фактори от страна на лекарството, повлияващи неговата кинетика и действие. Биофармация.
14. Значение на възрастта, телесната маса и пола за действието и кинетиката на лекарствата.
15. Значение на околната среда, генетичните фактори и патологичните процеси за действието и кинетиката на лекарствата.Фармакогеномика.
16. Особености при многократно прилагане на лекарствата.

17. Фармакокинетични лекарствени взаимодействия.

18. Фармакодинамични лекарствени взаимодействия.

19. Фармацевтични лекарствени взаимодействия. Взаимодействия на лекарствата с клинично-лабораторни тестове. Взаимодействие на лекарствата с храни.

20. Странични ефекти на лекарствата.

21. Токсични ефекти на лекарствата.

22. Основни принципи на лечение на острите отравяния. Антидоти.
II. Специална фармакология

23. Фармакологично повлияване на холинергичната невротрансмисия - нива и механизми.


24. Холиномиметици.
25. М-холинолитици.
26. Нервно-мускулни блокери.
27. Фармакологично повлияване на адренергичната невротрансмисия - нива и механизми.
28. Адреномиметици.
29. Алфа-адренергични блокери.

30. Бета-адренергични блокери.

31. Антихистаминови средства.
32. Антисеротонинови средства. Средства, повлияващи системата ренин-ангиотензин-алдостерон.

33. Ейкозаноиди и фармакологичното им повлияване.


34. Местни анестетици.
35. Общи анестетици.
36. Сънотворни средства. Седативни средства.
37. Антиепилептични средства.
38. Антипаркинсонови средства.

39. Средства за лечение на болестта на Алцхаймер.


40. Психотропни средства - класификация, механизми на действия, основни показания.
41. Невролептици.

42. Анксиолитици.


43. Антидепресанти. Антиманийни средства.
44. Психостимуланти. Ноотропни средства.
45. Опиоидни (наркотични) аналгетици - класификация, фармакодинамика и токсодинамика. Конкурентни антагонисти на морфина.
46. Опиоидни (наркотични) аналгетици - препарати, фармакокинетични особености, клинично приложение, странични ефекти.
47. Неопиоидни аналгетици (нестероидни противовъзпалителни средства) - класификация, фармакодинамика, основни показания.
48. Неопиоидни аналгетици с предимно аналгетично и антипиретично действие.
49. Неопиоидни аналгетици с предимно противовъзпалително действие.

50. Средства за лечение на сърдечна недостатъчност.


51. Калциеви антагонисти.
52. Антиаритмични средства.
53. Антиангинозни (антистенокардни) средства.

54. Антихипертензивни средства.


55. Периферни съдоразширяващи средства. Средства, подобряващи мозъчното кръвооросяване.

56. Антимигренозни средства.


57. Капиляротонични, венотонични и антихемороидални средства.

58. Антидислипидемични средства.


59. Диуретици - класификация, фармакодинамика, клинично приложение.
60. Тиазидни диуретици и техни аналози. Бримкови диуретици.

61. Осмотични и калий-запазващи диуретици. Инхибитори на карбоанхидразата. Антидиуретични средства.

62. Средства, стимулиращи еритропоезата. Средства, стимулиращи левкопоезата.

63. Видове инфузионни разтвори.


64. Хемостатични (антихеморагични) средства.
65. Антикоагуланти.

66. Фибринолитици. Тромбоцитни антиагреганти.

67. Антиастматични средства.
68. Средства за лечение на суха кашлица.

69. Отхрачващи средства.


70. Антиулкусни средства.
71. Антиеметични средства.

72. Средства, повлияващи апетита. Препарати, съдържащи панкреатични ензими.


73. Средства, повлияващи жлъчната секреция. Хепатопротектори.

74. Очистителни средства. Антидиарични средства.


75. Витамини.
76. Средства, повлияващи калциевата и фосфорната обмяна. Антиподагрозни средства.

77. Хипоталамични и хипофизни хормони - препарати, клинично приложение.


78. Тиреоактивни средства.

79. Инсулини.

80. Орални антидиабетни препарати.
81. Глюкокортикоиди и минералкортикоиди.
82. Женски полови хормони - препарати, клинично приложение.

83. Хормонални контрацептиви.


84. Мъжки полови хоромони - препарати, клинично приложение. Анаболни средства.
85. Средства за лечение на еректилна дисфункция. Лекарства, прилагани при доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза.

86. Утероактивни средства.


87. Антибиотици - класификация, механизми, тип и спектър на действие.
88. Принципи на рационалната антибиотична терапия и профилактика.
89. Пеницилини.

90. Цефалоспорини.

91. Протектирани широкоспектърни пеницилини и цефалоспорини. Карбапенеми и монобактами.

92. Аминогликозиди.


93. Тетрацикилини.
94. Макролиди. Линкозамиди (линкозамини). Амфениколи.

95. Сулфонамиди.

96. Хинолони. Нитрофурани. Оксихинолини.

97. Взаимодействия на противомикробните химиотерапевтици.


98. Противотуберкулозни средства.
99. Антимикотични средства.
100. Противовирусни средства.

101. Антималарийни средства.

102. Антиамебиазни, антитрихомонасни и антитоксоплазмозни средства.

103. Антихелминтни средства.


104. Антисептици и дезинфектанти.
105. Противотуморни средства.
106. Имуностимулиращи и имуносупресивни средства.


К О Н С П Е К Т

за практически изпит по фармакология

за студенти по медицина от III курс

на учебната 2011/2012 г.

1. Рецепта - части, видове прескрипции и рецептурни бланки.

2. Рецепта - съкращения и мерни единици.

3. Фармакопея.

4. Таблетки. Изпишете: а) Nitroglycerin в лингвети по 0,5 mg; б) Metronidazole във вагинални таблетки по 500 mg.
5. Видове таблетки. Изпишете: а) Ofloxacin във филм-таблетки по 400 mg; б) ацетилсалицилова киселина (Acidum acetylsalicylicum) в ефервесцентни таблетки по 324 mg.

6. Таблетки със забавено и изменено освобождаване на веществата. Изпишете: а) Isoptin SR в таблетки по 240 mg; б) Preductal MR в таблетки по 35 mg.

7. Дражета и капсули. Изпишете: а) Allergosan в дражета по 25 mg; б) Amoxicillin в капсули по 500 mg.
8. Видове прахове. Изпишете под форма на прахчета за орално приложение: a) 50 g Natrii hydrocarbonas; б) Coffeinum Natrii benzoas 50 mg и Analgin 500 mg (20 бр.).
9. Видове прахове. Изпишете: а) 20 магистрaлни прахчетата за орално приложение, съдържащи по 10 mg Codeini phosphas; б) 5 g официнален прах Topocin за външно приложение.
10. Разтвори. Изпишете: а) 4% 150 ml Natrii citras под форма на разтвор за орално приложение (по 1 супена лъжица 3-4 пъти дневно) в съкратен и несъкратен вариант; б) 5% 100 g спиртен разтвор на йод (Solutio Iodi spirituosae) за обеззаразяване на оперативното поле.
11. Микстури. Изпишете един флакон (140 ml) Tussirol. Означете: По 1 супена лъжица на 8 часа.
12. Изпишете 225 g микстура, съдържаща инфуз от корените на иглика (Infusi rad. Primulae 6,0/180,0), Ephedrini hydrochloridum, амонячно-анасонова течност (Liquor Ammonii anisatus), Natrii benzoas и сироп от ружа (Sirupus Althaeae). Еднократните дози на ефедрина, амонячно-анасоновата течност и натриевия бензоат са съответно 20 mg, 200 mg и 200 mg. Означете: По 1 супена лъжица 3 пъти на ден.

13. Капки. Изпишете: а) 20 g Tinctura Valerianae; б) 0,1% разтвор на Xylometazoline във флакони по 10 ml.

14. Суспензии. Изпишете един флакон Cefuroxime под формата на гранули за приготвяне на перорална суспензия (25 mg/ml) на дете с т. м. 10 кg (ДД на цефуроксим за деца под 12 годишна възраст е 10 mg/kg, разпределена в два орални приема през 12 h).
15. Инфузи и декокти. Изпишете декокт от листа на мечо грозде.
16. Течни лекарствени форми за инжекционно приложение. Изпишете десет ампули Pethidinе (5% 2 ml).

17. Изпишете 20 сухи флакона Benzylpenicillin по 500 000 UI с разтворител физиологичен разтвор (Solutio Natrii chloridum 0,9% 10 ml; 100 000 UI/1 ml разтворител).


18. Изпишете по един флакон: а) Fentanyl (0,005% 10 ml); б) Droperidol (0,25% 10 ml). Изчислете в mg дозата на всяко лекарство, съдържащо се в 2 ml воден разтвор.
19. Унгвенти. Изпишете: а) 2,5 g Nemybacin под форма на oфицинален очен унгвент; б) 30 g магистрален кожен унгвент, съдържащ 2 g Acidum salicylicum и 4 g Acidum benzoicum, за лечение на епидермофития и трихофития.
20. Пасти. Изпишете 100 g официнална цинкова паста.
21. Крем и гел. Изпишете: а) Lamisil 1% 15 g под форма на официнален крем;
б) Troxevasin 2% 40 g под форма на гел.

22. Свещички. Изпишете по една кутия официнални свещички: а) Paracetamol по 150 mg; б) Ultraproct.

23. Трансдермални терапевтични системи (TTS). Изпишете 10 броя пластири, освобождаващи по 50 mcg/h Fentanyl.

24. Въздухообразни лекарствени форми. Изпишете: а) един флакон Fluticasone (Flixonase) 0,05% 100 g под форма на назален аерозол; б) един флакон Salbutamol (Ventolin 0,1 mg/доза) под форма на аерозол за инхалиране в устата.


25. Изчислете обема на разпределение на пропранолола като имате предвид, че след еднократно орално приложение в доза 30 мг, равновесната му плазмена концентрация е 100 нг/мл.
26. Изчислете натоварващата доза лидокаин, която трябва да се приложи струйно венозно в продължение на 2 мин., на болен с камерна тахикардия и телесна маса 70 кг, като имате предвид, че обемът на разпределение на препарата е 0,5 л/кг, а равновесната му плазмена концентрация е 2 мг/л.
27. При нормална бъбречна функция гентамицинът има плазмен полуживот 2 ч. и интервал на дозиране 8 ч. През колко часа трябва да се прилага този антибиотик при болен с уроинфекция и увредена бъбречна функция, довела до удължаване на плазмения полуживот на препарата на 15 ч.?
28. Изпишете под форма на колир 2% 10 ml М-холиномиметик с пряко действие (атропин, тимолол, пилокарпин).

29. Изпишете в ампули за подкожно инжектиране български препарат, представляващ обратим блокер на холинестеразата (карбахол, галантамин, атропин).


30. Изпишете М-холинолитик от природен произход в ампули по 1 mg/1 ml (пиридостигмин, атропин, бутилскополамин).

31. Изпишете във флакони по 0,3% 10 ml нервно-мускулен блокер с недеполяризиращо действие (тубокурарин, галантамин, суксаметоний).

32. Изпишете в таблетки по 5 mg алфа1-адреномиметик (мидодрин, ксилометазолин, ефедрин).

33. Изпишете във флакони 0,1% 10 ml назален деконгестант с алфa-адреномиметично дейстие (пилокарпин, фуроталгин, нафазолин).


34. Изпишете адреномиметик, активиращ алфа-, бета1- и бета2- адренергичните рецептори (норадреналин, изопреналин, адреналин).
35. Изпишете под форма на таблетки по 2 mg антиастматичен препарат, предизвикващ най-рядко тахиаритмия (изопреналин, салбутамол, орципреналин).

36. Изпишете селективен бета1-адренергичен блокер в таблетки по 50 mg (метопролол, салбутамол, пропранолол).


37. Изпишете бета1-адренергичен блокер с незначителна липидоразтворимост в таблетки по 25 mg (пропранолол, окспренолол, атенолол).
38. Изпишете симпатолитик, активиращ предимно централните алфа2- адренергични рецептори в таблетки по 0,15 mg (резерпин, небиволол, клонидин).

39. Изпишете в таблетки по 1 mg селективен алфа1-адренергичен блокер (етилефрин, празозин, карведилол).


40. Изпишете блокер на Н1-рецепторите от второ поколение без седативен ефект в таблетки по 10 mg (прометазин, лоратадин, ранитидин).

41. Изпишете в ампули 1% 10 ml синтетичен местен анестетик, прилаган и за лечение на камерни аритмии (прокаин, амиодарон, лидокаин).


42. Изпишете на зелена бланка препарат с еухипнотичен ефект, представляващ бензодиазепиново производно (глутетимид, золпидем, нитразепам).
43. Изпишете капки, съдържащи по 5 g тинктури от мента (Mentha piperita), глог (Crataegus monogyna) и валериана (Valeriana officinalis).
44. Изпишете хидантоиново производно в таблетки по 100 mg с антиепилептична и антиаритмична активност (фенобарбитал, етосуксимид, фенитоин).
45. Изпишете сукцинимиден антиепилептичен препарат в капсули по 250 mg, прилаган за лечение на абсанси (диазепам, етосуксимид, карбамазепин).
46. Изпишете на зелена бланка препарат за парентерално приложение на болен с голям епилептичен припадък (етосуксимид, натриев валпроат, фенобарбитал).
47. Изпишете на зелена бланка в ампули бензодиазепинов анксиолитик, прилаган и за лечение на епилептичен статус (бромазепам, диазепам, флумазенил).

48. Изпишете препарат в таблетки по 200 mg на болен с невралгия на троичния нерв (морфин, карбамазепин, хлорпромазин).


49. Изпишете антипаркинсонов препарат в таблетки по 5 mg, инхибиращ МАО (бромокриптин, селегилин, бипериден).
50. Изпишете невролептик за купиране на остра психомоторна възбуда в ампули 5 mg/1 ml (хлордиазепоксид, тиоридазин, халоперидол).

51. Изпишете на зелена бланка в таблетки по 10 mg бензодиазепинов анксиолитик със слаб еухипнотичен ефект (мидазолам, медазепам, хидроксизин).

52. Изпишете препарат за лечение на депресия, инхибиращ селективно серотониновия невронален ъптейк в капсули по 20 mg (флуоксетин, моклобемид, имипрамин).
53. Изпишете препарат с ноотропно действие в капсули по 400 mg (флунаризин, флуоксетин, пирацетам).
54. Изпишете аналгетик, който се отпуска на жълта рецептурна бланка, в ампули 5% 2 ml и в таблетки по 25 mg (метамизол, диклофенак, петидин).
55. Изпишете неопиоиден аналгетик от групата на анилините за повлияване на главоболие в таблетки по 500 mg (ацетилсалицилова киселина, парацетамол, индометацин).
56. Изпишете нестероидно противовъзпалително средство, представляващо индолово производно, под форма на филм-таблетки по 25 mg (ибупрофен, мелоксикам, индометацин).

57. Изпишете сърдечен гликозид в ампули по 0,25 mg/ml за венозно приложение (добутамин, дигоксин, метилдигоксин).


58. Изпишете тромбоцитен антиагрегант, инхибиращ образуването на тромбоксан А2 в таблетки по 100 mg (аценокумарол, ацетилсалицилова киселина, клопидогрел).
59. Изпишете коронародилататор за лечение на стенокарден пристъп под формата на аерозол във флакони по 400 mcg/доза (нифедипин, глицерил тринитрат, дипиридамол).
60. Изпишете в таблетки по 120 mg антиаритмичен препарат от групата на калциевите антагонисти, подходящ за лечение само на надкамерни аритмии (бизопролол, ивабрадин, верапамил).
61. Изпишете антихипертензивен препарат в таблетки по 25 mg, представляващ неселективен бета-адренергичен блокер с мембраностабилизираща активност (метопролол, атенолол, пропранолол).
62. Изпишете антихипертензивен препарат в таблетки по 10 mg, блокиращ ангиотензин-I-конвертазата (нифедипин, еналаприл, лосартан).

63. Изпишете комбиниран антихипертензивен препарат, съдържащ еналаприл и хидрохлоротиазид.


64. Изпишете калциев антагонист, подобряващ мозъчното кръвооросяване, в таблетки по 30 mg (нафтидрофурил, алпростадил, нимодипин).

65. Изпишете селективен агонист на 5-HT1D-рецепторите, прилаган за лечение на мигрена, във филм-таблетки по 50 mg (ерготамин, натриев валпроат, суматриптан).


66. Изпишете под форма на капсули по 300 mg венотоничен препарат, представляващ полусинтетично производно на рутина (лиотон 1000, пефлавит С, троксевазин).
67. Изпишете във филм-таблетки комбиниран капиляротоничен препарат, получен от жълтия кантарион (ендотелон, пефлавит С, детралекс).
68. Изпишете салуретик с продължителен ефект (хидрохлоротиазид, фуроземид, хлорталидон).
69. Изпишете в ампули по 20 mg/2 ml бримков диуретик (манитол, спиронолактон, фуроземид).
70. Изпишете осмотичен диуретик във флакони 10% 500 ml (фуроземид, магнезиев сулфат, манитол).
71. Изпишете препарат на желязото под формата на сулфат за перорално приложение във филм-таблетки по 325 mg (венофер, епоетин алфа, хемофер пролонгатум).
72. Изпишете витаминен препарат за лечение на мегалобластна анемия в ампули по 250 mcg (фолиева киселина, цианокобаламин, фитоменадион).
73. Изпишете под формата на разтвор за инжектиране в предварително напълнени спринцовки по 3000 UI/0,3 ml антианемично средство при болен на хемодиализа с хронична бъбречна недостатъчност (тардиферон, епрекс, хлорамфеникол).
74. Изпишете под формата на разтвор за инжектиране в предварително напълнени спринцовки по 300 mcg/1 ml препарат за подкожно инжектиране, стимулиращ левкопоезата (хлорамфеникол, филграстим, циклофосфамид).

75. Изпишете електролитен разтвор за венозна инфузия (гелофузин, интралипид, разтвор на Хартман).


76. Изпишете препарат за локално приложение с хемостатично и антисептично действие (геласпон, кислородна вода, фраксипарин).
77. Изпишете коагулант в ампули по 10 mg/1 ml (хепарин, фитоменадион, тиклопидин).

78. Изпишете антикоагулант с непряко действие в таблетки по 4 mg (хепарин, аценокумарол, фитоменадион).

79. Изпишете препарат за подкожно инжектиране, представляващ нискомолекулен дериват на хепарина, за профилактика на флеботромбози в шприц-ампули по 0,3 ml (варфарин, фраксипарин, алтеплаза).

80. Изпишете антиастматичен препарат, блокиращ фосфодиестеразата в ампули по 2,4% 10 ml за венозно въвеждане (салбутамол, кетотифен, аминофилин).


81. Изпишете муколитичен препарат в таблетки по 8 mg (бромхексин, либексин, глауцин).
82. Изпишете антитусивен препарат в таблетки по 100 mg, понижаващ възбудимостта на рецепторите в лигавицата на дихателните пътища (бутамират, кодеин, либексин).

83. Изпишете антиациден препарат под форма на таблетки от 500 mg (сукралфат, мизопростол, хидроталцит).


84. Изпишете във флакони по 170 ml препарат, съдържащ балансиран гел на алуминиев и магнезиев хидроксид.
85. Изпишете антиулкусен препарат, представляващ инхибитор на протонната помпа в париеталните клетки на стомаха под форма на капсули по 20 mg (пирензепин, фамотидин, омепразол).
86. Изпишете в таблетки по 8 mg антиеметично средство, представляващо селективен антагонист на 5-НТ3-ергичните рецептори (домперидон, метоклопрамид, ондансетрон).

87. Изпишете във филм-таблетки по 5 mg синтетично контактно очистително средство на дебелото черво с бавен ефект (рициново масло, магнезиев сулфат, бизакодил).

88. Изпишете осмотично лаксативно средство под формата на прахчета в сашети по 10 g на бременна жена (рициново масло, лактитол, лоперамид).
89. Изпишете антидиариен препарат, стимулиращ периферните опиоидни рецептори в капсули по 2 mg (диосмектит, лактулоза, лоперамид).
90. Изпишете в капсули по 100 mg хепатопротективно средство, съдържащо биофлавоноиди (изониазид, силимарин, есенциале форте N).

91. Изпишете в таблетки по 400 mg средство със селективна спазмолитична активност върху екстрахепаталните жлъчни пътища (дротаверин, химекромон, морфин).

92. Изпишете във филм-таблетки препарат, съдържащ панкреатични ензими с умерена липолитична активност.

93. Изпишете витаминен препарат във флакони 200 000 UI/10 ml за профилактика на рахит (ретинол, холекалциферол, натриев флуорид).

94. Изпишете флуорен препарат в таблетки по 0,55 mg за профилактика на зъбен кариес при деца над 5 години (калциум сандоз форте, флуорин, калцитриол).

95. Изпишете препарат, потискащ ксантиноксидазата, в таблетки по 100 mg (алопуринол, колхицин, хидрохлоротиазид).

96. Изпишете в таблетки по 25 mcg препарат за лечение на микседем (пропилтиоурацил, левотироксин, тиамазол).
97. Изпишете синтетичен тиреостатик в таблетки по 5 mg (бетаметазон, трийодтиронин, тиамазол).
98. Изпишете инсулин с бързо настъпващо действие, подходящ за лечение на хипергликемична кома (хумулин R, хумулин M, хумулин L).
99. Изпишете орален сулфанилуреен антидиабетен препарат с продължителен ефект в таблетки по 5 mg (метформин, глибенкламид, росиглитазон).
100. Изпишете глюкокортикоид, представляващ флуориран преднизолонов препарат в таблетки по 0,5 mg (дехидрокортизон, флудрокортизон, бетаметазон).
101. Изпишете глюкокортикоиден препарат в сухи ампули за лечение на анафилактичен шок (флуцинар, преднизолон, метилпреднизолон).

102. Изпишете кожен унгвент, съдържащ флуоцинолон и неомицин (флуцинар, миконазол, флуцинар N).


103. Изпишете хормонален контрацептивен препарат за орално приложение (естракомб, цилест, силденафил).
104. Изпишете стероиден анаболен препарат в таблетки по 5 mg (трибестан, тестостерон, бионабол).
105. Изпишете селективен алфа1а-блокер, подобряващ микционните смущения при пациенти с доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза, в капсули по 0,4 mg (тамсулозин, празозин, пропранолол).

106. Изпишете утерокинетичен хормонален препарат в ампули по 5 UI/1 ml (окситоцин, салбутамол, метилергобревин).


107. Изпишете токолитичен препарат в ампули 0,5 mg/10 ml (естрадиол, метилергобревин, фенотерол).

108. Изпишете в таблетки по 1 000 000 UI киселиноустойчив пеницилинов препарат на болен с ангина (бензилпеницилин, феноксиметилпеницилин, азитромицин).

109. Изпишете антибиотик за парентерално приложение във флакони по 1 000 000 UI на болен с остър ревматичен пристъп (ацикловир, бензилпеницилин, бензатин бензилпеницилин).
110. Изпишете широкоспектърен пеницилинов препарат за лечение на Pseudomonas-уроинфекция в сухи флакони от 1 g (гентамицин, карбеницилин, ампицилин).
111. Изпишете пеницилиназоустойчив полусинтетичен пеницилинов препарат в капсули по 500 mg (мезлоцилин, клоксацилин, пиперацилин).
112. Изпишете широкоспектърен полусинтетичен аминопеницилинов препарат с висока чревна резорбция на бебе с т.м. 8 кg (ампицилин, амоксицилин, ко-тримоксазол).

113. Изпишете потенциран с клавуланова киселина амоксицилин в таблетки по 375 mg на болен със смесена уроинфекция (огментин, тазоцин, сулперазон).


114. Изпишете цефалоспоринов препарат от първо поколение за орално приложение (цефалексин, цефуроксим, цефоперазон).

115. Изпишете във флакони по 1 g цефалоспоринов препарат от трето поколение със значителна уринна и жлъчна екскреция и дълъг плазмен полуживот (цефепим, имипенем, цефтриаксон).

116. Изпишете в ампули по 80 mg/2 ml аминогликозиден антибиотик за лечение на Грам-отрицателна уроинфекция (спирамицин, гентамицин, ципрофлоксацин).
117. Изпишете безвреден за плода антибиотик на бременна жена с инфекция на горните дихателни пътища (доксициклин, амикацин, амоксицилин).

118. Изпишете макролиден антибиотик, прилаган и в комплексната терапия на язвената болест, във филм-таблетки по 500 mg (феноксиметилпеницилин, цефалексин, кларитромицин).


119. Изпишете антимикотичен антибиотик за лечение на кандидоза, предизвикана от широкоспектърни антибиотици (нистатин, гризеофулвин, клотримазол).
120. Изпишете комбиниран препарат, съдържащ сулфаметоксазол и триметоприм (тиенам, ко-тримоксазол, родожил).
121. Изпишете флуориран хинолонов препарат във филм-таблетки по 250 mg на възрастен с уроинфекция (огментин, ципрофлоксацин, азитромицин).
122. Изпишете противотуберкулозен препарат, представляващ хидразид на изоникотиновата киселина в таблетки по 100 mg (изониазид, етамбутол, рифампицин).
123. Изпишете противотуберкулозен антибиотик, притежаващ предимства пред стрептомицина (пиразинамид, рифампицин, етамбутол).
124. Да се избере и изпише рационална комбинация от два антибиотични препарата (амоксицилин и тетрациклин, амикацин и тобрамицин, ампицилин и оксацилин).
125. Изпишете антитрихомонасен препарат в таблетки по 500 mg, прилаган еднократно орално (тинидазол, флуконазол, ефизол).
126. Изпишете във флакони 0,5% 100 ml противомикробен химиотерапевтик, прилаган венозно капково, за лечение на анаеробни инфекции (метронидазол, кетоконазол, тинидазол).
127. Изпишете в таблетки по 250 mg препарат с хематошизотропен и имуносупресивен ефект за химиопрофилактика на всички форми на малария (зидовудин, доксициклин, хлороквин).
128. Изпишете химиотерапевтик в сухи флакони по 250 mg, прилаган венозно за лечение на енцефалит, причинен от herpes simplex (ацикловир, индинавир, римантадин).
129. Изпишете химиотерапевтик за лечение на СПИН в капсули по 100 mg, инхибиращ вирусните полимерази (вориконазол, зидовудин, римантадин).

130. Изпишете комбиниран препарат в таблетки за смучене, съдържащ 250 mg деквалин и 30 mg аскорбинова киселина, за обеззаразяване лигавицата на устната кухина и фаринкса (ефизол, феноксиметилпеницилин, хлорхексидин).


131. Изпишете синтетичен антицестоден препарат в таблетки по 500 mg за лечение на тениоза (албендазол, никлозамид, пирантел).

132. Изпишете в таблетки по 250 mg препарат за еднократно прилагане на дете с т. м. 25 kg, болно от ентеробиоза (никлозамид, празиквантел, пирантел).


133. Изпишете цитостатик с алкилираща противотуморна активност в таблетки по 50 mg на възрастен с белодробен карцином (циклофосфамид, метотрексат, доксорубицин).
134. Изпишете препарат, инактивиращ хепарина, в ампули по 1% 5 ml за венозно приложение (пенициламин, обидоксим, протамин).

135. Изпишете в ампули по 0,4 mg/1 ml препарат, представляващ пълен конкурентен антагонист на морфина (налорфин, налоксон, флумазенил).Литература за подготовка:
1. Фармакология. Учебник за студенти по медицина. Под ред. на Ив. Ламбев и

Н. Бояджиева. Медицинско издателство “АРСО” ООД, 2010.


2. Принципи на Медицинската Фармакология. Под ред. на Ив. Ламбев. “Медицина

и физкултура” ООД, 2010.


3. Katzung, B. G. Basic & Clinical Pharmacology. 11th ed. McGraw Hill, 2009.
4. R a n g, H. P., Dale, M. M., R i t t e r, J. M., Moore, P. K. Pharmacology. Chirchill

Livingstone, 2011.


5. Pharmacology Lippincott’s Illustrated Reviews. Mycek, M. J., R. A. Harvey, P. C.

Champe (eds.). Lippincott Williams & Wilkins, 2009.


6. WEB-сайтове по медицинска фармакология:

www.medpharm-sofia.eu

www.kft.medfac-sofia-eu

www.pharmsupport.data.bgСподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница