Казват за своя идеен проект управителят на общинската фирма „АдаптДата16.11.2017
Размер54.67 Kb.
Размер54.67 Kb.

Всичко е обмислено и няма нищо случайно”


  • казват за своя идеен проект управителят на общинската фирма „Адапт” инж. Тодорка Димитрова и арх. Вичка Стоянова – главният проектант на инвестиционния проект за реконструкция на централния площад „Свобода”, включващ и разширението на пешеходна зона ІІІ етап в Търговище. Повод за интервюто е одобрението на проекта от ОП „Регионално развитие”. Така след близо 50 години централната част на Търговище ще придобие нов облик, опиращ се на създадената с годините градска идентичност и традиции с утвърдени символи, адаптирани обаче по нов, съвременен начин, с подобрена функционална насоченост и удобство на пространствата, за достъпност и привлекателност за гражданите и гостите на Търговище. В потвърждение на техните думи е мястото на нашата среща, в кабинета на инж. Тодорка Димитрова. На стената над нас е поставен планът на проекта, а над него е заела своето място картина, изобразяваща стария център на Търговище през 19 и началото на 20 в. с типичната градска атмосфера и бит на джумалии от онова време. Така говорейки за приемствеността, настоящето и новото в града, подсъзнателно визирайки логото на Търговище „Бях, съм, ще бъда”, съвсем естествено се обърнахме към арх. Вичка Стоянова, с въпроса:
  • Арх. Стоянова, къде и какви са съществените промени, които можем да очакваме във визията на централния градски площад и прилежащите към него площи след очакваната реконструкция?
  • Ще започна с това, че проектът обхваща територия с площ близо 27 дка. Тя е тангирана с пешеходната зона на ул. „Васил Левски”, с градската градина, с крайречната зона на р. Врана по направление към парковете „Борово око” и „Роден кът”. Към настоящия момент това е пешеходна зона с три площада –
  • „Свобода”, „Стоян Мавродиев” и площадът пред Драматичния театър. Това са пространства с различна насоченост, определени от предназначението на прилежащите сгради и с установените там традиции за тяхното ползване. Така че много са предвидените обекти в проекта, които определено ще провокират интереса и вниманието на нашите съграждани. Иска ми се да подчертая няколко съществени композиции в него. Проектът, например, запазва и доразвива идеята за V – образната форма на централния площад „Свобода”, където двете напречни улици се събират в ул. „В. Левски”.
  • Т. Димитрова допълва: „А знаем, че V /victory/ е знакът на „победата” и мястото на този тип оформление е точно на централния градски площад, публичното място, където се събират повече граждани. Не случайно пред сградата на Общината ще се оформи своеобразна трибуна – сцена за официални церемонии, с цветни площи, които са терасирани и с естествено преминаване на нивата. Без парапети. Но със запазените вази пред общинската администрация и символите на властта - пилоните за флаговете. По проекта се предвижда засаждане на по-висока широколистна растителност, която да навлиза в площада. Ще остане и свободно площадно място, разбира се. Въобще зеленината и декоративното цветово оформление са широко застъпени в новия проект като цяло. В близост до областната управа ще бъде засадена и постоянно зелена елха с ефектно осветление. Много цветарници и пейки ще радват нашето око. Предвидено е капково напояване на растителността.
  • А шадраванът ще бъде ли променен?

Арх. Стоянова: Предвижда се шадраванът да запаси своя познат, традиционен вид. Все пак това е един от символите на града. И като такъв имаме идея да възстановим някои спомени на съгражданите ни. Четвъртият делфин се връща на мястото си. Това е завръщане на първоначалния блясък на фонтана, с типичния за него ефект на „бълбукане” на водната част. Ще има допълнително терасиране и своеобразно оформление на нивата около него. Ще бъде повдигната импровизирана сцена с амфитеатрални стъпала за сядане.


Друг много интересен обект в проекта за реконструкция на площада ще бъде разположен пред сградата на бившето СМК. Там е предвидена композиция, символизираща порта – арка /пак на победата – вмятат авторите на проекта/. Тя ще бъде разположена с лице към Пощата на ул. „Славейков”. Визуално с помощта на допълващата растителност ще бъде оформена под буквата „Т”, изписана ръкописно. В нея ще бъде „вписан” гербът на Търговище, също така ефектен стъклен куб ще допълва пластиката, с вградена в него туристическа карта на основните ни забележителности. Предвижда се и подходящо осветление на композицията.


  • На няколко пъти стана въпрос за замислени в проекта своеобразни сцени, които ще бъдат оформени в тази централна част. В този смисъл предвидени ли са връзки между разположените културни институции тук? Все пак реконструкцията не обхваща само големия, административен център.

Арх. Стоянова: Линеарни пространства с главната алея на парка са връзката между трите площада. Тези настоящи улици и тротоари не са подходящи и ще бъдат променени.Отчита се пешеходният им характер, близостта с градската градина и така ще бъдат създадени места за отдих, много зелени площи, създаване на условия за временни базари – например на базара за мартеници по ул. „ В. Левски”, който може да бъде разположен върху постоянните перголи от стоманени профили и цветно стъкло по улицата. Търсен е различен рисунък на настилките в зависимост от характера на мястото. На входа на градината, пано с розетата на Кралевското съкровище ще бъде оформено в гранитни плочи, като мозайка. Обновена визия ще очакваме и за съществуващата информационна стена, с поставяне на нова афишна колона с осветление. Ще видим и интересна „зелена стена” от пълзяща растителност на мястото на сега съществуващите графити. На отсрещната страна също ще се радваме на богата растителност.
  • А защо на визуализациите виждаме пластиката на „петлето” на кръстовището на ул. „Васил Левски” и улицата към театъра?

Т. Димитрова: Традиционният символ на търговищкия панаир не случайно ще бъде разположен пред сградата на бившето кино. Това пространство е с характерна форма и отношение към съседните места, свързани с активния живот в града. Пластиката на петела със зрънцата символизира благоденствието. То е и връзката със сградите на културните институти наоколо – читалище, библиотека, ОДК, ШИИ. С театъра. Освен това е „информационна точка” с предвиденото в проекта поставяне на апаратура за безжичен интернет.Предвидени са и партерни зелени площи с места за отдих в посока към театралния площад, допълнени от пластики и декоративни стени. Пред театъра ще бъде направен рисунък на настилката, повтарящ главната фасада.


Арх. Стоянова: Трябва да отбележим един много атрактивен обект в новия проект. Той ще бъде разположен на пл. „Стоян Мавродиев”. Става въпрос за така нар. „сух фонтан”. Площадът запазва своята функция пред публичните културни институции с нови атракции и дестинации, като сме търсили връзката с крайречната зона, с навлизане на висока и ниска растителност и изкуствени водни площи. Сухият фонтан с амфитеатър на площада ще бъде обемно съоръжение, с катерушка за децата. Водата в системата е оборотна, а когато фонтанът е спрян, ще може да се ползва за сцена. Предвидено е и изграждането на нов каскаден фонтан – „река” , идваща от „сухия”. В близост до него в проекта е заложен кът за рекреации, който да доразвие пространството пред скулптурната група до читалището.

Що се отнася до промените по бул. „Митрополит Андрей”- то освен включването на велосипедната алея, която ще видим още до читалището и продължаваща до Парка, проектът предвижда разширяване на тротоара, поставяне на нова настилка и бордюри. Леко повдигната пешеходна пътека на нивото на тротоара ще видите към моста за кв. Варош.


Арх. Стоянова, и накрая да попитаме нещо, което вълнува търговищенци – какво ще бъде качеството на полаганата настилка и плочи по площадите?


  • Проектът предлага настилката да се изпълни от бетонни блокчета върху трошенокаменна основа и пясъчна възглавница. Тротоарите също ще бъдат от бетонни плочи, с бетонни бордюри за ограничаване на зелените площи.Тъй като зоните са различни, ще очакваме съответно с различна дебелина да бъдат както основата, така и бетонните блокчета или плочи.Размерите са 20 х 20, 20 х 30 см., с дебелина 8 см. Със 7 г. гаранция са тези, които имаме за пример. Покривният слой е мита повърхност от висококачествен цветен чакъл и кварцов пясък за по-голямо сцепление, т.е. среда близка до естествената. Надяваме се нашите съграждани да бъдат доволни. Целият проект стъпва на традиционните и скъпи за търговищенци места, като прилага съвременни, иновативни решения. Дано бъде оценен, а съграденото – опазено!


+ 4 -5 снимки от визуализацията и снимка на проектантите от Адапт

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница