Като се има предвид, че Коуз описва един свят без транзакционни разходи, Хайек ни приканва да разгледаме свят, в който цялата информация е известна на един ум/човекДата16.11.2017
Размер49.55 Kb.
Размер49.55 Kb.

ЕСЕ

Като се има предвид, че Коуз описва един свят без транзакционни разходи, Хайек ни приканва да разгледаме свят, в който цялата информация е известна на един ум/човек. В този свят, Хайек посочва, че разпределянето на ресурси по най-рационален или ефективен начин е строго математически проблем. Това, обаче, категорично не е икономически проблем, пред който е изправенo обществото. В реалния свят, информацията е разпръсната, непълна и често противоречива. Как може да използваме цялата разпръсната, непълна и противоречива информация, за да използваме по най-добър начин ресурсите, с които разполагаме?

Когато участваме във вземането на решения относно разпределението на ресурсите - колективно или индивидуално - ние сме заети в това, което Хайек нарича „планиране”. То повдига два въпроса. Първо, как може тези, които притежават някаква частична информация да я използват по един полезен начин за процеса на планиране? Второ, кой трябва да планира - един човек или много хора - и трябва да бъде централизирано или децентрализирано? При какви уговорки може да се постигне най-добро използване на цялото знание, което е разпокъсано в обществото?

Повечето от знанието, което съществува в обществото не е универсално. Вместо това, то е локално; по думите на Хайек, „познаване на конкретните обстоятелства по време и място”. Всеки знае, поне нещо, което никой друг не знае. За да може обществото да използва по най-добър начин ресурсите, то тя трябва да разработи метод за събиране и използване на локалните знания, а не само на световното такова.

От съществено значение е, че този метод трябва да бъде последователен, в смисъл, че трябва да не се поддава на постоянна промяна. Светът не е статичен. Статистическите агрегати крият безбройните малки промени, които настъпват.

„Икономическият проблем на обществото е основно един, произтичащ от бързата адаптация към промените в конкретните обстоятелства по време и място”. За да реши проблема, ние се нуждаем от някаква форма на децентрализация. Децентрализираните участници трябва да бъде в състояние да 1) използват своето локално знание, докато 2) използват някакъв вид обобщения на местните познания, притежавани от други, които са свързани с техните решения. Това обобщение може да подвигне много „защо”-та. Участникът не е необходимо да знае защо някой ресурс е повече или по-малко ограничен, отколкото преди, но той има нужда да знае дали този ресурс става повече или по-малко ограничен.

Проблемът се решава чрез системата на цените. „Цените могат да действат за координиране на отделните действия на различни хора по същия начин, както и субективните стойности, които помагат на човек да координира части от своя план”. Ако има някаква нова и ценна употреба на калая, цената на калая ще нарасне и хората ще икономисват калая, без дори да знаят защо го правят. „Тя действа като един пазар, не защото някои от неговите членове проучват цялата област, а защото техните ограничени индивидуални мирогледи се припокриват в достатъчна степен, така че през многото посредници съответната информация се предава на всички.”

„Ние трябва да разгледаме ценовата система като такъв механизъм за обмен на информация, ако искаме да разберем неговата истинска функция ... Най-значимият факт за тази система е, икономиката на знанието, с която тя работи, или колко малко индивидуалните участници трябва да знаят така, че да са в състояние да предприемат правилните действия”. Това не означава, че системата работи със 100% ефективност. Но въпреки това е истинско чудо, че настъпват промени и десетки хиляди хора се адаптират като се движат в правилната посока, без никакви нареждания. „Аз съзнателно използвах думата “чудо”, за да шокирам читателя и да го изкарам от самодоволството, с което често приемаме действието на този механизъм за дадено. Аз съм убеден, че ако той беше резултат на преднамерен човешки проект … този механизъм би бил провъзгласен за един от най-големите триумфи на човешкия разум.”

Хайек е по-наясно от повечето интелектуалци за степента и значимостта на нашето невежество и за важността на разширяването на обхвата на човешкото сътрудничество отвъд това, което можем да си представи един ум. Идеята за спонтанния ред, че някой феномен може да бъде продукт на човешката дейност, но не и на човешки проект, произлиза от времето на Адам Фъргюсън и шотландското просвещение. Прави впечатление, че толкова много хора продължават да приписват всезнанието и умишленият дизайн за обществото.

С думата „планиране” се означава комплекс от взаимосвързани решения за разпределянето на наличните ресурси. В този смисъл, цялата икономическа дейност е планиране; и във всяко общество, в което много хора си сътрудничат, това планиране, независимо кой го прави, в някаква степен ще се основава на знания, които, планировчика, първо място, не разполага, а ще се притежават от някой друг, който по някакъв начин ще трябва да му сътрудничи.

Планирането е въпрос на икономическата политика и проектирането на ефективна икономическа система. Но този проблем води до проблема, кой следва да извършва планирането. Това е основен въпрос. Това не е дискусия за това дали планиране да се направи или не. Това е спор дали планирането да е центеализирано, от един орган за цялата икономическа система, или да бъде разделено между много хора. Планиране в конкретния смисъл, в който терминът се използва в съвременната противоречивост непременно означава централно планиране - посока на цялата икономическа система според една единен план. Конкуренция, от друга страна, означава децентрализирано планиране от много отделни лица. Някъде по средата между двете е състоения, за което всички говорят, но малцина са го харесали, когато те се докоснат до него. Това е делегиране на планирането на организирани индустрии, или, с други думи, монопол.

Коя от тези системи е вероятно да бъде по-ефективна зависи най-вече от отговора на въпроса, при коя от тях може да се очаква най-пълно използване на съществуващите знания. Това, от своя страна, зависи от това дали ние ще успеем повече, ако поставим всички знания в ръцете на единен централизиран орган, които трябва да бъдат използвани, но които първоначално са разпръснати между много различни индивиди.

От икономическа гледна точка, Хайек да предимство на един свободен пазар, където на всеки е позволено да решава как ще разпределя ресурсите си като много малка част от тези действия, ако има такива, са оставени на държавните органи и агенции. Доколкото Хайек не е изцяло застъпник на напълно свободния пазар в областта на образованието, като твърди, че образованието е колективна стока, спрямо която правителството трябва да гарантира достъп на всички нива1, то всяка схема на организация на образованието трябва да има впредвид проблема с разпръснатото знание, и съответно антипатията към централното планиране. Докато давам Hayekian причини в подкрепа на децентрализацията на образователно вземането на решения, тези аргументи не трябва да се вземат възможно най-непременно подкрепа на един свободен пазар в областта на образованието. Хайек твърди, че децентрализацията на процеса на вземане на решения в образованието ще доведе до повече знания, които да се вземат предвид в решенията за образованието като цяло да бъдат взети предвид като цяло.

За Хайек намесата на правителството на пазари ще доведе до загуба на свобода, като според него държавата има ограничена роля в сравнение със свободните пазари.Хайек се противопоставя на регулациите, които ограничават свободата за търговия, за покупка или продажда на дадена цена, или контрол върху количествата, той признава ползата от правила, които ограничават правните методи на производство, доколкото те се прилагат еднакво за всички и не се използва индиректно за контролиране на цените или количествата и без да се забравя цената на такива ограничения.


1 F. A. Hayek, The Constitution of Liberty (Chicago: University of Chicago Press, 1960), chap. 24.Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница